måndag 9 mars 2015

Regeringens utredare: Miljardsatsning på it krävs för att rädda vården - Computer Sweden

Regeringens utredare: Miljardsatsning på it krävs för att rädda vården - Computer Sweden
Det jag saknar framför allt är ett nationellt ledarskap
Men vad är det då de statliga miljarderna ska gå till?


– Det blir ibland lite missförstånd
men jag tänker mig inte en investering i ett tekniskt underverk till
system. Det handlar snarare om att investera i informatik, vi behöver
strukturera information så att den kan processas effektivt.
Socialstyrelsen gör i dag ett arbete med termer och begrepp men det
finns ännu mer information som skulle kunna vara standardiserad. Det
jobbet måste professionen göra och då måste man betala dem för att göra
det. Problemet är att det i dag inte finns någon som driver det arbetet.


– Det jag saknar framför allt är ett
nationellt ledarskap. Och jag kan väl vara ärlig och säga att jag inte
är hundra på att landstingen klarar att utöva det. Så det måste till en
organisation för en nationell samordning och det kostar pengar.
Är E-hälsomyndigheten den organisationen?


– Det går jag inte in på, det kanske den kan vara.

Trots att Göran Stiernstedt gick ut och föreslog miljardsatsningen i en
debattartikel tillsammans med två andra vårdutredare före valet förra
året var det ingen som nappade från politiskt håll. Kanske inte en
valvinnare, konstaterar han kort.
Finns det överhuvudtaget ett politiskt öra för de här frågorna?


– Ja, det tror jag. De bombarderas
med synpunkter från folk nära verksamheten som berättar att it är ett
stort problem. Så det finns en förståelse för att det måste göras något.
Men därifrån är det nog en bit kvar till att man skulle satsa pengar
eller ta ett starkt ledarskap.


Läs mer: Leverantörerna laddar för att en gång för alla lösa vårdens it-strul


Samtidigt tycker han att man ska förstå att it-satsningar också inger en viss rädsla.


– Ofta när man talar om projekt där
hundratals miljoner hamnat i sjön kommer it upp. Nu senast såg vi det
hos polisen. Och det påverkar självklart politiker och beslutsfattare –
de vill inte stå i tidningen med skammen. Politik handlar ju mycket om
riskminimering, säger han.


– Det gäller delvis mig också, det
finns många förslag till lösningar och man blir rätt förvirrad. En del
säger att vi borde skrota allt och köpt in ett jättelikt nationellt
system. I nästa sekund säger några andra att det är det farligaste man
kan göra – ”bygg en plattform” säger de. Men vi har byggt rätt många
plattformar som sugit upp pengar också utan att det blivit det man tänkt
sig.

 • Göran Stiernstedt utsågs av förra regeringen till nationell
  samordnare med uppdrag att göra en analys av hur hälso- och sjukvården
  kan använda personalens resurser på ett mer ändamålsenligt och effektivt
  sätt. Utredningen ska vara klar till årsskiftet.
 

 • Nyligen kom han med ett diskussions-pm där han bland annat skriver:
  ”Bland de många problemen kan särskilt lyftas fram brister i design,
  funktionalitet och överskådlighet liksom brister när det gäller struktur
  och enhetlighet i termer och begrepp. Vidare nämns särskilt bristande
  interoperabilitet, dvs. att systemen inte kommunicerar med varandra över
  vårdgivargränser, inom en vårdgivare eller t.o.m. för en och samma
  användare. För patienten innebär det stora risker att informationen inte
  finns på rätt ställe när den behövs. För vårdpersonalen resulterar det i
  en arbetsmiljö där det krävs upprepade in- och utloggningar i många
  olika system, upprepade inmatningar av samma information i olika system
  och en uppenbar risk att väsentlig information utelämnas eller missas.”
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar