onsdag 15 januari 2014

iSYSTEM - Home

iSYSTEM - Home


Äntligen kan man debugga sitt embeddedsystem trådlöst !!!

Debuggern, iONE-BT, möjliggör debugging via Bluetooth mellan målsystemet och en PC med iSYSTEMS utvecklingsmiljöer winIDEA/testIDEA.


Systemet består av två moduler:

En debug-modul med inbyggd Bluetoothmottagare. Modulen ansluter till målsystemet via den normala debuganslutningen, t.ex. JTAG.

En Bluetooth dongel som ansluts till PC:n via USB.

Förutom att nu ge möjligheten att inom ett labb kunna arbeta en bit ifrån målsystemet utan besvärande kablage ger det helt nya möjligheter att enkelt kunna arbeta med målsystem som t.ex. är rörliga och som skulle trassla till kablaget under körningen. 

Det ger också möjligheter att kunna debugga och testa utrustning i sin rätta miljö där det t.ex. krävs inneslutningar eller installationer som gör det omöjligt att få ut ett debugkablage. Som bieffekt ger det dessutom en galvanisk isolation och skyddar därmed PC:n från målsystem innehållande högspänning eller osäkra jordar.

iONE-BT kommer först att släppas för ARM/Cortex-M familjen. Andra kärnor kommer att supportas efterhand. Viktigt att notera är att all debug-, trace- och analysfunktionalitet som idag finns i iSYSTEMS kabelanslutna emulatorer och analysatorer, som t.ex. iC5000, stöds fullt ut.

iONE-BT för ARM/Cortex-M kommer att finnas till försäljning i slutet av mars och kommer bl.a. att visas upp på Embedded World 25–27 februari i Nürnberg.


iSYSTEM har sedan 1986 specialiserat sig på embedded utvecklingssystem och testverktyg. 
De erbjuder idag debuggers, emulatorer och analysatorer för mer än 50 olika CPU arkitekturer och deras derivat ( > 3000 mikroprocessorer). Verktygen kan styras antingen från iSYSTEMs eget GUI, winIDEA, eller t.ex. Eclipse. Det finns dessutom ett omfattande stöd för extern styrning via API med kopplingar mot en mängd olika skriptspråk och miljöer.

Läs mer om iSYSTEMS produkter här:
För mer information om iONE-BT eller iSystems övriga debuggers/emulatorer, kontakta:

Jan Lundgren
Tel: 040-670 17 12
email: jan.lundgren@triacon.se


Altium Designer
Visste du att vi även kan hjälpa dig med konsulttjänster kring Altium Designer? Låt oss ge dig ett handtag. Kanske du vill ha assistans med ditt första projekt. Importera komponentbibliotek eller bara ha en tillfällig resursförstärkning.
Läs mer här.Elektronik- och programutveckling
Inom Triacon har vi arbetat med elektronik- och programutveckling sedan 1993. Vi har ett mycket kompetent gäng konsulter som kan hjälpa dig. Vi hanterar allt från konstruktion och programmering till produktion och test. Läs mer här.
Triacon Scientific AB
Betselgatan 6 - SE-213 77 Malmö · Sweden
Tel: +46 40 670 17 00 · Fax: +46 40 21 61 64
E-post: info@triacon.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar