måndag 23 februari 2015

TV4 kräver gratis tv i mobilnäten - Computer Sweden

TV4 kräver gratis tv i mobilnäten - Computer SwedenMobilanvändare måste få titta gratis på vanliga tv-kanaler via
mobiloperatörernas nät, utan att ha något abonnemang. Det kräver
TV4-Gruppen i en inlaga till PTS.
TV4 tycker gratiskravet ska skrivas
in i licensvillkoren när mobiloperatörer får ta över frekvensutrymme i
det attraktiva 700 MHz-bandet, som i dag är öronmärkt enbart för
marksänd digtal tv. Kravet framförs i ett remissvar till PTS.


– Om en allt större del av dagens
tv-distribution i en framtid flyttar till mobilnät, då är viktigt att
vissa saker från marknätet flyttas med till telekomvärlden. Exempelvis
att man ska se fria tv-kanaler utan att också behöva betala för ett dyrt
mobilabonnemang till en mobiloperatör, säger Danvid Österlund,
distributionschef på TV4-Gruppen.


Regeringen beslutade i februari att
frekvensbandet redan 2017 ska öppnas även för mobiloperatörer. Beslutet
blev en kalldusch för Teracom, SVT, TV4 och andra tv-aktörer som i dag
helt förlitar sig på 700 MHz-bandet för sin tv-distribution via
marknätet.


Nu har både tv-bolagen och
mobiloperatörerna skickat in remissvar om regeringsbeslutet till Post-
och telestyrelsen, PTS, i hopp om att kunna styra den kommande
fördelningen av 700 MHz-frekvenser i egen riktning.


TV4-Gruppen har skrivit en lista med
krav som de anser att PTS ska ställa på mobiloperatörer som släpps in i
700 MHz-bandet. Förutom att erbjuda gratistittande på fria tv-kanaler,
ska mobiloperatörerna också lova bygga ut sina mobilnät i glesbygd så
att de får samma täckning som det digitala marknätet för tv har i dag.TV4 tycker också att PTS ska skapa ekonomiska drivkrafter för
mobiloperatörerna att satsa mer på broadcastteknik i mobilnäten för att
effektivisera mobil tv-distribution – och göra den billigare.


– Vi vill öppna för lite mer
visionärt tänk i hur en mobil utveckling på tv-området bör se ut och
inte fastna i händerna på bara ett fåtal mobiloperatörer, säger David
Österlund.


Strax innan regeringens beslut att
öppna 700 MHz-bandet för mobiloperatörer samlade sig ett flertal
tv-aktörer kring ett kompromissutspel där de krävde att få behålla
700-frekvenserna till åtminstone 2020. Men regeringen med dåvarande
it-minister Anna-Karin Hatt i spetsen nobbade förslaget. De ansåg att
det var nödvändigt att mobiloperatörerna fick tillgång till frekvenserna
redan 2017.


Men nu säger Tele2 i sitt remissvar till PTS att de inte alls vill ha 700-frekvenser så tidigt.


”Det finns en uppenbar risk för att tilldelningen kommer alltför tidigt”, skriver bolaget sitt brev till PTS.


Tele2 tycker att PTS borde vänta
tills fler länder i Europa bestämt hur de ska använda 700-frekvenserna.
Även Telenor för ett liknande resonemang i sitt remissvar.


Statliga Teracom tycker i sitt
remissvar att ”hela eller delar” av frekvenserna i 700 MHz-bandet borde
användas för ett bygga ett operatörsneutralt ”samhällsnät”. Teracom
skriver inte om de själva hoppas bli utsedda till operatör för
samhällsnätet. Bolaget säger bara uppdraget bör gå till neutral
operatör, som inte samtidigt är tjänsteleverantör.
 


700 MHz-frekvenserna anses både av tv-bolag och mobiloperatörer
vara den allra läckraste biten av frekvenskakan. 700-bandet ger både god
yttäckning och inomhustäckning, i kombination med relativt god
kapacitet.700-bandet är idag det enda återstående frekvensutrymmet som är helt och hållet öronmärkt för tv-distribution via marknätet.

Men i februari i år beslutade regeringen att ändra på det. Från april 2017 ska nätet öppnas även för mobiloperatörer.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar