tisdag 30 september 2014

Java ska knyta ihop sakernas internet - Computer Sweden

Java ska knyta ihop sakernas internet - Computer Sweden
En ny Javabaserad plattform från Eclipse lovar att
förenkla hanteringen av sakernas internet. Den hanterar tre viktiga
standarder för kommunikation.
I samband med att Oracle håller den
årliga konferensen Javaone passar organisationen Eclipse Foundation på
att lansera Open Iot Stack for Java. Iot står för internet of things,
sakernas internet på svenska. Det handlar om att knyta ihop alla
miljontals maskiner och andra enheter som förväntas anslutas till
internet.


Poängen med den nya plattformen är
framför allt att hantera tre viktiga standarder för maskinkommunikation:
mqtt, Coap och Lightweight M2M. Dessutom ingår det ramverk för att
skapa knutpunkter, gateways, för kommunikation, samt för att skapa
lösningar för hemautomatisering och Scada-baserade lösningar för
fabriksautomatisering. Exempel på enheter som kan hanteras är sensorer i
fabriker, utrustning i hemmet och it-utrustning i bilar, skriver IDG
News.


Poängen med Eclipses plattform är
att utvecklare ska slippa skriva egen kod för att implementera de
standarder som stöds. Eftersom utvecklare har tvingats skriva egen kod
har resultatet blivit en situation som påminner om internets tidiga
dagar, då många leverantörer till exempel skapade egna
webbserverprogram. I dag finns det konsensus kring standardlösningar som
Apaches webbserverprogram.


Förhoppningen från Apaches sida är att Open Iot Stack for Java ska bidra till att proprietära lösningar överges till förmån för standardlösningar.
– Öppna implementationer av öppna standarder blir använda, säger Ian Skerret, vice marknadschef på Eclipse.


Att Eclipse presenterar en lösning
för Java är naturligt med tanke på att organisationens
utvecklingsverktyg för Java är mycket populärt. Även om Java, enligt
Eclipse, räknar in nio miljoner utvecklare i världen så används språk
som C mycket för att skapa lösningar för sakernas internet. En användbar
plattform bör bidra till att Java blir mer populärt i sammanhanget.


Det återstår att se vilket genomslag Eclipses plattform får. Alla är inte helsålda på idén.


– Visst är det positivt med Eclipses
plattform, men det är alldeles för tidigt att sia om hur det går. Många
skapar helt nya lösningar nu, som nya protokoll. Java kanske får
marginell påverkan, säger Pär Sikö, ansvarig för den stora
utvecklarkonferensen Øredev, med ett mångårigt förflutet som konsult på
Jayway. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar