tisdag 16 december 2014

Webrtc gör webbläsaren till multiverktyg - TechWorld

Webrtc gör webbläsaren till multiverktyg - TechWorldMed webrtc kan man få in dubbelriktad realtidskommunikation
mellan webbläsare, och ingenting i den vanliga klient-server-relationen
blir sig riktigt likt igen.
Webrtc ska få webbläsare att kommunicera
med varandra i realtid. Webrtc öppnar säkerhetshål. Webrtc ger nästa
generations internet, ett framsteg i samma storleksordning som de första
grafiska webbläsarna. Webrtc sänker hela tanken med tunna klienter. Så
här går det på – vill man sätta sig in i vad webrtc kan föra med sig i
en nära framtid, är det inte helt lätt att veta var man ska börja.


Vi ska göra ett försök att reda ut begreppen.

Bostäverna rtc i webrtc står för real-time communication, kommunikation i
realtid. Det främsta syftet är att kunna tillhandahålla röstsamtal,
videosamtal och fildelning i realtid direkt i webbläsaren, utan att man
skall behöva installera särskilda insticksprogram.


Standard för alla webbläsare

Det började med ett projekt som Google släppte som öppen källkod 2011.
Samma år drog standardiseringsorgansationen W3C igång en arbetsgrupp för
webrtc. Tanken är förstås att det ska utmynna i en standard som stöds
av alla webbläsare. Sedan dess har protokollet för webrtc sakta spridit
sig och utvecklats, men med vissa kontroverser på vägen.
www.webrtc.org kan man se en demo av den dubbelriktade realtidskommunikationen genom webrtc.
I skrivande stund
finns det implementerat i betaversioner av webbläsarna Chrome och
Firefox. Samtidigt har Microsoft uttalat att de inte anser att webrtc
duger, och föreslagit en egen variant av api för realtidskommunikation
mellan webbläsare. Arbetsgruppen bakom webrtc blev varken glad över
denna potentiella splittring av standarden eller särskilt imponerat av
Microsofts variant.


Frågan om utvecklingen av webrtc
kommer att hindras av att en av de stora webbläsartillverkarna inte
kommer att stödja det är fortfarande öppen. Man ska inte underskatta den
betydelse det har för branschen att Mozillas Firefox och Googles Chrome
kommer att stödja ett gemensamt api. Tillsammans har de väldigt mycket
tyngd att sätta bakom webrtc, och hittills verkar de benägna att satsa
på det.
Webrtc, med sin kommunikation
direkt mellan webbläsarna, ger fler parametrar att tänka på än den
internetkommunikation vi är vana vid, där det enda informationsutbytet
genom webbläsaren är den som går till servrar.
Mest bara demo

Användning av webrtc kräver förstås att stöd för det finns implementerat
i webbläsaren. Dessutom krävs att tilltänkta tillämpningar använder sig
av det tillhörande api:et för webbapplikationer.


Eftersom det än så länge bara finns
stöd för sådana applikationer i betaversioner av webbläsarna, är det
inte konstigt att det som i nuläget finns utvecklat mest är
demoapplikationer. Men det finns många webbprogrammerare som använder
Javascript, och de kommer säkert att bygga kommunikationstillämpningar
av olika slag den dag webrtc börjar bli spritt i de vanliga webbläsare
som de flesta använder.


Webrtc består av dels programlogik
inbyggd i webbläsaren, dels api:et för att bygga webbapplikationer som
innehåller dubbelriktad kommunikation mellan webbläsarna. Källa: www.webrtc.orgBestår av två delar


Tekniskt består webrtc av två delar, en inbyggd i webbläsaren och en som
används av webbapplikationen. Delen som byggs in i webbläsaren består i
sin tur av en del som hanterar röstmeddelanden, en del som hanterar
video, och inte minst en del som hanterar själva kommunikationen och
innehåller stöd för realtidsprotokollet rtp (se bild 2 ovan).


Dessutom innehåller paketet
sessionshantering, för att kunna hålla uppe och hålla i sär den eller de
kopplingar till andra webbläsare som man för tillfället har igång. Den
applikation som till exempel ska innehålla videoöverföring använder sig
sedan av api:et för webbapplikationer för att med hjälp av Javascript
skapa sidor på en webbserver, som sedan låter klienterna, det vill säga
webbläsarna, kommunicera med varandra.


Hittills ligger tillämpningarna som
sagt på betastadiet, men med kommande inbyggda möjligheter till
realtidskommunikation i Chrome och Firefox kan webrtc mycket väl tänkas
förändra vad man använder en webbläsare till.Framsteg för um


Man kan tänka sig att det blir ett avgjort steg framåt för unified
messaging, um, alltså idéerna om att all kommunikation skall kunna
samlas och bli tillgänglig på olika sorters maskiner. Webbläsare finns
ju redan i mobiltelefoner och surfplattor, förutom på datorerna. Det
verkar inte otroligt att vi får se en våg av webbapplikationer för olika
sorters realtidskommunikation när webrtc väl finns med som
standardmöjlighet i webbläsarna, eller åtminstone i Firefox och Chrome.


Samtidigt uppstår förstås
naturligtvis frågan om vilka risker det kan innebära att ge en
webbläsare direkt möjlighet att skicka saker till en annan. Om vi i dag
får se till att noggrant kontrollera vad vi laddar hem från webbservrar,
vad händer då när vi även kan få in saker från andra webbklienter?


Exempelkod från Google för en webbapplikation som använder sig av webrtc.
Programspråket här är Javascript.

 


Men risker finns

Givetvis finns här risker, av flera slag. För att få kommunikationen att
fungera, behöver man släppa in rtp-trafik. De brandväggar man har
behöver därför öppnas för det. Rtp och det tillhörande
kontrollprotokollet rtcp, som används för att hålla reda på
förbindelsens kvalitet, måste kunna komma fram till klientdatorn för att
förbindelserna skall fungera.


Eftersom själva vitsen är att
webbservern inte på något sätt behöver vara inblandad i den här
kommunikationen, är det också viktigt att vara medveten om att det
mycket väl kan finnas någon som med hjälp av ändringar i sin webbläsare
även kan skicka över annat än ljud och bild.


Här kommer varje företag behöva
fundera över vilka säkerhetsåtgärder man kan behöva, för att inte få in
annat än det man vill ha på dessa nya kanaler. Det återstår att se om
det också kommer en storm av webrtc-virus när väl protokollet börjar
användas i stor skala.


Utmanar telefonin

Samtidigt ger webrtc intressanta
möjligheter. Telebolagen får här ännu en utmanare till telefonin, och
användarna ännu en möjlighet till snabb och enkel kommunikation. Allt
från onlinespel till företagens kundservice kan få nya verktyg för att
låta användarna visa eller berätta saker snabbt och enkelt.


Kanske kommer en normal webbläsare
om några år inte i första hand vara ett verktyg för att få tillgång till
information på webbservrar, utan ett multiverktyg för att sköta i
princip all daglig kommunikation som inte sker öga mot öga. I så fall
kommer vi troligen se webbläsaren som den självklara allmänna
kommunikationsmaskinen om några år.Tunna klienter är en självklarhet


När den sortens webbläsare som vi än i dag använder började bli
populära, var det en del av poängen att de var ”tunna klienter”.
Programlogiken skulle finnas på servern, och resultatet visas i
webbläsaren. På det sättet kunde man slippa tänka på att bygga och
installera klienter åt sina användare. I dag är den principen självklar
för det mesta från internethandel till företagens ekonomisystem.


Samtidigt har vi haft en utveckling
mot att vissa saker faktiskt utförs i program som laddas ned med en
webbsida, men körs lokalt i webbläsaren på användarens dator. Det mest
spridda exemplet torde vara Javascript för klienten. Egentligen har man
redan där tagit ett litet steg bort från principen med tunna klienter,
men med en spridd användning av webrtc tar man ännu ett rejält kliv
vidare bort från dem. När användarens webbläsare inte bara kan exekvera
kod lokalt, utan också får direktförbindelser med andra webbläsare, kan
man fråga sig om det ens är meningsfullt att tala om tunna klienter
längre.TechWorlds slutsats

Det är fortfarande för tidigt att säga att webrtc verkligen kommer att
slå igenom, men mycket pekar på att det kommer att bli så. Därför är det
lämpligt att redan nu börja tänka på möjligheter, som att samla sina
interna röst- och videosamtal i webbläsarna, men också på hur man ska
skydda sig mot de potentiella säkerhetsriskerna.
Om webrtc får spridd användning, får vi alla ändra på vår uppfattning om vad en webbläsare är och vad den kan göra. 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar