måndag 27 januari 2014

Jurist: "Minst fyra år innan Lexbase kan stoppas" | SvD

Jurist: "Minst fyra år innan Lexbase kan stoppas" | SvDDen nya webbtjänsten Lexbase, där användarna kan läsa domar över
privatpersoner i hela Sverige, kommer inte stängas ned i första taget
enligt Datainspektionens jurist. "Även om man i dag skulle säga att man
ville ändra på bestämmelsen så krävs det två riksdagsbeslut och det är
för sent att ta ett innan valet ", säger Martin Brinnen, expert på
yttrandefrihet och integritet.  

Via en sökning på personnummer, namn eller en viss adress visar tjänsten domar som från de senaste fem åren.
Lexbase, som riktar sig till både privatpersoner och arbetsgivare,
skriver: ”vi ser att behovet på marknaden och för privatpersoner är
stort och att våra samhällsfunktioner idag inte har möjlighet att ge oss
den trygghet vi behöver och söker”.

Sajten uppger själva att de har ett utgivningsbevis för databas och
poängterar att deras verksamhet därmed är skyddad av grundlagen.

En central effekt av det är att Personsuppgiftslagen, PUL, som annars
skyddar uppgifter om enskilda personer mer eller mindre är satt ur spel.
Enligt Martin Brinnen som är jurist på Datainspektionen och inriktad på
just yttrandefrihet och integritet är tjänsten svår att stoppa.
– Datainspektionen har varnat för de här tidigare. Men vi får inte göra
något som kommer i konflikt med grundlagen och det innebär i princip att
vi inte kan göra någonting.

Att utgivningsbeviset är grundlagsskyddat under yttrandefrihetsgrundlagen innebär att ändringar tar lång tid att genomföra.

– Även om man i dag skulle säga att man ville ändra på bestämmelsen så
krävs det två riksdagsbeslut och det är för sent att ta ett innan valet.
Då betyder det att det här kommer ligga kvar i fyra eller fem år, säger
Martin Brinnen.

Grundlagsskyddet för utgivningsbevis var till en början kopplat till
traditionella massmedier och utvidgades senare till radio och tv. När
nya medier blev vanligare lades ytterligare ett tillägg om utgivning av
databaser in.

Myndigheten för radio och tv, MRT, som utfärdar
utgivningsbevis prövar inte syftet med databasen utan har bara krav på
formella saker som att ansvarig utgivare ska vara bosatt i Sverige.

– När de utfärdar utgivningsbevis får de inte titta på det och säga att
”det här är ett innehåll vi inte kan acceptera och därför får ni inget
utgivningsbevis”, säger Martin Brinnen.

När man införde möjligheten att få utgivningsbevis för databaser så
varnade Datainspektionen för att det skulle kunna få konsekvenser för
integritetsskyddet.

– Det finns risk för att grundlagen täcker sådant som egentligen inte
kan sägas vara journalistisk eller har ett annat opinionsbildande syfte.

Ytterligare en aspekt är frågan om det är svenska lagar
eller EU-lagar som gäller. Martin Brinnen skulle inte bli förvånad om
det drivs vidare till EU-nivå om en enskild person begär skadestånd från
Lexbase med stöd av personuppgiftslagen, PUL.

Då skulle nämligen både dataskyddsdirektivet från EU, som PUL bygger på,
och Europakonventionen för mänskliga rättigheter som bland annat täcker
in skydd för personlig integritet bli aktuella att pröva.– Det är många olika regelverk som står mot varandra i det här fallet, säger Martin Brinnen.
SVD:s NYHETSSVEP: Få koll på nyheterna – på 5 minuter
1 kommentar:

 1. CALLING ON THE NAME OF THE LORD?

  On the Day of Pentecost Peter quoted the prophet Joel (Acts 2:21'And it shall be that everyone who call on the name of the Lord will be saved.')

  To call on the name of the Lord is to acknowledge the authority and power of the Lord, and follow in obedience by meeting the terms of pardon.

  The apostle Peter did not tell those on the Day of Pentecost to say the "sinner's prayer." Saying the "sinner's prayer" is not calling on the name of the Lord.

  Peter preached the death, burial, and bodily resurrection of Jesus. Peter declared the Jesus was Lord and Christ. (Acts 2: 22-26) They obviously believed Peter's preaching because they asked the question(Acts 2:37 ....."Brethren what shall we do?")
  Peter did not tell them to say the "sinner's prayer." What was Peter's response to their question? (Acts 2:38 Peter said to them, "Repent, and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins; and you will receive the gift of the Holy Spirit.)


  THE NARRATIVE OF CALLING ON THE NAME OF THE LORD.
  1. FAITH: Believe in the death, burial, and bodily resurrection of Jesus. Accept Jesus as Lord and Savior.
  2. CONFESSION: Acknowledge Jesus as the Christ and the Son of God.
  3. REPENTANCE: Make the commitment to turn from sin and turn toward God.
  4. WATER BAPTISM: Be immersed into Christ for the forgiveness of your sins.


  HOW DID THE ETHIOPIAN EUNUCH CALL ON THE NAME OF THE LORD? (Acts 8:25-40


  1. Philip preached Jesus to him. (Acts 8:35)
  2. He confessed Jesus as The Christ the Son of God. (Acts 8:37)
  3. He was baptized in water. Immersed by Philip. (Acts 8:38-39)
  The Ethiopian eunuch did not say the sinner's pray nor was he asked to do so by Philip.


  Romans 10:13 for "WHOEVER WILL CALL ON THE NAME OF THE LORD WILL BE SAVED."


  Romans 10:9-10 that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved; 10 for with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation.


  To call on the name of the Lord is to acknowledge His power and authority and confess Him as Lord and Christ . (Acts 2:26,Acts 8:37, Romans 10:9-10) To call on the Name of the Lord is to repent and be baptized. (Acts 2:38)


  WE ARE TOLD TO CALL ON THE NAME OF THE LORD TO BE SAVED.


  We are never told we are saved by "faith only." We are never told that saying the "sinner's prayer" is calling on the name of the Lord.


  IF SAYING THE "SINNER'S PRAYER" IS NOT A REQUIREMENT FOR SALVATION? THEN WHAT ARE THE REQUIREMENTS FOR SALVATION.


  THE REQUIREMENTS!
  1. Faith: John 3:16
  2. Belief and baptism: Mark 16:16
  3. Confession and belief: Romans 10:9-10
  4. Born of water and Spirit: John 3:5
  5. Grace and faith: Ephesians 2:8
  6. Buried through baptism: Roman 6:4-5
  7. Water baptism: 1 Peter 3:20-21
  8. Baptism: Acts 22:16
  9. Baptized into Christ: Galatians 3:27
  10. Believe: Acts 16:30-31
  11. Repentance and baptism: Acts 2:38
  12. God's mercy, water baptism, and the Holy Spirit: Titus 3:5
  13. Water baptism: Colossians 2:12-13
  14. Repentance: Acts 3:19


  IF YOU HAVE COMPLETED THESE REQUIREMENTS---THEN YOU HAVE CALLED ON THE NAME OF THE LORD!

  YOU ARE INVITED TO FOLLOW MY BLOG. http://steve-finnell.blogspot.com

  SvaraRadera