torsdag 19 februari 2015

Årets viktiga tema - hur påverkar FEDs räntehöjningar börsen?

Årets viktiga tema - hur påverkar FEDs räntehöjningar börsen?

Den amerikanska ekonomin visade styrka
under 2015 och sakta men säkert har förutsättningar för räntehöjningar
byggts upp efter flera år med nollränta. Hur kommer aktiemarknaden att
reagera på räntehöjningar från FED?

Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, har
fört en expansiv penningpolitik sedan finanskrisen. De mest
okonventionella åtgärderna har fasats ut och nu börjar utfasningen av
den mer konventionella åtgärden närma sig. Den första räntehöjningen
börjar närma sig och kan ligga så lite som tre månader bort.

Efter stark arbetsmarknadsstatistik i fredags har
marknadsaktörerna börjat acceptera att räntehöjningar nu är oundvikliga.
FED har just använt arbetsmarknaden som skäl till att stimulera den
amerikanska ekonomin längre än vad många har trott och arbetsmarknaden
har visat upp den återhämtning som FED har velat se innan första
räntehöjningen.

Vår prognos har länge varit en första räntehöjning under Q2 2015. Den
prognosen står kvar. FED kommer innan sommaren att skicka en signal.
Det är räntehöjningstakten under resten av året som är mer osäker. Hur
många höjningar till hinner FED med? En till är 100% givet. Två till är
sannolikt, troligen 60-70%. Tre till är en möjlighet men den är liten
med tanke på att det riskerar att ge en för stor ränteskillnad gentemot
stora handelspartners och förstärka dollarn ytterligare. En centralbank
som den amerikanska kan inte föra en penningpolitik som drastiskt
avviker från andra centralbanker. Prognosen för helåret är därför att
FED hinner höja räntan till 0,75% innan årets slut.

Räntehöjningar kommer definitivt att ha påverkan på
marknaderna. Både positiv och negativ. Räntehöjningarna i sig är en
negativ faktor då de allt annat lika drar undan kapital från marknaden
och gör finansieringen dyrare. De underliggande skälen till
räntehöjningarna är dock positiva, en starkare amerikansk ekonomi som nu
kan stå på egna ben. Så frågan är vad som väger tyngre?

Aktiemarknaden kommer under 2015 att pendla mellan olika
uppfattningar och vi kommer att se FED-relaterade nedgångar på börsen.
Dessa kommer dock att vara köplägen. FEDs räntehöjningar är i det tidiga
skedet av liten betydelse. Främst eftersom FED ligger så pass mycket
före andra centralbanker. Samordnade räntehöjningar mellan centralbanker
hade varit en annan sak men det är inget som kommer att ske under 2015.

Som vi kan notera är centralbankerna i andra viktiga världsekonomier
fortfarande i en fas då de som minst ligger still fortfarande, men de
flesta ökar fortfarande stimulanserna. T.ex. ECB som är världens näst
viktigaste centralbank. När de stannar upp med utökningen av
stimulanserna, då kan FEDs åtstramningar komma att börja kännas. Och det
sker som allra tidigast till hösten i år, troligen ännu senare.

Man ska således inte vara rädd för FEDs räntehöjningar.
Förväntningarna på den ekonomiska aktiviteten har börjat öka igen
vilket återspeglas av den positiva börsutvecklingen. Det vore sämre för
börsen om något inträffar som fördröjer FEDs räntehöjningar. Så länge
FED höjer i förväntad takt, innebär det bara att den amerikanska
ekonomin utvecklas i rätt riktning (och ger draghjälp till omvärlden).
Börsrekyler som sker på grund av FEDs räntehöjningar kommer inte att
vara något annat än köplägen på börsen, åtminstone fram till hösten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar