tisdag 18 november 2014

Polisen chanslös när bedrägerier ökar lavinartat - DN.SE

Polisen chanslös när bedrägerier ökar lavinartat - DN.SE
Antalet internetbedrägerier har ökat lavin­artat
sedan 2006. Men 90 procent av brotten klaras aldrig upp och polisens
resurser räcker inte till för att följa med i utvecklingen.


Samtidigt
som nätet blivit en allt naturligare del i vardagen har också antalet
internetbedrägerier ökat kraftigt. Sedan 2006 har antalet anmälda
internetbedrägerier ökat med över 750 procent enligt statistik från
Brottsförebyggande rådet (Brå). Statistiken baseras på en
sammanställning av brottsrubriceringarna ”datorbedrägeri” och ”bedrägeri
med hjälp av internet”.
– Vi har alltid vetat att bedrägerierna kommer att öka i takt med
internetanvändningen. I stort sett allt vi gör går numera via internet
och det är först nu som vi från polisens sida börjat arbeta strukturerat
med den här typen av brott, säger Anders Olofsson på Nationellt
bedrägericentrum (NBC).
Som DN tidigare rapporterat ­leder en överväldigande majoritet av de anmälda IT-brotten aldrig till åtal
– och internetbedrägerier är inget undantag – de flesta gärningsmännen
går fria. 90 procent av internetbedrägerierna som anmäldes under 2013
förblev olösta, enligt BRÅ:s årsrapport från 2013. Men samtidigt ökade
antalet uppklarade brott med åtta procent.
– Brotten ökar fortare än vi hinner med. En lugn dag kommer det in 100
anmälningar om internetbedrägerier här i Stockholm. Vi blir hela tiden
mer effektiva och klarar upp fler brott, men resurserna räcker inte till
på långa vägar. På många platser i landet sitter det bara en person som
ska ansvara för alla bedrägerier i det området, ­säger Anders Olofsson.
Många gånger vet polisen vem gärningsmannen är utan att
kunna ställa personen inför rätta. Bevisbördan för bedrägeribrott är
hög och det räcker inte alltid med att veta vilket konto pengarna
överförts till eller gärningsmannens ip-nummer. I snitt anmäldes 160
fall av internetbedrägeri varje dag under 2013.
– Jag vill inte säga att bevisbördan är för tung för så fungerar det i
ett rättssamhälle – vi ska hellre fria än fälla – men det är väldigt
frustrerande, säger Anders Olofsson.
I september 2013 startade polisen Nationellt bedrägericentrum som ligger
under Stockholmspolisen, men ska fungera som en sambandscentral för
bedrägeribrott över hela Sverige.
– Vi befinner oss fortfarande i uppstartsfasen, men tanken är att vi ska
underlätta samarbetet och arbeta förebyggande mot bedrägerier i alla
former, säger Anders Olofsson.
Anders Olofsson har gjort en unik sammanställning av statistiken och kan
nu visa att den vanligaste typen av internetbedrägeri är kortbedrägeri
tätt följt av id-kapning och annonsbedrägerier.
– Sammanställningen gör att vi tydligare kan se vad som ryms inom de här
brottskoderna. Det kommer hjälpa oss veta hur vi ska arbeta mer
inriktat och se vilka insatser som ger resultat så vi kan fokusera
ansträngningarna, säger han.
Trots att antalet anmälningar om internetbedrägeri ökat
kraftigt de senaste åren så är mörkertalet fortfarande stort för vissa
typer av bedrägeri.
– Vi tror att ”Microsoftbedrägerier” har ett gigantiskt mörkertal där en
enstaka procent anmäler brottet. Sedan har så kallade romansbedrägerier
också ett stort mörkertal eftersom de drabbade ofta mår dåligt för att
de blivit ­lurade, säger Anders Olofsson.
Ett stort antal internetbedrägerier utförs av gärningsmän som befinner
sig utomlands när brotten begås och det försvårar utredningarna
ytterligare. Enligt Anders Olofsson ligger också olika former av
organiserad brottslighet bakom en stor del av internetbedrägerierna.
– Det kommer krävas betydligt bättre internationellt samarbete för att
stoppa den här typen av ­brottslighet, säger Anders Olofsson.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar