tisdag 18 november 2014

Från data till information med Qlik Sense - TechWorld

Från data till information med Qlik Sense - TechWorld
Blixtsnabba analyser är nyckeln till vettig styrning, både på it-avdelningen och på affärssidan - men du behöver rätt verktyg. 


Vi visar hur du använder Qliks nya produkt Sense för att alltid ha full koll.
För att få ordentlig kontroll över dina system
måste du ständigt hålla koll på dem. Leverantörerna erbjuder i regel
olika verktyg som hjälper dig i den dagliga övervakningen. Tyvärr saknar
programmen ofta möjlighet till bra analys och de kan nära nog aldrig
kombinera information från andra applikationer.


Lösningen är att samla alla data
från olika källor till ett ställe. Utifrån den datamängden kan du sedan
skapa rapporter som hjälper dig få en bättre översikt både över nuläget
och över historiken.


Excel är ett riktigt kraftfullt
verktyg och du kan uträtta en hel del med det om du är flink i
fingrarna. Problemet är att kunskapströskeln är mycket hög. Du måste
vara väldigt väl påläst om hur programmet fungerar för att det ska bli
riktigt bra, men även då kan det vara trögjobbat och resultatet blir
sällan vackert.


Vill du göra analysarbetet enklare
kan du i stället kika på anpassade rapportverktyg. Företaget Qlik
tillhör i dag de ledande inom beslutsstöd, deras produkter används av
både stora som små bolag i hela världen. De släppte nyligen Sense som
finns i gratisversion för personligt bruk.

 


1 Samla ihop data

Men först måste du alltså samla ihop den information som du vill
analysera. Det är ofta här den stora utmaningen ligger. Ingen rapport
blir bättre än underliggande data.


Det är för sent att börja samla
information när problemen redan dykt upp. För att hitta avvikelser måste
du ha ett bra grundläge att utgå ifrån. Därför gör du bäst i att börja
köra dina skript redan i dag.
Om du vill mäta systemdata finns
oftast inbyggda verktyg. Är du däremot nyfiken på applikationsdata får
du ofta själv hitta på sätt att mäta användningen.Hur du gör beror på vad du behöver.
Om det är serverinformation som du vill ha finns flera alternativ. På
Windows kan du till exempel använda inbyggda verktyget Performance
Monitor, där du kan schemalägga prestandatester och lagra dem i flera
olika format. Det är System Performance du är intresserad av att hålla
ett öga på.


Om du kör servrar med Linux, AIX
eller annat Unix-derivat får du i stället använda dig av till exempel
programmen Sar, Mpstat och Nmon. Det finns många andra alternativ också.
Allt hänger på exakt vad det är för någonting du vill mäta.


Eftersom det är terminalkommandon
kan du lätt skicka resultatet till en textfil. Att se till att jobbet
körs vid en viss tid görs enklast i programmet Cron, om du saknar ett
externt verktyg för uppgiften.


Oavsett operativsystem och verktyg
måste du fundera lite på hur ofta du vill mäta. Kontrollera också vad
det är för siffror du får av applikationerna. Vissa levererar
ögonblicksbilder medan andra samlar aggregat mellan körningar.

 

Använd en databas

Om du ska läsa in stora mängder data från flera olika källor är det bäst
att samla allting i en databas. Ofta är det också lämpligt att
iordningställa informationen så att den blir enklare att arbeta med
längre fram.


För enklare datamängder kan du lika
gärna använda den råa csv-filen eller läsa in information till Excel.
Det hela beror på hur du får fatt på informationen i första läget.


I det här grundläggande exemplet
antar vi att du samlat in systemanrop från en applikation och
processorutnyttjande på dina maskiner. Vidare har du ett fält för datum
och ett som anger vilken server det handlar om. Det är väldigt basal
data men räcker för att göra en enkel analys.

 

2 Installera programmet

Börja med att hämta hem programmet på Qliks hemsida, www.qlik.com. När
allting är installerat och klart startar du applikationen. Klicka på
Create New App. Kalla den för TechWorld Performance Test. Öppna den när
allt är klart.


Dra sedan in din fil med data och
släpp i fönstret. Lagrar du informationen i en databas kan du i stället
använda Data load editor. Det kräver att du skapar en uppkoppling och
skriver de sql-frågor som behövs för att läsa ut rätt rader.


Oavsett hur du läser in filer får du
upp en importguide där du väljer vilka fält du vill ha med. Avmarkera
det du inte vill ha med. I huvudet kan du dessutom definiera om du har
rubriker med i dokumentet eller inte.


Välj avslutningsvis att ladda
informationen. Tryck sedan på Edit the Sheet för att hamna i din
arbetsyta i redigeringsläge. Det är här som du skapar all magi, men just
nu är det helt blankt bortsett verktygsfältet med diagram till vänster.

 

Definiera fälten

Här finns också en möjlighet att definiera vilka fält som är dimensioner
och vilka som innehåller mätvärden. Du klarar dig visserligen bra även
om du avstår, men det blir tydligare både för dig och de du lämnar ditt
resultat till om du väljer att göra jobbet.


Att läsa in data i Qlik Sense är
väldigt enkelt. Om du läser från filer ser guiden ut som i Excel. Mer
komplicerade inläsningar från databaser kan ibland kräva sql-kunskap.

Ett mätvärde är, som namnet antyder,
den siffra – för det är med få undantag siffror – som intresserar dig.
Värdet är vidare oftast möjligt att summera. Intjänade kronor, antal
felrapporter eller ivägskickade paket är tre exempel.

Dimensioner är den axel du mäter på. Du mäter kanske antal felrapporter
per dag, per produkt eller per avdelning. Dag, produkt och avdelning är
dimensionsvärden.


I vårt exempel har vi mätvärdena
processorutnyttjande och systemanrop. Datum och server är dimensioner.
Normalt har dimensioner flera nivåer, som exempelvis dag, vecka, månad,
år. Här finns bara en nivå. Och vi definierar dem inte i förväg.

 

3 Välj diagram och värden

Dra ett Bar chart (stapeldiagram) till nedre halvan av skärmen. Klicka
på Add dimension och välj Datum. Tryck sedan på Add measure och markera
först processor och sedan sum(processor).


Det här innebär att Sense kommer
aggregera värden om du har flera på samma datum, och med flera servrar
och insamlande vid samma tidpunkt är det sannolikt. Siffrorna visar
alltså den totala belastningen för samtliga maskiner. Samma sak gäller
för allting du lägger ut.


Gå vidare med en Pie Chart
(cirkel­diagram). Dra ut på samma sätt, men lägg den i övre vänstra
hörnet. Använd Server som dimension den här gången, men fortsätt med
summerad processorkraft som mätvärde.
Det tar oftast bara minuter att
skapa en så kallad instrumentpanel i Qlik Sense. För att informationen
ska bli riktigt bra krävs i regel lite mer tid, men du kan göra det utan
att vara proffs.

Resultatet blir ett cirkeldiagram
där du ser hur stor andel av det totala utnyttjandet respektive server
står för. Redan nu kan du se hur maskinerna används i förhållande till
varandra.


Dra ut ett Treemap-diagram direkt
till höger om ditt pajdiagram. Välj Server som dimension och sedan
systemanrop som mätvärde. Det här är ett alternativ till cirkelvarianten
som ofta är enklare att avläsa.


Fortsätt genom att dra ut ett
Gauge-diagram (”hastighetsmätare”) till det sista fältet, uppe till
höger. Den här gången kan du bara välja ett mätvärde. Du tittar alltså
bara på en siffra och ställer den inte i relation till någonting.


Ett värde som kan vara intressant i
sammanhanget är maxvärdet för processorer. Du kanske vill se till så att
ingen server någonsin passerar 80 procent av vad den klarar av.


Att välja det är enkelt. Klicka på
knappen precis som tidigare och markera processor. I stället för att
välja summeringen trycker du på max(processor) i stället.

 

4 Skapa valruta

Nu behövs bara en sista liten detalj innan det är dags att testa. Dra ut
panelen Filter pane längst ner till vänster. Välj dimensionen Server.
Gör den sedan så smal du kan utan att texten i rutan försvinner. Anpassa
ditt stapeldiagram om det behövs.


Det som du nu lagt till är en
val­ruta. Där kan du både markera vilken information du är intresserad
av och se vilka val som är gjorda på annat håll. Det här är en central
funktion i Qliks produkter.

 

Välj en annan server

När allting är på plats klickar du på Done uppe till höger. Nu får du
upp rapporten på det sätt som slutanvändaren ser den. Till en början ser
du ingen skillnad, men testa nu att klicka på ett servernamn i
listrutan.


Plötsligt ändrar sig all
information. Nu ser du bara data för det val du gjort. Testa att klicka
på en annan server. Nu ser du ett aggregat av de valda. Så här kan du
jobba för att hoppa mellan en samlad och en detaljerad bild.


Tryck på det röda krysset för att ta
bort alla val och se totalen igen. Klicka sedan på ett av fälten i till
exempel cirkeldiagrammet. Det resulterar i samma sak som när du
använder listrutan.


När du klickat runt ett tag och fått
en känsla för hur det fungerar kan du gå tillbaka till
redigeringsläget. Det gör du genom att klicka på Edit uppe till höger,
på samma ställe där Done-knappen fanns tidigare.


Du färgsätter dina olika diagram med bara ett par klick, men tyvärr har du inte möjlighet att enkelt styra dem på detaljnivå.

 

Sortera efter datum

Nu kan du göra ett par justeringar för att innehållet ska passa dina
behov. Börja med att sortera stapeldiagrammet efter datum. Det är oftast
mer intressant för just processorutnyttjande.


För att göra det markerar du själva
rutan. Klicka sedan på Sorting i verktygsfältet till höger. Där hittar
du både dimensionen och mätvärdet i en lista. Ta tag i Datum och dra det
upp över sum(processor). Du ser resultatet direkt.


Vidare vill du sannolikt inte se
allting i blått. En färgskala gör det enklare att se vilka dagar du har
problem på. Välj rubriken Appearance till höger. Gå sedan till Colors
and legend. Avmarkera Colors Auto och ange By measure i listrutan.


Nu får du välja en av flera olika
alternativ på hur det ska visas. Klicka på Diverging classes för att få
en tydlig bild på vilka tidpunkter som topparna var värst.


Notera att du i användarläge kan klicka på datumen på samma sätt som servrarna för att filtrera data.

 

5 Justera efter dina behov

Även hastighetsmätaren uppe till höger skulle behöva putsas grafiskt.
Anta att du vill ha en varning för alla tidpunkter då processorn
utnyttjades till 60 procent och ytterligare en vid 80 procent.


Markera objektet och välj
Presentation. Klicka på Add limit två gånger. Justera sedan spakarna
under färgspalten. Du kan använda musen, men enklast är att trycka på
dem och skriva in värden i fältet strax under.


Tryck sedan på de olika färgerna för
att sätta mellanfältet till gult och göra sista biten röd. Nu ser du
tydligt om den svarta visaren passerar något av dina gränsvärden.


Klicka på Done för att komma
tillbaka till användarläget. Testa att allting fungerar som det ska.
Markera olika fält i alla olika diagram för att se vad som händer. Gå
tillbaka till redigeringsläget och testa nya verktyg.


På det här sättet kan du jobba vidare för att bygga precis den rapport du vill ha.
Slutanvändare kan filtrera
informationen i rapporten genom att klicka på de olika fälten i
diagrammen. Kopplingen till återstående diagram sker automatiskt.Lägga in mer data är också enkelt.
Det enda du behöver göra är att dra in den på samma sätt som första
dokumentet eller uppdatera informationen från databasen. Sense frågar om
du vill lägga till eller ersätta.


Glöm heller inte att vi bara skrapat
på det yttersta lagret i det här exemplet. Qlik Sense är ett väldigt
kompetent verktyg som med lätthet kan knyta ihop data från olika källor
och presentera tydliga diagram.

 

TechWorlds slutsats

Det är varken svårt eller dyrt att skapa en bra översikt över miljöerna.
Det gäller bara att komma igång med datainsamlandet. Medan du väntar på
att mätpunkter ska lagras kan du laborera i Qlik Sense för att se vad
du kan använda för att få en så bra analysmöjlighet som möjligt.


Givetvis är analysdelen bara en
komponent. När det jobbet är klart är det dags att leta rätt på de
svagaste punkterna i landskapet. Det handlar lika mycket om att blicka
fram och se trenderna som att se vad som hänt. Men med rätt rapporter är
du en god bit på väg.
Om du uppskattar lättarbetade rapport- och
analysverktyg är Qliks produkter ett bra val. Men de är inte ensamma på
marknaden. Flera konkurrenter, till exempel IBM och SAP, har snarlika
produkter. Men vi vill särskilt nämna två som slåss inom exakt samma
område:Tableau var tidiga med lättarbetade verktyg, och Qlik Sense verkar ha
hämtat en del inspiration från den populära konkurrenten. En kostnadsfri
version finns att ladda ner, även för Mac.

www.tableausoftware.comMicrostrategys alternativ påminner om konkurrenterna, men man har byggt
in en hel del finesser som passar storföretag, bland annat djupare,
prediktiv analys. Gratisversion finns.

www.microstrategy.com/se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar