Säkerhetsbranschen är långt i
från homogen. De företag som oftast hörs i offentligheten heter sådant
som Symantec, McAfee, Kaspersky Labs och F-Secure. Som ofta rapporterar
offentligt om de senaste hotbilderna och säkerhetshålen, och erbjuder
verktyg för att skydda sig.


Men vid sidan av detta har det växt
fram en annan typ av it-säkerhetsföretag, vars affärsidé är att
exploatera säkerhetshål för ekonomisk vinning och erbjuda verktyg för
"offensiv" it-säkerhet. Det vill säga verktyg för att hjälpa exempelvis
polismyndigheter eller militären att ta sig in i misstänktas datorer.


De flesta av företagen är ljusskygga
men viss information om deras verksamhet har blivit offentligt, inte
minst genom Wikileaks databas Spy Files som listar leverantörer till
säkerhetstjänster världen över. Företagen har kallats både vapenhandlare
och legosoldater av integritetsförespråkare.


I bildspelet ovan finns några av de mest notoriska spelarna.