tisdag 28 januari 2014

Cio:erna tagna på sängen av digitaliseringen - Computer Sweden

Cio:erna tagna på sängen av digitaliseringen - Computer SwedenDe flesta företag är oförberedda för den gigantiska
förändring som sker i år, när tredje vågens it tar över. När
digitaliseringsvågen sveper fram blir vd:s it-kompetens helt avgörande
för vilka företag som blir framgångsrika.
Vd blir en nyckelperson i den
förändring som sker inom it, enligt Gartners toppanalytiker Dave Aron,
under ett tillfälligt besök i Stockholm. Han räknas som en av Gartners
toppanalytiker och står bakom analysföretagets globala undersökning CIO
Agenda, som nyligen presenterats. Den bygger på 2 399 cio-er i 77 länder
och 300 miljarder dollar i it-budgetar.


– Vi står inför en digital förändring med helt nya former av företags-it som de flesta cio:er är helt oförberedda inför, säger Dave Aron.


Över hälften av cio:erna står inför
en digital förändring som sker snabbare än de kan hantera. I Sverige är
andelen något lägre. Två av fem cio:er saknar dessutom kompetens för att
genomföra förändringen. I år börjar enligt Gartner det andra stora
trendskiftet i it-industrins historia på allvar.


Läs även: Svalt intresse bland it-folk för cio-rollen


– Det är som att ropa på vargen, år
efter år. Till slut lyssnar ingen. Men nu är vargen här. På riktigt.
It-cheferna måste börja skapa broar mellan den tidigare industriella
it-eran och den nya, digitala, säger Dave Aron.


Fram till slutet av 80-talet var
företags-it (Enterprise it) ett hantverk. Därefter genomgick
it-branschen en industrialisering, med processer, tjänsteleveranser och
effektivisering. Den nu stundande tredje vågen av företags-it,
digitaliseringen, innebär att affärsmodellerna och molnet står i
centrum.


Den nya typen av företags-it kan
åstadkomma närmast magiska förändringar. Genom att kombinera externa
molnleverantörer som Google och Amazon med interna molntjänster går det
att skapa ultrasnabba och utbyggbara system. Så gör den spanska
jättebanken BBVA, med ambitionen att kunna serva inte miljoner, utan
miljarder kunder. Banken har lagt ut sin molnarkitektur som öppen
källkod för att inspirera andra.


– Kunderna måste ta sig vidare från processerna. De måste redan fungera och vara tillförlitliga och stabila.


Receptet är i stället dels innovation. Dessutom att dela upp hela företagets system i två delar:


  • En stabil, långsiktigt utvecklad och central arkitektur.
  • En snabbrörlig, dynamisk och föränderlig it-komponent som ska driva utvecklingen framåt.


För att komma dithän spelar vd:n en central roll som katalysator.
It-kunnande på vd-nivå blir helt avgörande indikatorer för att skapa it-
och affärsresultat.


– Om vd och toppcheferna förstår vad
som sker, då förstår de potentialen i den digitala utvecklingen och kan
se till att hela företaget förändras, säger Dave Aron.


Gartner spår därmed att
digitalcheferna, cdo:erna, som i fjol gjorde entré som den nya
maktfaktorn i många företag, tredubblas i antal. I Europa ökar andelen
cdo-er från sju procent av företagen till drygt 20 procent år 2015.


– Det är ett hälsotecken att små
många företag anställer cdo:er. Utmaningen är skapa klara gränser mellan
cio-er och cdo-erna. Men på sikt handlar allt om det digitala. Då
behövs digitalchefen antagligen lika lite som speciella e-handelschefer
gör idag.


Är vd inte digitalt bevandrad så kan
det vara dags att införa omvända mentorskap, där yngre och tekniskt
kunniga medarbetare lotsar vd, eller att som vissa företag gör, köra
hackdagar för hela avdelningar eller affärsenheter där även vd deltar.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar