torsdag 30 januari 2014

Bättre belåna bostaden maximalt än att amortera? - Compricer.se

Bättre belåna bostaden maximalt än att amortera? - Compricer.seLÅN
 Riksbanken:
”Resultaten visar att det för i stort sett alla hushåll sannolikt är
optimalt att belåna sin bostad maximalt (upp till bolånetaket) för att
sedan investera den resterande delen i av förmögenheten i aktiefonder
eller i långa räntefonder.”


Riksbankens studie 1997-2012 visar på få incitament till att amortera  • Det har varit mer förmånligt att spara i finansiella tillgångar som aktie-och räntefonder jämfört med att amortera.

  • Risken för prisfall på bostadsmarknaden uppfattas som liten.
Vi kan till och med få högre sparränta än den ränta vi kan få på bostadslånet – om vi förhandlar.Idag ligger listräntan på bostadslån i snitt på 2,68 procent. Och tittar vi på Svd:s räntekarta
ser vi att snittet för den förhandlade tremånadersräntan ligger på 2,39
% medan den rapporterade medianräntan är 2,29 %. Och bästa sparkontoränta just nu är 2,35 %. Bra förhandlat så kan man alltså även här tjäna på att inte amortera.Bättre bolån erbjuder dig ett bolån bundet på 3 år med 2,96 % i ränta.
Hos BIGBANK får du 3,60 % i ränta på sparkontot om du binder dina pengar
i 3 år.Riksbanken varnar dock för framtiden”Givet förväntningar om en högre nivå på bostadsräntan samt
förväntningar om högre volatilitet på ränte-och bostadsmarknaderna visar
vår analys att hushållen kommer att ha betydligt starkare incitament
att betala av sina bostadslån än vad som är fallet idag”.
Har du möjlighet, spara till en buffert, amortera och månadsspara i fonderLagom, tycker jag är ett bra ord i detta sammanhang. Räntan kommer att
gå upp framöver och har man ett stort lån på sin bostad tycker jag att
man ska amortera lite hela tiden, om man har möjlighet. Men se först
till att du har en bra buffert, och om det är möjligt, månadsspara lite i
fonder också. Långsiktigt borde amortering, fondsparande och en buffert
vara en bra strategi.Jämför bolånJämför räntor på sparkonton

Skriven av: Christina Söderberg, Compricers sparekonom

Kontakt: christina.soderberg@compricer.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar