tisdag 2 december 2014

Openstack gör City Networks moln superflexibelt - Computer Sweden

Openstack gör City Networks moln superflexibelt - Computer SwedenSvenska City Network är inte bara tidigt ute med
infrastrukturtjänster baserade på Openstack. Molnleverantören erbjuder
dem från tre olika datacenter, varav två finns i Sverige. Det ska ge
flexibilitet för kunder som vill ha kvar sina data i Europa.
Ett av syftena med molnstandarden
Openstack är att öka flexibiliteten för molnanvändning. Tanken är att
det ska gå att flytta tillämpningar mellan olika molnleverantörer som
bygger sina tjänster på Openstack och till och med att blanda
Openstackbaserade infrastrukturtjänster från olika molnleverantörer i en
lösning. Svenska City Network spär på flexibiliteten med att erbjuda
Openstackbaserade tjänster som virtuella servrar, lagring och databaser
från flera datacenter som finns i Europa, något man säger sig vara först
med bland europeiska leverantörer.


Relaterat: BMW väljer Openstack framför egenutvecklat


Till att börja med handlar det om
tre datacenter, i Stockholm, Karlskrona och London. Under nästa år ska
Frankfurt, Paris och Madrid tillkomma. Datacentren drivs av Interxion.


– Vi inleder ett betaprogram i dag
och kommer att köra det under december. I januari kör vi i gång på bred
front, säger Johan Christenson, vd på City Network.


Hur fungerar det i praktiken? Måste kunderna ”flytta” lösningar till Openstack?


– Det krävs inte någon insats av
kunderna, användarupplevelsen är den samma och de drar full nytta av
snabbheten och flexibiliteten som molnbaserad infrastruktur på Openstack
ger.


Vilka praktiska fördelar kommer av att ni baserar era lösningar på Openstack?


– Det innebär att en fantastisk
flora av funktionalitet blir tillgänglig. Det går till exempel att
flytta virtuella servrar mellan datacenter och att ändra storlek för
dem. De här funktionerna är transparenta för användaren.


City Network har skapat egna
administrationsverktyg baserade på de programmeringsgränssnitt som är
definierade i Openstackstandarden. Att Johan Christenson nämner
möjligheten att flytta virtuella servrar på ett smidigt sätt är
naturligtvis ingen slump. För kunder som har varierande kapacitetskrav,
och även krav på att kunna fördela driften på bestämda geografiska
platser vid bestämda tidpunkter, är det en viktig funktion.


Relaterat: Därför kraschade Azure


Att de olika datacenter som drift
kan fördelas på finnas inom EU är viktigt med tanke på att framför allt
myndigheter vill vara säkra på att data finns kvar inom unionens
gränser. Även faktumet att City Network inte är USA-ägt är en fördel på
den svenska marknaden.


– Vi har egna förbindelser mellan
datacentren. En kund kan skapa ett privat nätverk fördelat på flera
datacenter och vara säker på att data aldrig kommer ut på internet,
säger Johan Christenson. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar