måndag 5 januari 2015

Carr varnar för utarmade expertkunskaper - Computer Sweden

Carr varnar för utarmade expertkunskaper - Computer SwedenNicholas Carr publicerade sina teser för tio år sen att it inte
spelar roll. Nu varnar han för att automatiserade arbetsuppgifter leder
till utradering av kunskaperna inom vissa expertyrken.
Nicholas Carr anser att vi hamnat i en för passiv roll och lämnat för mycket ansvar till datorerna.
Företagen har blivit för
beroende av automatiserade beslutsstödsystem och prediktiva analyser.
Följden blir att viktig kompetensen är på väg att försvinna. Det anser
Nicholas Carr. Yrkeskategorier där kompetens riskerar att dräneras är
enligt honom piloter, ekonomer och hälso- och sjukvårdspersonal.


– Automatisering har alltid funnits,
från de första utvecklade stenverktygen och genom hela den industriella
revolutionen. Men det har funnits en balans mellan kompetensförlusterna
och vinsterna med nya verktyg, säger han till IDG News.


Nu finns it-verktyg som kan ta över
hela arbetsuppgifter. Det gäller framför allt psykomotoriska
arbetsuppgifter, som att köra bilar. Maskininlärning och prediktiva
algoritmer möjliggör kontinuerlig insamling och analys samt
automatiserade prognoser och beslut.


Inom överskådlig framtid behålls
visserligen mänsklig inblandning i processerna. Datorer kan inte ta över
en yrkesförares alla arbetsuppgifter och passagerarplan kan inte flygas
helt utan piloter.


– Men vi har lämnat över för stort ansvar på datorerna. De som förut var experter hamnar i en passiv roll, där de följer instruktioner.


Faran är att kunskaperna på sikt försvinner och att det leder till att onödiga misstag begås.


Tekniken hindrar kompetensen från att utvecklas. Det går inte längre går att öva på praktiska uppgifter och därigenom uppnå högre kunskapsnivåer.


– Vi ser tecken på att ett alltför
snävt fokus på automation för att uppnå effektivitetsvinster. Toyota
Motor har börjat ersätta robotar i japanska fabriker med människor, med
hantverkskunskaper. Även om företaget ligger i frontlinjen, som en
pionjär inom automation och robotar och tillverkning, har de haft vissa
kvalitetsproblem, med många återkallade bilar.


För Toyota har kvalitetsproblemen blivit ett problem inte bara för affärerna utan för hela företagets kultur.


– Att bara fokusera på effektivitet
och automation kan hindra kvalitetsarbetet långsiktigt eftersom du inte
har samma genuina fokus på det mänskliga hantverksarbetet, säger
Nicholas Carr.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar