tisdag 21 januari 2014

Microsofts molntjänst granskas av DI - Computer Sweden

Microsofts molntjänst granskas av DI - Computer Sweden
Datainspektionen utreder Ale kommuns användning av Office
365 i skolan. Kommunen ligger i startgroparna för att införa
molntjänsten för sina 4000 elever och skolpersonal.
Datainspektionen har tidigare slagit ned hårt på kommuners användning av Google Docs
när det gäller hantering av personuppgifter. Nu ska första
installationen av Microsofts molntjänst Office 365 genomgå samma
granskning.


Missa inte: "Därför säger DI nej till Google"


Inspektionens granskning av Salems
kommun har överklagats till både Länsrätten och Kammarrätten av Salems
kommun respektive Google själva. Kritiken från Datainspektionen har
bland annat handlat om det personuppgiftsbiträdesavtal som måste finnas
när en myndighet överlåter behandlingen av personinformation till en
underleverantör. Dessutom anses Google inte uppfylla kravet på att
kommunen hela tiden ska kunna redogöra för vilka underleverantörer som
kan ha tillgång till informationen.


Ale kommun har valt Microsofts molntjänst Office 365 som utbildningsplattform.


– Vi tittar på det ur samma
perspektiv som vi tidigare granskat Google Docs, säger Ingela Alverfors
som är projektledare på Datainspektionen.


Kommunen har hela systemet på plats, men har valt att inte införa produkten skarpt i skolan innan Datainspektionen lämnat sitt besked.


Så länge granskningen pågår vill
varken Ale kommun eller Datainspektionen kommentera själva utredningen.
Men ärendet är högprioriterat enligt Datainspektionen och beslut väntas
någon gång i vår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar