måndag 5 maj 2014

"Data mer värt än guld, men behandlas som skit" - Computer Sweden

"Data mer värt än guld, men behandlas som skit" - Computer SwedenFör två år sedan existerade inte 80 procent av den datamängd som
finns idag. Mot den bakgrunden kanske det är läge att börja prata om
datamaskiner i stället för datorer, skriver Håkan Ogelid.
Håkan Ogelid skriver krönikor med analyser av trender på marknaden och den tekniska utvecklingen.
Individer, företag och
organisationer slarvar enormt med hanteringen av data. Ofta är det som
att låta en guldtacka ligga framme på skrivbordet eller köksbordet.
Eller förresten. Som att hälla ut en säck diamanter över köksbordet.
Samtidigt har det aldrig pratats mer om vikten av att ha kontroll över
sina data och att kunna analysera dem.


Inom statistiken är begreppet
korrelation centralt, det vill säga sambandet mellan begrepp. Ett
vanligt uppdrag för en statistiker är att belägga sambandet mellan två
begrepp, till exempel sambandet mellan en individs uppväxtmiljö och
genomsnittlig studielängd.


Ett annat uppdrag kan vara att
belägga sambandet mellan en individs snittlängd och medellönen, men då
kallas det nonsenskorrelation och sådana är mycket enkla att ta fram.


Ett värre problem, eller oro, för en
statistiker är att nya samband hela tiden växer fram, men att de aldrig
beläggs. Den som hittar dessa nya samband, och kanske utvecklar metoder
för att automatiskt belägga dem, kan bli en mycket rik människa. Därför
är det viktigt att hantera data korrekt. Inte släppa data till vem som
helst eller att ta lätt på värderingen.


Individer sprätter lättvindigt data
omkring sig till Facebook och Google, som fortsätter att tjäna pengar på
att få dem gratis. Eller rättare sagt. Det är priset jag betalar för
att använda Googles söktjänst. Inget är som bekant gratis. Värre är när
företag släpper data om verksamheten. Därför pågår nu en kamp i det
tysta om vem som ska kontrollera data, som produceras i ett rasande
tempo.


Analysmetoderna utvecklas, så att
den till synes helt värdelösa mängden ostrukturerade data blir oerhört
värdefull. När analys är som enklast är det frågan om att veta vilka
frågor som ska ställas utifrån en väl definierad datamängd. Men det blir
betydligt knepigare när frågorna som bör ställas är okända och även
data är helt okända och ostrukturerade. Knepigt är bara förledet, men
likväl sitter statistiker just nu och löser problemet. Skräp blir till
guld.


När vilken data som helst kan
analyseras och frågorna generas med hjälp av algoritmer, så hotas
integriteten och mycket blir osäkert. Värdet på internet of things
ligger inte i antalet uppkopplade prylar, utan i data som skapas. Där
finns också framtidens problem när det gäller säkerhet och integritet.

För två år sedan existerade inte 80 procent av datamängden som finns
idag. Mot den bakgrunden kanske det är läge att börja prata om
datamaskiner i stället för datorer.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar