19 miljarder dollar. Det är vad
Facebook betalar för tjänsten Whatsapp. Affären i sig kan man säga
mycket om. Summorna är så enorma att de får en att tappa andan. Facebook
langar upp motsvarande en dryg sjundedel av Sveriges statsbudget, till
synes helt baserat på tillväxtprognoser och en vag förhoppning om
framtida intäkter. Det är resonemang som för tankarna tillbaka till
slutet av 90-talet.


Oavsett det lär affären få
konsekvenser. Inte minst för andra onlinetjänster som är på tillväxt. I
synnerhet de som på olika sätt skulle kunna knytas till de stora
plattformarna, såsom Facebook, Twitter, Googles olika tjänster eller
kanske något annat. Nu eller på sikt.


I ett slag ökade exempelvis intresset för svenska Truecaller rejält.


Den svenska nummerupplysningstjänsten
har vuxit snabbt, inte minst i Indien. Bolaget har dessutom nyligen
tagit in kapital från riskkapitalfonden Sequoia, som till råga på allt
är en av investerarna i Whatsapp.


Googles köp av bland annat
termostatföretaget Nest och positioneringstjänsten Waze, tillsammans med
Facebooks tidigare köp av Instagram, har även innan köpet av Whatsapp
höjt ribban rejält för vad det kostar att köpa in sig i heta
onlinebolag.


Nu trycks den nivån upp ytterligare.
Och vinnarna är de som sitter med bra tjänster som skulle kunna bli
viktiga komponenter i dessa nya ekosystem, som både Facebook och Google
håller på att bygga upp.


Det kommer att bli spännande att
följa de kommande månaderna för Truecaller. Och håll ögonen öppna för
andra tjänster med stor användarbas, baserat på en onlinetjänst som gör
livet lite enklare för slutanvändaren. Ser du en sådan kan det vara värt
betydligt mer än du trodde för en vecka sedan.


Förlorarna är bland annat telekomoperatörerna.


Dessa har egentligen haft
fantastiska möjligheter att behålla en central position i ekosystemet.
Förutom sina helt avgörande tjänster - mobil uppkoppling - har de haft
gott om resurser att köpa upp nya tjänster. Nu köps de istället upp i
rask takt av de rena onlinebolagen.


Jag tror inte bara att det beror på
att operatörerna inte velat bjuda över. Jag tror inte att de ens insett
att de borde vara intresserade. Operatörerna fortsätter stå vid sidan av
vägen i diskussionen om vart framtiden bär oss.

Magnus Höij är chefredaktör på Internetworld. På Twitter är han @magnushoij.