cloud database


Att molnet växer råder det inte
längre någon tvekan om. Paas, plattform som en tjänst, är en marknad som
marknadsanalysföretaget IDC tror kommer omsätta över 110 miljarder
kronor redan 2017. Av det kommer en stor del vara databashantering. På
451 Research ser analytikerna att det är databasdelarna som växer
överlägset starkast inom plattformssegmentet.


En av de absolut hetaste utmanarna är Amazon.
De har i många år erbjudit en enklare databasmotor vid sidan av DB2,
Oracle och SQL Server. Med Mysql-kompatibla och turbomatade Aurora har
de ett färskt alternativ som på tar ett kliv närmare konkurrenterna.
Frågan är om marknaden i Sverige är mogen för teknikskiftet.

 

Inte priset i första hand

Lars Sjöström, Oracle-konsult på Sigma IT & Management, tror inte
det i första hand är priset som avgör om man väljer att lägga data i
molnet.


– Det är snarare tilliten till att
affärskritiska data är säkrade. De kundgrupper som är bra kandidater för
att flytta upp i molnet är de vars data i stort är allmängods och inte
innehåller några känsliga delar. Och det gäller bara små och medelstora
företag. Stora företag och koncerner utformar egna molnlösningar och
kombinerar dem med publika moln.


Han tror inte heller att dagens tre jättar behöver oroa sig.


– Amazon och andra uppstickare kan
inte utmana på kort sikt. Det krävs mycket för att företagen ska lämna
sina leverantörer och lita på en något okänd ny.

 

Om man får lika bra villkor …

Göran Peterson, SQL Server-konsult på B3IT, har en delvis annan uppfattning.


– Om man får lika eller bättre
villkor på Aurora-plattformen och flyttkostnaden inte är betydande
kommer många att välja Aurora. Men produkten är än så länge så pass ny
att det är svårt att dra några vidare slutsatser.


På B3IT har man redan hjälpt kunder att komma igång med databaser på bland annat Azure. Pris och driftfördelar har drivit projekten.


– Effektivitet både när det gäller
kostnader och förvaltning är viktiga konkurrensfördelar. Jag tror att
många företag kommer göra sin molndebut 2015; det kommer helt enkelt att
bli för dyrt och komplext att sköta allt själva. Det är en insikt som
har spridit sig i cio-leden, och eftersom leverantörer som Amazon och
Microsoft i dag erbjuder ett rikt sortiment av såväl molnprodukter som
förvaltningsverktyg är det skarpt läge nu.

 

CITE Conference kommer till Stockholm 21-22 april!


Här samlas alla typer av IT-beslutsfattare för att prata om digitaliseringen som driver framtidens affärer.


Fokus ligger på mobilitet, säkerhet, molnet och big data.


http://cite.event.idg.se