torsdag 27 februari 2014

Svensk mejltrafik uselt skyddad - Säkerhet24

Svensk mejltrafik uselt skyddad - Säkerhet24E-post till offentlig förvaltning, finansföretag och
medieföretag går ofta via utländska e-postservrar och är sällan
krypterad. Det gör den lika lätt att avlyssna som att läsa ett vykort,
enligt Punkt SE:s säkerhetschef Anne-Marie Eklund Löwinder.  
Om
meddelandena inte är krypterade är det lika enkelt som att läsa vykort,
säger Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Punkt SE.
Mejl till svenska
myndigheter, banker eller medieföretag kan ofta avlyssnas. Det är
kontentan Punkt SEs årliga rapport om hälsoläget i se-domänen som just
släppts. Undersökningen, som gjorts bland statliga bolag, banker,
försäkrings- och finansföretag, internetoperatörer, kommuner, landsting,
medieföretag och statliga myndigheter, visat att 46 procent av dem inte
ens har möjlighet till kryptering när e-post skickas.


Dessutom har var fjärde av dessa
verksamheter sina e-postservrar i utlandet. En stor del av den
offentliga förvaltningens mejl skickas alltså ut över våra gränser och
sedan tillbaka vilket innebär att FRA har rätt att avlyssna den och att
även utländska underrättelsetjänster kan komma åt den om den inte är
krypterad.


– Om meddelandena inte är krypterade
är det lika enkelt som att läsa vykort, säger Anne-Marie Eklund
Löwinder, säkerhetschef på Punkt SE i en kommentar.


Utvecklingen när det gäller
möjligheterna att kryptera e-posten går rentav bakåt bland de
medieföretag som är med i undersökningen. 2009 krypterade 67 procent
transporten av mejl men förra året hade den andelen sjunkit till 56
procent.


– Jag tycker det är svagt att de som
värnar meddelandefrihet och källskydd inte agerar därefter och hjälper
sina tipsare på traven med vettiga lösningar, säger Anne-Marie Eklund
Löwinder


Men även om Punkt SE nu lyfter
bristerna i mejltrafikens integritetsskydd är den övergripande trenden
att den svenska delen av internet faktiskt arbetar aktivt på att åtgärda
brister. 2012 låg felprocent hos de domäner Punkt SE undersökte på
under 20 procent. 2013 var felprocenten för första gången nere på 15
procent.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar