torsdag 6 mars 2014

Nu går gamla internet mot ättestupan - Computer Sweden

Nu går gamla internet mot ättestupan - Computer SwedenVideotjänsten Netflix avtal med operatören Comcast signalerar
ett paradigmskifte. En grundläggande förändring i maktbalansen och
ekonomin på internet. Nätneutraliteten är död - störst plånbok avgör.
Förra veckan slöt Netflix ett
historiskt avtal med operatören Comcast, som innebär att videotjänsten
betalar för en direkt anslutning till operatörens nät.


Bakgrunden är att såväl Netflix som
Comcast i flera år bråkat med Netflix så kallade backboneleverantörer,
först Level 3 och sedan Cogent. Backboneleverantörer är sådana som äger
stora stamnät och som en tjänsteleverantör som Netflix betalar till för
att få sin trafik skickad till operatörer världen över.


Netflix enorma trafikmängder – 30
procent av all internettrafik i USA – har skapat en flaskhals någonstans
på vägen med försämrad videokvalitet för Comcasts slutkunder som följd.
Till slut kom Netflix och Comcast överens om att skippa mellanhanden.
Netflix betalar nu och skickar sin trafik direkt till Comcast.


Redan för ett år sedan rapporterade
Computer Sweden om Netflix dragkamp med operatörerna om hanteringen av
tjänstens trafik. Netflix erbjuder operatörer att ”gratis” ansluta till
leveransnätverket Open Connect, i klartext inhysa Netflix servrar i
operatörens datacenter. Belöning utgår i form av bättre kvalitet för
slutkunderna och en plats på Netflix egen topplista över operatörer.


Taktiken har gått hem hos mindre operatörer, som tar kostnaden för att drifta Netflix servrar, medan de stora operatörerna har sagt blankt nej.


För Netflix är kvaliteten absolut avgörande, därav denna strategi. Och därav avtalet mellan Netflix och Comcast.


Affärsmässigt är avtalet rimligt. Men det har väckt liv i den insomnade debatten om nätneutralitet.


Det är dock viktigt att hålla tungan rätt i munnen – det som nu händer är att nätneutralitetsfrågan tar en gir åt ett nytt håll.


Traditionell nätneutralitet har
handlat om att operatörer inte ska diskriminera bland all den trafik som
skickas genom den feta linan ut till slutkunderna. Den frågan är i allt
väsentligt död och begraven.


Nu handlar det i stället om en
situation där i förlängningen varje större tjänsteleverantör öppnar
plånboken för en egen, separat lina, vid sidan om den stora feta.


Det sker i viss mån redan i dag
eftersom exempelvis SVT betalar leveransnätverket Akamai för att komma
närmare slutkunden. Akamai, som i sin tur har avtal med operatörerna,
blir i praktiken garanten för en neutral behandling av trafiken.


Men allt fler avtal kommer att
slutas direkt med operatörerna, utan mellanhanden. Det öppnar för en
situation där kvaliteten på en tjänst kan variera beroende på vilken
operatör du som slutkund har och hur stor plånbok leverantören har.
Något som är långt mycket svårare att jämföra och reglera än
diskriminering av trafik i ”feta linan”.


Teliasonera har en särställning i
den nya nätneutralitetsdebatten. Förutom att vara Sveriges största
operatör är bolaget Sveriges största fiberägare – och har ett av
världens största backbone. Som backboneägare har Teliasonera
International Carrier redan i dag avtal med aktörer som Facebook och
populära videotjänsten Twitch.tv.


Skulle Teliasonera låta sådana avtal göra avtryck i sin slutkundsverksamhet är det dags för lagstiftarna att agera.


Teliasonera: "De måste betala." 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar