onsdag 1 oktober 2014

Urstark dollar ger skjuts åt USA-fonderna

Urstark dollar ger skjuts åt USA-fondernaAllt fler svenska småsparare har fått upp ögonen för USA-fonder. Det har
varit en vinnande strategi i år, med rekordnivåer på Wall Street och
gynnsamma valutaeffekter.
Kronan tappar fart mot dollarn, vilket ger ännu mer
vind i seglen för USA-fonderna. Den genomsnittliga fonden har redan
ökat med mer än 20 procent i år, enligt Morningstar. Trots långvarig och
tilltagande oro i världen med många pågående konflikter i Ukraina och
Mellanöstern fortsätter den amerikanska ekonomin att stärkas. Det är
bland annat världsoron som medverkar till inflödet av kapital till USA.
I senaste numret av Placeringsguiden förklarar Jonas Cho Walsgård, teknisk analytiker på Investtech, att "global oro ofta drar mycket kapital till New York”.
– Så länge New York stiger är utgångsläget positivt. Med det finns många lokala faktorer som gör bilden splittrad, säger han.
Trots dessa ”splittrande faktorer” har USA-fonderna ändå ökat under
flera år i rad och dollarn är starkare än på länge. Kring månadsskiftet
september-oktober kostade en dollar knappt 7,25 kr.
2013 blev ett riktigt framgångsrikt år för börserna i New York, som
åter igen steg mer än alla andra stora aktiemarknader i världen. Under
en flerårig svit har börserna här haft en jämförelsevis god avkastning
och ökat avståndet till tillväxtmarknaderna, samtidigt som landet som
helhet upplevt en ekonomisk återhämtning.
– Det är framför allt de allra största bolagen inom sektorerna
läkemedel och teknologi som utvecklats starkt i år. Ett annat
kännetecken för årets börsuppgång är att det framför allt är bolag med
hög kvalitet på sina balans- och resultaträkningar som stigit mest.
Det säger Björn Nylund, förvaltare av Öhman Etisk Index USA,
som ökat 22 procent i år. Fonden är passivt förvaltad med syfte att
generera en avkastning som MSCI USA Index. På grund av att fonden har en
etisk profil förekommer dock avvikelser åt båda hållen.
– Eftersom vår fond handlas i svenska kronor får förändringar i
dollarkursen fullt genomslag på fondens utveckling. En svag krona gynnar
fonden oavsett vilket börsklimat vi har, säger han och påpekar
samtidigt att en starkare dollar är negativt för amerikansk ekonomi då
exportbolagen drabbas.
Kommer den här utvecklingen för USA-fonderna att fortsätta?


– Vår vy är att en fortsatt krympande arbetslöshet i kombination med
ett ökat inflationstryck kan komma att leda till en stramare
penningpolitik framöver, vilket skulle kunna få en hämmande inverkan på
den amerikanska börsen, säger Björn Nylund, och fortsätter:
– En starkare dollar och därmed minskat inflationstryck skulle till
viss del kunna motverka detta. För de amerikanska bolagen ser
vinstbilden fortsatt okej ut men vi kan inte se att den
multipelexpansion som vi hittills sett kan komma att fortsätta i
oförändrad takt. I den senaste tidens uppgång har det varit allt färre
bolag som deltagit, vilket generellt kan ses som ett svaghetstecken.
Ifjol ökade svenskarnas sparande i USA-fonder enligt statistik från
Fondbolagens Förening med ett nettoinflöde på drygt 8 miljarder kr.
Totalt satsade svenska sparare 57 miljarder kr.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar