tisdag 25 mars 2014

Hård strid om lagring i molnet - Computer Sweden

Hård strid om lagring i molnet - Computer SwedenGoogle sänker priserna på molnlagringstjänsten Drive medan
Dropbox satsar hårt på företag. För de svenska alternativen är
säljargumentet att data inte lämnar landets gränser.  
Just nu pågår en rad upprustningar
av molnlagringstjänster där alla har företag som målgrupp. Det gäller
inte minst den amerikanska Dropbox som uppger sig ha 200 miljoner kunder
varav drygt fyra miljoner är företag. Dropbox har länge varit en nagel i
ögat för it-avdelningar som klagat över bristanda säkerhet vilket gjort
att företaget nu etablerat en verksamhet kallad Dropbox for Business.


Här är tanken är administratörer ska
få bättre kontroll över datautflödet där man exempelvis kan reglera vad
användarna lägger upp på den webbaserade tjänsten. Inom ett par veckor
planerar Dropbox att presentera en rad nya funktioner för den nya
företagstjänsten och i ett uttalande säger företagets representanter att
man har för avsikt att utveckla en plattform där användarna kan hantera
all sin data via Dropbox. Den nya plattformen ska presenteras 9 april
där en viktig funktion handlar om hur man ska kunna hålla isär
anställdas privata filer från jobbmaterial.


Även bland de svenska aktörerna
kring molnlagringstjänster pågår en rad satsningar riktade till företag.
Bland dessa märks Cloudme i Linköping vars vd Daniel Arthursson
berättar att man helt nyligen börjat marknadsföra Cloudme for Enterprise
tillsammans med Telia. Dessutom har man ingått ett liknande avtal med
Samsung som innebär att man i april kan ansluta sig till Cloudmes
företagstjänster från Knox Marketplace.


– Vår tjänst är på många sätt mycket
väl lämpad för företag eftersom ett företag kan köpa ett stort konto,
exempelvis 500 GB, och dela utrymmet med sina anställda som kan ha
personliga gratiskonton. Med Cloudme kan man synka flera mappar där en
kan användas för dina personliga filer medan du skapar en ytterligare
mapp för företagets filer, säger Daniel Arthursson.


Ytterligare ett argument som Daniel Arthursson vill lyfta fram för sin tjänst är att Cloudme har ett eget datacenter i Sverige.


– Informationen som företagare
lagrar hos oss lyder under svensk lagstiftning och slipper direkt
övervakning av NSA. För en  hel del data och flera kategorier av företag
så är det olagligt att använda amerikanska tjänster eller europeiska
tjänster som exempelvis outsourcat sin drift till Amazon på Irland.


Daniel Arthursson framhåller att företag i Europa som har majoritetsägande från USA lyder under amerikansk lagstifning, även om det är på europeisk mark.


Även Matz Karlsson, vd på Storegate lyfter fram fördelarna med molnlagring i Sverige.


– I Sverige står vårt erbjudande
väldigt starkt mot Dropbox. Vi är ett svenskt företag som erbjuder
svensk support och en molngaranti som garanterar alla kunder svensk
lagring under svensk lag. Det här vet vi är väldigt viktigt för våra
kunder och vi har flera företag som lämnar tjänster som exempelvis
Dropbox och går till Storegate för att få en ökad kontroll och säkerhet
över sina molntjänster.


Ingela Alverfors, Datainspektionens
granskare av molntjänster, säger dock att om man bara tittar ur
pul-perspektiv är det inte olagligt att använda molntjänster som ägs av
amerikanska bolag.


– Det finns ett par regler i pul som
styr överföring av personuppgifter till tredje land. Vanligast är att
om personuppgifter överförs till USA så kan det vara tillåtet om det
amerikanska bolaget har anslutet sig till Safe Harbor-principerna.
Överföring av personuppgifter till andra länder kan också vara tillåtet
om parterna till exempel tecknar EU-kommissionens
standardavtalsklausuler.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar