måndag 10 februari 2014

Teracomchefen öppnar för mobiloperatörer - om sex år - Computer Sweden

Teracomchefen öppnar för mobiloperatörer - om sex år - Computer SwedenNu öppnar Teracomchefen Åsa Sundberg för att lämna över det
allra "heligaste" frekvensbandet för marksänd tv till mobiloperatörerna,
de så kallade 700 MHz-frekvenserna. Men mobiloperatörerna måste ha
tålamod och vänta till år 2020, säger hon.
– Vår inställning är ganska enkel:
frekvensutrymmet ska frigöras för mobilanvändning. Men låt oss göra det
snyggt och prydligt. Och i rätt ordning, säger Åsa Sundberg, vd för
Teracom Group.


Kanske redan denna vecka fattar
regeringen beslut i den inflammerade stridsfrågan om mobiloperatörerna
ska få ta över de så kallade 700 MHz-frekvenserna, som idag används för
marksänd tv. I elfte timmen går nu Teracomchefen ut i ett sista försök
att blidka mobiloperatörerna. Hennes budskap kan kokas ner till tre
enkla meningar:


Ni kan ta de superattraktiva frekvenserna. Men inte nu, utan om sex år. Sitt still i båten – och håll näbben – fram till dess!


– Vi tror att det är en realistisk
målsättning att de här frekvenserna är frigjorda för mobilanvändning
kring 2020. Men vi kommer att få jobba hårt för att klara av det, säger
Åsa Sundberg.


Den sexåriga tidsfristen behövs för
att Teracom ska hinna byta till en ny sändningsstandard som klarar att
sända lika många tv-kanaler som idag, fast utan att använda behöva
använda 700-frekvenserna. Men den riktigt stora flaskhalsen är tiden det
tar för Post- och telestyrelsen att koordinera frekvensanvändningen med
grannländerna.


700-bandet är det sista
frekvensområdet som är öronmärkt för de marksända tv-sändningar som
Teracom sköter åt SVT, TV4 och lång rad andra tv-aktörer. Men nästa år
går Teracoms tillstånd att använda frekvenserna ut.


Mobiloperatörerna har dragit igång
en kampanj för att få ta över superattraktiva frekvenserna. De säger att
de måste ha radioutrymmet för att klara av att svälja den explosivt
ökande datatrafiken i mobilnäten, till stor del orsakad av video och
streamad tv. Senast för ett par dagar sedan kom den senaste
larmprognosen där Cisco spår att svenskarnas mobildataförbrukning kommer
att öka från dagens 3,2 gigabyte per person och månad till 13 gigabyte
år 2018.


Men tv-lägret kontrar med att
700-frekvenserna idag redan är upptaget av en miljon hushåll som
använder marknätet för att titta på tv. Ytterligare runt 700 000 tittar
på tv via marknätet i sommarstugan eller i bostadens andra eller
tredje-tv.


Nu väntar alla på att regeringen ska
slita tvisten. Hittills har regeringen duckat i den kontroversiella
frekvensfrågan och vägrat visa korten.Men enskilda allianspolitiker som eu-parlamentariken Gunnar Hökmark (M) har gått mot strömmen och offentligt krävt att 700-bandet snabbt öppnas för mobiloperatörerna och att Teracoms frekvenser bör säljas på auktion. Härom veckan gick även Kristdemokraterna ut krävde ett snabbt överlämnande av frekvenserna till mobiloperatörerna.


Computer Sweden träffar Tercomchefen Åsa Sundberg på företagets huvudkontor där hon precis som alla andra går och väntar på regeringsbeslutet.


Är det en nervös väntan?

– Det är ju svårt att planera framåt i dagsläget. Och det är lite besvärligt, säger hon.


Vad blir konsekvensen om regeringen beslutar att auktionera ut licenserna direkt när Teracoms frekvenstillstånd går ut nästa år?

– Jag har väldigt svårt att tro att det blir ett sådant beslut. Jag tror
inte att man auktionerar ut frekvenserna innan man har en lösning klar
för de 1,7 miljoner hushåll som idag använder marknätet för tv. Det
känns jättekonstigt att ens spekulera i det.


Men även du tycker att
mobiloperatörerna ska släppas in på 700 MHz-frekvenserna, är det trenden
att mobil data ökar och marksänd tv minskar som är förklaringen?


– Visst vill vi släppa 700-bandet till mobiloperatörerna. Tittar man på
konsumtionsmönstren för tv så ser man att tittandet ökar och att
streamandet i mobilnäten står för en stor del av ökningen, men marksänd
tv kommer att fortsätta att dominera.


Du talar om hur tv via
marknätet ska se ut om sju år. Men med tanke den snabba ökningen för
streamad tv bara under det senaste året, kan man överhuvudtaget veta om
det finnas kvar något behov av marksänd tv så långt fram i tiden?


– I princip alla bedömare som tittat på det här ser en ökning för
streamad tv. Men alla ser också en fortsatt stor andel broadcastad tv.
Det är i princip ingen som säger något annat än att den andelen kommer
att vara stor år även 2020.


Så dagens broadcast-tv har en plats i tv-landskapet även 2020?

– Ja. Och ska vi kunna erbjuda både bra tv- och mobilkommunikation
överallt i landet, så kräver det att vi broadcastar en så stor andel av
trafiken i näten som möjligt. Annars kommer man inte hinna med att bygga
ut kapaciteten. Det blir för dyrt och svårt helt enkelt.


Streaminganvändningen kommer att fortsätta öka i mobilnäten, spår Åsa Sundberg, som anser att marknätet kommer att behövas för att avlasta mobilnäten.


– Ju mer live-tv vi broadcastar desto bättre för mobilnäten. Med ny modern teknik kan vi utnyttja frekvenserna ännu bättre, säger hon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar