torsdag 11 juni 2015

Glöm Windows 10 - här är framtidens operativsystem - TechWorld

Glöm Windows 10 - här är framtidens operativsystem - TechWorld -> IoTInte alla tror att jättar som Microsoft och Apple är inne på
rätt väg vad gäller operativsystem. Vi tittar närmare på ultralätta
Mirage OS och alternativ för mobila enheter och sakernas internet, IoT. 

söndag 10 maj 2015

Multidatabaser blir nästa stora grej - Computer Sweden

Multidatabaser blir nästa stora grej - Computer Sweden:nyckel-värde-databaser
https://www.google.se/search?q=nyckel-v%C3%A4rde-databaser&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=5UlQVYbbI4K7swGYq4CwBgModerna applikationer använder ofta flera olika databaser, för
olika typer av data. Det leder till komplexa lösningar och krånglig
drift. Lösningen är att använda en databas som klarar av olika typer av
data.
En modern applikation kan lätt
använda fyra olika databaser, till exempel Redis för cache, MongoDB för
att spara loggar, en relationsdatabas för metadata och till exempel
Elasticsearch för indexering och sökfunktioner. Det ger optimal
funktionalitet för applikationen, men leder till komplex utveckling och
drift, och sårbarhet eftersom samtliga databaser måste fungera för att
applikationen ska fungera. Dessutom finns det inga smidiga lösningar för
att hantera transaktioner som inbegriper flera typer av databaser.


Idealet vore att kunna använda en
enda databas för alla typer av data som en applikation behöver hantera.
Men eftersom ingen vanlig databastyp klarar av att hantera alla olika
typer av data blir lösningen att använda en enkel typ av
databashanterare och mappa de olika typerna av data mot den struktur som
används i den. Den enklaste typen av databas som är populär i dag är
nyckel-värde-databaser (key-value store) som hanterar data i form av par
av nycklar och värden. Värden kan vara tämligen komplexa
datastrukturer, till exempel Jsondokument.


Den här lösningen förordas av
Stephen Pimentel i en krönika på Infoworld. Man ska vara medveten om att
han pratar i egen sak, eftersom han arbetar som utvecklarevangelist på
FoundationDB som är en leverantör av just en nyckel-värde-databas. Men
det finns många intressanta synpunkter i hans resonemang.


Bland fördelarna med att använda en
nyckel-värde-databas för alla data märks att driften blir enklare och
mindre sårbar, samt att det i vissa nyckel-värde-databaser finns
möjligheter att hantera transaktioner. Pimentel hävdar att det går
utmärkt att hantera till exempel Jsondokument, relationsdata och data
som normalt finns i grafdatabaser med en nyckel-värde-databas.


Det som inte framgår av krönikan är
hur enkelt eller svårt det är att beskriva mappningen av till exempel
data i en relationsdatabas till nyckel-värde-formatet. Finns det till
exempel visuella verktyg som underlättar? Hur mycket funktionalitet från
olika datastrukturer går förlorad när de ska överföras till
nyckel-värde-formatet? Och så vidare.


Frågetecknen till trots så har
Pimentel en poäng med behovet av konsolidera databasanvändningen. Frågan
är om dagens databasprodukter är tillräckligt avancerade för att lösa
uppgiften.


Multidatabaser blir nästa stora grej - Computer Sweden

Multidatabaser blir nästa stora grej - Computer SwedenModerna applikationer använder ofta flera olika databaser, för
olika typer av data. Det leder till komplexa lösningar och krånglig
drift. Lösningen är att använda en databas som klarar av olika typer av
data.
En modern applikation kan lätt
använda fyra olika databaser, till exempel Redis för cache, MongoDB för
att spara loggar, en relationsdatabas för metadata och till exempel
Elasticsearch för indexering och sökfunktioner. Det ger optimal
funktionalitet för applikationen, men leder till komplex utveckling och
drift, och sårbarhet eftersom samtliga databaser måste fungera för att
applikationen ska fungera. Dessutom finns det inga smidiga lösningar för
att hantera transaktioner som inbegriper flera typer av databaser.


Idealet vore att kunna använda en
enda databas för alla typer av data som en applikation behöver hantera.
Men eftersom ingen vanlig databastyp klarar av att hantera alla olika
typer av data blir lösningen att använda en enkel typ av
databashanterare och mappa de olika typerna av data mot den struktur som
används i den. Den enklaste typen av databas som är populär i dag är
nyckel-värde-databaser (key-value store) som hanterar data i form av par
av nycklar och värden. Värden kan vara tämligen komplexa
datastrukturer, till exempel Jsondokument.


Den här lösningen förordas av
Stephen Pimentel i en krönika på Infoworld. Man ska vara medveten om att
han pratar i egen sak, eftersom han arbetar som utvecklarevangelist på
FoundationDB som är en leverantör av just en nyckel-värde-databas. Men
det finns många intressanta synpunkter i hans resonemang.


Bland fördelarna med att använda en
nyckel-värde-databas för alla data märks att driften blir enklare och
mindre sårbar, samt att det i vissa nyckel-värde-databaser finns
möjligheter att hantera transaktioner. Pimentel hävdar att det går
utmärkt att hantera till exempel Jsondokument, relationsdata och data
som normalt finns i grafdatabaser med en nyckel-värde-databas.


Det som inte framgår av krönikan är
hur enkelt eller svårt det är att beskriva mappningen av till exempel
data i en relationsdatabas till nyckel-värde-formatet. Finns det till
exempel visuella verktyg som underlättar? Hur mycket funktionalitet från
olika datastrukturer går förlorad när de ska överföras till
nyckel-värde-formatet? Och så vidare.


Frågetecknen till trots så har
Pimentel en poäng med behovet av konsolidera databasanvändningen. Frågan
är om dagens databasprodukter är tillräckligt avancerade för att lösa
uppgiften.
 

Den sköna nya databasvärlden - Computer Sweden

Den sköna nya databasvärlden - Computer SwedenUtan databaser, ingen it. Men vilken databas är rätt? Den frågan
är mycket svårare att besvara i dag än för fem år sedan med ett större
utbud och utmanade normer.
Databaser är bottenplattan i nästan
alla it-lösningar inom näringslivet. Utan data blir det inga
applikationer och för att hantera data krävs databashanterare. Efter att
ha varit ett produktområde som förändrats lite under många år har
utvecklingen tagit ordentlig fart under de senaste fem åren. Från att ha
haft en totalt dominerande roll har relationsdatabasen blivit utmanad
på allvar av flera alternativa typer av databaser.


En genomgång av marknaden visar att valmöjligheterna är många.

   • Relationsdatabasen

Relationsdatabaser som Oracle, Microsofts SQL Server, IBM:s DB2 och Mysql är
fortfarande normen. Traditionella administrativa system bygger i stort
sett alltid på sådana. Och det är inom den här dominerande nischen som
det finns mest kompetens bland it-personal. Det finns också en hyfsad
konsensus om hur databaser ska utformas med den här typen av
databashanterare och mycket fokus läggs på att garantera att data är
korrekta.


Det är främst på områden som
beslutsstöd och dataanalys, stora webbtillämpningar och lösningar för
sakernas internet som relationsdatabasen utmanas.

 

  • Varianter av relationsdatabasen

För beslutsstöd och dataanalys blir det ofta problem med den
traditionella relationsdatabasen. Det går för långsamt, helt enkelt. Det
har lett till att olika varianter av relationsdatabasen blivit allt
populärare. En sådan variant är att hantera data kolumnvis i stället för
radvis, en annan att hantera data i minnet i stället för på disk.


Läs mer: Databaser och depprock - likheterna är fler än du tror


Ett enkelt exempel
kolumnhantering är att personnumren för alla personer i ett
personregister lagras i en följd, i stället för att alla uppgifter för
en person lagras i en följd, för att sedan lagra uppgifterna för nästa
person, och så vidare. Det här innebär att det går snabbt att hitta alla
personnummer som uppfyller ett visst kriterium, till exempel alla
kvinnor. Det går också snabbt att summera värden i en kolumn. Den typen
av prestandaförbättringar är viktiga för beslutsstödstillämpningar.


SAP:s Hana är
en relationsdatabas som är både kolumndatabas och minnesdatabas. Den
typen av lösningar blir vanligare, bland annat kan Oracles ledande
traditionella relationsdatabas numera fungera som en kolumnorienterad
minnesdatabas.

 

  • Nosql

Nosql är samlingsnamnet för en mängd olika typer av databaser med den
gemensamma egenskapen att de inte är relationsdatabaser. Upprinnelsen
till dem är att relationsdatabaser i många fall inte fungerar bra för
stora webbtillämpningar. De är inte tillräckligt snabba för webben.


För de flesta nosql-databaserna har
man valt bort konstruktioner för många datastrukturer, speciellt
kopplingar mellan olika data, och även kontroller av att regler för data
uppfylls. Det är funktioner som är vanliga i relationsdatabaser. Det
går snabbt att hantera data, men det går inte att specificera lika
avancerade datastrukturer och att vara lika säker på att data alltid är
korrekta som med relationsdatabaser. I vissa fall har datastrukturerna
från relationsdatabaserna ersatts med andra strukturer som är lämpade
för specifika användningsfall. Ett exempel är att kopplingarnamellan
tabeller i relationsdatabaser ersätts av kopplingarna i grafdatabaser.


Läs mer: Större, bättre, snabbare, starkare – här är nyheterna i kommande versionen av MySQL


Den enklaste typen av nosql-databas
kallas key-value store. I dess allra enklaste form lagras par av nycklar
och värden, till exempel ”1”, ”Lars”. Nästa typ, dokumentdatabasen, kan
beskrivas som en mer avancerad form av key-value-databas, med
skillnaden att värden som lagras kan vara komplexa, till exempel ett
stort dokument innehållande olika typer av data. Men värdet som lagras i
en key-value-databas kan också vara mer komplext än en enkel
textsträng.


Kort sagt, skillnaden mellan en
avancerad key-value-databas och en enkel dokumentdatabas kan vara
hårfin. Att det görs en distinktion mellan de två typerna beror nog på
det grundläggande användningsfallet. I key-value-fallet tänker man sig
enkla datastrukturer, i dokumentfallet mer komplexa, ofta med varierande
struktur för de dokument som finns i en databas.


Populära key value-databaser är till exempel Riak, Dynamo och FoundationDB. Den mest populära dokumentdatabasen är MongoDB. Även IBMs Notes är en dokumentdatabas.


Den tredje viktiga typen av
nosql-databaser är grafdatabasen. Den kan beskrivas som en dopad
relationsdatabas, fokus ligger på kopplingar mellan datavärden.
Grafdatabaser passar utmärkt för tillämpningar av typen ”vänners vänner”
på webbtjänster. Sökningar som får en relationsdatabas att storkna går
ofta blixtsnabbt med en grafdatabas. Svenska Neo4j är en ledande grafdatabas.


Marklogic är ett
bra exempel på hur nosql-databaser utvecklas i dag. Det är en
dokumentdatabas för vilken fokus till en början låg på att hantera
xml-data. I dag hanteras olika typer av dataformat, som Json, och mycket
kraft läggs på att hantera transaktioner, vilket långt i från alltid är
fallet med nosql-databaser.Hadoop maskot och logga, den gula elefanten.

   • Hadoop

Hadoop är egentligen ingen databashanterare, utan ett ramverk för
distribuerad hantering och bearbetning av stora datamängder. Men i
praktiken används Hadoopimplementationer ofta i situationer när
datamängderna är för stora för traditionella relationsdatabaser, typiskt
för analystillämpningar, i princip i satsvisa körningar, så kallade
”batchjobb”.


Läs mer: Ola Bini: "Använd aldrig en databas för mer än en applikation"


Hadoops framgångar kommer sig helt
enkelt av att det ofta är den enda tekniskt och kostnadsmässigt rimliga
lösningen för att hantera stora datamängder. De främsta
Hadoopleverantörerna är Hortonworks, Cloudera och Mapr.

 

  • Fler udda fåglar

Och så uppsamlingsheatet. Här hittar vi alternativ och komplement till Hadoop som Spark och Storm, båda liksom Hadoop från Apache. Det finns också ett antal mindre vanliga nosql-varianter, som objektdatabaser.


Läs mer: Multidatabaser blir nästa stora grej


Splunk är en
bra representant för den här diversekategorin. Produkten startade sitt
liv främst som ett verktyg för logganalys. I dag är ambitionerna mycket
större än så. Företaget Splunk framhäver sin produkt som ett alternativ
till Hadoopimplementationer och det går att se Splunk som ett nav för
datahantering i ett företag.

 Filemaker Pro undantaget som bekräftar regeln

Filemaker Pro är den enda av de tidigare populära pc-databaserna
som lyckats behålla sin popularitet. På Positionett har man fullt upp
med att skapa system med Filemaker Pro. 
En
typ av databas som minskat i betydelse väsentligt sedan sekelskiftet är
den enkla pc-baserade relationsdatabasen. Produkter som Microsofts
Access och Borlands Paradox användes i stor utsträckning tidigare, inte
bara som databaser, utan även som utvecklings- och driftsmiljöer. I dag
sker det mer sällan.


Läs mer: Google öppnar för fulminnesdatabas


Ett undantag finns i Filemaker Pro,
från leverantören Filemaker. Databasen som började sitt liv på
Macintosh, men även funnits på Windows sedan 1992, används fortfarande
flitigt för att skapa administrativa system.  

I Sverige är konsultföretaget Positionett ett av de ledande på Filemaker Pro.


– Filemaker Pro används för system
med allt från en användare till 20–30 användare. Medeltalet vad gäller
våra färdiga lösningar ligger mellan fem och sex användare, säger Magnus
Wilén som är vd på Positionett i Stockholm.


Läs mer: Kör sql direkt på MongoDB


Han berättar vidare att mellan 70
och 80 procent av företagets kunder kör på Windows, men att bilden av
Filemaker Pro som ett Macprogram ändå lever kvar. En annan bild som
lever kvar är att Filemaker Pro främst är avsett för ensamanvändare, men
bland Positionetts kunder används för det mesta serverversionen av
programmet.


– Användningen av Filemaker Pro har
breddats enormt på senare år. Även affärskritiska system byggs på
Filemaker Pro, och det går att skapa webb- och mobillösningar.

 

Googles superdatabas blir tillgänglig som molntjänst - Computer Sweden

Googles superdatabas blir tillgänglig som molntjänst - Computer SwedenGoogle ger sig in i kampen om att hantera riktigt stora
datavolymer med tjänsten Cloud Bigtable. Kompatibilitet med Amazons
Hbase ska ge framgång.
Google Bigtable har
antagit en nästan mytisk ställning vad gäller senare års oortodoxa
hantering av data, jämfört med traditionella relationsdatabaser.
Bigtable har använts länge internt på Google och tekniken har använts i
andra tjänster från Google, men den har kanske framför allt tjänat som
inspirationskälla för andra företags lösningar för att hantera stora
datamängder.


När Google nu gör Bigtable
tillgängligt som en molntjänst i form av Cloud Bigtable så positioneras
tjänsten som en ”molnbaserad nosql-databas”. Vägen till framgång ska,
förutom via teknikens allmänna duglighet för att hantera stora
datavolymer, bli att erbjuda ett programmeringsgränssnitt (api) som är
kompatibelt med Amazons Hadoopbaserade databas Hbase. I teorin ska det
alltså gå att lyfta bort Hbase och stoppa in Cloud Bigtable. Vi får se
hur smidigt det blir i praktiken.


Läs mer: Den sköna nya databasvärlden


Google beskriver Cloud Bigtable som
en lösning för att hantera stora datamängder som kräver mycket, och
komplex, bearbetning. Det låter onekligen ganska likt Hadoop, även om
Google även har siktet inställt på strömmande data med den nya tjänsten.


Rent databastekniskt cirkulerar
begrepp som tabell, rad, kolumn, kolumnfamilj, cell och versioner i
dokumentationen till Hbase, som Googles nya tjänst alltså ska vara
kompatibel med. Det går till exempel att skapa kolumner när som helst,
men däremot måste kolumnfamiljer definieras i ett schema. Hur som helst
borde både de med erfarenhet av relationsdatabaser och de som är mer
inriktade på nosql-databaser kunna använda Cloud Bigtable.


I vanlig ordning för Google så finns
Cloud Bigtable tillgänglig i en betaversion, gratis för de som vill
prova på. Priserna kommer att baseras på flera faktorer, som antalet
noder (”servrar”) som används, mängden data som lagras och mängden
nätverkstrafik. 

Superlätt att köpa in molntjänster - men hur byter man leverantör? - Computer Sweden

Superlätt att köpa in molntjänster - men hur byter man leverantör? - Computer SwedenAtt byta till molntjänster går snabbt och enkelt. Men nu börjar
företagen upptäcka att det inte alltid är lika lätt att byta leverantör.  
Det är dags
för företagen att greppa konsekvenserna av att köpa molntjänster. Få
har i dag ett riktigt grepp om hur de går till att förflytta sig mellan
olika leverantörer när de väl kommit dit och det saknas alternativa
planer för hur det ska gå till.


– Nu pratar vi mycket om att flytta
in i molnet men vi har inte tränat så mycket på att flytta inom molnet.
Att förstå det bättre är ett jobb som är kvar för it-avdelningarna,
säger Postnords cio Joss Delissen.


Just nu arbetar han för fullt med
två stora upphandlingar och även om Postnords strategi är att först se
om det finns några molnlösningar så gäller det att veta vad man gör.


Läs mer: Googles superdatabas blir tillgänglig som molntjänst


– Vi lever i en kommersiell värld
där alla vill tjäna pengar och behålla kunden på lång sikt – även
it-leverantörerna. Då gäller det som cio att tänka igenom segmentering
och se till att behålla möjligheter att byta och förbättra, säger han.


– Nu är vi på väg in i molnet med
några bra lösningar. Men vi på Postnord är långt ifrån att ha gått över
till molntjänster helt och hållet, delvis av just den anledningen.


Det räcker med att fundera på hur det skulle kännas som privatperson om Google plötsligt deklarerade att Gmail ska kosta fem dollar i månaden.


– Det skulle ju vara jättejobbigt
att byta. Om vi tänker en parallell situation för företag så kan man
tänka sig framtida bekymmer om man inte kan flytta tillräckligt lätt.


Tidigare har det talats om molnmäklare som just ska hjälpa till med sådana här frågor. Är det en del av er upphandling?


– Ja, vi hoppas att  vi kan hitta det i det partnerlandskap som vi bygger. Det är en del av det.


Läs mer: Outsourcing-kontrakt i miljardklassen ska ta Posten in i framtiden


Analytikern Tiny Hayes på Gartner håller med om att det är dags att ta ett helhetsgrepp om sina molntjänster och skapa strategier för det.


– Många har bytt till
molnplattformar väldigt snabbt och flyttat infrastruktur utan att det
gjorts särskilt planerat eller strategiskt, säger han.


Orsaken är helt enkelt det som
kallas skugg-it – att verksamheten rundar it-avdelningen och skaffar
molntjänster på egen hand. Men medan det bara tar några minuter att
skaffa en molntjänst är det långt ifrån lika enkelt att byta den mot en
tjänst hos en annan leverantör.


Tiny Hayes jämför det med att migrera ett datacenter.


– Jag tycker man ska se det så. Det
handlar om att flytta gigabyte, terabyte och pentabyte och då måste
plattformarna konfigureras om. Det är inte så enkelt som att bara stänga
av – ditt data ligger fortfarande kvar därute, säger han.


Många företag inser nu att det krävs mer genomgripande strategier och backupplaner.


– Och då måste den första frågan alltid vara – hur många molntjänster använder vi redan,  säger Tiny Hayes.


Svårigheten är att de
affärsprocesser som finns ute i företagen inte synkar med hur
molntjänsterna är upplagda. Medan det kan ta några minuter att få
tillgång till en server kan det ta två veckor att få fram en inköpsorder
konstaterar han.


– Det ska till ett beslut och en
upphandling och så vidare. Processen är inte byggd för den hastighet som
finns när det gäller molntjänster. Så när man gör sin strategi måste
man också fundera på hur affären ska ändras för att dra nytta av de
olika molnplattformarna.fredag 24 april 2015

Så undviker du wifi-attacker - Computer Sweden

Så undviker du wifi-attacker - Computer SwedenAlla företag behöver förbereda sina nätverk för nya typer av
attacker. Här är de vanligaste sårbarheterna och hur man skyddar sig
emot dem.
Hur ska företagen skydda sig från wifi-attacker? här är fem bra tips. Foto:

Phil Whitehouse


I de flesta företag finns en medvetenhet om att cyberkriminella kan
försöka knäcka lösenorden för att få tillgång till olika måltavlor. I
wifi-nätverk är kraftfulla lösenord är en bra medicin. Men det räcker
inte för att säkra wifi-nätverken. Hackare som vill bryta sig in, skapa
kaos eller ställa till skada kan använda sig av olika typer av
sårbarheter. Här är de vanligaste attack- och intrångsförsöken och hur
man skyddar sig mot dem, enligt säkerhetsspecialisten Eric Geier på
Network World.


1. Ha koll på användarapparaterna.

Delad WPA2-säkerhet innefattar ett globalt lösenord för hela nätverket.
Lösenordet finns ofta sparat i alla enheter som regelbundet är anslutna.
Om en enhet tappas bort eller stjäls så bör lösenordet ändras på alla
routrar och åtkomstpunkter och det nya lösenordet behöver kommuniceras
ut till alla användare.


Läs mer: Det är inte kraven utan efterlevnaden som gör att kortsäkerheten brister


2. Stoppa nätverkssnokarna.

Delade nätverk är bra för att hantera många gäster, men för företag
behövs ofta bättre koll. Ofta kan utomstående, som gäster,
bemanningsanställda eller andra söka igenom nätverkstrafik. Om någon har
tillgång till lösenord kan de dekryptera och avlyssna trafik. Ställer
man in WPA2 i företagsläge så stoppar det möjligheten för enskilda
användare att snoka, medan det fortfarande går att dela.


3. Hantera kidnappade sessioner.  

Det finns många verktyg för att identifiera kidnappade sessioner i
bristfälligt säkrade wifi-nätverk, exempelvis Droid Sheep and Face Niff.
Sådana appar funkar med Android och kan användas i kombination med
osäkra sajter. Appen detekterar alla osäkra inloggningar och skapar
tillgång till kapade konton utan behov av ett lösenord.


Läs mer: IBM: ”Skadlig kod infekterar 11 miljoner mobiler i minuten”


4. Checka av åtkomstpunkterna.

Om någon vill få icke-auktoriserad åtkomst till nätverket, kan de
försöka ansluta sig via andra falska åtkomstpunkter eller sätta upp
egna. Alla åtkomstpunkter som inte är klassificerade som säkra bör
betraktas som potentiellt osäkra. Det gäller såväl mjukvaru- som
hårdvarubaserade säkerhetsaspekter.


5. Ha koll på överbelastningsattackerna.

Alla trådlösa nätverk är känsliga för ddos-attacker, både sådana som
sker inifrån och utanför nätverket. Dessa kan sänka prestandan eller
krascha nätverket fullständigt. Nätverkskryptering fungerar inte i alla
sammanhang, vilket gör det möjligt för förövare att skicka falsk trafik.
Inget nätverk kan skyddas helt, men genom att ha koll på vilken typ av
överbelastningsattacker som är vanliga och den allmänna hotbilden, går
det att ha viss beredskap för yttre säkerhetshot mot wifi-nätverket.
 

AWS: "Våra molntjänster är säkrare än kundens egna miljö" - Computer Sweden

AWS: "Våra molntjänster är säkrare än kundens egna miljö" - Computer SwedenDet är dags att avliva myten om att molntjänster skulle vara
mindre säkra än drift i egen regi. Åtminstone om kunden använder Amazons
molntjänst. Det hävdar företagets globala chef för säkerhetsprogram.
.......... 

onsdag 22 april 2015

Amazons teknikchef: Vi är inte bara störst - vi är bäst också - Computer Sweden

Amazons teknikchef: Vi är inte bara störst - vi är bäst också - Computer Sweden

Top-5 trends in digital marketing | Dutch IT-channel | News - Technology - Business - Network

Top-5 trends in digital marketing | Dutch IT-channel | News - Technology - Business - Network1. Predictive analytics

2. Interpretatie of big data 

3. Personalize

4. CRM-integraties

5. Integrate with social mediaDownload
http://www.sitecore.net/DigitalTrends2015 
 
 

Top-5 trends in digital marketing | Dutch IT-channel | News - Technology - Business - Network

Top-5 trends in digital marketing | Dutch IT-channel | News - Technology - Business - Network

Internet of things bäddar för säkerhetskatastrof - Computer Sweden

Internet of things bäddar för säkerhetskatastrof - Computer SwedenNär antalet uppkopplade prylar växer explosionsartat ökar också
möjligheterna för hackare att hitta vägar in i företagens nätverk.
Även om merparten
av alla uppkopplade prylar är harmlösa så ökar antalet skadliga prylar
snabbt, visar en rapport från säkerhetsföretaget Pwnie Express.
Företaget har analyserat en kvarts miljon uppkopplade apparater i olika
branscher. Det visar sig bland annat att åtta av tio företag har
skrivare i defaultkonfiguration, med ursprungliga lösenord och
okrypterade nätverk.


– Om skrivarna är installerade i
defaultläge och inkopplade i ett nätverk blir det en öppen port till
företagets nätverk, säger Pwnies vd Paul Paget till IDG News.


Läs mer: Kom igång med internet of things – det här behöver du


Sju av tio företag har okrypterade trådlösa accesspunkter i sina nätverk.


– I stort sett alla organisationer har sårbara trådlösa åtkomstpunkter eller skrivare, säger Paul Paget.


Ännu värre är att många inte veta vilka prylar de har i nätverken, eftersom personalen kan köpa egna saker som de kopplar upp.


Generellt så har företagen två eller tre gånger fler prylar i sina nätverk än vad de själva tror.


– Skadliga apparater är oftast ett undantag. Vi hittar dem inte i varje företag, men i tillräckligt många för att det ska vara ett orosmoment.


Läs mer: Uppkopplad hälsa en guldgruva – men stora säkerhetsrisker kommer på köpet


Ytterligare en riskfaktor är hur
buggfixar installeras i apparater i nätverken, framför allt när det
gäller apparater som inte har någon tydlig nätverksstatus. Ofta handlar
det om termostater eller medicinsk utrustning som är sårbara eftersom de
inte har någon säkerhet inbyggd.


I takt med att priserna faller på sådana apparater ökar riskexponeringen för företagen.


– Alla kan gå till närmaste butik och köpa sådana prylar. 

måndag 20 april 2015

Sony lanserar Xperia Z4 - en aningen mer slimmad toppmodell - Computer Sweden

Sony lanserar Xperia Z4 - en aningen mer slimmad toppmodell - Computer Sweden
Så förändrar molnet företagens säkerhetsarbete - Computer Sweden

Så förändrar molnet företagens säkerhetsarbete - Computer SwedenMolnet ger kraftiga förändringar för företagens säkerhetsarbete
framöver. Många säkerhetsanställda bör fråga sig om deras jobb kommer
att finnas kvar inom ett tiotal år.
Trenden
mot molnet som ett nytt nav i säkerhetsarbetet är obeveklig och ställer
nya krav på att ständigt följa upp hur företagen använder teknik. Två
konsekvenser av molnet är att säkerhetsrisker och antalet dataläckor
ökar.


Google och Amazon har skapat nya
vägar att genomföra konfigurationshantering i sina molntjänster, säger
Marcus Ranum, som är konsult på säkerhetsföretaget Tenable.


– Därför kommer Amazon att ha ditt
jobb om tio år. Hela säkerhetsbranschen är på väg att fallera. För att
upprätthålla säkerheten och behålla sina jobb, måste säkerhetsanställda
arbeta på nya sätt med bland annat konfigurationshantering, säger Marcus
Ranum, till IDG News.


Läs mer: Svårt spåra filer i molnet


Konfigurationshantering innefattar både
insamling av data samt uppdatering av program och hårdvara som används i
företagen. Exempelvis innefattar det att i detalj känna till vilka
applikationer som används på varje anställds dator.


Det är svårt, men det är ännu svårare att återställa systemen efter ett intrång, eller att avgöra vad som infekterats av skadlig kod.


– Därför måste it-säkerhetsfolket få affärscheferna att förstå varför konfigurationshantering är så viktigt, säger Marcus Ranum.


Den kan exempelvis användas av ett företag för att hantera sina egna sårbarheter.


Enligt säkerhetsgurun Bruce Schneier kommer företagens säkerhetsanställda på sikt se sina roller minska i betydelse.


– Företagen tappar kontrollen över sin it-infrastruktur, säger Bruce Schneier.


Molnet används allt oftare för att hantera uppdrag som tidigare genomfördes av it-avdelningarna, exempelvis e-post och grupprogram.


– Många organisationer lägger ut it-hanteringen på tredje part och förväntar sig att de även hanterar säkerheten, säger han.


Läs mer: HP drar sig ur striden om det publika molnet


Även om molnet kan spara pengar innebär det att företagen tappar kontrollen över säkerhetsarbetet.


– De ekonomiska argumenten är
fantastiska, men säkerheten lider skada. I framtiden kommer allt mer av
företagens it att hanteras som en standardvara, som elektricitet. Därmed
kommer en stor del av säkerheten att bli centraliserad, säger Bruce
Schneier. 

måndag 30 mars 2015

Sverige slår resten av Europa i uppkopplingshastighet - Computer Sweden

Sverige slår resten av Europa i uppkopplingshastighet - Computer SwedenDen genomsnittliga uppkopplingshastigheten i Sverige ligger på
strax över 14 Mbit/s och det är det fjärde bästa resultatet i hela
världen.
Sveriges uppkopplingshastighet ökar med 3,5 jämfört med föregående kvartal och ligger ni på 14,6 Mbit/s. Foto: photosteve101/CC

Computer Sweden redovisade nyligen Post- och telestyrelsens senaste
bredbandskartläggning som visar att 57 procent av befolkningen surfar
via bredbandsabonnemang på 100 Mbit/s eller mer. Även Akamai
Technologies, som är världsledande inom nättrafik av leveranser av
nätinnehåll, har koll på de svenska surfarna.


I företagets senaste rapport State
of the Internet framgår det att den genomsnittliga
uppkopplingshastigheten i Sverige nu ligger på 14,6 Mbit/s. Det är en
ökning med 3,5 procent jämfört med föregående kvartal och det bästa
resultatet i Europa. I rapporten framkommer det även att Sverige ökade
den genomsnittliga uppkopplingshastigheten med hela 30 procent sedan
fjärde kvartalet 2013.


Läs mer: Här ska du bo om du vill surfa snabbt - kommunerna med fetast bredband


En global jämförelse visar att
Sydkorea är snabbast i världen med genomsnittshastigheter på 22,2 Mbit/s
och därefter följer Hong Kong med 16,8 och Japan med 15,2 vilket gör
Sverige till världens fjärde snabbaste surfmarknad.


Även när det gäller uppkopplingar
via mobilt bredband ligger Sverige bra till med en genomsnittlig
hastighet på 8,2 Mbit/s. Bland de få europeiska länder som slår Sverige
på fingrarna här finns Danmark som har genomsnittshastighet på 8,8
Mbit/s och invånarna i England som kommer upp i hela 16 Mbit/s.


Läs mer: Nej, Sverige är inte bäst på att använda digitaliseringens möjligheter


I Akamais rapport framkommer även
att mobilnäten blivit allt viktigare för att surfa, vilket inte minst
den explosionsartade dataförbrukningen visar.

Sedan början av 2013 har dataflödena i mobilnäten mer än fördubblats och
går man tillbaka till 2011 har det skett en sexfaldig ökning. 

torsdag 26 mars 2015

Så hanterar du dramatisk förändring - Computer Sweden

Så hanterar du dramatisk förändring - Computer SwedenMobila system, molnet, sociala medier och analyser är bara några
förändringsfaktorer som påverkar cio:er, systemutvecklare,
it-arkitekter och andra roller i företagen. Men det finns flera sätt att
bli bättre på att hantera förändringen.
Är det svårt att hänga med när det sker för mycket? Här är sju tips för att hänga med i förändringarna.


Förrmågan att förändra sig snabbt
och effektivt blir allt mer avgörande för konkurrenskraft, när gamla
client-serversystem byts mot verktyg som bygger på sociala medier,
mobila system, beslutsstöd och molnet. Men en undersökning från PwC
visar att endast 54 procent av cheferna och beslutsfattarna har
utbildning och kompetens för att hantera förändring. Här är sju sätt att
bli bättre på det:


1. Uppgradera förändringsstrategin

Tiden är förbi när cheferna drog upp riktlinjerna i styrelserummen och
sedan implementerade dem i organisationen. Och sedan skyllde på
personalen när förändringen misslyckades.

– Många företag går från toppstyrd förändring med vattenfallsprojekt,
till ett fokus på personalen och på ständig förändring, säger Gartners
analytiker Elise Olding, till IDG News.


2. Kommunicera med medarbetarna

Förändringsmotstånd från anställda är ofta en myt. Anställda är mindre
rädda för förändring än för osäkerhet. Välinformerad personal blir mer
engagerad. Här finns mängder av verktyg, från intranät till e-post,
personliga möten och videokonferenser.


Läs mer: Johannes gick ner 4 000 kronor i lön för att byta jobb. Skulle du göra detsamma?


3. Lyssna på medarbetarna

Cheferna i PwC:s undersökning tenderade att utesluta personalen i
förändringsplaneringen. Personalen måste vara delaktig, något som
möjliggörs genom plattformar för samarbete, men också verktyg för
scenariehantering och spelifiering samt flexiblare personalvårdssystem.


4. Glöm inte individerna

Förändring påverkar personelen både positivt och negativt. Chefer
betraktar förändringen ofta som ett företagsproblem medan personalen ser
den mer personligt.


5. Ge tillräckliga resurser

Brist på resurser gör personalen blir mindre involverad och gör att
projekten genomförs för snabbt och med bristfälligt ledarskap. Här finns
ofta ett medvetande från högre chefer om den stora kostnaden för
misslyckade it-projekt, vilket ökar beredskapen att lägga resurser
tidigt i förändringsprojekten.


Läs mer: Här tar karriären fart i Indien


6. Förändring är både är en konst och en vetenskap

Ingen modell passar alla. Energi, optimism och entusiasm är ofta viktiga
ingredienser. Men djupgående förändring kräver även kunskaper om
processer, verktyg och strukturer.

– Vissa chefer tror att förändringsarbete är mjukt och svårgripbart och
bara innefattar känslomässiga aspekter. Men det handlar lika mycket om
struktur, processer och metoder, säger Christina D'Onofrio, som är
seniorkonsult på Capgemini.


7. Lär av misstagen

Allt för vanligt är att skylla misslyckanden på projektägare eller
medarbetare. Undvik detta. Arbeta för att öka inlärningsförmågan genom
att förstå vad som gick fel och varför. Vissa saker fungerar, andra
inte. Enligt Elise Olding på Gartner måste man identifiera vad som inte
fungerade. Även här handlar det om att lyssna.


– Förändringshantering är en process
som ständigt upprepas. Därför måste man hela tiden ta pulsen på
människor, förstå vad de behöver och vara beredd att ändra planerna,
säger Christina D'Onofrio.

 CITE Conference kommer till Stockholm 21-22 april!


Här samlas alla typer av IT-beslutsfattare för att prata om digitaliseringen som driver framtidens affärer.


Fokus ligger på mobilitet, säkerhet, molnet och big data.


http://cite.event.idg.se

 

Så undviker du wifi-attacker - Computer Sweden

Så undviker du wifi-attacker - Computer SwedenAlla företag behöver förbereda sina nätverk för nya typer av
attacker. Här är de vanligaste sårbarheterna och hur man skyddar sig
emot dem.
Hur ska företagen skydda sig från wifi-attacker? här är FEM bra tips.  I
de flesta företag finns en medvetenhet om att cyberkriminella kan
försöka knäcka lösenorden för att få tillgång till olika måltavlor. I
wifi-nätverk är kraftfulla lösenord är en bra medicin. Men det räcker
inte för att säkra wifi-nätverken. Hackare som vill bryta sig in, skapa
kaos eller ställa till skada kan använda sig av olika typer av
sårbarheter. Här är de vanligaste attack- och intrångsförsöken och hur
man skyddar sig mot dem, enligt säkerhetsspecialisten Eric Geier på
Network World.


1. Ha koll på användarapparaterna.

Delad WPA2-säkerhet innefattar ett globalt lösenord för hela nätverket.
Lösenordet finns ofta sparat i alla enheter som regelbundet är anslutna.
Om en enhet tappas bort eller stjäls så bör lösenordet ändras på alla
routrar och åtkomstpunkter och det nya lösenordet behöver kommuniceras
ut till alla användare.


Läs mer: Det är inte kraven utan efterlevnaden som gör att kortsäkerheten brister


2. Stoppa nätverkssnokarna.

Delade nätverk är bra för att hantera många gäster, men för företag
behövs ofta bättre koll. Ofta kan utomstående, som gäster,
bemanningsanställda eller andra söka igenom nätverkstrafik. Om någon har
tillgång till lösenord kan de dekryptera och avlyssna trafik. Ställer
man in WPA2 i företagsläge så stoppar det möjligheten för enskilda
användare att snoka, medan det fortfarande går att dela.


3. Hantera kidnappade sessioner.  

Det finns många verktyg för att identifiera kidnappade sessioner i
bristfälligt säkrade wifi-nätverk, exempelvis Droid Sheep and Face Niff.
Sådana appar funkar med Android och kan användas i kombination med
osäkra sajter. Appen detekterar alla osäkra inloggningar och skapar
tillgång till kapade konton utan behov av ett lösenord.


Läs mer: IBM: ”Skadlig kod infekterar 11 miljoner mobiler i minuten”


4. Checka av åtkomstpunkterna.

Om någon vill få icke-auktoriserad åtkomst till nätverket, kan de
försöka ansluta sig via andra falska åtkomstpunkter eller sätta upp
egna. Alla åtkomstpunkter som inte är klassificerade som säkra bör
betraktas som potentiellt osäkra. Det gäller såväl mjukvaru- som
hårdvarubaserade säkerhetsaspekter.


5. Ha koll på överbelastningsattackerna.

Alla trådlösa nätverk är känsliga för ddos-attacker, både sådana som
sker inifrån och utanför nätverket. Dessa kan sänka prestandan eller
krascha nätverket fullständigt. Nätverkskryptering fungerar inte i alla
sammanhang, vilket gör det möjligt för förövare att skicka falsk trafik.
Inget nätverk kan skyddas helt, men genom att ha koll på vilken typ av
överbelastningsattacker som är vanliga och den allmänna hotbilden, går
det att ha viss beredskap för yttre säkerhetshot mot wifi-nätverket. 

tisdag 24 mars 2015

Glöm det papperslösa kontoret - här kommer det datorlösa kontoret - Computer Sweden

Glöm det papperslösa kontoret - här kommer det datorlösa kontoret - Computer Sweden
Papperslösa kontoret har det talats om länge. Nu är vi på
väg mot det datorlösa kontoret. Med ny teknik kan tunna klienter nu även
hantera tunga grafikprogram - och köras som molntjänst.
"Vi har blivit mobila på riktigt där
vi kan jobba oberoende av plats, även på kontoret, utan att behöva
släpa runt på laptops", säger Vasakronans cio Sören Sandell.


Desktopvirtualisering länge varit i
ropet hos leverantörer av servrar. Tanken är att man ska kunna ersätta
vanliga kontorsdatorer med virtuella skrivbord enligt den modell som
brukar kallas virtual desktop interface, vdi. För att kunna bli kvitt
kontorsdatorerna ställs dock höga krav på de bakomliggande systemen,
inte minst om man vill kunna köra grafikkrävande program.


 

Virtualiseringen driver

VMware har nyligen uppgraderat sin virtualiseringsplattform Horizon 6
för att få bukt på en del av dessa flaskhalsar och efter det har både
Nvidia och Dell passat på att presentera nyheter som rör
desktopvirtualisering.


Grafikkortstillverkaren Nvidia har
uppgraderat Grid virtual GPU (vGPU) för VMwares nya produkter vilket ska
underlätta för de som jobbar med 3d-cad och andra grafikkrävande
produkter. Och Dell har sedan köpet av Wyse för något år sedan satsat
mycket på tunna klienter och nu lanseras Dell Precision Appliance for
Wyse som ska ge de tunna klienterna bättre fart på serversidan.


Läs mer: Utvecklarglädje ska ta Assa framåtPc över ip

För den som föredrar att hyra serverkraft i stället för att installera
egna burkar finns nu en uppsjö av tjänster som anpassats för Teradicis
pc-over-ip – en teknik som gör att användarna kan jobba virtuellt lika
bra som om det hade varit lokalt. VMware har länge använt sig av denna
teknik i Horizon Air Daas
och på senare tid har även Amazon fått fart på
tjänsten Workspaces som ska ge "desktop-as-a service".Amazon Workspaces ger desktopvirtualisering som en hyrtjänst.
Mobilt på riktigt

Vasakronan hör till de företag som varit tidigt ute med övergången till
desktop-as-a service. Företagets cio Sören Sandell berättar att de
använder sig av en virtualiserad server- och klientmiljö i en
hybridlösning som körs via Excantos datacenter.


– Vi har blivit mobila på riktigt
där vi kan jobba oberoende av plats, även på kontoret, utan att behöva
släpa runt på laptops. Det innebär att vi blir mer effektiva samtidigt
som systemet blir enklare att supporta och underhålla, säger Sören
Sandell.


Läs mer: Telstra-chefens löfte: ”Vi ska investera i Videoplaza”

 

"Känns som lokalt"

Bland de svenska företag som satsar mycket på desktopvirtualisering
finns exempelvis Extended Ångström i Täby vars produktspecialist Åke
Ericsson lyfter fram säkerhet och prestanda som den stora fördelen.


– Har man höga säkerhetskrav är det
en stor fördel att inte lagra data lokalt utan i stället lagra allt i
datacenter eller i molnet, säger Åke Ericsson.


Tekniken för detta har ju funnits länge men har hämmats av låg prestanda, något som branschen nu kommit till rätta med, anser Åke Ericsson.


– Med Nvidias nya grafiksystem känns det som om man körde programmen lokalt från en arbetsstation.


Enligt analysföretaget IDC låg
omsättningen på marknaden för "Workspace-as-a-Service" förra året på 466
miljoner dollar och förväntas öka till 1,6 miljarder dollar inom tre
år.
Teradici är ett kanadensiskt företag som är speciliserat på en teknik kallad pc-over-ip, fjärrskrivbord via ip-nätet.Tekniken från Teradici innebär att de stationära datorerna ersätts med
virtuella datorer som placeras i ett centralt datacenter. Användarna är
anslutna till sina datorer via ip-nätet och kan arbeta som vanligt med
bildskärm, tangentbord och mus oavsett var i världen datacentret är
placerat.Molnet per månad

Amazons Workspaces kostar 37 dollar (340 kronor) per månad för för
standardpaketet med 50 GB lagring.
Till det kommer 15 dollar extra för
tillgång till programpaket som Office Professional och Trend Micros
säkerhetsprogram.

 

måndag 23 mars 2015

Xperia E4 - telefonen för en tusenlapp som räcker långt för de flesta anställda - Computer Sweden

Xperia E4 - telefonen för en tusenlapp som räcker långt för de flesta anställda - Computer SwedenSonys Xperia E4 hör till marknadens billigaste telefoner i sin
kategori och kan vara ett riktigt bra företagsalternativ. Men de
4g-sugna får ge sig till tåls lite till.
Sonys Xperia E4 ger mycket telefon för pengarna.

För företag som funderar på att förse sina anställda med mobiltelefoner
kan priset ha en avgörande betydelse. Ska man betala sex tusen kronor
per telefon eller kanske nöja sig med en modell för tusenlappen? Jag har
länge använt en Samsung Galaxy som tjänstetelefon och är knappast ensam
om det. Valet står numera ofta mellan en sådan eller en modell från
Apple. Galaxy är en alldeles utmärkt telefon men det stora problemet,
förutom priset, är batteritiden. Nu i april kommer Galaxy S6 som kostar
hiskeliga 7 000 kronor för 32 GB-versionen och jag skulle personligen
aldrig ge så mycket för en telefon.


Läs mer: Fackrepresentant tror Sony stänger i Lund


Nu har jag provkört Sonys Xperia E4
som kostar 990 kronor. Den har bara 8 GB internnminne så det första jag
gjorde var att stoppa in ett minneskort på 32 GB och ett sådant kan man
numera få för cirka 200 kronor.


Xperia E4 är givetvis en relativt
enkel bastelefon som skiljer sig en del från Sonys toppmodeller där man
vant sig vid att de ska vara både vattentäta och ha kameror i toppklass.
Men en sak som skiljer den här modellen från så många andra är
batteritiden och det är faktiskt en ganska viktig sak. Som läget är för
mig normalt brukar jag ständigt ha min Galaxy på laddning både hemma, i
bilen och på kontoret för om jag inte har det slockar telefonen
garanterat innan dagens slut. Så är det inte med Xperia E4 där man lugnt
kan ha både wifi, bluetooth och faktiskt även gps påslagen utan problem
hela dagen. Det är en enorm lättnad och något som nästan väger upp för
det faktum att Sonys nya telefon har låg skämupplösning och ganska enkel
kamera.


Men då kanske ska tilläggas att jag
som journalist ganska ofta har med mig en riktig systemkamera i väskan
och ofta går via datorn när jag ska lägga upp bilder på Facebook och
Instagram. Med Xperia E4 får man nöja sig med fem megapixel och de
stillbilder jag tar är inte de bästa. Däremot tycker jag faktiskt
videoklippen blir förvånansvärt bra eftersom kameran stöder
hd-inspelning med 1080p-upplösning.


Läs mer: Facket efter Dambergs Sony-besök: "Regeringen spelar en nyckelroll"


När det gäller skärmen ligger
upplösningen på 960x540 punkter, att jämföra med Galaxy S6 som klarar
hela 1440x2560 punkter. Jag måste dock säga att jag inte störs särskilt
mycket av den låga upplösningen och när man kommit upp i min ålder kan
det snarare kännas som en fördel att alla ikoner blivit större.


Rent prestandamässigt ligger E4 inte
så risigt till som man kan tro. På processorsidan har Sony i detta fall
valt att samarbeta med taiwanesiska Mediatek vars fyrkärniga processor
sköter det mesta i god takt. Sedan får man ha i åtanke att E4 inte har
stöd för 4g-näten vilket jag nog ser som det största problemet om Sony
ska kunna sälja in den här telefonen som företagsprodukt. Då är det
bättre att välja modell E4g som stöder 4g och kostar ett par hundra mer
och den modellen kommer redan nu i april.


Sonys telefon väger 144 gram, har en skärm på fem tum med
upplösning på 960x540 punkter och en kamera på måttliga fem megapixel.
Processorn är Mediateks MT6582 med fyra kärnor och priset på strax under
1 000 kronor.Betyg 1–5

Storlek/form: 3

Användarvänlighet: 5

Prisvärdhet: 5

Funktioner: 4

Prestanda: 3

Medel: 4
 

söndag 22 mars 2015

Enkel information ska rädda sparpengarna - DN.SE

Enkel information ska rädda sparpengarna - DN.SE
Många pensionssparare har stött på det – rådgivare
som föreslår en flytt av sparandet till ett annat bolag med lockrop om
bättre avkastning.
Men informationen är svårgenomtränglig och spararen riskerar därför
att förlora på en flytt.

Nu vill Svensk Försäkring ändra på det.


Många pensionssparare har stött på det –
rådgivare som föreslår en flytt av sparandet till ett annat bolag med
lockrop om bättre avkastning.

Men informationen är svårgenomtränglig och
spararen riskerar därför att förlora på en flytt. Nu vill Svensk
Försäkring ändra på det.

Många pensionsförsäkringar, men långt
ifrån alla, går att flytta. Det görs också, inte sällan därför att
spararen har blivit uppmanad till det av en rådgivare eller av sin egen
bank.Det kan vara en bra affär, men det kan
också vara en usel sådan. Har man till exempel en traditionell
försäkring som tecknades för 20 år sedan kan det finnas en garanterad
avkastning inbakad. De garantinivåer som gällde då är det inget bolag
som kan matcha i dag, varför en sparare bör tänka sig för både en och
två gånger innan han eller hon går med på en flytt.Problemet
är att det är svårt för en vanlig kund att sätta sig in i villkoren för
en flytt. Den information som ges är skriven på fackspråk och den
skiljer sig åt från bolag till bolag. Dessutom har både lagstiftare och
myndigheter krav på omfattande informationsgivning, så omfattande att
knappt någon kund mäktar med att läsa allt.Tillsammans med
Finansinspektionen har branschföreningen Svensk Försäkring tagit fram
ett enkelt faktablad som ska komplettera den obligatoriska informationen
och som ska hjälpa kunderna att förstå vad som sker vid en flytt.
Det handlar om att ge enkel och tydlig information till konsumenterna.
Det är inte kvantitet som de behöver utan kvalitet i informationen,
säger Johan Lundström, chefsjurist på Svensk Försäkring.I
faktabladet ska spararen kunna läsa om det finns garantier och vad
flytten kostar. Här ska också finnas upplysningar om de årliga
avgifterna i kronor och när det gäller rörliga avgifter i procent, ska
faktabladet också ha exempel som översätter procenten till kronor.

Svensk Försäkring lät en grupp vanliga konsumenter läsa ett utkast till faktabladet och de hade ett antal synpunkter.


Det första var procenten; de vill att vi ska gå ifrån det. Folk vill ha
kostnaderna i kronor och det betyder att där det finns procentavgifter
måste bolaget ge ett exempel på vad procenten i ett visst fall innebär i
kronor, säger Johan Lundström.– En andra synpunkt var att
språket ska vara "skrivet för mig", alltså ett språk som förstås av
alla. Och så ska informationen vara ännu enklare, tillägger han.Resultat
blev det faktablad som nu är standardiserat och neutralt och som ska
gälla från och med 2016. Svensk Försäkring utfärdar den som en
rekommendation och deras rekommendationer brukar alla stora bolag följa.Dessutom
är tanken att rekommendationen ska kompletteras med ett nytt
"jämförpris" för olika pensionsförsäkringar. En arbetsgrupp håller som
bäst på att behandla frågan och den ska lämna sin rapport i slutet av
april.

 


Dansk minusränta skapar oro för ny bostadsbubbla - DN.SE

Dansk minusränta skapar oro för ny bostadsbubbla - DN.SE
Köpenhamn. 

Minusräntan i Danmark har gjort lånemarknaden till rena godisbutiken.
Pengar kan lånas nästan gratis – och ger i extremfallen betalt.
Samtidigt stiger priserna på fastigheter och nu utfärdas varningar för
en ny bubbla på bostadsmarknaden.


Minusräntan i Danmark har gjort lånemarknaden
till rena godisbutiken. Pengar kan lånas nästan gratis – och ger i
extremfallen betalt. Samtidigt stiger priserna på fastigheter och nu
utfärdas varningar för en ny bubbla på bostadsmarknaden.

Betalt
för att låna och betala för att ha pengarna på banken.
Sedan den danska
centralbanken inom loppet av en månad sänkte räntan fyra gånger ned till
–0,75 procent i början av året har den normala ekonomiska ordningen
kastats om rejält.
Vinnare är de som äger fastig­heter, har lån eller investerar på börsen.– Det låga ränteläget är bara positivt, säger bankanställde Arthur Dehl och ler.

Precis
som många andra danskar har han i lågräntelandskapet passat på att
lägga om sitt bolån. Nu har han försäkrat sig om att han bara behöver
betala 2 procents ränta på lånet de kommande 30 åren. Samtidigt äger han
en lägenhet inne i Köpenhamn som har stigit i värde. Han har placerat
pengar på börsen som har ökat i värde när placerarna inte haft någon
annanstans att ta vägen för att få avkastning på sina pengar. Bättre kan
det inte bli i Arthur Dehls ekonomiska värld.

– Jag är mycket glad, säger han.Men ingen lycka är total. De
som har pengar på banken får dras med 0-räntor eller i vissa fall till
och med betala för förvaringen. Samtidigt hörs varningar för att
ekonomin riskerar att överhettas av ett så lågt ränteläge. Särskilt
råder oro för att fastighetsmarknaden ska krascha.

Sedan
lågräntepolitiken inleddes har priserna stigit rejält och de bara
fortsätter upp.Efterfrågetrycket är som en del säger vilt, medan
utbudet är ganska lågt, enligt mäklare DN träffat. Den som vill ha en
ägarlägenhet i Köpenhamn får numera ibland ge sig in i aggressiv
budgivning och fastighetsmäklare vittnar om spekulanter från Sverige och
andra EU-länder som köper lägenheter i den danska huvudstaden som
investeringsobjekt.Priserna är fortfarande lägre än i exempelvis Stockholm.

Michael Stryz, fastighetsmäklare vid Boligmægleren, ser tecken på överhettning.


Priserna i Köpenhamn har stigit med 40 procent på tre år och en del med
rörliga lån får nu en negativ ränta. Om räntan börjar stiga lär
priserna gå ner och en del få problem att betala av på sina lån, säger
han.DN följer med när mäklaren Morten Holm
Möller har visning i centrala Köpenhamn. Utgångspriset för den ljusa
vindsvåningen på tre rum är 3.495.000 danska kronor. Men Morten Holm
Möller tror att priset kan stiga mer.– Vi har redan fått ett bud
och fler är på väg. Vi märker både att utgångspriserna har gått upp och
att det har blivit vanligare med bud­givning.Spekulanten Laura
Allen Müller är i färd med att sälja en större lägenhet och inspekterar
intresserat alla hörn i lägenheten. Den lägenhet hon säljer har stigit
mycket i värde, konstaterar hon.– Men lite lån ska jag nog ta ändå, det vore ju nästan dumt annars med tanke på den låga räntan.Jan Störup Nielsen,
chefsanalytiker för Nordea i Danmark, konstaterar att det finns oro för
att priserna på fastigheter, framför allt i Köpenhamn, stiger till
ohållbara nivåer, samtidigt som hushållens skulder ökar. Men på det
stora hela är minusräntan bra för Danmark, menar han. Den danska
ekonomin var nere i en mycket djupare svacka än Sveriges efter
finanskrisen och än så länge finns det resurser att ta av.– Det
är bra att sysselsättningen stiger och att arbetslösheten faller. Men i
förlängningen kan det bli ett problem om hushållen skuldsätter sig för
mycket.Förhoppningen är att det nya lägre ränte­läget får i gång en konsumtion och att företag börjar investera.

Till
de senare hör parterapeuten Eva Christiansen som sökte ett lån för en
webbsida där man kan träffa vänner eller en ny partner.Från att
ha varit nervös över om hon ens skulle få något lån fick hon den
positiva överraskningen att lånet har negativ ränta. Det innebär att
banken sätter in sju danska kronor i månaden på hennes konto för lånet.

– Det är fantastiskt och ger mig lugn och ro att utveckla min verksamhet, säger hon nöjt.


tisdag 17 mars 2015

Amazon skakar databasmolnen - TechWorld

Amazon skakar databasmolnen - TechWorld
cloud database


Att molnet växer råder det inte
längre någon tvekan om. Paas, plattform som en tjänst, är en marknad som
marknadsanalysföretaget IDC tror kommer omsätta över 110 miljarder
kronor redan 2017. Av det kommer en stor del vara databashantering. På
451 Research ser analytikerna att det är databasdelarna som växer
överlägset starkast inom plattformssegmentet.


En av de absolut hetaste utmanarna är Amazon.
De har i många år erbjudit en enklare databasmotor vid sidan av DB2,
Oracle och SQL Server. Med Mysql-kompatibla och turbomatade Aurora har
de ett färskt alternativ som på tar ett kliv närmare konkurrenterna.
Frågan är om marknaden i Sverige är mogen för teknikskiftet.

 

Inte priset i första hand

Lars Sjöström, Oracle-konsult på Sigma IT & Management, tror inte
det i första hand är priset som avgör om man väljer att lägga data i
molnet.


– Det är snarare tilliten till att
affärskritiska data är säkrade. De kundgrupper som är bra kandidater för
att flytta upp i molnet är de vars data i stort är allmängods och inte
innehåller några känsliga delar. Och det gäller bara små och medelstora
företag. Stora företag och koncerner utformar egna molnlösningar och
kombinerar dem med publika moln.


Han tror inte heller att dagens tre jättar behöver oroa sig.


– Amazon och andra uppstickare kan
inte utmana på kort sikt. Det krävs mycket för att företagen ska lämna
sina leverantörer och lita på en något okänd ny.

 

Om man får lika bra villkor …

Göran Peterson, SQL Server-konsult på B3IT, har en delvis annan uppfattning.


– Om man får lika eller bättre
villkor på Aurora-plattformen och flyttkostnaden inte är betydande
kommer många att välja Aurora. Men produkten är än så länge så pass ny
att det är svårt att dra några vidare slutsatser.


På B3IT har man redan hjälpt kunder att komma igång med databaser på bland annat Azure. Pris och driftfördelar har drivit projekten.


– Effektivitet både när det gäller
kostnader och förvaltning är viktiga konkurrensfördelar. Jag tror att
många företag kommer göra sin molndebut 2015; det kommer helt enkelt att
bli för dyrt och komplext att sköta allt själva. Det är en insikt som
har spridit sig i cio-leden, och eftersom leverantörer som Amazon och
Microsoft i dag erbjuder ett rikt sortiment av såväl molnprodukter som
förvaltningsverktyg är det skarpt läge nu.

 

CITE Conference kommer till Stockholm 21-22 april!


Här samlas alla typer av IT-beslutsfattare för att prata om digitaliseringen som driver framtidens affärer.


Fokus ligger på mobilitet, säkerhet, molnet och big data.


http://cite.event.idg.se

 

måndag 16 mars 2015

Mobiler populäraste vägen att sprida elak kod - Computer Sweden

Mobiler populäraste vägen att sprida elak kod - Computer Sweden
Säkerhet


De mobila säkerhetshoten växer lavinartat. Allt fler förövare
attackerar mobila kanaler med lösenordskrävande program, visar en
rapport från Trend Micro.
Mängden skadlig kod för mobiltelefoner ökar, det är ett ny kanal att sprida redan befintlig kod.


Mellan 2012 och 2013 mer än
fördubblades antalet skademjukvaror och högriskappar till mer än 1,4
miljoner. I fjol skedde en trefaldig ökning till 4,3 miljoner. Antalet
skadliga appar för Apples mobiloperativsystem IOS låg dock på en
betydligt lägre nivå, visar Trend Micros undersökning.


– Största nyheten är den dramatiska
ökningen av attacker på mobiler, säger Tom Kellermann, som är
cybersäkerhetschef på Trend Micro, till IDG News.


Läs mer: Många sårbarheter kvar i flera månader efter upptäckt


Antalet skadliga appar som har
banker eller andra finansbolag som måltavla steg från ett dussintal i
början av 2013 till fler än 2 000 under 2014. Även taktiken som används i
apparna ändras, säger han.


– I allt fler attacker utnyttjas
olika exploateringsverktyg, samtidigt som det sker en ökning för
exempelvis avkortade webbadresser, säger han.


Även så kallade vattenhålsattacker
ökar. Dessa riktar sig mot normalt pålitliga sajter som används av
anställda på företag eller medlemmar i en organisation.


Läs mer: Svensk uthållighet framgången bakom säker e-post


Vidare sker en ökning av skadlig
mjukvara inom detaljhandeln och servicesektorn. Allt oftare drabbas
delvis nya användarkategorier av attacker, som hotell, restauranger och
parkeringsgarage.


Positivt är att så kallade
nolldagssårbarheter, som utnyttjar oupptäckta sårbarheter, minskar. Men
det betyder inte nödvändigtvis ett minskat säkerhetshot.


– Förövarna behöver inte uppfinna ny
skadlig kod, utan kan använda färdig kod i existerande mjukvara som
sänds ut via nya kanaler, säger Kellermann.


Kellerman säger också att den
traditionella brottsligheten ökar i it-världen, vilket har framkommit
när Trend Micro och Interpol har samarbetat för att se tendenser.


– Dagens cyberkriminella behöver inte vara programmerare eller kodare för att kunna vara med i spelet, säger han.
Här samlas alla typer av IT-beslutsfattare för att prata om digitaliseringen som driver framtidens affärer.Fokus ligger på mobilitet, säkerhet, molnet och big data.http://cite.event.idg.se