torsdag 25 november 2010

Microsoft Lync Launch - The Next Generation of Unified Communications

Microsoft Lync Launch - The Next Generation of Unified Communications

Microsoft Lync har lanserats

Microsoft Lync hjälper människor att nå varandra på nya sätt, var som helst, när som helst.

Lync är en integrerad del av Microsofts produktivitetsplattform. Tillsammans med Exchange Server och Office är det en komplett lösning för all kommunikation i företag och organisationer som inkluderar e-post, röst, chatt och ljud- och videokonferens på ett och samma ställe.

Ladda ner den kostnadsfria testversionen av Lync Server 2010

onsdag 24 november 2010

5 steg för att komma igång med Webbövervakning.

5 steg för att komma igång med Webbövervakning.

Transaktionstunga och innehållsrika media-sajter har börjat uppmärksamma sin webbprestanda – med testning, övervakning och aktivt arbete för att undanröja prestanda-flaskhalsar.

Det betyder inte att sajtägare med mindre antal besökare och mindre IT-budgetar inte kan eller inte bör lära sig och anamma dessa best practices.

Här är en enkel 5-stegs metod för att komma igång med prestandaövervakning.
Men innan vi kör igång, låt oss titta på VARFÖR du ska bry dig om din webbprestanda.

1. SEO - Google har tagit med “web site speed” i sin ranking-algoritm
2. En snabb webbplats är nyckeln till besöksomvandling och återbesök
3. Användning av externt Web 2.0-innehåll kan försämra prestanda SEO & vikten av snabba svarstider. I början av 2010 började Google inkludera “ web site speed” i sin ranking-algoritm. Om ditt företag är beroende av framgångsrik sökmotoroptimering är detta en nyhet som skall tas på mycket stort allvar.
I praktiken betyder det att om du drabbas av dålig webbprestanda av en eller annan anledning, även tillfälligt, kan du tappa i ranking.

Om du börjar tappa i ranking och inte kan se någon förklaring, kan detta vara svaret. Och det enda sättet att veta helt säkert är att börja mäta din webbprestanda - Varje dag.
Precis som du kollar din statistik och analytics varje dag, ska du se till att dina viktigaste sidor har varit igång med goda svarstider.

Besöksomvandling och återbesök
Det är ett välkänt faktum att Internet-användare är otåliga till sin natur och kommer att lämna din webbplats om de inte får vad de vill ha, när de vill ha det. Resultat från olika studier varierar, men i allmänhet visar de har du ett par sekunder på dig innan en besökare börjar leta någon annanstans.

Så föreställ dig när den användare du just övertalat att klicka in till dig, laddar din sida, sidan hänger sig i “timglasläge”, och kunden går tillbaka till Google, eller var den nu kom ifrån, och går till nästa sajt på listan. Då spelar det inte så stor roll att du slår dina konkurrenters ranking!

All online-marknadsföring är extremt konkurrensutsatt så du har helt enkelt inte råd att låta dina dyra leads klicka bort från din landningssida.

Så försämrar Web 2.0-innehåll på din sida prestandan
Modern webbteknologi har gjort det väldigt enkelt att dela, bädda in, länka och samarbeta.
Detta innebär att många webbplatser nu är små versioner av själva Internet och presenterar material som samlats in från ett stort antal andra webbplatser och tjänster. Det är inget fel med det, men eftersom du inte har någon kontroll över hur allt externt innehåll levereras har du inte någon kontroll över din egen webbprestanda.

Vi har sett så många exempel på webbplatser som är packade med analytics-trackers, inbäddade filmer, XML-feeds och liknande.
Och när du summerar svarstiderna för alla dessa komponenter blir
resultatet en låååååååångsam webbsida.


Webbprestanda är viktigt för alla webbplatser.
Webbprestanda handlar om två grundläggande frågor:
1. Vad är svarstiderna för mina viktigaste sidor under normala förhållanden?
2. Hur många samtidiga användare kan jag hantera med bibehållna svarstider,
med andra ord – vad är min maximala kapacitetsgräns?
Dessa frågor har setts som problem för sajter med stora besöksvolymer som tex. mediasajter eller bokningssajter.

Det beror på att dålig webbprestanda ofta är ett resultat av hög belastning. Våra erfarenheter visar dessutom att många webbplatser har “sågtandade” kurvor för sina svarstider, även med få besökare. Ojämna svarstider innebär att även om många besökare har en ok upplevelse på din sida, kommer vissa att uppleva en långsam webbplats och klicka bort till någon konkurrent. Att förlora eller behålla dessa leads kan vara det som gör att din kampanj flippar eller floppar.

Så här kommer en 5-stegs introduktion till att ta kontroll över din webbprestanda.

1. Övervaka din webbprestanda
Om du Googlar något i stil med “webb check” eller “site speed” kommer du troligen att hitta några tjänster där du anger adressen till din hemsida och inom ett par sekunder får du ett testresultat som visar svarstiden för din hemsida, ibland uppdelat på svarstider för enskilda komponenter. Detta kallar vi en “hemsidescan”.

Problemet med detta angreppssätt är att svarstiderna ofta varierar mycket över tiden. Om du har ett typiskt sågtandsmönster för din prestanda vet du inte om scanningen träffade din hemsida högt uppe eller långt ner på din prestandakurva.

Det är därför du måste sätta upp en övervakning som kontrollerar din webbplats var 5e minut eller så. När du gör detta kommer du förr eller senare testa webbplatsen i en av dina “svaga stunder” och du kommer att kunna fördjupa dig i testresultaten och börja din felsökning.

2. Övervaka från din användares synvinkel
Du måste testa utifrån din besökares perspektiv. Webbhotell och IT-personal övervakar ofta att servrar, databaser och så vidare är ok. Men bara för att dina servrar är uppe och Internet-anslutningen fungerar är det inte en garanti för att dina besökare har en snabb sajtupplevelse.

Det finns fortfarande många länkar i hela Internets leveranskedja som kan vara trasiga eller fungera dåligt.
Därför ett nätverk med testdatorer placerade runt om i världen. Programvara eller “testagenter”, fungerar som “virtuella Internetanvändare” och instrueras att gå till din sida, säg var femte minut, med Internet Explorer 8 tex. och rapportera svarstider för olika komponenter på din sida.

Se till att du kör testerna från datorer som placerats nära dina kunder - Sverige, Polen, Storbritannien eller var de nu finns. Prestanda beror på hur din trafik dirigeras på Internet, vilket innebär att besökare från olika
regioner kommer att ha olika svarstider.

3. Övervaka dina viktigaste sidor och komponenter
Många Webmasters går inte längre än att mäta hemsidans svarstid. Det är inte tillräckligt bra, enligt vår mening. De flesta sajter har ett par kritiska funktioner som betyder fiasko eller succé för onlineverksamheten.

Det kan vara registreringssidan eller kassaprocessen i en nätbutik.
Om du vill vara säker på att leverera en kvalitetsupplevelse på din webbplats bör du följa upp dessa funktioner.
Till exempel - se till att en användare kan fylla i nyhetsbrevsformuläret, klicka ”prenumerera” och få en bekräftelsesida. Och gör det automatiskt var femte minut.

När du vet att alla dina viktiga komponenter körs utan avbrott varje minut 24/7, då du vet att du levererar en kvalitetsupplevelse till dina besökare.

4. Analysera och förbättra
När du väljer en webbövervakningstjänst se till att programvaran har kraftfulla analys- och rapporteringsfunktioner som stödjer din felsökning.

Du ska kunna:
- Hitta ett enskilt testresultat med dåliga prestanda, borra dig ner i det enskilda provet, sortera alla komponenter efter laddningstid, hitta den långsammaste komponenten som orsakade dåliga resultat och se svarstiden för denna enda komponent.
- Enkelt jämföra testresultat från olika regioner.
- Visa testresultat över tiden så att du kan se om det finns vissa dagar eller timmar när du
har problem.

När du har dessa och liknande verktyg till hands kommer du att kunna hitta dina prestandaflaskhalsar och ta bort dem.

5. Bli varnad när saker går fel
Den webbprestandatjänst du väljer bör ha varningar via SMS och e-post. Då vet du direkt när något går ner. SMS är naturligtvis bättre, eftersom det kommer att kunna fånga din uppmärksamhet även när du inte är vid datorn.

När du sätter upp varningar per e-post kom ihåg att använda en annan domän-adress än den du övervakar.
Om du har din webb-och e-postserver på samma ställe, är det inte osannolikt att din e-post fallerar när din webb gör det.

Det du just läst är själva grunden för att ta kontrollen över din webbprestanda, men det går faktiskt mycket längre än vad de flesta Webmasters och företag på nätet gör idag.

Stegen ovan kan utföras ganska enkelt med hjälp av rätt mjukvara, och det är inte särskilt dyrt heller. Så börja testa prestandaövervakning i dag och se en förbättring på din webbplats statistik i morgon.

YouTube - ZENWorks 11 Beta 2 First Look

YouTube - ZENWorks 11 Beta 2 First Look: "ZENWorks 11"

Video !

Skype for Business - Control Skype in your business with Skype Manager™

Skype for Business - Control Skype in your business with Skype Manager™

söndag 21 november 2010

Agile Sweden - nätverket för flexibla systemutvecklingsmetoder

Agile Sweden - nätverket för flexibla systemutvecklingsmetoder

Vad menas med "agile"?

Ordet "agile" betyder* "lättrörlig" eller "vig". Agile Software Development (eller kort "Agile") är ett synsätt gemensamt för en grupp av lättrörliga metoder. Grundtanken med Agile är att i en föränderlig värld krävs utvecklingsmetoder som hanterar förändring som en del av verkligheten, inte sådana som blundar för förändringar eller som försöker reglera bort dem. Fler regler kommer inte ge oss fler lyckade mjukvaruprojekt. Vi behöver flexibilitet - inte rigididet.

Agile kan alltså sägas vara ett paraplybegrepp. Det är inte en systemutvecklingsmetodik i sig utan snarare en uppsättning värderingar, attityder och principer. Inom Agile finns ett antal olika utvecklingsmetodiker som anses vara lättrörliga. Detta görs främst då metodikens upphovsman bekänner sig till de agila värderingarna.

Lättrörliga metoder
Historik

Under 1990-talet skapades oberoende av varandra ett antal lättrörliga metoder som en reaktion mot metoder som man upplevde som tröga och alltför omfattande.

I slutet av 90-talet blev eXtreme Programming (XP) plötsligt den mest omtalade, kanske mest på grund av sin kompromisslösa inställning mot tungtrott kravarbete och tillfälliga dokument, och vurmande för kontroversiella arbetsformer som parprogrammering.

Något gott kom dock ut av detta. Istället för att, som brukligt är, att alla började slåss för "sin" metod, samlades ledande profiler för olika lättrörliga metoder i januari 2001 under ett gemensamt synsätt. Detta synsätt kallas - Agile (=lättrörlig). Man skapade också nätverket Agile Alliance där man gemensamt vidareutvecklar och delar med sig av de värderingar, principer och arbetssätt som ligger till grund för alla lättrörliga metoder. Begreppet "Agile Software Development" skapades vid en legendarisk konferens mellan sjutton "ärrade" systemutvecklare, konsulter och processexperter. Allt detta resulterade i ett gemensamt manifest samt bildandet av Agile Alliance.

Bland lättrörliga metoder kan nämnas (i alfabetisk ordning): Adaptive Software Development, Crystal, DSDM, Extreme Programming (XP), Lean Software Development, Pragmatic Programmer Scrum, med flera.

Agile värdesätter: **

 • Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg.
 • Körbar programvara framför omfattande dokumentation.
 • Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar.
 • Anpassning till förändring framför att följa en statisk plan.

(Alla ovan nämnda saker är värdefulla, men de till vänster värderas högre än de till höger.)

Agiles principer: **

 1. Viktigast är att göra kunden nöjd genom tidiga och regelbundna leveranser av värdeskapande programvara.
 2. Anpassning till förändrade krav och förutsättningar är naturligt, även i ett sent skede; utnyttja förändring till kundens fördel.
 3. Leverera användbar programvara ofta, helst med bara några veckors mellanrum.
 4. Verksamhetskunniga och utvecklare arbetar tillsammans dagligen.
 5. Självgående och ansvarstagande individer är den främsta framgångsfaktorn. Med nödvändigt stöd och förtroende kommer de att lösa uppgiften. (Övers. ej klar)
 6. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa sättet att förmedla information, både till och inom teamet.
 7. Funktionalitet är det främsta måttet på framsteg.
 8. Agile verkar för uthållighet; teamet skall kunna upprätthålla jämn arbetsbelastning så länge som behövs.
 9. Kontinuerlig uppmärksamhet på teknisk elegans och bra design stärker anpassningsförmågan.
 10. Enkelhet - konsten att göra rätt saker, varken mer eller mindre - är grundläggande.
 11. Team som organiserar sig och sitt arbete själva, ger bäst problemförståelse, arkitektur och design.
 12. Gruppen utvärderar och anpassar regelbundet sitt arbetssätt för att förbättra sin effektivitet.

En ingående förklaring av värderingarna och principerna finns i Agile Processes av Robert Martin, samt i en artikel i Software Development Magazine (kräver gratis registrering och inloggning).

Agile-metoder lånar friskt av varandra. Att lära av varandras metoder uppmuntras. Delprocesser fångas i samma anda ex Agile Modeling för modellering som kan användas med valfri metod. Andra förpackar industriell erfarenhet som stödjer alla agile-metoder. Ex Lean Software Development, en brygga mellan Agile-metoderna och Lean-rörelsens "eliminate waste"-synsätt med ursprung i framgångsfaktorer hos företag som Toyota och 3M.

*Lexin Engelsk-Svenskt Lexikon **Översättning av Nils Weinander och Matti Hjelm för Dataföreningen, Stockholmskretsen, nätverket Agile.

Introduktion_till_molntjnster_.pdf (application/pdf-objekt)

Introduktion_till_molntjänster_.pdf (application/pdf-objekt)

Intressant dokument om molnet och rättsliga aspekter « Cloud Sweden

Intressant dokument om molnet och rättsliga aspekter « Cloud Sweden

15 november 2010

Det kommer en hel del material relaterat till ”Molnet”. Mikael Moreira har skrivit dokumentet Introduktion till molntjänster och rättsliga överväganden, som ger en extremt bra insikt i rättsliga frågeställningar relaterade till molnet. Som författare uppskattar jag att läsa texter där någon har tänkt till innan och Mikaels text tillhör den kategorin. Jag uppskattar strukturen, angreppssättet och språket rakt igenom. Dokumentet lämpar sig bäst för ”icke-experter, men även mera vana personer kommer säkerligen att uppskatta innehållet.

/Predrag Mitrovic

torsdag 18 november 2010

"Google är en fantastisk partner" - Mobil.se

"Google är en fantastisk partner" - Mobil.se
Sony Ericssons mobiler ska erbjuda underhållning, och det är Googles Android-system som är den överlägset bästa basen för det just nu. Det säger bolagets globale marknadschef Lennard Hoornik.

Lennard Hoornik har arbetat på Sony Ericsson ända sedan bolaget bildades. Han kom från Sony, där han ansvarade för att lansera bland annat blagets digitalkameror i Europa. Och det är Sonys nöjesfokus som måste stå i fokus även för Sony Ericsson, om det ska bli succé, enligt Hoornik.

- "Making people smile" är den huvudsakliga uppgift som vi sätter hela vår organisation på att fixa, och just nu är Android den bästa mobilplattformen för att lösa den uppgiften. Öppenheten i Android är något som Hoornik betonar som positivt för nöjesfunktioner, och han ger därmed en känga till Apple vars Iphone är mer eller mindre låst till exempelvis musiktjänster från just Apple.

Hur länge Android står som bästa mobilsystem vill dock Hoornik vara osagt.

- Vi väljer vilken plattform som helst som levererar underhållning. Vi är öppna för alla plattformar som hjälper oss att leverera det, Just nu är det Android, men alla i den här industrin vet att när saker förändras här så tar det bara månader, inte år.

Enligt Hoornik står smarta mobiler för 50 procent av vinster från mobilmarknaden som helhet redan nu under 2010. Därför är det inte så konstigt att alla nu satsar på smarta mobiler.

- Vi vill vara nummer ett inom Android, det är ett stort mål att utfästa. Men vi står för det. Dels ska vi dra nytta av alla tillgångar från företag som vi samarbetar med, särskilt Sony och Ericsson. Sedan ska vi arbeta med en unik desig, och ett unikt grafiskt användargränssnitt.

Om Android är huvudfokus, arbetar ni fortfarande med Symbian och Windows Mobile?
- Nej, inte med Symbian. Med Microsoft får vi se...

Har ni en Windows Phone-telefon på gång?

- Vi respekterar Microsoft och vi för en öppen dialog. Om vi säger så här, vi kommer att använda alla plattformar som gör det möjligt att leverera vad vi vill levereratill kunderna, och nya Windows Phone känns lovande i det sammanhanget.

Är ni oroliga att Google blir det enda viktiga företaget inom Android och att ni bara levererar hårdvara?
- Nej, oroliga är vi absolut inte. Vi vill bygga mobiler som är smarta och underhållande. Just nu fungerar Google som en fantastisk partner att samarbeta med om det. Vi bidrar till Android och de hjälper oss att leverera vår vision. Vi för bra samtal med Google hela tiden just nu.

Varför har ni inte lanserat en Playstationmobil ännu, som det ryktats om i åratal? Är inte det att missa en stor möjlighet?

- Vi har lanserat bra musikmobiler med namnet Walkman och bra kameramobiler med varumärket Cybershot, de var de bärsta lösningen på den tiden för att få ihop tekniken. Nu har vi byggt samman dessa funktioner i Xperia-telefonerna. Vi gör allt för att optimera det vi kan få ut från Sony och Ericsson.

Sony är också ett stort filmbolag, varför släpper ni inte mobiler med en inbyggd videotjänst?

- Vi har Playnow-plattformen där vi kan leverera film. Och inom Androids ekosystem kan vi få ut väldigt mycket. När det gäller innehåll av det här slaget har mobiloperatörerna också en viktig roll.

Så bättre tjänster från er är också beroende av att ni får till samarbetet med mobiloperatörer?

- Jag vore inte marknadschef om jag inte också trodde att det handlade om sättet att komma ut på marknaden, att samarbeta med bland annat operatörer.

Så ni tror inte på strategin som Google hade med Nexus One, att sälja telefoner utan operatörssamarbete?

- Google stängde det projektet när de insåg hur viktig del i kedjan som mobiloperatörerna är, jag tror att man inne på Google nu insett att operatörerna kommer att förbli en väldigt speciell del av mobilmarknaden. De står för hela kvaliteten på näten som används.

Vad är ditt främsta minne från tiden inom Sony Ericsson hittills?
- Det var när vi lanserade den första 3G-telefonen med Vodafone, V800, det var verkligen spännande. Och när vi lanserade hela Sony Ericsson som varumärke. Sedan är hela mobilbranschen fantastisk. Jag var tidigare ansvarig för Asienmarknaden inom Sony Ericsson. I Indien var det en massa människor som aldrig hade tillgång till vanlig radio. Förstår ni vilken skillnad det är när folk får tillgång till information om allt som händer i världen, direkt i fickan via sin mobiltelefon. Det är en fantastisk bransch vi verkar inom.

fredag 12 november 2010

Android-appar kan installeras i smyg - Mobil.se

Android-appar kan installeras i smyg - Mobil.se
En säkerhetsbrist i Googles operativsystem gör att en speciellt utformad app i sin tur kan installera andra appar som får tillgång till olika delar av telefonen utan att användaren märker något.

På kort tid har nu ytterligare en allvarlig säkerhetsbrist konstaterats i Googles operativsystem Android. Tidigare i veckan fanns under några timmar en app i Android Market som verkade innehålla extra banor till spelet Angry Birds.
I själva verket var det en app skapad av säkerhetsforskaren Jon Oberheide och en av hans kollegor. Appens syfte var att visa hur man med hjälp en applikation kan få andra applikationer att samtidigt installeras på telefonen utan att användaren märker något. Vad som gör det extra allvarligt är att applikationerna som installeras i smyg får tillgång till delar av telefonen utan att användaren ens har gett den synliga applikationen åtkomst till dessa delar av systemet. I det här fallet var det applikationer som skulle kunna positionera telefonen, kopiera inlagd kontaktinformation och skicka betal-sms.
Säkerhetsluckan uppges finnas i alla Android-mobiler, men enligt Cnet.com säger en talesperson för Google att man tagit fram en uppdatering som börjat rullas ut. Det är dock oklart hur många telefoner som har hunnit uppdaterats och hur lång tid man räknar med att tillverkarna av Android-telefoner behöver för att uppdatera sina mjukvaror.

....

Förmodlligen falskt tillägg i "Angry Birds" till mobilen "Android Market"!?
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/mobiltele/article2506915.ece

...

Malware VIRUS vid uppgradering till Android 2.1 mobilen, som det verkar!

....

Hur gick X10 mini pro uppgraderingen till Android 2.1 ?
Någon som märkt om malware VIRUS med "Angry birds" sprids vid uppgraderingen till 2.1 ?
Verkar få några dolda program på köpet! Malware virus som orsakar filöverföring via bla skype .scr

Google Apps

Powerful, intuitive applications like Gmail, Google Calendar and Google Docs can help reduce your IT costs and help employees collaborate more effectively – all for just $50 per user per year.

tisdag 9 november 2010

Hur Google bygger sina APIer « Mashup.se

Hur Google bygger sina APIer « Mashup.se

Detta är en presentation från Google I/O tidigare i år om hur Google använder sina interna verktyg för att snabbt och enkelt skapa APIer till sina tjänster. Sammanfattningsvis så kan man säga att Google genererar ett API baserat på lite konfiguration (och givetvis en fungerande tjänst). Spola fram till ca 36 min i videon nedan för att se hur Google skapar sina APIer.

De första 36 minuterna av presentationen är bara till för utvecklare som antingen är väldigt intresserad av detaljerna i Googles API implementation eller för utvecklare som behöver en ordentlig introduktion till Googles APIer.

Video

måndag 8 november 2010

DagensPS.se – Världens 25 bästa appar - vilken har du missat?

DagensPS.se – Världens 25 bästa appar - vilken har du missat?
De finns i tusentals med det kan ibland vara en djungel att hitta rätt. Dagens PS har listan över världens 25 bästa applikationer alla kategorier - alla telefoner. Vilken har du missat?

Mobil Pryltidningen M3 listar i sitt senaste nummer "Världens 100 bästa appar". Efter "många timmars testande" har man valt ut och rangordnat de absolut grymmaste apparna från Apples App Store, Googles Android Market samt Nokias Ovi Store.

Man har alltså nobbat operativsystemen Blackberry och Windows. Blackberry eftersom det knappt finns i Sverige och Windows Mobile eftersom nya Windows Mobile 7 snart är här med "alla de förändringar som det för med sig", skriver M3.

Dagens PS har i sin tur valt ut listans 25 bästa som du bara måste ladda ned. Kolla in bildspelet till höger►

10 molntjänster för it-avdelningen - TechWorld

10 molntjänster för it-avdelningen - TechWorld

Molntjänster är i ropet och där finns det gott om möjligheter för it-avdelningen att hitta verktyg som effektiviserar arbetet.

Det finns gott om molntjänster att tillgå för både privatpersoner och företag. Men trots att molntjänster många gånger kan minska arbetsbördan för de på it-avdelningen behöver det inte betyda att de anställda riskerar att bli arbetslösa.

Det smarta sättet är att nyttja molntjänsterna för att frigöra resurser på avdelningen som i sin tur kan fokuseras på viktigare arbetsuppgifter. Vilka lösningar som passar din avdelning bäst är med andra ord väldigt individuellt.

Här följer några av de molntjänster som kan vara av intresse för it-avdelningen. Är det lagring eller säkerhetskopiering du är ute efter listade TechWorld upp 12 sådana i denna guide.

....

Missa inte specialsida!
Läs fler artiklar om molnet.

fredag 5 november 2010

Sårbarhet i Android avslöjad

Sårbarhet i Android avslöjad

Sårbarheten slår finns i äldre versioner, framför allt Android 2.1 och tidigare.

På Houseccon-konferensen i Houston avslöjade säkerhetsanalytikern MJ Keith på Alert Logic att han har lyckats utveckla kod som utnyttjar luckan.

Koden gör det möjligt att köra en enkel programrad i Android som gör att besökare på en sajt får skadlig kod injicerad.

Buggen ligger i webbläsarmotorn Webkit, som används av Android.

Google säger sig känna till sårbarheten. Enligt talespersonen Jay Nancarrow påverkar den inte mobiler som kör version 2.2 och senare. Äldre versioner än så körs på 36 procent av alla Android-telefoner.

Sårbarheten ger inte full tillgång till mobilerna, men gör det möjligt för angriparen att nå allt som en webbläsare kan komma åt. Däremot går det inte att skriva sms eller ringa samtal, men att kopiera foton eller se vilka webbplatser en användare har besökt.

Smarta telefoner it-avdelningarnas huvudvärk

Smarta telefoner it-avdelningarnas huvudvärk

Bara Windows. För att undvika strul med administration av olika mobilplattformar har Peter Lindén, it-chef på Kemikalieinspektionen, beslutat att myndigheten enbart ska använda telefoner med Windows.
Smarttelefonernas intåg märks tydligt på företagen. Nu har de inte bara inbyggda e-postklienter, de kan användas för att komma åt det mesta som ligger på servrarna.

– Telefonhanteringen är ett stort bekymmer för it-avdelningarna. Lägg sedan till hantering av 3g-modem, verksamhetsstödande handdatorer och bärbara datorer med sim-kort så blir det riktigt tufft, säger Henrik Wirén vd på The Institution som utvecklar administrationsprogram för mobiler.

På företag där de anställda själva får välja telefonmodell innebär det extra påfrestningar för it-avdelningen.

– Vi har löst problemet genom att bara Windows Phone-mobiler får synka mot vår Exchangeserver. På så sätt får vi bra kontroll. Vi rullar snart ut ungefär 100 Windows Phone 7-telefoner i vår nya mobila plattform, berättar Peter Lindén, it-chef på Kemikalieinspektionen.

Falköpings kommun har valt att standardisera på telefoner med operativsystemet Android.

– Nu behöver användarna utbildas för att dra full nytta av de möjligheter som det ger och för att förstå de nya säkerhetshot som finns. Dessutom krävs ett bättre skydd. Så nu utvärderar vi olika produkter för att administrera och skydda mobilerna mot skadlig kod, säger Per Augustsson, it-chef på Falköpings kommun.

Kristinehamns kommun har standardiserat på telefoner från Nokia och Sony Ericsson. 600 anställda har växelanknutna mobiltelefoner och 200 använder funktioner för att synka kalendern via Groupwise.

Just nu tittar kommunen på system som kan synka e-post med säkerhetsfunktioner för kontroll och utrullning av program, enligt kommunens it-chef Harry Enbom.

Hörby kommun har en bred flora av produkter som bygger på operativsystemen Blackberry OS, Iphone OS, Android och Windows Phone. Sedan ett år tillbaka används Active Sync för koppling till kommunens e-postsystem.

– Alla anställda som vill synka sina privata telefoner måste använda Active Sync och enheterna som kopplas in måste uppfylla den policy som vi har satt upp, säger kommunens it-chef, Anders Wahlberg.

I The Institutions utbud av administrationsprodukter ingår plattformen Revival som stöder Windows Phone, Iphone, Android och Symbian. Däremot stöder produkterna inte administration av datorparken.

– En av våra kunder har däremot kopplat ihop Revival med den plattform som de använder för administration av datorer och servrar, säger Henrik Wirén.