torsdag 26 mars 2015

Så hanterar du dramatisk förändring - Computer Sweden

Så hanterar du dramatisk förändring - Computer SwedenMobila system, molnet, sociala medier och analyser är bara några
förändringsfaktorer som påverkar cio:er, systemutvecklare,
it-arkitekter och andra roller i företagen. Men det finns flera sätt att
bli bättre på att hantera förändringen.
Är det svårt att hänga med när det sker för mycket? Här är sju tips för att hänga med i förändringarna.


Förrmågan att förändra sig snabbt
och effektivt blir allt mer avgörande för konkurrenskraft, när gamla
client-serversystem byts mot verktyg som bygger på sociala medier,
mobila system, beslutsstöd och molnet. Men en undersökning från PwC
visar att endast 54 procent av cheferna och beslutsfattarna har
utbildning och kompetens för att hantera förändring. Här är sju sätt att
bli bättre på det:


1. Uppgradera förändringsstrategin

Tiden är förbi när cheferna drog upp riktlinjerna i styrelserummen och
sedan implementerade dem i organisationen. Och sedan skyllde på
personalen när förändringen misslyckades.

– Många företag går från toppstyrd förändring med vattenfallsprojekt,
till ett fokus på personalen och på ständig förändring, säger Gartners
analytiker Elise Olding, till IDG News.


2. Kommunicera med medarbetarna

Förändringsmotstånd från anställda är ofta en myt. Anställda är mindre
rädda för förändring än för osäkerhet. Välinformerad personal blir mer
engagerad. Här finns mängder av verktyg, från intranät till e-post,
personliga möten och videokonferenser.


Läs mer: Johannes gick ner 4 000 kronor i lön för att byta jobb. Skulle du göra detsamma?


3. Lyssna på medarbetarna

Cheferna i PwC:s undersökning tenderade att utesluta personalen i
förändringsplaneringen. Personalen måste vara delaktig, något som
möjliggörs genom plattformar för samarbete, men också verktyg för
scenariehantering och spelifiering samt flexiblare personalvårdssystem.


4. Glöm inte individerna

Förändring påverkar personelen både positivt och negativt. Chefer
betraktar förändringen ofta som ett företagsproblem medan personalen ser
den mer personligt.


5. Ge tillräckliga resurser

Brist på resurser gör personalen blir mindre involverad och gör att
projekten genomförs för snabbt och med bristfälligt ledarskap. Här finns
ofta ett medvetande från högre chefer om den stora kostnaden för
misslyckade it-projekt, vilket ökar beredskapen att lägga resurser
tidigt i förändringsprojekten.


Läs mer: Här tar karriären fart i Indien


6. Förändring är både är en konst och en vetenskap

Ingen modell passar alla. Energi, optimism och entusiasm är ofta viktiga
ingredienser. Men djupgående förändring kräver även kunskaper om
processer, verktyg och strukturer.

– Vissa chefer tror att förändringsarbete är mjukt och svårgripbart och
bara innefattar känslomässiga aspekter. Men det handlar lika mycket om
struktur, processer och metoder, säger Christina D'Onofrio, som är
seniorkonsult på Capgemini.


7. Lär av misstagen

Allt för vanligt är att skylla misslyckanden på projektägare eller
medarbetare. Undvik detta. Arbeta för att öka inlärningsförmågan genom
att förstå vad som gick fel och varför. Vissa saker fungerar, andra
inte. Enligt Elise Olding på Gartner måste man identifiera vad som inte
fungerade. Även här handlar det om att lyssna.


– Förändringshantering är en process
som ständigt upprepas. Därför måste man hela tiden ta pulsen på
människor, förstå vad de behöver och vara beredd att ändra planerna,
säger Christina D'Onofrio.

 CITE Conference kommer till Stockholm 21-22 april!


Här samlas alla typer av IT-beslutsfattare för att prata om digitaliseringen som driver framtidens affärer.


Fokus ligger på mobilitet, säkerhet, molnet och big data.


http://cite.event.idg.se

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar