Vi tycker det är viktigt att
ha en ständig kontakt med vår målgrupp för att förstå hur den tänker och
agerar, så att vi kan anpassa våra produkter och tjänster baserat på
den datan vi samlar in.


Detta gör vi genom att testa våra
produkter på barn och föräldrar, men också genom att diskutera med dem
om deras syn på internet och programmering.


Vi har gjort detta genom att besöka
skolor, förskolor och genomfört mindre fokusgrupper med barn.?? Det som
är mest intressant är själva diskussionen med barnen, där vi har sett
att det finns väldigt lite förförståelse för vad internet är, hur
man använder Internet och hur det uppkom.


Svaren vi får är blandade, men inget barn vi har pratat med vet vad internet egentligen är.


Så, vad är internet i barns ögon?


Google. De flesta barn som vi har
träffat tror att Internet är synonymt med Google, och att Google agerar
som en sajt där flera sajter finns som man hittar genom att söka. Rent
krasst är detta är inte helt fel och som vuxen kan man förstå
resonemanget. De flesta har Google som sin startsida, vilket betyder att
det är den första associationen som barn har till Internet. Men
givetvis äger Google inte internet, och skapade heller inte internet.


Hur Internet fungerar har däremot
varit svårt för barnen vi träffat att formulera. De flesta svarade ”jag
vet inte”, medan andra mer vågade sig på att försöka förklara att det
finns människor bakom uppkopplingarna, eller att internet "händer i
luften".


Vem uppfann då internet enligt dessa barn?


”Gud!”, utbrast en stolt femåring
flicka. En nioåring var väldigt säker på att det var Einstein. En annan
ryckte på axlarna och sa ”någon kille med glasögon”. Många ville inte
gissa och någon började argumentera att det var en kompis morfar.

Det vi kan konstatera efter de
diskussioner vi har haft är att barn i dagens digitala värld har
en liten förståelse för hur den fungerar och dess historik. Detta tycker
vi är väldigt tråkigt, eftersom dessa barn använder sig av internet
dagligen.


Vems uppdrag blir det att utbilda
dem på dessa områden? Skolan, föräldrarna eller enskilda initiativ? Vi
tänker ta i tag i detta, och hoppas att ni alla med barn, barnbarn,
syskonbarn, kusiner, sysslingar och liknande hjälper till.