fredag 10 oktober 2014

Därför är hybridmoln bästa lösningen

Därför är hybridmoln bästa lösningen


Borta
bra men hemma bäst brukar man säga. Många känner även så med
molntjänster. Vissa applikationer och data vill man ha inom kontorets
väggar. Med Tietos hybridtjänster kan man få både och. Hela eller delar
av serverrummet kan flyttas till molnet och användarna kan komma åt både
privata och publika molntjänster via samma inloggning, var som helst i
världen.

Våra hybridmolntjänster ger kunderna möjlighet att dra nytta av molnets
fulla potential utan att behöva kompromissa eller migrera till nya
affärsapplikationer. Vi kan integrera deras lokalserverbaserade
affärsapplikationer med molnet på ett säkert och transparent sätt och
flytta hela eller delar av serverrummet in i ett privat moln som driftas
i våra säkra nordiska datacenters. Med vår plattform Tieto Productivity
Cloud kan kunderna köra hela Microsoftmiljön i molnet med hög
prestanda, anpassningsbarhet och skalbarhet, säger Anders Abrahamsson,
produktchef Tieto Productivity Cloud.


Läs mer om Tieto Productivity Cloud.


Microsoft: Oerhört snygg lösning

– Tieto ligger helt rätt i tiden. Majoriteten av våra stora
företagskunder flyttar nu till Office 365 för att dra nytta av
kostnadsbesparingarna och den kontinuerliga innovationen. När den
flytten sker så vill de CIO:er jag pratar med ofta lyfta ut
kringtjänsterna samtidigt och då har Tieto en oerhört snygg lösning som
är byggd på samma platta som Office 365, säger Niklas Danell,
produktchef för Office 365 på Microsoft Sverige.


Tietos molntjänster kombinerar det bästa av det privata och publika
molnet och ger kunderna möjlighet att integrera befintliga applikationer
med nya och tjänster i molnet på ett smart sätt.


Både privat och publikt via gemensamt gränssnitt

Tieto Productivity Cloud är ett Microsoft- och Hyper V-baserat
hybridmoln som ger kunderna möjlighet att integrera publika och privata
molntjänster samt affärskritiska interna applikationer. Till exempel kan
ett affärssystem som körs på kundens lokala servrar integreras i
plattformen tillsammans med kundens privata och publika molntjänster.
Det privata molnet kan till exempel innehålla Microsoft Exchange,
Microsoft Lync, Microsoft Dynamics CRM och Microsoft SharePoint och i
det publika molnet kan kunden köra Microsoft Office 365 och Windows
Azure.


Tieto Cloud - TPC
– Användarna får tillgång till alla applikationer som integrerats i
molnplattformen, oavsett de ligger i ett privat eller publikt moln eller
om de finns på en lokal server, via ett gemensamt gränssnitt. Med andra
ord kommer de åt sitt skrivbord i molnet genom samma inloggning från
vilken mobil eller stationär enhet som helst, var som helst i världen,
förklarar Anders Abrahamsson.


Ett av världens största privata Microsoftmoln

Enligt Anders Abrahamsson ger molntjänsten många fördelar: högre
produktivitet genom ökad mobilitet och flexibilitet; högre
kostnadseffektivitet genom skalbara applikations- och serverlösningar;
extremt hög säkerhet i Tietos tekniskt ledande nordiska datacenters samt
större innovationskraft genom moderna och ständigt uppdaterade
applikationer.


Tieto Cloud - TPC 2
– Tieto Productivity Cloud är den mest omfattande och tekniskt
ledande Microsoftbaserade hybridmolntjänsten i Sverige och Finland.
Faktum är att vi skapat ett av de största privata Microsoftbaserade
molnen i världen. Vi har byggt tjänsten i nära samarbete med Microsoft
och är ensamma i Sverige om att delta i det nylanserade
partnerprogrammet Microsoft Cloud OS Network. För våra kunder innebär
det att de alltid kan räkna med att få tillgång till de senaste
molnapplikationerna med optimal prestanda, skalbarhet och säkerhet,
konstaterar Anders Abrahamsson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar