tisdag 10 februari 2015

Stockholms stad: så knäckte vi enkronaskonsulterna - Computer Sweden

Stockholms stad: så knäckte vi enkronaskonsulterna - Computer Sweden
Inte en enda enkronaskonsult i hela
it-konsultupphandlingen. Stockholms stad tycks ha lyckats med det både
Kammarkollegiet och Kommentus misslyckats med: att fullständigt avlusa
sina it-konsultupphandlingar från taktiska enkronasbud.


Taktiska enkronasbud, där priserna
för vissa konsultkategorier sänks till så låga nivåer som 1 kr/tim i
anbuden, har blivit ett växande bekymmer i de senaste årens största
it-konsultupphandlingar i offentlig sektor.


Taktiken är ett effektivt sätt att vinna upphandlingar där priset är utslagsgivande, men har setts som oseriös
av många leverantörer och upphandlande parter. Både Kammarkollegiet och
Kommentus har brottats med utdragna och överklagade upphandlingar där
rekordet varit priser på minus 11 kr/tim.


Läs mer: Enkronasbud köksvägen till ramavtal


När Stockholms stad, en av de
största it-konsultköparna, lade fram ramavtalsupphandling för
it-konsulttjänster nyligen visade den sig dock vara kliniskt fri från
bud av den här sorten. Inte ett enda enkronasbud bland de företag som
utsågs till ramavtalsleverantörer. Och inte ett enda enkronasbud från
någon av de övriga it-konsultföretag som deltog i upphandlingen.


Orsaken är att Stockholm satsade på
att utvärdera leverantörernas timpriser med hjälp av en helt annan
prisutvärderingsmodell än exempelvis Kommentus och Kammarkollegiet.


– Den grundläggande orsaken till att
vi valde den här utvärderingsmodellen var att vi inte ville ha några
enkronasbud eller nollbud. Vi vill inte jobba under sådana premisser
helt enkelt, säger Liselothe Engelgren, upphandlingschef på
Serviceförvaltningen i Stockholms stad.


Läs mer: Upphandlingsidiotin måste stoppas
 


I nästan alla konsultupphandlingar
ska leverantörerna ange vilka timpriser de erbjuder för olika typer av
konsulter, från juniorkonsulter till expertkonsulter. Det öppnar för att
prissätta en kategori extremt lågt och de andra normalthögt, vilket ger
ett kalaslågt snittpris som oftast räcker för att vinna upphandlingen.
Sedan undviker man så långt möjligt att leverera de billiga
enkronaskonsulterna.


Men i Stockholms stad har man lagt
till ett krav: timpriserna för de olika konsultkategorierna får inte
avvika för mycket varandra. Regeln är att skillnaden i timpris mellan
exempelvis en juniorkonsult och nästa konsultkategori aldrig får vara
större än 35 procent.


Regeln omöjliggör upplägget med
enkronasbud i en eller två konsultkategorier och sedan normala timpriser
för övriga konsultkategorier. Skillnaden i timpriser blir mycket större
än vad 35-procentsregeln tillåter.

Liselothe Engelgren tycker det är väldigt positivt för alla parter att
man lyckats mota undan enkronasbuden i Stockholms stads
it-konsultupphandling.


– En av grunderna är ju att
leverantörena ska kunna jobba på lika villkor. Men med den här typen av
taktisk prissättning som förekommit känns det inte som man riktigt som
når upp till det.
I den här videon förklaras strategin bakom de vanligaste enkronasuppläggen i it-konsultupphandlingar:
 


Fakta

1. Lämplighetskoll: Att konsultföretaget
uppfyller ekonomiska krav. Kontroll av kreditvärdighet och
skatteinbetalningar genomförs bland annat. Även krav på redovisning av
tidigare konsultuppdrag i större skala åt myndigheter.2. Timpriskoll: Här ska företagen ange timpriser i tre
olika kompetenskategorier för sina it-konsulter. Och det är här som
konsultföretag som tidigare satsat på enkronasbud för vissa kategorier
för att vinna upphandlingar stöter på problem.

Stockholm Stad har lagt till en specialregel som säger att timpriset för
en konsultkategori får avvika högst 35 procent från priset för nästa
konsultkategori.3. Referenskoll: Leverantörerna får ange två relevanta
referensuppdrag för det teknikområde där de deltar i upphandlingen.
Referensuppdragen ska vara betygsatta av kunden som beställde uppdraget.
De leverantörer som fått toppbetyg i sina referensuppdrag får upp till
15 procent avdrag på det sammanlagda timpriset i sitt anbud.4. Vilka vann? När kollarna är klara är det bara att
välja ut de konsultföretag som har lägst återstående timpriskostnad som
ramavtalsleverantörer.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar