måndag 29 december 2014

Fem förutsägelser för big data - Computer Sweden

Fem förutsägelser för big data - Computer SwedenJohn Schroeder, vd på Hadoopleverantören Mapr, ser 2015 an med tillförsikt. Här är hans fem förutsägelser för det nya året.– 2015 är året då företagen kommer
att skapa big data-lösningar för realtidstillämpningar, inte bara för
satsvis bearbetning, säger John Schroeder, vd på Mapr, till IDG News.


Han fortsätter med att presentera fem förutsägelser inom big data-området för nästa år.


Agila data får fokus

Flexibel och snabb hantering av data har varit en stark drivkraft bakom
utvecklingen av big data-lösnignar, eftersom de processer som hör till
traditionella databaser och datalager har visat sig vara för långsamma
och icke flexibla för många affärsbehov. Nästa år kommer agil hantering
av data att bli ännu viktigare, eftersom många företag kommer att flytta
fokus från att fånga in och hantera data, till att använda dem.


– Traditionella databaser och
datalager är så dyra i drift att det kommer att krävas
administratörsresurser för att platta ut, summera och strukturera data
som finns i dem. I dag försenar höga kostnader för administration
åtkomst till datakällor och den icke flexibla strukturen är svår att
ändra. I dag går det inte att uppfylla företags behov med traditionella
databaser, säger John Schroeder.


Nya plattformar utnyttjar datasjöar

Under 2014 blev datasjöar populära. Det är lagringslösningar för rådata
som lagras i sina ursprungliga format, strukturerat, ostrukturerat och
semistrukturerat, i väntan på att användas. Under 2015 räknar Schroeder
med att datasjöar kommer att utvecklas genom att olika beräknings- och
run time-plattformar integreras med dem. De här plattformarna kommer att
användas för att hantera data som finns i datasjöarna. Data kommer
alltså inte att överföras till externa plattformar, som ofta är fallet i
dag. En datasjö blir därmed en central plats för administration och för
att ordna säkerhet.


– Datasjöarna kommer att utvecklas
när företag går från satsvis bearbetning till realtidshantering, genom
att integrera filhantering, Hadoopimplementationer och databasmotorer i
sina plattformar. Den stora trenden blir fortlöpande åtkomst till data,
och hantering av händelser och data i realtid, i syfte att ha en ständig
beredskap att agera omedelbart.


Självbetjäning blir populärt

Nya funktioner i verktyg och tjänster för big data innebär att 2015 blir
året då it-avdelningen i allt lägre utsträckning är en flaskhals, vad
gäller användares åtkomst till data. Schroeder tror att användare i allt
högre utsträckning kommer att få direkt tillgång till data.


– Tidigare har it-avdelningen varit
tvungen att skapa centrala datastrukturer, vilket tar tid och är dyrt.
Hadoop har i vissa användningsfall gjort att företagen är bekväma med
att skapa strukturer när data läses. Den här typen av självbetjäning gör
att det går snabbare att utnyttja nya datakällor för att utnyttja
möjligheter och hantera hot.


Konsolidering på Hadoopmarknaden

2013 introducerade Intel sin egen Hadoopimplementation, för att ett år
senare spola den till förmån för att investera i Hadoopleverantören
Cloudera. Intels motivering var att det växande antalet
Hadoopimplementationer förvirrade kunderna. Schroeder tror att
konsolideringen bland Hadoopleverantörerna kommer att fortsätta och att
många leverantörerna kommer att lägga ner sina implementationer och
koncentrera sig på andra delar av teknikstacken.


Mindre hajp – mera data

2015 kommer enterprisearkitekter att öka sin förståelse för
Hadoopstacken och bli bättre på att definiera krav för big
data-tillämpningar.


– Ledande it-personal kommer att bli
viktig för att utforma underliggande arkitekturer som gör att
tjänstenivåer, tillgänglighet och andra behov kan tillfredsställas.
Marknaden kommer att vara koncentrerad på att integrera Hadoop i
datacentren, i syfte att leverera affärsresultat. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar