torsdag 20 mars 2014

Sluta betala IT-konsulter per timme - använd Function Points

Sluta betala IT-konsulter per timme - använd Function Points20 Mar 2014 | 
Skrivet av Gästbloggare - Pierre Almén |  Ingen kommentar.
Varför fortsätter IT-branschen att ta betalt per timme?
IT-leverantörer har problem med att timdebiteringen inte har ökat de
senaste åren trots att lönekostnaden, som är den största kostnadsposten,
ökar år efter år.


I ramavtal erbjuder IT-leverantörerna sina tjänster för ner till en krona per timme. Hur trovärdigt och rimligt är detta?


Andra, bättre sätt att ta betalt

Finns det då inget annat sätt att ta betalt för IT-tjänster?


Allt fler IT-leverantörer letar efter alternativa sätt och inom
infrastrukturella IT-tjänster har det sedan länge använts normaliserande
mätetal typ MIPS, antal åtgärdade helpdesk-ärenden, antal PCs etc. Hur
är det då inom applikationsdelen? Finns där ett behov av något annat
sätt än kostnad per timme?


I Sverige köps systemutvecklings- och applikationsunderhållstjänster
oftast med betalning per rapporterad timme. I en del fall sker detta med
ett fastprisavtal, men det är relativt ovanligt.


Betala istället för resultatet

Hur ser det ut utanför Sverige? Många avtal baseras på timkostnad
eller undantagsvis i fastprisavtal. Men det finns även ett annat sätt,
nämligen att ta betalt per funktionalitet som utvecklas eller
underhålls.


Normaliseringsmåttet kallas Function Points (FP) och skapades
ursprungligen av IBM för drygt 30 år sedan, i syfte att förbättra
estimaten av IBMs systemutvecklingsprojekt. IBM behövde få bättre
kontroll över utvecklingsprojektens levererans av nya mjukvaruprodukter
till marknaden.


Metoden för Function Points (FP) togs efter några år över av en
internationell organisation, IFPUG, och den har därefter utvecklats och
används numera till såväl estimering av utvecklingsprojekt och
applikationsunderhåll som benchmarking och outsourcing. Metoden blev
ISO-godkänd, ISO/IEC 20926, för 10 år sedan som ett mått på
användarfunktionalitet.


Function Points används redan i andra länder

Function Points används världen över och det finns lokala
användargrupper i Brasilien, Australien, Sydkorea, Indien,
Storbritannien, Italien, Frankrike, Tyskland, Holland, Danmark, Finland
och Sverige etc.


Exempel på länder där inköp av systemutvecklings- och
underhållstjänster sker baserat på kostnad per FP är Brasilien,
Australien och Sydkorea. I respektive land har en historik byggts upp
som visar vad olika typer av systemutveckling och underhåll bör kosta
per FP.


I Brasilien var det den offentliga sektorn som för mer än tio år
sedan insåg att ett alternativ behövdes till att betala per timme. Där
använder numera över 100 verksamheter och privata företag Function
Points i sina leverantörsavtal.


Ställ krav vid outsourcing

Alla större outsourcingleverantörer i Indien är beredda på att skriva
avtal baserat på kostnad per FP, men verkar fortfarande föredra
timkostnad i avtalen. Det beror med all säkerhet på att det är lättare
att sälja in ett lågt timpris.


Men det kunden inte har i åtanke är den totala kostnaden. Har
kostnaden för hanteringen av outsourcingtjänsten och den del av
processen som sker inom företaget tagits med? Är antalet timmar som
debiteras rimligt? Sker besluten på samma sätt när de till exempel ska
lämna in sin bil på service? Väljer de då den med lägst timpris för en
mekaniker eller väljer de den som har ett konkurrenskraftigt totalpris
och kvalitet för en jämförbar service?


Dags att tänka nytt

Sverige ligger långt fram inom IT på många områden. Varför fortsätter
vi då att köpa IT-tjänster inom systemutveckling och förvaltning på ett
konservativt sätt när det finns alternativ som kan ge mervärde både för
leverantören och kunden?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar