tisdag 21 januari 2014

Därför säger Datainspektionen nej till Google - Computer Sweden

Därför säger Datainspektionen nej till Google - Computer SwedenSalems kommun får fortsatt nej av Datainspektionen för att
använda Googles molntjänst för mejl och kalender. Orsaken är bland annat
att Google inte kan garantera att personuppgifter raderas.
Redan 2011 kritiserade
Datainspektionen Salems kommun för att den använder delar av Googles
molntjänst Apps för sin mejl och sin kalender. Sedan dess har kommunen
försökt få till ett nytt avtal med it-jätten. Men nu säger
Datainspektionen nej även till det nya avtalet med hänvisning till att
Google inte garanterar att information som raderas försvinner. Dessutom
kan avtalet enligt DI inte garantera att Google inte behandlar
uppgifterna i kommunens kommunikation också för egna syften.


– Utgångspunkten är att det ska vara
kommunstyrelsens ändamål med behandlingen som ska vara styrande, men i
avtalet är det ganska vida skrivningar som innebär att det finns en
möjlighet att behandla Salems personuppgifter för egna ändamål. Google
kan heller inte sätta upp någon maximal tid för när de raderar
personuppgifter som Salems kommun tagit bort, säger Ingela Alverfors som
är jurist på Datainspektionen.


Under utredningen har hon varit i kontakt med både Salems kommun och Google.


– De har föreslagit vissa ändringar
men dessa har inte varit tillräckligt långtgående för att det ska anses
uppfylla kraven i Pul, säger hon.


Det aktuella ärendet rör bara Salems kommun. Men det är fler kommuner runt om i landet som infört Google Apps eller som funderar på att göra det.


Sedan i januari finns också ett
ramavtal från Kammarkollegiet som innehåller leverantörer som erbjuder
Google Apps som molntjänst. Där har Datainspektionen varit med och gett
råd hur ett avtal med Google ska utformas för att användandet ska
fungera tillsammans med personuppgiftslagen, Pul. Det avtalet har dock
inte testats i skarpt läge ännu.


Google själva säger i ett skriftligt
uttalande att företaget anser att Google Apps följer svensk
lagstiftning och att företaget kommer att fortsätta att arbeta med alla
involverade parter.


I fallet Salem är det Avalon
Innovation som är leverantör. Företaget är också ett av de företag som
vunnit Kammarkollegiets upphandling för att få leverera molntjänster
från Google till svenska myndigheter.


– Kammarkollegiet har valt att
utforma ett eget avtal men i grund och botten är det samma
tjänstevillkor i botten, säger Ola Persson som är affärsområdeschef på
Avalon.


Han tror ändå att Kammarkollegiets avtal kan vara en väg fram för Salems kommun för att uppfylla Datainspektionens krav.


Ingela Alverfors på Datainspektionen ställer sig dock frågande till om det avtalet kommer att fungera med Google.


– Det är leverantörerna som har
vunnit upphandlingen och om de säger att de kan tillhandahålla Google
Apps på ett sätt som är förenligt med Pul så får de stå för det. Jag vet
inte hur de har lyckats och om det fungerar i verkligheten, säger hon.


Ola Persson på Avalon tycker inte att problemet handlar bara om Google och företagets tjänster.


– Det här är fortfarande en fråga om
att våra lagar och förordningar inte fungerar i förhållande till den
teknik och de tjänster som erbjuds på marknaden. Oberoende av om du
pratar om Google, Microsoft eller IBM så finns det motsvarande
problematik. Som leverantör känns det jobbigt i den meningen att det här
ska behöva mala på under så lång tid utan att vi kommer ett steg
vidare, säger han.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar