måndag 2 december 2013

It-cheferna blinda för dolda kostnader - Computer Sweden

It-cheferna blinda för dolda kostnader - Computer Sweden

Många it-chefer underskattar de dolda kostnaderna i sina organisationer. Det visar en färsk undersökning.

Konsult- och rådgivningstjänsten CEB undersökte de dolda kostnader som uppstår ute i organisationerna, i form av exempelvis personalkostnader för support ute på fältet. Sådana kostnader uppskattas ligga på cirka 20 procent av den officiella budgeten, enligt it-cheferna. Men enligt CEB ligger de på närmare 40 procent av it-budgeten. Det visar enkät till 165 företag världen över.

Enligt CEB är företagen snabba på att testa nya tjänster, i form av molnet, kundvård och plattor och smarttelefoner. Ofta uppstår kostnader ute på fältet när marknadsföring, samt personal- och ekonomiavdelning lägger delar av sina egna resurser på it-investeringar. Idag är exempelvis upp till sex procent av personalavdelningens budget avsatt för it-investeringar.

– Tidigare har dolda kostnader och investeringar setts som en risk och ett hot, men tvärtom är det ofta ett tecken på hälsosam innovation som skapar nya möjligheter för it att arbeta med affärspartner i företaget för att skapa nya möjligheter, säger Andrew Horne, som är vd för CEB, till IDG News.

Problemet uppstår när företagen inte har identifierat kostnader som uppstår ute på fältet, samt etablerar samarbete för att stöda nyinvesteringar.

– Genom att få till stånd en bra balans kan it-cheferna hjälpa företagen att bli mer flexibla, identifiera potentiella kostnadsbesparingar och stödja förändring och innovation, säger Andrew Horne.

Studien visar även att den totala budgeten i företagen ökar med 3 procent i år, medan investeringarna ökar 0,3 procent.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar