måndag 28 februari 2011

Tradingsignaler Del 3 - Olika typer av system | aktieBlogg

Tradingsignaler Del 3 - Olika typer av system | aktieBlogg

Det finns många typer av system och jag kommer att gå igenom några stycken. De system som dyker upp i denna skrift är alla system som kan programmeras och som inte bygger på några formationer eller prisförhållande som ögat ser, men inte datorn. Kan jag inte programmera strategin finns det ingen möjlighet att statistiskt prova den över en större mängd data och över flera objekt.

Trendföljande:

Du väntar på en prisrörelse och går sedan in i en position i den riktningen som prisrörelsen sker med förväntningen att trenden skall fortsätta i trendens riktning.

clip_image001

Countertrend:

Du väntar på en stor prisrörelse och tar sedan position i motsatt riktning i tron om att marknaden kommer att göra en korrektion.

clip_image002

Specifika mönster s.k. Patterns:

Mönstret är inte primärt baserat på trendens riktning utan baseras på ett visst mönster i diagrammet, t.ex. en spik, Inside-day eller liknande. Det kan vara flera dagar som ingår i ett mönster och inte endast en specifik dag.

clip_image003

Trendföljande system:

Ett trendföljande system säljer/köper aldrig nära trendens topp/botten utan vi kommer alltid att missa trendens första rörelse samt ge tillbaka en del av vinsten innan en motsatt signal ges (om nu systemet alltid är i marknaden).

Ett känsligt system svarar snabbt på signaler om en eventuell trendväxling och ger maximal vinst vid korrekta signaler, nackdelen är att vi får många falska signaler.

För vissa värdepapper är snabba system bättre än långsamma system, men för de flesta värdepapper är långsamma mer vinstgivande än de snabba. Vi får färre felaktiga affärer samt lägre kostnader för courtage med de långsamma systemen.

 • Ett trendföljande system gör i allmänhet 80% av sina pengar på 20% av affärerna. Det innebär att vi ser många affärer som inte ger någon vinst eller endast en liten vinst. Vi ser ett fåtal mycket vinstrika affärer.
 • Du får räkna med att 60-65% av affärerna, om inte mer, är förlorande affärer. Träffsäkerheten är låg.
 • Det finns studier som visar att vi endast ser en trend i 15% av fallen och att 85% av tiden har vi en trendlösmarknad. Trendföljande system förlorar alltid pengar i en sidledes marknad.

clip_image004

Det gör att även om de bästa och mest populära systemen över tiden har varit trendföljande system så är dessa mycket psykologiskt jobbiga att använda sig av. Har du inte personligheten för att trendföljande system kommer du inte att kunna följa systemet. Det kvittar hur bra systemet är.

En stor fördel med trendföljande system är att vi är med när den stora trenden kommer och att vi då tjänar mycket pengar.

Det finns många sätt att konstruera ett trendföljande system, t.ex.

 1. Glidande medelvärdes system
 2. Breakout system

Glidande medelvärdes system

Glidande medelvärde är en utjämning av priskurvan. Vi får en jämnare kurva än om vi tittar direkt på priset i diagrammet. Detta har sina fördelar men också nackdelar.

Vid en trendväxling kommer vi att få en fördröjning, s.k. ”lag”, hos det glidande medelvärdet. Vi får helt enkelt en försening av informationen. Men det är hela iden med medelvärdet att vi inte skall få för mycket slagiga rörelser upp-ner-upp-ner osv.

När det sker en trendväxling kommer vi alltid att vara förlorare när vi använder glidande medelvärden, det är bara att acceptera som ett faktum. Då glidande medelvärden baseras på historiska priser, så kommer vi i en stigande marknad finna att de glidande medelvärdena befinner sig under priskurvan och medelvärdena kommer att vara över priskurvan vid en fallande marknad. Detta är viktiga egenskaper och är de egenskaper vi använder oss av.

När vi får en växling av trenden från upp till ned så kommer priset att korsa ned och under det glidande medelvärdet ovanifrån och vice versa.

clip_image005

Hos de mest grundläggande strategierna som bygger på glidande medelvärde system ses denna överkorsning som en köp- eller säljsignal. Nackdelarna med ett glidande medelvärdes system är att vi får många falska signaler och att vår stoploss blir relativt stor.

Filtrera bort falska signaler

För att komma runt problemet med medelvärden finns det olika saker som vi kan göra.

 1. Vi kan öka längden på det glidande medelvärdet för att filtrera bort falska signaler. Vi missar då en hel del av den sidledes rörelsen men samtidigt kommer vi in senare i trenden. Det stora problemet är det glidande medelvärdes systemet i sig själv vilket gör att detta oftast inte är en tillräcklig lösning.
 2. Vi kan använda en annan typ av medelvärde, t.ex. exponentiellt glidande medelvärde, viktade värden eller liknande. Men även här kommer vi att få problem.

I praktiken har man inte funnit att en typ av medelvärde skulle vara bättre än en annan typ av medelvärde.

En mer meningsfull förbättring än olika typer av medelvärden är att använda korsande medelvärden s.k. crossing moving average.

Med dessa system baseras köp/säljsignal av det faktum att de olika medelvärdena korsar varandra. Istället för att priset skall korsa över ett medelvärde så är det ett medelvärde som skall korsa över ett annat medelvärde. Det vi använder är ett kortsiktigt baserat medelvärde som korsar över ett längre baserat medelvärde.

En köpsignal genereras när t.ex. ett 10 dagars glidande medelvärde korsar över ett 30 dagars glidande medelvärde. Eftersom köp/sälj signalerna för överkorsningen av de glidande medelvärdena bygger på två prisserier som båda är utjämnade kommer antalet falska signaler att minska jämfört med den enkla glidande medelvärdes systemet.

clip_image006

Fortsatt ger denna teknik problem och det finns andra regler som vi kan och bör använda oss av. Ett sätt är att vi efter en överkorsning köper nästa gång priset passerar 10 dagars högsta, vilket är en kombination av trendföljande och Breakout (se nedan). Att medelvärdet korsar över blir som ett filter för den andra signalen.

Vi kan alltså använda ett trendföljande system i sig själv som ett filter för andra signaler. Vi köper t.ex. endast om det trendföljande systemet säger köp. Annars ligger vi utanför marknaden.

Det finns mycket vi kan göra och jag har tyvärr inte tid och utrymme att här gå vidare med dessa tankar.

Breakout system

Tanken bakom ett Breakout system är väldigt enkel, förmågan för marknaden att röra sig till en ny högre prisnivå eller faller till en ny lägre prisnivå föreslår styrka/svaghet i marknaden och antyder att vi kommer få en potentiell fortsättning av priset i utbrottets riktning.

Exempel på regler:

 1. Köp om dagens stängningskurs (close) går över den högsta kurs som vi har sett under de senaste 10 dagarna.
 2. Sälj om dagens stängningskurs (close) är lägre än den lägsta kurs som vi har sett under de senaste 10 dagarna.
 • Känsligheten, snabbheten, i systemet beror på vilket antal dagar i systemet du använder dig av. Väljer du ett lägre tal får vi ett snabbt inträde i marknaden men många falska signaler. Väljer du ett högre värde får vi ett färre antal falska signaler men en stor del av prisutvecklingen har redan skett.
 • Förlusten blir alltid större i ett långsamt system. Detta beror på att vi får en mindre prisutveckling samt att vi får ge tillbaka en hel del av vinsten innan en signal om sälj kommer.
 • I verkligheten visar det sig, att för de flesta marknader fungerar de långsamma systemen bättre än de snabba systemen.
 • Nackdelarna för ett Breakout system liknar väldigt mycket de som finns för ett glidande medelvärdes system.

En sidledes marknad gör att vi får en sönderhackning, vilket är den vanligaste rörelsen ett värdepapper gör, så kommer vi att köpa och sälja hela tiden utan att få någon vinst. När vi sedan är inne i trenden måste trenden vara så lång att vi kompenseras för alla de falska signalerna.

När vi sedan är i trenden skall vi köpa vid varje ny signal. För när vi väl är inne i trenden så vill vi köpa aggressivt för att öka vinsten. Detta är inte självklart när man testar ett system och är inte så lätt att skriva när vi testar ett trendföljande system. Styrkan är att vi skall vara fullt investerade när trenden är igång. Därför skall vår första position vara mindre och sedan ökar vi på. Det är också något som är svårt att testa och optimera. Hur mycket skall vår första position vara? Och hur stor och hur många kan vi sedan köpa?

Träffsäkerheten i alla trendföljande system är låg och det får vi leva med. Det gäller också att du har ett tillräckligt stort konto, det gäller att inte vara pank den dagen den stora signalen kommer. Du vet ju aldrig i förtid när den rätta signalen kommer, det är bara i efterhand detta blir fakta.

Det var allt för denna gång. I nästa artikel kommer vi att titta på specifika mönster och starta utvecklingen av ett Pattern System…

Fredrik Jensen

Diagrammet visar varför USAs ekonomi är körd - Affärsvärlden

Diagrammet visar varför USAs ekonomi är körd - Affärsvärlden

En av världens största riskkapitalister visar i en nysläppt rappport varför USA inte kan investera sig ur rådande kris. I bolagets senaste rapport om den amerikanska ekonomin sammanfattas situationen tydligt på ett av diagrammen.

Se KPCB:s diagram här.

Se KPCB:s diagram här.

Taggar

På utgiftssidan växer det så det knakar medan intäkterna minskar i takt med höjd arbetslöshet och minskad inkomstskatt.

Diagrammet till höger visar varför USA inte ens med tillväxtens hjälp kan ta sig ut rådande svåra sits.

Inkomsterna är pyttesmå jämfört med utgifterna. Och trenden är att flera av pajbitarna på utgiftssidan, så som stimuleringsprogrammen endast forsätter expandera medan det motsatta sker på inkomstsidan.

Ibland säger en bild mer än tusen ord.

Av: Jonas Melzer

fredag 25 februari 2011

Börstjänaren - Aktieanalys och utbildning

Börstjänaren - Aktieanalys och utbildning

Lundin Mining till blankningslistan

DagensPS.se – Oroliga privatsparare rustar för nedgång

DagensPS.se – Oroliga privatsparare rustar för nedgång
Den finansiella oron i samband med krisen i Libyen får spararna att gardera sig mot börsfall, konstaterar Avanzas sparekonom Claes Hemberg, uppger TT.

Börs Krisen i Nordafrika, och framför allt Libyen, pressar upp oljepriserna och sänker spararnas tillväxttro. För några veckor sedan var tonen mycket positiv bland svenska privatsparare. Men nu rustar man för nedgång, säger Avanzas sparekonom Claes Hemberg.

Tre av fyra av nätmäklarens börshandlande fonder tjänar på börsfall.

"Det är en mycket tydlig signal om att det finns många skeptiker bland privatpersonerna", säger han till TT.

En annan trend är ett ökat intresse för oljepriset, som ökat med 15 procent i veckan. Johan Sillén, råvaruhandlare på Handelsbanken, konstaterar att många investerar pengar finansiella produkter som vinner på en nedgång av oljepriset, konstaterar han.

"Man tror att uppgången är överdriven och spekulerar i att priset ska falla tillbaka."

Webbläsare för Android i stort test - Mobil.se

Webbläsare för Android i stort test - Mobil.se

Tid för uppgång i Lundin Mining / Placera Nu

Tid för uppgång i Lundin Mining / Placera Nu

DagensPS.se – Fabbrar ger Sverige guldläge

DagensPS.se – Fabbrar ger Sverige guldläge

Nästa stora industriella revolution har startat. Nu ritas den ekonomiska världskartan om. Men det hänger på innovatörerna om vi blir vinnare.

Christer Berg För två veckor sedan hade The Economist ett temanummer om 3D-printing. Hur intressant kan det vara? Det tog över en vecka innan jag brydde mig om att läsa artiklarna. Men när jag väl gjorde det, blev helt knockad av det jag läste.

"Print me a Stradivarius" är rubriken för temat. 3D-printing innebär att en maskin "skriver ut" tunna lager av till exempel plast, harts eller en metall och sammanfogar dem till ett tredimensionellt föremål. Fogarna limmas eller smälts samman. En artikel visar just en fiol framstagen på det sättet. Tekniken kallas även för additiv tillverkning.

Maskinen kallas för 3D-printer eller "fabricator", populärt "fabber" (jag föreslår fabrikator och fabb på svenska). Tidigare har fabbrar mest använts för att ta fram prototyper, men tekniken har mognat så pass att den nu börjar användas för att tillverka skarpa delar eller slutprodukter.

Det finns så små fabbrar, inte större än en modern laserskrivare, att de kan användas på kontor eller i hem. De kostar ungefär lika mycket som en laserskivare 1985. Om du vill "skriva ut" lite större grejer, till exempel en cykel, krävs något större fabbrar.

Tekniken är i sin linda, i början av sin s-kurva. Dagens fabbrar befinner sig ungefär där datorerna befann sig på 1970-talet. Enligt The Economist kommer utvecklingskurvan att få samma acceleration som datorerna har haft sedan dess. Vi kan bara ana vad som väntar.

The Economist förutspår en lika stor förändring som vid genombrottet för industrialismen. Fabbrarna vänder uppochner på drivkraften för massproduktion. Det blir lika billigt att tillverka en pryl som hundratusen.

Eller till och med billigare. Materialspillet minskar drastiskt, det krävs bara cirka en tiondel råmaterial jämfört med traditionell tillverkning. Skalfördelarnas ekonomi sätts ur spel.

Även klimatpåverkan minskar, särskilt med tanke på att produktionen blir lokal.

Visionen är inte ny. Redan 1994 skrev Patrik Engelau om lokal tillverkning i boken Molnstoden. Patrik såg framför sig ett monomaterial som kan användas för att tillverka vad som helst. Med olika bearbetning kan monomaterialet varieras mellan mjukt, elastiskt, mellanmjukt eller hårt och tåligt. Snart är vi där.

Fabbrar i stor skala skulle tveklöst vända uppochner på den ekonomiska världsordningen. Det blir slutet för Kinas dominerande ställning som världens fabrik.

Det låter nästan för bra för att vara sant. Allt tillverkas lokalt, till och med i hemmen, billigare och miljövänligare. Tänk om analytikerna får rätt? Det blir i så fall en stor omvälvning som kan spela Sverige helt rätt i händerna.

Jag ser framför mig ett Ikea för allt. En ny typ av varuhus med fabbrar på rader i källaren som tillverkar delar till verktyg, hushållsmaskiner, sportartiklar – och så vidare. Kunderna monterar själva. Exemplen i The Economist med "utskrifter" av fioler och cyklar förutsätter oftast en manuell slutmontering.

Prylar med inbyggd elektronik blir svåra att "skriva ut", men det kan lösas med en ny marknad för standardiserade insticksmoduler med datorkraft och trådlös koppling.

Vi monterar de lokalt tillverkade delarna till en ny hushållsapparat enligt instruktionerna och pluggar in en datorstyrmodul.

Men omvälvningen är större än så. Teknikutvecklingen innebär ett så allvarligt hot mot immaterialrätten att den riskerar att kollapsa. Särskilt när hemmafabbrarna har slagit igenom.

Hårdvalutan är den digitala information som får fabbrarna att ”skriva ut” produkter. Precis som för musik och film blir den i praktiken omöjlig att skydda. Piratkopiering lyfts till en helt ny nivå.

Så vad är då den stora möjligheten? Varför är utvecklingen bra för Sverige?

Kopplingen till digitala tjänster. Ipad är en typisk förebild. Den kan inte pirattillverkas på grund av den täta kopplingen till Itunes.

Framtiden tillhör innovatörer som hittar kundnytta i synergier mellan fysiska prylar och digitala tjänster. Prylarna kommunicerar med användarna, med varandra eller både och. The Internet of Things förväntas bli större än nätet för människor.

En annan förebild är öppen källkod. Den digitala informationen blir gratis. Du får betala för den mängd monomaterial som går åt och sedan prenumerera på de tjänster som gör produkten användbar.

För en hushållsapparat kan det vara recept, styrprogram för olika matbearbetning, synkronisering med annat i köket eller kontroll av motorer och funktioner för garantiåtaganden. På nästa nivå kan "prenumeranter" få specialerbjudanden på livsmedel som levereras till dörren.

Ett värdeskapande högre upp i förädlingskedjan passar Sverige perfekt. Jag hoppas på en våg av innovationer liknande den vi hade vid den gamla industrialismens genombrott.

Christer Berg är marknadsekonom och har bevakat it-branschen som trendspanare och omvärldsanalytiker sedan 1990. Idag är Christer ansvarig utgivare för nyhetstjänsterna Trendspaning.se från Dataföreningen Kompetens och DF Redaktionellt från Dataföreningen.

torsdag 24 februari 2011

DagensPS.se – Fem tecken på att vi kan stå inför börsras

DagensPS.se – Fem tecken på att vi kan stå inför börsras
Varningslamporna blinkar. Läget på börsen är kusligt lika läget i augusti 2007.
"Historien kan vara på väg att upprepas", skriver Veckans Affärer samtidigt som Dagens Industri tycks vara av helt motsatt åsikt.
FEM TECKEN PÅ ATT HISTORIEN KAN VARA PÅ VÄG ATT UPPREPA SIG:

1. Stockholmsbörsen backar medan övriga börser fortsätter uppåt.
2. Omsättningen och vinsterna är höga, samtidigt som rörelsemarginalen faller.
3. Kunderna hos nätmäklaren Avanza fullinvesterade i aktier.
4. Utdelningarna skjuter i höjden.
5. Byte av modeord.


Få kontrollen på din teknik

Få kontrollen på din teknik

Har du tappat kontrollen över tekniken?

Många företag och företagare har absolut ingen koll på någonting när det kommer till de tekniska aspekterna av företagets verksamhet som till exempel sajten, datorerna och mjukvaran. De har låtit sig bli helt beroende av teknikfolket och slutar tänka på att de själva måste ha kontrollen.


Så hur skyddar du dig mot det här?

 • Begär dokumentation på alla tekniska projekt som någon utför åt dig. Du behöver ha dokument som gör att du kan lämna över uppgiften till en annan person som direkt kan förstå hur systemet fungerar och vad man ska och kan göra med det.

 • När du ber någon att utveckla en webbplats eller programvara, kommunicera exakt vad du vill och hur du vill att det ska fungera. Utgå inte från att folk kan läsa dina tankar. Om du inte berättar exakt vad du vill att något ska göra så kommer personen du anlitat att göra jobbet efter en egen vision som ofta inte motsvarar din. Undvik missförstånd och kommunicera mera under projektet. Många fel beror på beställaren.

 • Se till att du har kopior på alla filer och att du gör regelbundna backuper. Det här måste bli en rutin idag. Det enklaste sättet är att föra över filerna till en CD eller ett USB-minne och att förvara dem på en stensäker plats.

 • Håll koll på tekniska projekt så du vet vad som händer hela tiden. Att inte ha koll är inte acceptabelt utan tvärtom tjänstefel. Rädsla för teknik får inte gör dig till en av dem som hoppas att andra tar hand om det. Det är ditt bord!

 • Belöning:
  1. Bättre nattsömn – inga troll i skogen
  2. Du hamnar inte i händerna på någon
  3. Din externa leverantör är mer mån om att göra dig nöjd
  4. Du kan lägga din tid på att ta ditt företag framåt.


  Här går du vidare:
  Lär dig mer om hur du problemfyllda situationer med människor i din vardag i den här guiden

  Rekommendera den här artikeln till upp till 5 vänner!

  Oroa dig inte - vi kommer inte att sälja dina vänners adresser eller använda dem till att skicka ut något åt dem.

  Fyll i dina vänners e-postadresser nedan och klicka sedan på "Skicka" för att tipsa dem om artikeln Har du tappat kontrollen över tekniken?

  E-post vän 1:

  E-post vän 2:

  E-post vän 3:

  E-post vän 4:

  E-post vän 5:


  Ditt namn:


  onsdag 23 februari 2011

  Börstjänaren - Aktieanalys och utbildning

  Börstjänaren - Aktieanalys och utbildning

  Lundin Mining till blankningslistan!

  Trenden i Lunding Mining är nu fallande och det innebär att vi troligen ser lägre noteringar framöver. Aktien hamnar nu på vår bevakningslista.

  BT-kanalen
  Lundin Mining är extra intressant med vår sättupp BT Kanalen, eftersom trenden är ny och den möjliga belöningen hög. Osäkerheten är dock desto större och då även risken för att ha fel. Vårt mål är dock inte att ha rätt så många gånger som möjligt, utan att tjäna på börsen.

  Om vi nu får en rekyl upp till snitttvädet för de senaste 18 dagarna, röd linje ovan, fullbordas vår sättupp för blankning enligt handelsmodellen BT Kanalen.

  Rekommendation
  Sälj och sälj blankt på rekyl.

  Öppen brandvägg bättre för molnet - TechWorld

  Öppen brandvägg bättre för molnet - TechWorld

  Ett öppet utvecklingsprojekt för molnbaserade brandväggar ska säkra att nästa generation klarar hoten på ett bättre sätt än dagens proprietära lösningar.

  Dagens brandväggar för webbapplikationer klarar inte av att möta utmaningarna samt säkra molnbaserade system på ett tillräckligt bra sätt. Det menar it-säkerhetsföretaget Qualys, som startat ett öppet projekt i syfte få fram nästa generation molnbrandväggar genom öppen källkod istället.

  Projektet heter Ironbee och har skapats via ett samarbete med webbutvecklingsföretaget Akami. Under de kommande månaderna kommer företagen att försöka engagera andra aktörer inom it-säkerhet för att få in expertkunskap och utvecklingsresurser för det öppna projektet.

  Ambitionen är att bygga en modern och öppen kärna i form av en skyddande http-motor. Den kommer att vara tillämpningsbar över tredjepartslösningar och tillräckligt modulär för att låta varje bidragande aktör bygga sin egen version utan att behöva känna till allt om helheten, uppger Qualys.

  Även om brandväggar idag huvudsakligen baseras på proprietära lösningar, hoppas företaget på att argument om ett billigare och enklare utvecklingsarbete ska locka industrideltagare till projektet. Dagens ansats, med slutna applikationsbrandväggar, dukar sakta under från kraven på att behöva fungera med flera olika typer av databaser, applikationer, blandade serversystem och webbläsare, menar Qualys.

  It-säkerhetsföretaget har redan utfört ett års förberedande arbete på Ironbee och uppger att närmare hälften av det nödvändiga utvecklingsarbetet för version 1.0 är avklarat. Den versionen kan också komma att finnas i webbservrar så tidigt som kvartal tre eller fyra detta år, säger Qualys.

  Ekospinning - NyTeknik

  Ekospinning - NyTeknik

  Vilken uppgift är rätt?

  Ekospinning

  I tidningen Metro 2010-11-29 kunde man läsa följande:

  ”Den nya ekospinningen kommer så klart från USA och finns än så länge bara på ett fåtal gym i Nordamerika. Det hela fungerar så att man sätter en liten generator på en spinningcykel. En sal med 20 spinningcyklar genererar så mycket el att det skulle räcka att värma upp 72 hem per år. Enligt en forskningsrapport skulle åtta miljoner cyklar generera 60 miljoner kilowatt per timme. Detta skulle motsvara el till 45 miljoner hem.”

  Det vore fel säga att ”inte en siffra är rätt” i denna artikel, för bland alla tokigheter finns faktiskt en uppgift som inte är helt orimlig. Vilken då?

  Svar längst ner på sidan.

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  Svar:

  Om 60 miljoner kW ”per timme” välvilligt tolkas som 60 miljoner kW el till 45 miljoner hem blir det ca 1300 W per USA-hem, vilket är tänkbart om det inte gäller elvärme. Men resten av uppgifterna i artikeln är helt tokiga.

  En elitidrottare kan högst prestera cirka 300 W under mer än några få minuter. Även om cyklarna används oavbrutet, dygnet runt, skulle elvärme till 72 hem från 20 cyklar ungefär motsvara att man alltid hade en 60W-lampa tänd hemma. Kroppen betraktad som en energiomvandlande maskin har cirka 25 % verkningsgrad, så cyklisten genererar också värme som bl a svettas bort. Även om man kunde ta tillvara den energin blir det högst ca 300 W per hem, det vill säga mycket långt från vad som behövs för att värma en bostad.

  Vidare innebär uppgiften om 60 miljoner kW från 8 miljoner cyklar att cyklisten måste prestera 7,5 kW, eller ca 10 hästkrafter. Men man behöver inte kunna så mycket om kilowatt, effekt och verkningsgrad för att inse det orimliga i att en enda cykel skulle kunna värma 3,6 hem (20 cyklar för 72 hem).

  En kontroll på nätet av ursprunget till uppgifterna visar att de 20 cyklarna använda på ett gym ett helt år beräknades ge energi motsvarande belysningen (inte värmen) i 72 hem under en månad (inte ett år). Då blir det inte så orimligt.

  Av: Göran Grimvall

  AdTech Ad

  tisdag 22 februari 2011

  Operatörer vill ha NFC-inflytande - Mobil.se

  Operatörer vill ha NFC-inflytande - Mobil.se
  Flera av de stora operatörerna försöker skaffa sig positioner inför en förväntad efterfrågan på NFC-tjänster.
  Man vill skapa en standard där sim-kort används för att garantera säkerheten.

  Genom branschorganisationen GSM Association försöker fler av de stora operatörerna nu att försäkra sig om en framskjuten position när marknaden för NFC-tjänster tar fart.

  Orange, SK Telecom, Telefonica, Vodafone och Telenor hör till de operatörer som uppger att man ska erbjuda NFC-tjänster och att man planerar att lansera dessa på de första marknaderna under 2012.

  I ett pressmeddelande från GSM Association redogörs för operatörernas planer samtidigt som organisationen talar om att man tänker ta fram certifieringar och testprocedurer för att försäkra sig om att NFC-tjänsterna ska fungera oavsett var i världen man befinner sig och vilken typ av telefon man har.

  Enligt GSM Association ska operatörerna ta fram en gemensam standard där man använder sig av sim-kort för att se till att betalningar med mobilen görs av rätt person och på ett säkert sätt.

  Som ett alternativ till att använda sim-kort och uppgifter om användarna som är kopplade till kortet finns möjligheter att sköta säkerheten med hjälp av appar i telefonen. Den sortens lösningar skulle ge operatörerna mindre inflytande och det skulle bli lättare för telefontillverkare, eller mjukvaruföretag som Google, att lansera sina egna NFC-lösningar utan att operatörerna får något inflytande.

  Välkommen till PIC - Privata Investerares Club

  Välkommen till PIC - Privata Investerares Club

  Börsen ska upp 20-30 procent i år

  NYHETER FRÅN PIC. – Börsen ska upp 20-30 procent under 2011, förklarade Niklas Wellfelt, aktiestrateg vid Erik Penser Bank vid den senaste träffen med Privata Investerares Club. Med det stack Niklas ut hakan rejält och placerade sig bland topparna av positiva börsprognoser från de stora analyshusen.

  Hur vågar du vara så optimistisk?

  – Jag stöder mig framför allt på fyra goda skäl: bolagen är fortfarande lågt värderade, vinsterna ökar, vi är tidigt i konjunkturuppgången och vi kan räkna med en fortsatt expansiv penningpolitik internationellt, förklarar Niklas.

  – En annan viktig förutsättning är att inte alla andra bedömare är lika positiva som jag.

  Niklas Wellfelt följer upp sin prognos vid nästa PIC-träff den 14 mars.

  Härlig säsongstart. Tack alla!

  Det blev en fantastisk säsongstart för PIC. Fullt hus hos Pontus och härlig stämning på scenen och i salongen. Vi fick kloka aktieråd av Pensers aktiestrateg Niklas Wellfelt, fina skrönor från näringslivet av ekonomijournalisten Henric Borgström, nostalgiska nattklubbsminnen och engagerande råd om hälsa av PR-kvinnan Alexandra Charles, många tankeställare och mycket humor från Glada Hudik-ledaren Pär Johansson och en spännande inside-berättelse om det omöjliga uppdraget som SAS-VD av Mats Jansson.

  En toppkväll och fullbokat tidigare än någon gång. Intresset för PIC är tydligt stigande. Programmet för nästa gång, den 14 mars, börjar ta form. TV-chefen Eva Hamilton kommer. Joachim Spetz från Penser ska tala kapitalförvaltning. Det blir också några färska aktietips. Sveriges råvaruguru Torbjörn Iwarson kommer. Vi har också ett halvt löfte från Sven Hagströmer, Öresund. Det kan bli en finansthriller.

  Det enda du behöver tänka på är att boka i tid. Gör det nu!

  Läs hela programmet inom kort här

  Detta är Privata Investerares Club

  Privata Investerares Club, PIC, är mötesplatsen för dig som är intresserad av affärer, börs, media, kultur, entreprenörer, privata investeringar och kapitalförvaltning. Vid varje möte träffar du spännande, kända och aktuella profiler som intervjuas på scenen medan du äter en god middag. En ovanligt njutbar kväll med en väl avvägd blandning av aktualiteter och fördjupning i angelägna ämnen presenterade under varmt personliga och ofta mycket underhållande former.

  AVGIFT. Middag och evenemang kostar 595 kr för välkomstdrink, soppa, varmrätt m ett glas öl/vin, kaffe, kaka och hela det späckade programmet. Du betalar på plats vid ankomsten.

  Gör så här

  För att boka plats på våra träffar måste du vara medlem (kostnadsfritt). Registrera här.
  När du är registrerad kan du logga in under fliken "Logga in|Boka Plats" och följa instruktionerna till höger på sidan.

  Du som varit med på tidigare PIC-träffar är redan registrerad och har fått mail om dina inloggningsuppgifter. Är du osäker kan du skriva till oss här: "Kontakta PIC"

  YouTube - Vättern 2011 02 20

  YouTube - Vättern 2011 02 20

  Börstjänaren - Aktieanalys och utbildning

  Börstjänaren - Aktieanalys och utbildning

  BT-Wizard: lärarledd grundkurs aktiehandel

  Börstjänaren slår nu upp portarna till Sveriges grundligaste intensivkurs i teknisk trejding, där du som deltagare erbjuds möjlighet att tränga in i marknaden och lära dig bemästra börsens tre stora utmaningar: pengar, psyke och plan.

  Nytt för i år är att deltagarna får lära sig en strategi som de senaste tio åren genererat en snittavkastning på 10 procent per år, utan ett enda förlustår!

  KURSUPPLÄGG
  Börstjänarens trejdingkurs är till för den som vill ta steget fullt ut och lära sig läsa av en graf och omsätta insikterna i praktisk handling: teknisk trejding. Vi förklarar hur den tekniska analysen kan vara till hjälp både för den långsiktige investeraren och för den som handlar på kort sikt. En stor del av tiden lägger vi på att förklara riskhanteringsstrategier och de psykologiska hinder som aktiehandel kan innebära. Kursen är indelad i tio entimmeslektioner samt tio återträffar om ca 30 minuter.

  Huvudlektionen sker på tisdagar kl 19.00 och på onsdagar kl 21.00 går vi igenom deltagarnas inskickade arbetsuppgifter från veckan före.

  Kursledare är Henrik Hallenborg och Thomas Sandström, vilka också kommer att agera som personliga mentorer till deltagarna. Varje träff avslutas med
  läsanvsining för vidare studier (läxa!) inför nästa genomgång. Kursen bygger på således pjälvstudier mellan varje träff, i vars och ens eget tempo. Deltagarna uppmuntras att aktivt översätta teori till praktik och göra ”pappersaffärer” som vi utvärderar löpande.

  Varje lektion kommer att bandas för repetition under kursens gång, och för den som inte kan deltaga live.

  De psykologiska påfrestningarna är stora vid aktiehandel men kan avhjälpas med kunskap, regler och självdiciplin. Varje lektion tilldelas ett särskilt risk- & psykologiavsnitt, som avhandlar dessa ämnen i en separat "kurs i kursen".

  MÅL

  Efter genomgången kurs kommer en nybörjare utan någon som helst insikt i teknisk analys att ha så stor förståelse, att hon själv kan sätta ihop enklare trejdingsystem, både på kort och lång sikt, samt jobba med portföljstrategier som inte ödelägger portföljen vid felinvesteringar.

  Varje deltagare blir diplomerad Börstjänare, vilket innebär att du får ett kursintyg där dina kunskaper dokumenteras. Men först efter ett test där vi försäkrat oss om att du tagit till dig hela materialet, i annat fall får du gå om!


  MATERIAL
  Kursutbudet är summerat i boken Pengar Psyke Plan, som ingår i kursen. Utöver detta krävs det bara tid och åtagande från deltagarna för att nå vårt gemensamma mål: Att göra dig till en vinnande investerare eller trejder - en börstjänare kort och gott!

  BT-Wizard: kursplan

  Innehåll
  Utbildningen inleds med en genomgång av den klassiska tekniska analysen. Nivån trappas sedan upp då vi övergår till den moderna tekniska analysen och utifrån den bygger trejdingsystem. Vi kommer att gå igenom Börstjänarens handelsmodell BT-kanalen för trendtrejdning och även visa hur du gör ditt eget system grundat på sunda principer.

  För den som har svårt att trejda system där det ingår en viss subjektiv bedömning, kommer vi att presentera en strategi som är helt automatiserad. Det innebär att man redan i förväg vet exakt när man skall köpa, exakt när man skall göra exit, exakt hur stor positionen skall vara och exakt vilka marknader som skall trejdas.

  Det gör att man kan testa strategin på historisk data, den strategi vi lär ut har i snitt genererat 10 procent om året de senaste tio åren och har inte ett enda förlustår, när courtage är borträknat!
  (Detta enligt en B-uppsats från Lunds universitet, som utgick från Börstjänarens handelsmodell.)

  Deltagarna får sedan lära sig hur små justeringar av den automatiserade strategin kan leda till en större avkastning, dock med resultatet av en mer volatil kapitalkurva.

  Lektion 1

  Teknisk analys
  * Teknisk- fundamental analys, skillnader
  * Grafen, allmänt
  * Linjär graf
  * Barchart
  * Candlestick
  * Öppning, stängning, högsta, lägsta
  * Dagsgraf, veckograf, minutgraf etc.

  Trejdingstrategi
  * Allmänt om olika typer av trejdingstrategier, daytrading och swingtrejding etc.
  * En tradingstrategi innehåller regler för entré, exit, positionsstorlek och riskhantering.
  * Viktigt att man har en strategi att följa


  Lektion 2

  Teknisk analys
  * Trend, allmänt
  * Stigande trend
  * Fallande trend
  * Konsolidering
  * Trejdingförutsättningar: trenden och sannolikheter
  * Stöd och motstånd
  * Statiska stöd och motstånd
  * Dynamiska stöd och motstånd
  * Utbrott


  Lektion 3

  Teknisk analys
  * Trendlinjer
  * Trendlinjekanal
  * Trendskifte
  * Omslagsformationer
  * Dubbelbotten
  * Dubbeltopp
  * Huvud/skuldra
  * Inverterad huvud/skuldra

  Risk & psykologi
  * Perceptionspsykologi: man ser det man vill se


  Lektion 4

  Teknisk analys
  * Fortsättningsformationer
  * Symmetrisk triangel
  * Rätvinklig triangel
  * Kil
  * Vimpel
  * Rektangel
  * Flagga

  Trejdingstrategi
  * Lisa medel-Svensson väljer kille. Inom trejding gäller det att gå emot den stora massan
  * Förklaring av begreppen köpa, sälja, blanka, lång och kort


  Lektion 5

  Teknisk analys
  * Kaosformationer: expanderande triangel, diamantformation
  * Medelvärden
  * EMA
  * Medelvärden, 200, 50, 18, 5.

  Trejdingstrategi
  * Introduktion till BT-kanalen
  * Två huvudgrupper: trend trejding och counter trejding
  * Köp med trenden
  * Sälj blankt med trenden
  * Köp mot trenden
  * Sälj blankt mot trenden.


  Lektion 6

  Teknisk analys
  * Gap: utbrottsgap,fortsättningsgap, utmattningsgap, allmänna gap.

  Trejdingstrategi
  * BT-kanalen setup 1
  * Köp med trenden
  * Entré-, exit- och nödutgångsregler

  Risk & psykologi
  * Stress
  * Nödutgång/stoploss


  Lektion 7

  Teknisk analys
  * MACD-indikatorn
  * Historik
  * MACD-linjer
  * MACD-histogram.

  Trejdingstrategi
  * BT-kanalen setup 2
  * Köp med trenden
  * Entré-, exit- och nödutgångsregler


  Lektion 8

  Teknisk analys
  * MACD-indikatorn repetition
  * Positiv och negativ divergens
  * Modern teknisk analys
  * Indikatorer, ROC, RSI, stochastic, momentum

  Trejdingstrategi
  * Gör din egen BT Kanal
  * Exempel

  Risk & psykologi
  * Nödutgång/stoploss
  * 2 procentsregeln
  * 6 procentsregeln
  * 35 procentsregeln


  Lektion 9

  Trejdingstrategi
  * Portföljuppbyggnad
  * Fördela risken mellan olika marknader
  * Blanda långa positioner med korta

  Risk & psykologi
  * Tradingdagboken
  * Syfte
  * Beräkna positionsstorlek.
  * Black Jack
  * Papperstrading
  * Tradingmatematik
  * Bottom line


  Lektion 10

  Teknisk analys
  * Automarisk handel
  * Vad bör man tänka på vid val av system

  Trejdingstrategi
  * BT Kanalen anpassad för automatisk handel
  * Hur förbättrar man resultatet
  * För och nackdelar med automatisk handel

  Risk & psykologi
  * Varför ska just vi tjäna på Börsen?
  * Frukost för Börstjänare.
  * På egen hand
  * Tips för vidare studier

  10 lärarledda lektioner (om ca 60 minuter)
  10 lärarledda lektioner (om ca 30 minuter)
  Kursboken Pengar Psyke Plan
  Hemstudier inför varje träff
  Översätta teori till praktik genom att simulera affärer som sedan kommenteras.
  Personlig mentor via email under kursens gång
  Tillgång till repetitionsstudier via Internet
  Kursintyg - Diplomerad Börstjänare
  Fri entré till trejdingklubb VIP till sista juni, läs mer här!

  Kursavgift: 15 000 kr inkl. moms (Företag 15 000 exkl. moms)

  SPONSRING: Kanonerbjudande från AvaFX!
  I samarbete med vår partner AvaFX kan vi nu stolt presentera ett enastående erbjudande för dig som är intresserad av att lära dig mer om tajming vid aktiehandel och ta ett helhetsgrepp på din trejding!

  • Betala 15 000 kr och gå kursen BT-Wizard.
  • Öppna konto hos AvaFX och få kursen sponsrad.

  1) Sätt in 15 000 € på din depå och du får hela kursavgiften (1700 €) insatt på din depå*

  2) Sätt in 10 000 € på din depå och du får 2/3 av kursavgiften (1200 €) insatt på din depå*

  3) Sätt in 5 000 € på din depå och du får 1/3 av kursavgiften (600 €) insatt på din depå*

  (*Bonusvillkor: det totala kapitalet måste omsättas ca fem gånger före uttag.)


  Detta erbjudande gäller aktuell kurs,
  som startar tisdag 15 mars 2011.

  ANMÄLAN M.M.
  Anmälan görs på vår anmälningssida:

  anmälan

  Kursen sker över Internet via vårt webinarieprogram http://www.gotomeeting.com.

  MER INFO
  För ytterligare information kontakta oss

  Det går också bra att mejla Henrik Hallenborg eller Thomas Sandström direk:

  henrik.hallenborg@borstjanaren.se

  thomas.sandstrom@borstjanaren.se

  Eller besök vår trejdingklubb och ställ frågor, varje onsdag kl 20.00, klicka här för mer information.

  UTVÄRDERING

  Kursen BT-wizard kördes för första gången år 2008.

  Klicka här för att läsa tidigare kursdeltagares erfarenhet!


  FRÅGOR & SVAR

  David Kajdman, AvaFX, besvarar frågor:

  Vilka är AvaFx?

  Vi är en världsledande Europeisk investmentfirma, specialiserad på CFD-handel av valutor, råvaror, metaller, aktier och index. Detta innebär att våra investerare vet att de handlar med en tillförlitlig och etablerad plattformsleverantör i en officiellt reglerad miljö.

  Vi är därför föremål för stränga krav, bland annat hur vi hanterar kundtillgångar, säkerhet av kundens pengar samt finansiell rapportering enligt EU-direktiv.

  Vad händer med mina pengar om AvaFx går i konkurs?
  Vi arbetar med några av Europas största banker. Där hålls pengarna på separata konton avskiljda från företagets tillgångar, helt i enighet med EU-regler.

  Därutöver finns en objektiv garanti från banken som försäkrar ovannämnda samt intygar att vi som företag är en solid och välrenomerad kund.

  Erbjuder ni kapitalförsäkring?
  Nej.

  Rapporterar ni om min depå till den svenska skattemyndigheten?
  Nej, det gör vi inte.

  Det är kundens eget ansvar. Vi skickar varje halvår ut ett kontoutdrag med en sammanställning av kundens transaktioner som är formatterat på ett sätt som lätt kan redovisas för bl.a. Skattemyndigheten.

  Om svenska skattemyndigheten ber om kontrolluppgifter från AvaFx kommer sådana att skickas till dem?
  I särskillda fall (ytterst sällan) när en myndighet begär uppgifter från oss så lämnas de ut i enighet med vår EU-licens.

  Vad menar ni med er slogan "Integritet är vår värdefullaste valuta"?
  Integritet, service och funktionalitet. Genom att öppna ett konto hos oss får man som handlare automatiskt tillgång till ett helt mäklarpaket.

  Detta innebär att kundens säkerhet och trygghet står i focus. Detta avspeglas på allt från en krypterad hemsida, stabila plattformar, segregerade kundkonton, allt under vår EU-licens.

  Kan jag ansluta ett kreditkort till min depå?
  Ja, man kan koppla ett obegränsat antal kort till depån.

  Betalar man för realtidskurser och plattform?
  Nej, det finns inga kostnader associerade med att öppna eller inneha ett konto hos oss. Genom att registrera sig för ett skarpt konto får man tillgång till både realtidskurser samt övriga tillhörande tjänster.

  Vilka courtage gäller hos AvaFx?
  Inga alls! Det spelar ingen roll vilka instrument som handlas eller vilka volymer som omsätts.

  All handel hos oss är courtagefri och helt utan dolda kostnader. Den summa man investerar kommer finnas tillgänglig på plattformen för handel.

  Erbjuder ni svenska aktier?
  Vi är glada över att från och med i början av mars kunna erbjuda våra kunder följande svenska aktier: H&M B, Volvo B, Ericsson B, Nordea Bank, TeliaSonera, AstraZeneca, ABB och Sandvik.

  All handel är som vanligt helt courtagefri. I framtiden kommer ett stort antal nya aktier läggas till.

  Gäller svenska bankgarantin för konton hos AvaFx?
  I och med att vi står under tillsyn av den Irländska Finansinspektionen samt den Irländska Centralbanken så gäller den Irländska bankgarantin som i dagsläget ligger på 100,000 euro.

  AvaFx är licensierade och reglerade av EU, vad innebär det?
  Som en reglerad enhet är vi skyldiga att upprätta och bibehålla segregerade centrala konton, för det uttryckliga syftet att bevara kundtillgångar. Denna skyldighet försäkrar strikt kontroll och separering av kundens tillgångar från andra tillgångar i Ava Capital Markets Ltd.

  Vårt säte är beläget i Dublin, Irland som ett licensierat investmentföretag. Vi uppfyller MiFiD EU investeringsbestämmelserna (Referensnummer: C53877) och regleras av den Irländska Finansinspektionen.

  Hur kan jag få kontakt med AvaFX?
  Svenskt telefonnummer: (+46) 0-200-896-338
  Kundtjänst: NordicCS@avafx.com
  Hemsida: www.avafx.com/sv
  Live chat: Klicka här!
  Blogg: www.fx-insights.com

  Twitter: Följ oss på Twitter för det senaste inom valutor, råvaror och aktieindex. Läs de senaste nyheterna och analyserna!
  http://twitter.com/AVA_FX
  http://twitter.com/statuses/user_timeline/78563470.rss

  David Kajdman
  AvaFX, Nordic Department


  [image]
  Vad tycker kursdeltagarna om Börstjänarens kurser?

  [image]
  Läs på följande sida en samling utvärderingar av våra tidigare kurser!

  [image]
  Läs åsikter om vår kurs i ett inlägg på BT-forum! Och även här en vältalig kommentar från hjärtat. Ännu en Forum-tråd med lite snack om våra kurser.

  Välkommen att bli en Börstjänare!

  måndag 21 februari 2011

  Carl Bildt: Risk för totalt sammanbrott i Libyen - DN.SE

  Carl Bildt: Risk för totalt sammanbrott i Libyen - DN.SE

  Bryssel. Carl Bildt varnar för ett totalt sammanbrott i Libyen efter de senaste dygnens upptrappade strider och regimens våldsamma svar.

  – Vi är ytterligt oroade över situationen som den riskerar att utvecklas. Libyen är mycket mer besvärligt än Tunisien och Egypten, sade utrikesminister Bildt på väg in till EU-utrikesministermötet i dag.

  – I Libyen finns risk för ett totalt sammanbrottsscenario. Med mycket omfattande humanitära och andra omfattande konsekvenser.

  Bildt tror inte att de uttalanden med fördömanden som kommer från omvärlden har särskilt stor effekt just nu.

  – Våra möjligheter till konkret inflytande är relativt begränsade. Det här är en utveckling som sker med sin egen dynamik i just Libyen. Nu handlar det inte om att stödja den ena eller den andra. Det handlar om att försöka få till stabilitet och en rimlig utveckling.

  Han vill inte ta ställning till om EU ska säga upp de avtal man har med Khadaffi-regimen.

  – Nu är vi i ett akut krisscenario, och sedan får vi se hur detta utvecklas, säger Bildt.

  När utrikesministrarna möttes på söndagskvällen för en arbetsmiddag antog de inget uttalande, utan det kom ut undertecknat endast av EU:s utrikeschef Catherine Ashton. Det uppgavs att Italien, som är beroende av olje- och gasimport från Libyen, motsatt sig ett gemensamt uttalande.

  Carl Bildt säger att det enbart var av formella skäl som det inte blev något uttalande, men att det kommer efter dagens ministermöte.

  – Sedan är olika EU-länder olika mycket oroade över utvecklingen i Libyen. Vi delar den oron, och drabbas de av problem får vi hjälpa dem med det. Det är en del av den grundläggande solidariteten i EU, säger Bildt.

  I det uttalande som förberetts till dagens möte fördömer ministerrådet, enligt nyhetsbyrån Reuters, attackerna mot de fredliga demonstranterna och tar avstånd från våldet och dödandet av civila.

  – Yttrandefrihet och rätt att hålla möten är fundamentala rättigheter för alla människor och måste respekteras och skyddas.

  Spara med Hemberg » Spara direkt i råvaror (III)

  Spara med Hemberg » Spara direkt i råvaror (III)

  RÅVAROR (18) Råvaruindex är att spara direkt i råvaror, på ett enkelt sätt. Här har du plötsligt en vettig försäkring mot högre priser. Och den ska enligt teorin släpa lite efter börsen, i bakkant. Här i tredje steget, och nu talar vi om att spara direkt i själva råvarorna.


  Många sparformer spelar ann på råvarutrenden. Men det mesta som stavas råvarufond är egentligen råvarubolagsfond. Där råvarufonderna innehåller verkliga råvaror, medan råvarubolagsfonder innehåller just bolag som gräver och pumpar upp råvaror.

  Skillnaden är stor. Bolagen följer mest allmänna börstrenden. Medan råvaror har visat sig ofta gå i motsatt riktning, som en slags försäkran. För när börstrenden viker, letar sig kapitalet till hårdare valutor och då är råvaror en sådan.

  Råvarufonden har klarat senaste börsoron bättre än råvarubolagsfonderna.


  Så vill du spara i råvaror är första steget ett verkligen spara direkt i råvaror. Det är först då du får råvaror som ger dig ett jämnare sparande, som inte är direkt påkrokat börskonjunktren.


  Enklaste valet här är ett brett råvaruindex. Du får världens stora råvaror med tonvikt på olja, järn, koppar och vete. Det gör att dina sparpengar här inte är beroende av en råvara, utan du har just bredden, som gör att värdet utvecklas jämnare. Enligt teorin ska de ligga åtminstone 3-6 månader efter börskonjunkturen. Här finns idag bara ett alternativ: Handelsbanken råvarufond: https://www.avanza.se/aza/fonder/fondguiden.jsp?orderbookId=241108&savingsCase=AVANZA


  Först efter att du prövat dessa första steg tycker jag att du kan överväga enskilda råvaruaktier,råvarufonder eller andra smalare sparformer.Hur tänker du? /claes hemberg

  söndag 20 februari 2011

  DagensPS.se – Äldre missar bostadstillägget

  DagensPS.se – Äldre missar bostadstillägget

  Så många som 51.000 pensionärer i Sverige kan ha rätt till bostadstillägg, men har inte ansökt om det, uppger Sydsvenskan.

  Sverige Enligt en undersökning är det många av pensionärerna som tror att man inte får ha pengar på banken, eller äga sitt boende, om man ska få bostadstillägg.

  Men detta stämmer inte. Det går bra att ha tillgångar upp till 100.000 på banken, och bostaden räknas inte som en tillgång.

  Nu ska Pensionsmyndigheten se till att landets pensionärer får korrekt information om vad som gäller beträffande bostadstillägg, och göra det lättare att söka tillägget.

  Börstjänaren - Aktieanalys och utbildning

  Börstjänaren - Aktieanalys och utbildning

  Analyser | Tradingportalen.com

  Analyser | Tradingportalen.com

  fredag 18 februari 2011

  Företagssidor, analys och översikt

  Företagssidor, analys och översikt

  De stigande råvarupriserna har gjort de noterade gruvbolagen till riktiga kursvinnare. E24 har gjort en sammanställning över hur aktierna har utvecklats under de senaste 12 månaderna. Listan toppas av Beowulf Mining som är listat på Aktietorget och brittiska AIM, som uppvisar en kursuppgång på smått fantastiska 1374 %.

  Beowulf Mining +1 374%
  Endomines +157%
  Nordic Mines +108%
  Dannemora Mineral +90%
  Lundin Mining +73%
  Wiking Mineral +52%
  Boliden +44%
  Kopparberg Mineral +40%
  Lovisagruvan +22%

  (Siffrorna gäller 9 feb 2010 - 9 feb 2011. Källa E24)

  Nu är det inte bara gruvaktierna som gått fantastiskt väl, men de ligger onekligen helt rätt i trenden. Under 2010 skrev Axier om ett antal aktier som toppade kursutvecklingen på den svenska aktiemarknaden, Beowulf Mining, G5 Entertainment och MedicPen. Samtliga dessa aktier har utvecklats väl även under början av 2011, vilket inte är någon slump. Dels gör bolagens ledning vad de skall – och mer därtill – men även vetenskapliga fakta talar faktiskt för att dessa aktier kommer att fortsätta vara vinnare under 2011.

  Tre brittiska forskare har i en nyligen publicerad rapport sammanställt data på börsens utveckling sedan 1900. Rapporten är tämligen intressant, den visar nämligen att vinnare förblir vinnare och att uppgång ger uppgång. Forskarna har experimenterat och ställt samman en fiktiv portfölj baserad på de fem aktier som utvecklades bäst under 1899. Den fiktiva portföljen placerade sedan en femtedel av sitt kapital, i exemplet ett pund, i vardera aktien. Vid slutet av 1900 viktades portföljen om och kapitalet placerades sedan om med en femtedel vardera bland de aktier som utvecklats bäst under 1900. I slutet av 1901 genomfördes samma transaktion, hela vägen fram till slutet av 2010.

  Resultatet var minst sagt imponerande! Det pund som placerades 1900 hade på 110 år växt till 2,3 miljoner brittiska pund, cirka 23 miljoner kronor. Visst kan en del av kapitalet tillväxt förklaras av inflationen, men långt i från allt. Forskarna testade även modellen på de aktier som utvecklades som börsen i allmänhet, något som resulterade i en värdeökning uppgående till 20,000 pund, vilket fortfarande är en betydande värdeökning, men långt ifrån lika imponerande som den som vinnarstrategin gett.

  Läs resten av artikeln på Axiers hemsida

  torsdag 17 februari 2011

  weekly.pdf (application/pdf-objekt)

  weekly.pdf (application/pdf-objekt)

  Nu är inflationen på väg upp - DN.SE

  Nu är inflationen på väg upp - DN.SE

  Publicerad 2011-02-07 08:58

  Grafik: Jonas Backlund

  Inflationsspöket har vaknat till liv igen och riskerar att störa återhämtningen i världsekonomin. Samtidigt är de högre priserna en utlösande katalysator för den frustration som syns i Nordafrika och kan orsaka social oro även på annat håll.

  Oljepriser, bomull, metaller , livsmedel och energi. Antalet råvaror med snabbt stigande priser börjar hopa sig. FN:s livsmedelsorganisations, FAO, index visade i januari rekordhöga nivåer för mat- och oljepriser. Det samtidigt som väst bara ligger i startgroparna för att återhämta sig efter finanskrisen. I värsta fall kan åtstramningar i Asien, där priserna ökar snabbast, sätta käppar i hjulet för den utvecklingen.

  – Vi ser det här som en av de stora riskerna för att tillväxten i världsekonomin blir beskedligare, säger Cecilia Hermansson, chefsekonom på Swedbank.

  – Det är en risk att åtstramningar får en dämpande effekt. Men vi tror inte att det knäcker återhämtningen, säger Annika Winsth, chefs-ekonom på Nordea.

  Det största inflationshotet just nu är i tillväxtländer som inte alls sjönk så djupt ner i lågkonjunktur som väst och nu går för full kapacitet igen.

  Kina, Indien, Sydkorea och Brasilien brottas alla med allt högre prisökningar. Det handlar till stor del om stigande priser på livsmedel och råvaror, som slår mot hela världen. Men också om ett ökat lönetryck då företagen går på högvarv och behöver fler anställda.

  En risk är att den fattiga delen av befolkningen, som spenderar störst andel av sin inkomst på mat, tröttnar och gör uppror. Händelserna i Nordafrika med uppror i Tunisien och Egypten är exempel på en hårt pressad befolkning som har problem att klara av de allt högre livsmedels- och bränsle-priserna, även om det också finns andra bakomliggande faktorer bakom ilskan.

  – Men man ska inte negligera oron för vad som händer i de utvecklade länderna. Inflationen kan komma via importerade priser, såsom i Storbritannien, säger Cecilia Hermansson.

  Där har ett svagare pund och åtgärder som momshöjningar, för att förbättra de svaga finanserna, gjort att inflationen var uppe i 3,7 procent i december, klart över Bank of Englands inflationsmål.

  Oro finns även för att priserna ska börja krypa upp i euroområdet och allt fler spekulerar nu i att Europeiska centralbanken börjar höja räntan någon gång i år.

  – En permanent ökning i priset på importerade produkter kommer att påverka inflationen i avancerade länder, inklusive euroområdet. Det här fenomenet kan inte längre ignoreras, sade Lorenzo Bini Smaghi, ledamot av ECB:s ledning, i ett tal för några dagar sedan.

  Därmed skulle den redan tröga farten i många euroländers ekonomier sakta ner ännu mer.

  Den högre inflationen har flera orsaker. En är ökad efterfrågan på råvaror från de snabbväxande länderna i Asien, de vill både har mer energi och mer socker. En annan är dåliga skördar till följd av översvämningar och torka. Ytterligare en prisdrivare är placerare som spekulerar i stigande priser och därmed driver upp dem. Låga räntor i USA och Europa har fått dem att söka andra placeringar för att maximera avkastningen.

  Börstjänaren - Aktieanalys och utbildning

  Börstjänaren - Aktieanalys och utbildning

  BT-play: Gustaf Hamilton

  Se inspelningen av onsdagens webinarium som gästades av Gustaf Hamilton från SIP Nordic Fondkommission, generalagent åt Royal Bank of Scotland i Sverige. Gustaf går igenom fördelarna med den börshandlade investeringsprodukten Open End-certifikat mot traditionella fonder samt ger en välbehövlig lektion om terminsrullning. I vanlig ordning gick Henrik Hallenborg och Thomas Sandström igenom marknaden och svarade på frågor.

  [image]

  OBS! För att kunna se inspelningarna, om du ej tidigare bevistat något av Börstjänarens webinarier, behöver du installera GoToMeeting codec. Har du problem med att se våra webinarium, läs då följande forumtråd: Webinarium

  http://borstjanaren.se/images/article_images/img/z.png


  För att se det inspelade webinariet, klicka på bilden ovan.

  [image]

  [image]


  För en söklista över samtliga webinarier, klicka här!


  [image] Har du problem med att se våra webinarium, läs då följande forumtråd:
  Webinarium

  Vilken android-mobil har bästa kameran? - Mobil.se

  Vilken android-mobil har bästa kameran? - Mobil.se

  Vinnare

  Android kameratest vinnare

  När poängen ska summeras kan konstateras att ingen av telefonmodellerna i testet har fått annat än ganska mediokra sammantagna poäng. Det tycks som det är svårt att tillverka en riktigt bra allround-kamera bland Android-mobilerna. Galaxy S:en må vara sämst vad gäller mörkerfotografering men ger bäst videokvalitet under bra ljusförhållanden. Inte heller att underskatta är prislappen för telefonerna. Sony Ericsson X10 Mini, som placerar sig i mitten av testen poängmässigt, ligger en bra bit under de andra prismässigt och blir därför utsedd till bästa köp. Kameratelefonens främsta nackdel är avsaknaden av videoinspelning i hd-upplösning.

  Bäst i test blev till slut HTC Desire HD som plockar hem en väldigt knapp poängseger framför Nexus S, vars främsta nackdel är att den inte stöder filminspelning i hd-format. HTC Desire HD har mycket goda inställningsmöjligheter och de dubbla led-lamporna ger klart bäst mörkerbilder i testet vilket drar upp betyget. Videoinspelningen med kameran är bra utan att vara utmärkande och vad gäller vanliga stillbilder blir det en medelmåttig trea som betyg. Betyget för stillbilder dras samtidigt ner av den ibland påträngande tydliga digitala efterbehandlingen av bilderna.

  I en tidigare artikel testade vi kameratelefoner där plattformen inte var begränsad till bara Android. Det är bara att konstatera att det än så länge inte finns någon riktigt bra kameratelefon bland Android-lurarna. Ingen av telefonerna i det här testet kommer nämligen upp i samma klass som exempelvis Iphone 4 eller Nokia N8 när det gäller fotograferingsegenskaperna.

  Android kameratest tabell

  Klicka på tabellen för läsbar upplösning.

  Vilken android-mobil har bästa kameran? - Mobil.se

  Vilken android-mobil har bästa kameran? - Mobil.se
  Har du bestämt dig för en Androidmobil men vill ha den med bäst kamera?
  Mobil har jämfört de sju bästa alternativen just nu och korat en vinnare.

  Till det yttre är det inte mycket som förenar de sju telefonmodellerna i det här testet. Medan Desire HD är en av de största telefonerna jag provat på utmärker X10 Mini sig med sitt minimala format. Därtill har vi Galaxy S som ser ut nästan som en Iphone och Motorola Defy som är en telefon byggd för tuffa tag. Nexus S är inte helt olik Galaxy S men har en liten böjd form och är snäppet mindre. Det som förenar telefonerna är att de alla har Android som operativsystem.

  Avsikten med testet är att utröna vilken telefon som är bäst för att ta bilder och filma med. Hur telefonerna står sig gällande andra funktioner är inte i fokus i det här testet. Eftersom samtliga lurar kör Android finns samma programutbud från tredjepartstillverkare att tillgå till dem.

  Samsung Galaxy S

  Först ut i testet är Galaxy S vars kamera är på 5 megapixel. Telefonen saknar allt vad kameraknappar heter och att ta bilder på sig själv blir därför en krånglig historia då man inte kan se var på skärmen man ska peka för att trycka av kameran. Det finns en självutlösare på telefonen men eftersom Galaxy S är designad med rundade kanter är det heller inte lätt att lyckas placera telefonen på ett stabilt sätt för att ta bilder.

  Android kameratest Samsung Galaxy S

  Telefonen är försedd Android version 2.2 och kameran har bra inställningsmöjligheter. Det finns tre fokuslägen, ett automatiskt, ett för makrobilder och ett för ansiktsigenkänning. Det går att justera såväl vitbalans som iso-värde och det finns även en funktion för att undvika att knäppa bilder när motivpersonen råkar blinka till. Telefonen har bra funktioner för man ska kunna dela med sig av sina bilder via sms, e-post, Facebook och andra sociala tjänster.

  Videoinspelningsfunktionen stödjer 720p-upplösning med 30 bilder per sekund vilket gör att det blir bra flyt på det filmade materialet. Här drar telefonen verkligen nytta av den kraftfulla processorn på 1 ghz som finns under skalet på den. Inställningarna för videoinspelningen är tyvärr få, dock går det åtminstone att justera vitbalansen. Som enda kameramobil i testet som helt saknar fotolampa eller blixt gör Galaxy S förstås inget vidare ifrån sig när det gäller mörkerfotografering. Bilderna blir gryniga och mörka och om man ökar exponeringstiden genom att aktivera det särskilda mörkerläget blir det i princip omöjligt att ta bilder med rörliga motiv. För makrofotografering och bildtagning under bra ljusförhållanden ger Galaxy S ett klart godkänt resultat med bra färgåtergivning och bra detaljrikedom.

  Plus: Bra inställningsmöjligheter, bra flyt på videoinspelningen

  Minus: Ingen lampa eller blixt, ingen kameraknapp

  Vi ber om ursäkt för att bilderna från Galaxy S har låg upplösning.

  Android kameratest Samsung Galaxy S ute

  Kameran ger bra, skarpa och detaljrika bilder vid goda ljusförhållanden.
  Android kameratest Samsung Galaxy S makro

  Vid makrofotografering kan man ta bilder på ner till 10 centimeters avstånd. Det krävs dock en del tålamod för att få till bra fokus.
  Android kameratest Samsung Galaxy S mörk utan

  Utan lampa eller blixt blir det förstås inga bra bilder när ljuset är dåligt och här blir det bottenbetyg för Galaxyn.
  Android kameratest Samsung Galaxy S Mörk

  Samma motiv igen, med fotolampa, samma resultat. Mörkerfotografering är den här telefonens stora svaghet.

  Sony Ericsson Xperia X10 Mini

  Minstingen i testet är Sony Ericssons X10 Mini och även prislappen för den här telefonen ligger lägre än för övriga telefoner i testet. På ovansidan av luren sitter en liten knapp för att använda kameran och det minimala formatet till trots ligger den bra i handen när man ska ta bilder. Telefonen går med viss ansträngning att balansera på högkant för att ta självutlösta bilder.

  Android kameratest Sony Ericsson Xperia X10 Mini

  Jag gillar gränssnittet för kameran. Det är enkelt att använda och genom ikoner i hörnen på den pyttelilla skärmen kommer man åt inställningar, kan stänga av eller slå på blixten och se bilder man har tagit tidigare. Vad inställningarna beträffar har man fyra olika fotolägen att välja mellan och det går inte att justera saker som vitbalans eller exponering. Kameran är dock duktig på att själv fixa bra inställningar för detta och den är snabb på att fokusera när man trycker in kameraknappen. Vid makrofotografering var den klart enklast att få till bra bilder med bra fokus på i det här testet.

  Videoinspelningsfunktionen på kameran är begränsad till vga-upplösning med 640x480 punkter och det går att ha led-lampan påslagen under inspelningen. Även om filmerna alltså inte blir särskilt detaljrika tack vare den låga upplösningen är det ändå bra flyt i dem.

  Det är förvånansvärt bra styrka i den lilla led-lampa som pryder telefonens baksida och på inte allt för långt avstånd går det att få till bra bilder även i dåligt ljus. Vad gäller mörkerfotografering utan blixt får telefonen godkänt även om det precis som med X10:an är svårt att få till riktigt bra skärpa. Vid bra ljusförhållanden gör kameran sig förstås bäst och faktum är att den faktiskt slår storebrodern X10 genom att ha bättre skärpa.

  Plus: Billig och prisvärd, snabb fokus och bra skärpa

  Minus: Lågupplöst videoinspelning

  Android kameratest Sony Ericsson Xperia X10 Mini ute

  Kameran ger skarpa och klara bilder i bra ljus och känns snäppet bättre än X10:an när det gäller just skärpan.
  Android kameratest Sony Ericsson Xperia X10 Mini Makro

  Vad gäller makrobilder är kameran snabb på att hitta rätt fokus. Det lilla formatet på luren gör dock att det kan vara svårt att vara tillräckligt stadig på handen för att få till bra bilder.
  Android kameratest Sony Ericsson Xperia X10 Mini Mörk utan

  Kameran ger relativt bra färgåtergivning trots dåligt ljus. Lång exponeringstid och svårigheter att hålla den lilla telefonen tillräckligt still gör dock att det är svårt att få till bra skärpa.
  Android kameratest Sony Ericsson Xperia X10 Mini mörk

  Den lilla led-lampan på X10 Mini:n är förvånansvärt kraftfull och räcker till för att få någorlunda bra ljus vid mörker om inte avståndet till motivet är för långt.