tisdag 30 augusti 2011

Glöm wifi - nu kommer li-fi - TechWorld

Glöm wifi - nu kommer li-fi - TechWorld

Snabbt växlande lysdioder tros ha en framtid som databärare i trådlösa nätverk, särskilt då de inte använder några radiovågor.

De trådlösa nätverken belastas allt kraftigare, något som ökat attraktionen för alternativa lösningar. Visible light communication, vlc, använder snabbt växlande lysdioder för att skicka informationen. När dioden är tänd tolkas det som en etta, när den är släckt som en nolla.

Tekniken är billig och redan 2010 nådde tyska forskare datahastigheter på över 500 megabit per sekund, dock i laboratoriemiljö. 2012 släpps en första konsumentlösning som i första läget klarar 100 megabit per sekund.

Frekvensen är så pass hög att den inte uppfattas av ögat och olikfärgade dioder kan ge parallella dataströmmar. Det har dock forskare vid universiteten i Oxford och Edinburgh även klarat med vanliga vita dioder i ett rutnät.

Den stora fördelen är att li-fi inte använder sig av några radiovågor. Det gör tekniken lämplig för flygplan och sjukhus. Nackdelen är å andra sidan att fri sikt krävs för att signalen ska nå fram.

Li-fi lovordades som en billig och säker framtidsteknik under sommarens TED Global-konferens i Edinburgh.


torsdag 25 augusti 2011

"Passa på att byta aktiefonder nu" | Krönika | Artiklar | Morningstar Sverige

"Passa på att byta aktiefonder nu" | Krönika | Artiklar | Morningstar Sverige

Sverige kommer inte att få lägre kapitalskatt, så börsraset under augusti ger ett bra tillfälle att byta direkta innehav av fondandelar utan onödigt stor skattekostnad. Även byte till fondförsäkring har blivit mer attraktivt.

Helst undviker jag att skriva om skatteplanering, eftersom de fördelar som finns med ”listiga” affärer nästan alltid bygger på antagandet att skattereglerna behålls oförändrade. Fast helt oförändrade regler är inte ett rimligt antagande, då viktiga ändringar sker nästan varje år.


Beräkningar av om det efter hänsyn till skattekonsekvenserna lönar sig att sälja gamla fondandelar och byta till bättre fonder (med lägre avgifter och/eller bättre förutsättningar för hög avkastning) bygger till exempel på antagandet att Sverige inte sänker reavinstskatten framöver.


Vi är många som tycker att en sänkning av den svenska kapitalbeskattningen ned till EU-snittet vore rimligt. En borgerlig regering halverade hösten 1993 reavinstskatten och ända sedan alliansen vann valet 2006 har det funnits förhoppningar att denna skattreform skulle upprepas. Men reavinstskatten har fortsatt att vara samma 30 procent ända sedan 1995. Och de senaste veckorna diskussion om vilka skattesänkningar Anders Borg och regeringen borde prioriterar i höstens budget visar att sänkt kapitalbeskattning inte ens finns med bland alternativen.


Mindre nackdel byta nu


Därför har jag gett upp hoppet. Sparande i aktier kommer att fortsätta missgynnas, med dubbelbeskattning av företagens vinster och aktieägarens avkastning. Fördelen för fondspararna med detta är att det blir mer troligt att det lönar sig att byta aktiefonder, för självklart blir resultatet sämre för dem som i år byter fonder och tvingas betala 30 procent av värdeökningen i skatt, om de som väntar med att sälja till nästa år bara skulle behöva betala 15 procent reavinstskatt.


Fast även de som är starkt övertygade om att kapitalbeskattningen kommer att vara oförändrad, avskräcks ofta från byten och låter sparpengarna stanna i samma fond. Särskilt om sparandet har pågått sedan mitten på 1990-talet eller ännu längre så har värdestegringen ofta gjort att mer än hälften av kapitalet ska beskattas med 30 procent, vare sig pengarna konsumeras eller flyttas till en annan fond. Extremfallet är schablonmetoden i skattereglerna, eftersom säljaren på blankett K4 kan välja att ange 20 procent av försäljningsintäkten som anskaffningsvärde (gäller aktier, fonder och liknande). Det betyder att den maximala skatten är 24 procent av marknadsvärdet.


Självklart är det en nackdel att i värsta fall bara få flytta 76 procent av fondkapitalet vidare till en annan fond. Men det finns flera orsaker till att den negativa effekten kan uppvägas ganska lätt.


Avgörande är att den framtida skattebetalningen är ofrånkomlig, så länge inte skattereglerna ändras, så inbetalningen är pengar som ändå redan tillhör statskassan. Det är bara en fråga om vilket år staten ska få den extra inkomsten. Och spararen som byter fonder och får ett högre anskaffningsvärde på det nya sparandet har med sig en fördel, genom att reavinstskatten nästa gång blir lägre.


Särskilt tydligt blir detta om spartiden som återstår inte är så lång, för då hinner den uteblivna avkastningen på den förlorade ”skattekrediten” inte bli så stor. Å andra sidan är den potentiella fördelen med att byta till en bättre fond större om den återstående spartiden är lång, så jämförelsen kan förenklas. Om fördelen av att byta fond beräknas vara 2 procent högre avkastning per år, så blir det likvärdigt med en skattebelastning på 20 procent och att dessa pengar annars skulle ge brutto 10 procent avkastning per år.


Passa på


Därmed blir det tydligt att fondbyten helst bör göras när aktiemarknaden tillfälligt står lågt, för då blir reavinsten mindre. Efter den senaste månadens branta börsnedgång är alltså ett bra tillfälle att passa på att byta fonder.


Förutom höga avgifter och låga fondbetyg, så är det förstås viktigt att fundera på om fondens inriktning ger bra eller dåliga möjligheter till god avkastning framöver. Till exempel blir det extra intressant att sälja en Asienfond som har hög årsavgift och dåliga resultat jämfört med konkurrenterna om man tror att till exempel Sverigefonder eller Europafonder kommer att utvecklas bättre de närmaste åren.


Börsnedgången har också gjort det mer troligt att sparformer med en enhetlig årlig skatt (kapitalförsäkringar, pensionsförsäkringar) kommer att belastas med lägre skatt i kronor räknat än om värdestegring beskattas som reavinst.


Försäkring om spartiden är kort


Fast tänk på att spartiden är det som främst avgör om k-försäkring är lönsamt, för skatten på avkastningen i en kapitalförsäkring tas ut varje år och efter 25 år är den helt säkert dyrare än vanlig reavinstskatt (om man sparar utan fondbyten). K-försäkring är därför i först hand en bra lösning om spartiden är kort och man byter fonder/aktier ofta, samt lyckas nå en hög avkastning. Pensionsförsäkringar har lägre skatt, men även de lönar sig bäst om spartiden är kort.


Tänk även på att eftersom avkastningsskatten är en fast procent och dagens låga räntor gör det svårt för räntefonder att kompensera för sina avgifter, så måste du placera i aktiefonder för att fondförsäkringar ska ha en rimlig chans att vara lönsamma, särskilt om den återstående spartiden är lång. Om du vill räntespara, så är det troligen bättre att spara direkt i en räntefond med låg årsavgift eller på ett bankkonto med högsta ränta, och undvika de extra avgifterna som ofta tas ut i en fondförsäkring.

Läs fler krönikor i arkivet.


Så kortar du ditt cv - CS Jobb

Så kortar du ditt cv - CS Jobb

Det är framförallt inom fyra områden som du kan skära ner på informationen för att göra det så lättläst som möjligt för rekryteraren:

Utbildning
Ange bara din högsta utbildningsnivå. Vad din första skola hette eller vilket gymnasium du gick är ointressant om du inte söker lärlingsplats. Inte heller slutbetyget från gymnasiet har betydelse om du hunnit jobba några år. När du anger vilken utbildning du gått på universitetet räcker det med lärosätets namn, vilket ämne du läst och slutbetyg.

Personlig information
Vilken nationalitet du har, vad dina föräldrar jobbar med, antal syskon och liknande är irrelevant. Om du tillhör ett parti eller utövar en viss religion är bara på sin plats att uppge om du söker ett arbete där det är av betydelse.

Lärlingskap/praktik
Om du har tillräckligt lång arbetslivserfarenhet bakom dig eller är chef behöver du inte ha med ett tidigare lärlingskap i cv:t. Däremot kan det vara intressant att ha med om det förklarar ett tomrum eller om du inte hunnit införskaffa tillräckligt med erfarenhet.

Fritidsintressen
Ifall fritidsintresset inte är relevant för jobbet behöver du inte ta med det. Om det däremot har en positiv effekt på ditt jobb är det ett klart plus. Det kan exempelvis vara att har en privat blogg du ägnar tid åt på fritiden och söker jobb inom online-marknadsföring. En alternativ rubrik kan vara ”jobbrelaterade intressen”.

Källa: Stepstone

10 bra företagsverktyg för Google Apps - CIO Sweden

10 bra företagsverktyg för Google Apps - CIO Sweden

Detta visste du inte om Steve Jobs - Affärsvärlden

Detta visste du inte om Steve Jobs - Affärsvärlden


måndag 22 augusti 2011

Börsens guldkalv under hård press - Analys - E24

Börsens guldkalv under hård press - Analys - E24

Finansminister Anders Borg sätter press på Stockholmsbörsen kring robothandeln.
För Nasdaq OMX är det synnerligen obekvämt att den växande guldkalven blir allt mer ifrågasatt.

Finansminister Anders Borg vill ha en utredning av den växande robotandel som E24 beskrivit i en serie artiklar under börsturbulensen. Under augusti månad står helautomatiserad handel för närmare två tredjedelar av de totala avsluten på Stockholmsbörsen. Mäklarstatistiken i en lång rad storbolag på Stockholmsbörsen domineras helt av anonyma mäklarfirmor, som för bara något år sedan i stort sett inte alls fanns med i handelsstatistiken.

Även om den automatiserade handeln har sina fördelar och förespråkare, så hävdar flera aktörer att volatiliteten den senaste tiden, när börsen kunnat röra sig först ned och sedan upp med kanske 4-5 procent på en dag, förstärkts kraftigt av robothandeln. En del av de robotinriktade firmorna läger ut veritabla bombmattor av köp- och säljordrar, som sedan aldrig genomförs. Genom att dessa orders dras tillbaka inom bråkdelar av sekunder, kan prisbilden på börsen manipuleras.

”De väldiga börsrörelserna inger ett visst bekymmer”, sa Anders Borg på fredagen.

”Jag har haft samtal med börschefen Jens Henriksson om att de måste följa detta noga och se till att det inte är börsens funktionssätt i sig som bidrar till ytterligare svängningar. Vi har sett väldigt stora rörelser och då gäller det att säkra att det inte sker något missbruk.”

Stockholmsbörsen reagerar med att på måndagen blixtinkalla till ett seminarium om robothandeln, som ska hållas på tisdagsförmiddagen. Under en av de mest slitna fraserna från bolag som egentligen vill dölja något, ”för att bidra till en saklig och konstruktiv debatt”, ska Stockholmsbörsen informera om det växande fenomenet.

Förhoppningsvis ger börsledningen då också en betydligt mer fyllig bild av vad den automatiserade handeln innebär rent ekonomiskt för Stockholmsbörsen. För robotfirmorna är det helt centralt att stå så nära börsens datorer som möjligt. Kampen står om mikrosekunder, där den som är allra närmast kan göra stor förtjänst. Den snabbt växande intäktskällan är långt ifrån unik för Stockholmsbörsen, samma sak gäller för andra internationella börser som ligger i teknologisk framkant.

Men Stockholmsbörsen utreds bland annat av Konkurrensverket för att ha försökt stänga ute den lilla konkurrenten Burgundy från de egna datorhallarna. För börsens trovärdighet är det viktigt att alla kort läggs på bordet, inte minst vad gäller de ekonomiska effekterna av robothandeln. Om inte Stockholmsbörsen på eget bevåg ger en grundlig redogörelse, får kanske Anders Borg ta ett nytt samtal med Jens Henriksson.

Torbjörn Isacson

08-725 9838

Följ E24 på Twitter eller Facebook


fredag 19 augusti 2011

Västerbottenspaj med kantareller (kock Per Morberg) - recept.nu

Västerbottenspaj med kantareller (kock Per Morberg) - recept.nu


Ekonomiprofessor: Det behövs snabba åtgärder - Affärsvärlden

Ekonomiprofessor: Det behövs snabba åtgärder - Affärsvärlden

Paul Krugman, amerikansk professor i ekonomi, menar att skuldkrisen illustrerar det tydliga och brutala misstaget att införa euron.

- Det handlar inte så mycket om dålig krishantering, även om vi har sett en del av det. Det vi ser är snarare effekterna av de fundamentala felen i eurosystemets struktur. Sedan har ansvariga politiker i varje steg underskattat problemet. Och alla åtgärder har varit mindre än vad de skulle ha varit, säger han till TT i en intervju, då han gjort ett kort besök i Stockholm.

Professor Paul Krugman belönades med Nobelpriset i ekonomisk vetenskap 2008 för sin analys av handelsmönster och lokalisering av ekonomisk verksamhet. Härom dagen var han på besök i Stockholm och där berättade han om sin syn på krisen. Enligt Paul Krugman hotar skuldkrisen i eurozonen inte välfärdsländer som Sverige men den illustrerar det tydliga och brutala misstaget att införa euron.

I en intervju med TT förklarar han att för att klara den allt mer akuta krisen så behövs snabba motåtgärder.

På frågan om krisen är ett nödvändigt ont svarar han:

- Ja, det tror jag. Det är i själva verket vad euro-skeptiker alltid varnat för. Men det kommer i en mer intensiv tappning, snabbare och större, än vad de mest pessimistiska kritikerna trodde.

Så kallade euro-obligationer, med vilka fattiga och rika euroländer kan låna tillsammans på kapitalmarknaden, är enligt Paul Krugman ”en bra idé”. Inte minst mot bakgrund av den ”panik” som uppstod kring spanska och italienska statspapper tidigare i augusti.

- Paniken innebär en reell risk för en självuppfyllande profetia. Rädslan för inställda betalningar drar upp räntorna, vilket i sin tur blir den främsta orsaken till det man fruktar värst — det vill säga inställda betalningar. Euro-obligationer skulle kunna minska risken för denna typ av panik.

TT: Hur bråttom är det?

- Det ser ganska brådskande ut. När attacken mot Italien tog fart för två veckor sedan befann vi oss mycket nära ett läge där krisen skulle kunna ha sänkt hela euro-projektet. Det var väldigt läskigt. Det första jag gjorde varje morgon var att starta datorn för att kolla räntorna på italienska obligationer.

Krugman ställer sig kritisk till kreditvärderaren Standard & Poor's sänkning av USA:s kreditbetyg tidigare i augusti, ett besked som spädde på den globala marknadsoron.

- Det fanns inget fog för den slutsatsen. Strukturellt är USA i väsentligt bättre skick än Europa, men tyvärr har vi två politiska partier som omöjliggör en ansvarstagande politik just nu. USA:s problem är helt och hållet politiskt. Det skulle gå ganska lätt att lösa alla budget- och finansproblem i USA om man kunde nå någon form av kompromiss över blockgränserna.

Av: Yvonne Edenholm
Maila reportern

Experter: Så stor är risken för recession - Affärsvärlden

Experter: Så stor är risken för recession - Affärsvärlden

Risken för recession ökar. Det säger flera analytiker, ekonomer och marknadsbedömare. Och framförallt börsen.

Recession är när ekonomin ordentligt avtar och tillståndet varar i ett par månader.

Det visar sig i industriproduktionen, arbetslösheten, reella inkomster och i grossisthandeln.

Den tekniska definitionen av recession är när två sammanhängande kvartal visar att BNP har en negativ utveckling eller att arbetslösheten ökar med 1,5 procent under 12 månaders tid.

Generellt sätt varar en recession i 6-18 månader.

Men recession används även som ett begrepp som beskriver att ekonomin saktas ned och går in i en mildare lågkonjunktur. En djupare lågkonjunktur brukar tillskrivas epitetet depression.

I går presenterade riksbanken i Philadelphia en undersökning som visar att inkommande beställningar för produktionen i regionen Mid-Atlantic - som inbegriper städer som New York, Baltimore, Philadephia och Pitsburgh - är den minsta på två år.

Riksbanken i New York visade en liknande utveckling i början av veckan.

I samma veva presenterar Morgan Stanley en ny beräkning som innebär att risken att USA faller in i recession är en på tre.

Det har fått världen att gå i recessionstankar vilket tydligt illustreras på världens aktiekurser. Vilket styrks av tidigare negativa indikatorer bestående av negativa besked om den ekonomiska utveckligen i Europa och USA.

Jordan Lambert, mäklare på Spreadex, målar upp en mörk framtid.

- Svag tillverkningsdata från USA och överraskande svaga tyska BNP-siffror ökar sannolikheten för en dubbeldipp-recession och tidigare bevis indikerar även en stark inflationsrisk i den här försvagade ekonomin, säger han till Financial Times.

Och han backas upp av likasinnade.

- Det finns en stark oro att recessionen kommer förr eller senare. Det här är en historiskt unik period, säger Jim Reid, kreditanalytiker på Deutsche Bank, till FT.

- Om det inte är recession så känns det åtminstone som en och det har ingen betydelse om det går att visa med statistik, säger John Hailer, ordförande för Natixis Global Asset Management i USA och Asien, till Wall Street Journal.

”Förväntade åtstramningspaket kommer troligtvis sakta ned den Europeiska tillväxten ytterligare och tvinga den till anemiska nivåer”, skriver franska banken BNP Paribas i en färsk kommentar.

I Europa och USA ser det negativt ut. Om man tittar på svenska indikatorer går det att hitta stöd för att även vi närmare oss en regelrätt recession.

I juli presenterade svenska konjunkturinstitutet en rapport som visar på att ordertillväxten för tillverkningsindustrin ordentligt dämpats.

I juni presenterades svenska arbetslöshetssiffror som visade på en negativ utveckling med 6,2 procent jämfört med föregående år.

Den här månaden gick Anders Borg ut och ”påtagligt” nedreviderade regeringens BNP-prognos för 2012.

Samma prognos gjorde Cecilia Hermansson, Swedbanks chefsekonom häromdagen.

Hon framförde då att det finns en 30-procentig risk att för en global recession på grund av en ”förvärrad skuldkris, större börsfall, valutaoro och BNP-nedgångar”.

Det enda som har haft en stark utveckling senaste tiden är guldet som nu handlas för 1864,5 dollar per troy uns.

Av: Jonas Melzer
Maila reportern


Warranter / Avanza Bank

Warranter / Avanza Bank

tisdag 16 augusti 2011

Så här blir framtidens smarta mobiler - TechWorld

Så här blir framtidens smarta mobiler - TechWorld

Flexibla former, många processorkärnor och artificiell intelligens är egenskaper som når våra smarta mobiler under de kommande tio åren.

Smarta mobiler har på kort tid gått från att hantera epost till att utan ansträngning både strömma video och erbjuda surfande på nätet i höga hastigheter. Så vad kan vi egentligen förvänta oss av våra handhållna enheter om bara fem till tio år? En hel del, enligt IDC-analytikern Ramon Llamas.

Flexibelt bärbart
Skärmstorleken i mobilerna väntas inte överstiga 4,3 tum eftersom de därefter blir svåra att ha i fickan. Däremot tros fler alternativa lösningar dyka upp för att nyttja skärmytan bättre, exempelvis med utfällbara skärmar så som Kyocera Echo, men med tunnare och eventuellt böjbara lösningar.

Nokias bärbara koncept Nokia Morph från 2008 är ett annat sådant exempel på anpassningsbara lösningar som med nanoteknik ska låta oss forma enheten efter egna behov.

Inbyggd intelligens
Near Field Communication, nfc, tillåter enkla transaktioner och datautbyte på korta avstånd. Tekniken finns redan i några mobiler och väntas explodera under de närmaste åren, särskilt tack vare stödet från Google och flera andra jättar.

Lösningar som erbjuder så kallad augmenterad verklighet sägs enligt Ramon Llamas gå från enskilda program så som Google Goggles till att vara en inbyggd standard i enheten. Ett exempel på detta är den visuella sökfunktionen i Bing som inkluderas direkt i Windows Phone 7.

Enheterna kommer kortfattat att med hjälp av gps och ständig uppkoppling i snabba lte-nät erbjuda mer relevant data i realtid, så som betyg på restauranger du går förbi baserat på filtrerad information från recensioner och forum.

Många kärnor
Redan nästa år planerar Qualcomm att släppa en mobil processor med fyra kärnor som arbetar i 2,5 gigahertz. Hur kraftiga blir då inte enheterna som kommer om fem år? Nvidia har flaggat för sin Stark-processor som kommer 2014 och väntas bli 75 gånger snabbare än dagens Tegra 2.

Något som dock inte tros utvecklas lika positivt är batteritiden, som enligt Ramon Llamas kanske inte blir sämre, men antagligen inte förlängs särskilt mycket mer än i dag. Men de portabla laddningsmöjligheterna blir fler, så som enheter med stöd för induktionsladdning.

Ginny Miles, PC World


Firefox 6 blir säkrare - TechWorld

Firefox 6 blir säkrare - TechWorld

måndag 15 augusti 2011

Tämj den dominanta chefen - CS Jobb

Tämj den dominanta chefen - CS Jobb

Har du en chef som pekar med hela handen och inte drar sig för utskällningar?
I så fall kan dessa råd vara något för dig.


Det är tidningen Arbetarskydd som med hjälp av boken ”Engagement is Not Enough”, skriven av ledarskapsexperten Keith E Ayers, delar med sig av tips till de anställda som har en dominant chef:

1. Var rak. Det är ingen idé att småprata eller skriva ”pladdriga” mejl. Gå hellre rakt på sak och kalla det du vill prata om vid dess rätta namn, precis som chefen. Försök vara så öppen, ärlig och direkt som det bara går.

2. Skippa teambuilding. Det du betraktar som aktivitet för att stärka gemenskapen, såsom att prata vid kaffeautomaten, ser den dominante chefen bara som lättja. Jobba istället på.

3. Var snabb. Om du inte är lika snabb i att fatta beslut som chefen kan han/hon tycka att du är ineffektiv, obeslutsam och långsam. I det fall du är analytiskt lagd, försök att tänka ut vilka frågor chefen kan komma med och förbered svar.

4. Prata resultat. En dominant chef är både målorienterad och tävlingsmänniska. Han/hon mäter framgång i resultat, därför är det viktigt att du tar reda på vad du förväntas göra.

5. Allting är bråttom. Det gäller att ha en förståelse för denne chefs tendens till otålighet. Glöm däremot inte att kräva extra tid om du kommer på en riktigt bra idé som kräver det.

6. Glöm vänskapen. Ni behöver inte vara goda vänner för att kunna arbeta med varandra Den dominante chefen vill hellre ha kontroll än att vara populär.

7. Kräv respekt. Det är viktigt att du känner att du behandlas med respekt. Gör du inte det – säg ifrån! Hjälper inte det, ja då kan det vara hög tid att du säger upp dig.Därför är narcissister kassa ledare - CS Jobb

Därför är narcissister kassa ledare - CS Jobb

Därför är narcissister kassa ledare


Narcissisters goda självförtroende och auktoritära ledarstil gör att de brukar betraktas som de mest effektiva ledarna. Men ny forskning från universitetet i Amsterdam visar att ledarstilen i själva verket resulterar i sämre beslut, skriver tidningen Chef.

Ett självsäkert beteende hos ledare med narcissistiska drag gör ofta att en grupp ser dem som de mest effektiva ledarna. Men i själva verket fattar ledartypen sämre beslut, visar forskningen som kommer att publiceras i tidskriften Psychological Science.

Slutsatserna har nåtts med hjälp av experiment där 150 stycken försökspersoner delats in i grupper och fått uppgiften att välja ut en kandidat till ett jobb. I grupperna utsågs slumpmässigt en ledare med det yttersta ansvaret för beslutet. Efter utförd uppgift fick grupperna bedöma ledarens arbete. Bedömningen blev att ledare med flest narcissistiska drag var de mest effektiva. Samtidigt hade de valt ut den minst lämpliga kandidaten och fattat de sämsta besluten.

- De narcissistiska ledarna hade en väldigt negativ effekt på gruppens prestation. De hindrade kommunikationen mellan gruppmedlemmarna eftersom de var så självupptagna och auktoritära, säger forskningsledaren Barbora Nevicka till Medicalexpress.com, enligt Chef.

Narcissister kan vara till nytta i vissa sammanhang, menar Nevicka. Krissituationer är ett exempel där en stark och dominant person tar kommandot och därigenom minskar osäkerhet och stress. Men i vardagssituationer är kommunikation och information, perspektiv och kunskap nödvändiga för bra beslut.

- Bra ledare möjliggör kommunikation genom att ställa frågor och summera ett samtal, det är narcissister alldeles för självupptagna för, säger Barbora Nevica, enligt Chef.5 hetaste it-kunskaperna - just nu - CS Jobb

5 hetaste it-kunskaperna - just nu - CS Jobb

Vilken teknisk kunskap är mest intressant för arbetsgivarna just nu?
Här är listan över cv-termerna som fångar rekryterarnas intresse. Du blir förvånad över listans etta.

Har du någonsin funderat på vilka it-kunskaper som för tillfället väcker intresse hos rekryterarna? Den amerikanska teknikkarriärsajten Dice.com håller koll på de termer som är mest populära hos arbetsgivarna och när nya färdigheter börjar dyka upp i sökordssökningar med större frekvens.

Nya trender visar sig ofta först i sökningar i cv-databaser eftersom 80 procent av arbetsgivarna söker där innan de annonserar ut jobb. Det ger oss en glimt av de trender som dyker upp, säger Alice Hill, vd på Dice.com.

Dice.com har i sin databas identifierat fem områden som är av växande intresse. Mest intressant just nu är Irise, en simuleringsplattform för affärssystem. På fjärde plats kommer COTS, Commercial Off The Shelf software.

Arbetssökande som har utvecklat program för en tillverkare av just kommersiella program kanske inte tanker på att ange just COTS i sin cv, men enligt Dice.com är det alltså ett av de hetaste sökorden just nu. De tre övriga på topp-fem-listan är Crystal SDK, Peoplesoft Security och Netapp.

Irise återfinns inte bara på topplistan över områden där intresset ökar, begreppet finns också i på totallistan över sökta kompetenser.

Den listan ser ut så här:

1. Java (alternativt Java-utvecklare eller J2EE=)
2. .Net (eller .Net-utvecklare)
3. Affärsanalytiker
4. Sharepoint (eller Sharepoint-utvecklare)
5. Projektledare
6. Oracle
7. DBA
8. C#
9. QA (eller quality assurance)
10. Irise
11. PHP

– Att vara medveten om de tekniska färdigheter rekryterare söker kan hjälpa arbetssökande att finjustera sin meritförteckning, säger Alice Hill.

Arbetssökande fokuserar ofta på att söka efter utannonserade jobb utan att inse att det handlar om en tvåvägskommunikation - potentiella arbetsgivare söker också personal, ibland utan att ens annonsera ut jobben. De hittar ofta sina kandidater i cv-databaser.

– Det räcker inte att ha en bra cv och söka jobb. Du måste också säkerställa att din cv har rätt sökord så att potentiella arbetsgivare hittar dig när de gör sökningar, säger Alice Hill.

Sökmotoroptimering är också viktigt för rekryterare, i synnerhet som konkurrensen om nyckelpersoner är hård.

– De med bäst färdigheter hittar förmodligen sökande snabbare. Och för de som söker jobb gäller att ju mer de optimerat sina meritförteckningar, desto större är sannoliktheten att de kommer att upptäckas. Tävlingen pågår från två håll, säger Alice Hill.

Källa: Cio.com

torsdag 11 augusti 2011

Borg: Sverige går påtagligt sämre - Affärsvärlden

Borg: Sverige går påtagligt sämre - Affärsvärlden

Prognoserna för Sveriges ekonomi måste sänkas ordentligt, säger Anders Borg.

Det kommer att bli en "påtaglig" nedrevidering av regeringens BNP-prognos för 2012, jämfört med bedömningen i vårpropositionen. För 2013 är det mer osäkert. Samtidigt har nedåtriskerna för ekonomin ökat.

Det sade finansminister Andres Borg vid regeringens sommarfika på torsdagen.

- Det är tydligt att vi får göra påtaglig nedrevideing av tillväxtprognosen 2012, det är mer osäkert för 2013. Det är också uppenbart att det finns nedåtrisker även efter den nedrevideringen, sade han.

Han sade att detta kommer att slå på de offentliga finanserna, som blir svagare.

- Men det finns ändå goda förutsättningar att klara de offentliga finanserna under 2011 och 2012. Det är alltjämt sannolikt att vi kommer att ligga nära balans och överskott i år, sade Anders Borg.

Han sade att det "återstår att se" vilka reformer som regeringen kommer att kunna genomföra och om det kommer att finnas utrymme för ett femte jobbskatteavdrag nästa år.

- Enskildheter får vägas av i ett senare skede, sade han.

Regeringen återkommer i sedvanlig ordning med uppdaterade prognoser i samband med överläggningarna på Harpsund senare i augusti.

Anders Borg sade att det nu har varit en rätt varaktig period av turbulens på de finansiella marknaderna och att man får räkna med en "rätt påtaglig risk" för att turbulensen fortsätter under de kommande månaderna.

- Vi befinner oss i andra halvlek av den kris som inleddes 2008, sade han och tillade att de grundläggande problemen med stora överhängande skuldberg inte kan lösas snabbt utan att det nu blir en långvarig period av sanering av offentliga finanser.

Han sade vidare att den internationella oron kommer att slå igenom i svensk ekonomi och att regeringen kommer att få revidera ned sina prognoser för investeringar, konsumtion och nettoexport.

Ett bästa scenario är att oron blåser över och att det blir en återgång till återhämtning.

- Men även då ska vi vara medvetna om att återhämtningen går in i en lugnare fas. Det är troligt att tillväxten i svensk ekonomi blir sämre än tidigare även då, sade Anders Borg.

Han tillade att de samtidigt finns en risk för att det kan bli värre än befarat. Det finns "påtagliga riskscenarier", varav ett är riskerna i det europeiska banksystemet.

Samtidigt är bilden att det svenska finansiella systemet fungerar påtagligt bättre än under finanskrisen 2008 och svenska industriföretag säger att det finns en god efterfrågan i botten från snabbväxande länder som Kina.

Av: Direkt / Affärsvärlden
Maila reportern


Tio appar för semesterjobbaren - CS Jobb

Tio appar för semesterjobbaren - CS Jobb

Många ser fram emot att glassa på stranden med en paraplydrink, men för vissa innebär semestern ångest över att inte ha koll på jobbet. CS listar tio appar för den som vill kunna smygjobba lite på semestern.

onsdag 10 augusti 2011

Signalerna som avslöjar när börsen når botten - Affärsvärlden

Signalerna som avslöjar när börsen når botten - Affärsvärlden

Hur vet man om det är billigt? Det finns flera signaler som indikerar huruvida botten är nådd.

Omsättningen är rekordhög på världens börser inklusive Stockholmsbörsen.

Flera förvaltare och tyckare (majoriteten av dessa tjänar pengar på att investerare ligger kvar i aktiemarknaden) går ut med att det nu är billigt och köpläge på börsen.

Och det må hända att dessa tyckare har rätt. Det äldsta tricket i boken för att bli rik är att köpa billigt och sälja dyrt. Men hur vet man att det verkligen är billigt? Och kan det bli billigare?

The Economist har i ett blogginlägg tagit upp ett par indikatorer som möjligen kan hjälpa till att leda dig rätt i börsmörkret.

Dock återstår problemet - med nämnda indikatorer och varningssignaler - att marknaden nu för tiden inte agerar rationellt.

Eller för att uttrycka det som finansmannen Christer Gardell: "Marknaden har blivit ett monster som ingen riktigt förstår."

Ett försök till att förstå marknaden är att titta på Vix-index, eller rädsle-index som det även kallas, som mäter volatiliteten för de största amerikanska börsbolagens aktiekurser.

Ett Vix-index som är över 30 indikerar att den kommande tiden fortsätter att vara volatil. Är det under 20 bör ett lugnare börsklimat vara att vänta.

Vix-index har nu nått 48, vilket indikerar panik, vilket överensstämmer med det vi ser på världens börser.

Enligt the Economist vittnar flera hedgefonder om ovanligt hög aktivitet under augusti månad samt att det finns signaler att flera investerare nu lämnar sektorn för finansiella aktier.

Även Affärsvärlden har beskrivit ökad aktivitet på börsen.

Nordnet har rapporterat att omsättningen förra veckan var tre gånger högre än veckan dessförinnan för aktiehandeln på handelsplatsen för småsparare. Från 3 miljarder kronor i omsättning till 9 miljarder kronor.

Även Avanza rapporterar om skyhög aktivitet. På Stockholmsbörsen i fredags genomfördes omkring 490 000 fler transaktioner än normalt.

Ett argument att det är billigt är att börsen nu är lågt värderad på grund av förhållande mellan aktuell aktiekurs och vinst per aktie. Det argumentet använde bland annat en börsanalytiker som Affärsvälden talade med förra veckan som då menade det rådde p/e 11 för Stockholmsbörsens bolag.

Men på Wall Street går man nu ifrån p/e-agrumentation då det inte tar hänsyn till en förvärrad ekonomi. Och värre lär det bli om man tror på kreditvärderingsinstitut som S&P som nyligen sänkte USA:s betyg.

Historisk hänsyn till hur börsen är värderad tar dock p/e-tal som är historiskt- cykliskt- och vinstsnittbaserad med data från marknadstoppar från år 1929, tidigt 80-tal och år 2000.

Enligt professor Robert Schiller uppgick ett sådant historiskt p/e-tal förra veckan för USA till 20. Det totala snittet är 16,4.

I Europa uppges det så kallade cykliskt justerade p/e-talet uppgå till 12,4, vilket är 20 procent högre än lägsta nivån 2008.

I Storbritannien prisar marknaden in att framtida utdelningar blir lägre än väntat, enligt Economist. Fortsätter det som händer i London lär det sänka marknadens självförtroende ytterligare vilket skulle göra aktier ännu billigare.

En alternativ förklaring till varför börskurser världen över rasar skulle kunna bero på att aktiemarknaden sent omsider nu reagerar på det budskap riksbanker och obligationsräntor skickat ut under året; västvärldens ekonomier är i dåligt skick.

Så ja, det är billigt på börsen, AFGX är ju ner med 20 procent i år. Men historiskt sett kan det falla en bra bit till.

Den som vill svara på frågan om det är billigt eller köpläge måste därför fråga sig hur mycket värre det kan bli. Och historiskt sett kan det definitivt fortsätta falla.

Oro föder oro och beteendet på marknaden är flockbetingat. Den som vill ansluta sig till den försiktiga massan ska därför lämna aktiemarknaden och lägga sig i räntefonder.

Men som Warren Buffet en gång sa:
”Om historisk data var det som spelet byggde på – skulle de rikaste människorna vara bibliotekarier.”

Av: Jonas Melzer
Maila reportern


Google Navigation nu i Sverige - Mobil.se

Google Navigation nu i Sverige - Mobil.se
Nu har Googles navigeringstjänst blivit tillgänglig även för svenska användare.
Även svenska användare kan nu få körinstruktioner eller anvisningar om hur man ska gå från en plats till en annan med hjälp av Google Navigation. Tjänsten lanseras i Sverige och Norge drygt ett år efter att den blivit tillgänglig i Danmark.

Enligt Google ska Navigation fungera på alla Android-mobiler som har version 1.6 eller senare av Android, det vill säga i praktiken alla telefoner som finns på den svenska marknaden. Navigation kan man hitta som en separat ikon bland övriga appar, men om den inte finns i mobilen får man tillgång till tjänsten genom att ladda ner den senaste versionen av Google Maps, där Navigation ingår, från Android Market.

Förutom att en rutt ritas upp på kartan kan man få röst-instruktioner oavsett om man har ställt in bil-läge eller fotgängar-läge. I bil-läget får man dessutom en snabbmeny med flera rutter som alternativ till den första rutten som föreslås. För att söka efter en destination är det inmatning av text som gäller, i alla fall om man vill hålla sig till svenska, eftersom det i skrivande stund inte finns stöd för taligenkänning på svenska.

Google påpekar att tjänsten befinner sig i beta-stadiet och vi ska återkomma till hur bra eller dåligt vägvisningen fungerar när vi haft tillfälle att testa en mera ingående. Något vi kan notera redan nu är att avsaknad av kontakt med gps-satelliter verkar kunna ställa till det ibland, eftersom det ibland inte går att mata in en destination eller göra något annat, utan man får snällt vänta tills telefonen fått en gps-position.

tisdag 9 augusti 2011

Information - Saltarö joggers

Information - Saltarö joggers
Saltarö, Värmdö #joggers!
Lördagen den 13 augusti 2011 kl. 09:00 simning 500m, cykling 15km samt löpning 5km - http://goo.gl/IFpB0
Med månskensfest lö den 13 aug kl 20 - 02 vid Strömma på Värmdö.

Castra söker vassa projektledare - Itjobb.se

Castra söker vassa projektledare - Itjobb.se

Har du spetskompetens och vill jobba på ett Gasellföretag som är lönsamt, tillsammans med skarpa kollegor som hjälper dig vidare i din egen utveckling? Då bör du titta närmare på Castra - Vi lovar att du blir en ännu vassare konsult om du arbetar hos oss!

Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av projektledning, utredning och verksamhetsutveckling i komplexa miljöer. Som bas i din karriär har du en universitets/högskoleutbildning eller liknande. Du är duktig på planering, är kostnadsmedveten och har en god kommunikationsförmåga som hjälper dig att skapa och behålla goda relationer!

Det är meriterande om du har erfarenhet av några olika projektstyrningsmodeller, certifieringar är också ett plus. Som person bör du vara strukturerad, analytisk och ha en god pedagogisk förmåga. Du tror på ständiga förbättringar, både hos dig själv, ditt företag och hos din kund. Du älskar utmaningen i att förmedla råd och förbättringsförslag på ett enkelt och funktionellt sätt. Det är bra om du har erfarenhet av olika branscher.

Extra meriterande är det om du kan kalla dig specialist inom ett eller flera av följande områden:

  • kravanalys
  • agila metoder
  • supply chain management

Vad kommer du att arbeta med?
Du kommer att ansvara för planering och genomförande av olika typer av projekt både nationella och internationella. Storleken på projekten brukar variera från några få personer till stora globala projekt med distribuerade projektteam. Du kommer bland annat att ansvara för budget, personal, planering, styrning och ledning.

Vad kan Castra erbjuda dig?
En Castrakonsult är för oss exceptionell och därmed erbjuds du kontinuerlig utveckling, vilket gör både dig och Castra än mer attraktiv för våra kunder, både befintliga och nya. Det är därför vi kan erbjuda dig spännande uppdrag och nya utmaningar hos både små och stora kunder i olika branscher.

Vi kompromissar aldrig på kompetens och kvalitet och är måna om dig som medarbetare. Förutom våra teambuilding-aktiviteter som kickoffer, afterworks och konferenser har vi goda anställningsvillkor och flexibla ersättingsmodeller.

Välkommen att söka dig till ett spännande och innovativt företag!

Skicka ditt CV och personliga brev, på svenska, till oss via formuläret nedan. Ansök snarast då urval sker löpande!

Företagssammanfattning

Castra är ett konsultföretag med seniora konsulter inom IT och Management. Sedan starten 1998 har vi erbjudit våra kunder kompetensförstärkning som rådgivare och specialister inom IT och verksamhetsutveckling. Vi på Castra drivs av att hjälpa våra kunder i IT-relaterade frågor för att åstadkomma förbättringar där de ger störst effekt.

Våra konsulter sitter på intressanta uppdrag hos några av Sveriges mest framgångsrika kunder inom både offentlig och privat sektor i Göteborgs- och Stockholmsregionen.

www.castra.se

Tipsa dina vänner

Sök jobbet

Skicka din ansökan idag!

måndag 8 augusti 2011

Sony Ericsson Xperia Mini Pro i test - Mobil.se

Sony Ericsson Xperia Mini Pro i test - Mobil.se
Med komplett tangentbord i miniformat, tajt koppling till Facebook och överkomligt pris är Sony Ericsson Mini Pro ganska ensam i sin klass och väl värd att ta en titt på för den som tröttnat på trista skärmtangentbord.

Betyg
Telefoni & data:
8/10
Multimedia:
6/10
System & Program:
8/10
Användarupplevelse:
9/10
Material & Kvalitet:
7/10
Totalbetyg:
76/100

Alternativ
Det finns egentligen ganska få alternativ till Mini Pro om du letar efter en liten Android med qwerty-tangentbord. Det mest uppenbara valet är kanske den ett år äldre X10 mini pro som nu kan hittas till reapris. Ett annat alternativ är HTC Desire Z, men den är betydligt större.

Å andra sidan
Henrik Thoresson: En lyckad uppföljare där Sony Ericsson rättat till en del svagheter och fått till en bra och riktigt prisvärd mobil. Något större skärm och tangentbord gör påtaglig skillnad för användarupplevensen, trots att telefonens formatet fortfarande känns smidigt. Smarta förbättringar av gränssnittet bidrar också och har större betydelse än uppdateringen av själva av Android-systemet.

Testbild
Mini Pro kan producera trevliga bilder så länge som ljuset är bra och bilderna ska betraktas i litet format. Tittar du på dem i full storlek blir det snabbt uppenbart att brucreduceringen fått jobba ganska hårt. Det dynamiska omfånget är heller inte det bästa och ljusa partier blir lätt utfräta.

Exempelbild
Tangentbordet
Smidigt format
Priset
Skärmen är i minsta laget
Kameran brusreducerar hårt
Namn
Sony Ericsson SK17i Xperia Mini Pro
Dimensioner
92x53x18 mm
Vikt
136 g
Typ:
Skjutbar, qwerty-tangentbord
System:
Android 2.3
Processor:
Snapdragon 1 gigahertz
Nät
Datahastighet, in:
7,2 Mbit/s (turbo-3g)
Skärm
Mått:
3
tum
Upplösning:
320x480 pixlar
Pekskärm:
Kapacitiv
Yttre skärm
Minne
Arbetsminne:
512
MB
Plats för minneskort
Medföljande minneskort:
2 GB
Kamera
Finns kamera?
Upplösning
5
megapixel
Autofokus?
Fotobelysning:
Fotolampa
Kamera för videosamtal
Linsskydd
Optisk zoom
Videoinspelning, upplösning:
720p
Media
Mediaspelare
FM-radio
Internet
RSS-Läsare
E-post
Exchange-stöd
GPS
Finns GPS?
Positionsmärkning av bilder:
GPS-programvara:
Google Maps
Nyttofunktioner
Telefonbok
Många nummer och annan kontaktinformation per post. Antalet kontakter begränsas endast av minnet.
Läsare för Office-dokument
Kalender
Väckarklocka
Timer/tidtagarur
Miniräknare
Röstinspelning
Samtalsinspelning
Att göra-lista
Anteckningar
Kodminne
Synkprogram
Synkprogram för kalender, kontakter mm mot dator kan laddas ner från tillverkarens hemsida.
Övriga anslutningar
USB
USB-laddning
3,5 mm-uttag för hörlurar
Wlan:
802.11 b/g/n
Bluetooth:
Ja, men ingen uppgift om version
Batteri:
Standbytid, enligt tillverkaren:
340
tim
Taltid enligt tillverkaren:
5h 25min
Uppmätt taltid:
5h 6min
Kommentar:
En taltid på strax över fem timmar är inget som imponerar, särskilt inte på en telefon som ska locka företagsanvändare. Möjligtvis kan Mini Pro vara lite ursäktad av sin lilla storlek som inte ger utrymme för något jättebatteri.
Medföljande tillbehör:
USB-sladd
Laddare
Övrigt:
Kör javaprogram
Textinmatning
Skärmtangentbord med Qwerty.
Röststyrning:
Röstuppringning och röstkommandon
SAR-värde:
0,46
W/kg
Kan startas utan sim-kort
MMS
Rörelsesensor
Pris vid testtillfället:
2500
kr
Testad i:
Mobil 8/2011
Bra köp
Toppbetyg

Sony Ericsson Xperia X10 mini pro har varit en favorit hos mig det gångna året. Det som lockat är det smidiga formatet och att telefonen har ett utskjutbart qwerty-tangentbord. Perfekt för den som skriver mycket på telefonen men aldrig blivit vän med marknadens olika virtuella tangentbord och olika system för att hjälpa dig att skriva snabbare. Nu kommer uppföljaren som kort och gott ska kallas Mini Pro.

seminipro_1


I 2011 års version av minimobilen har Sony Ericsson lyckats fila bort en en hel del av de små irritationsmoment som ändå fanns hos föregångaren. Mycket handlar det om att konstruktörerna kostat på den nya telefonen snabbare processor och en modernare variant av Googles operativsystem. Mini Pro levereras med version 2.3 av Android och det betyder en kvickare och mer användarvänlig upplevelse än 2.1 som finns i de X10 mini som säljs idag. Bland annat finns stöd för att använda telefonen som surfpunkt och för att kunna lägga appar på telefonens minneskort när internminnet börjar tryta. Processorn har trimmats från 600 megahertz till en gigahertz och det märks att telefonen känns rappare både i menyerna och när till exempel kameranska startas. Dessutom har Sony Ericsson förfinat sin idé med genvägar i telefonens hörn som ska hjälpa till att kompensera för den lilla skärmen. I orginalet fick det plats fyra genvägar på hela starskärmen, nu finns det plats för upp till fyra i varje hörn. I gengäld krävs det två tryck för att nå fram, men det kan det vara värt för att ha snabb tillgång till alla viktiga appar och funktioner på en skärm.

seminipro_2


Ta bilder
Kameran i Mini Pro är fortfarande på 5 megapixel. Men det räcker ganska långt för en mobilkamera. Största skillnaden mot föregångaren är snabbheten både att starta kameran och mellan att knappen trycks ned och att bilden tas. Menyerna har också blivit enklare att hantera och Sony Ericsson lyckas klämma in många funktioner på ett enkelt sätt. Kvaliteten på bilderna hamnar i mittfältet när det gäller mobiltelefoner och brusreduceringen arbetar ganska hårt även i bra ljus vilket gör att bilderna ser lite smetiga ut när de betraktas i full upplösning. Precis som andra mobilkameror har den problem att hantera även svagt motljus och bilder med stora skillnader mellan ljust och mörkt.

I kameraappen och det tillhörande bildgalleriet märks Sony Ericssons ansträngningar för att göra telefonen Facebookvänlig. Delningen av bilder sker på samma sätt som i de flesta androidtelefoner med möjlighet att välja facebookalbum och skriva en kommerntar. Men Sony Ericsson går ett steg längre och laddar ner bilderna från dina Facebookalbum och sorterar in dem i telefonens albumfunktion. Sedan är det möjligt att kommentera och läsa vännernas kommentarer på bilderna direkt även där.

seminipro_3


Kameran fungerar också för att filma. Till skillnad från föregångaren går det nu att filma i HD upp till 720p. Precis som för stillbilder går det att välja olika fokuslägen under filmning och göra enklare inställningar när det gäller vitbalans och exponering. Filmfunktionen innehåller också enklare redigeringsmöjligheter vilket i princip innebär att det går att klippa bort början och slutet av filmerna.

Stega dit du vill

Också telefonens huvudnummer, tangentbordet , har fått en ansiktslyftning jämfört med föregångaren. Knapparna har blivit något mjukare och dessutom har de blivit fyra stycken fler. De extra knapparna utnyttjar Sony Ericsson bland annat till att ge kommatecknet en egen knapp och till två extra piltangenter. Det betyder att det numera går att stega markören i fyra riktningar. Det är praktiskt inte bara när man skriver text utan också i till exempel webbläsaren där upp och nerknappen kan användas för att scrolla webbsidan upp och ned. Den till synes enkla funktionen kompenserar i någon mån för den lilla skämen vid läsning av lite längre texter på webben. Med tangentbordet utskjutet går det dessutom att hålla telefonen hyggligt bekvämt även för den som har lite större händer.

seminipro_4


Att telefonen har fått Android 2.3 betyder också att webbläsaren fått flash-stöd. Det betyder inte bara att du får se mer rörlig reklam när du surfar utan också att det går att titta på webb-tv på fler sajter. Xperia Mini Pro klarar både Mobils egen webb-tv och Svtplay.se även om den senare uppvisar en hel del hackande om kvaliteten på videoströmmen ställs för hög. Trots att telefonen har en större och bättre upplöst skärm än föregångaren så är Mini Pro knappast ett förstahandsval för den som använder sin mobil mycket för att titta rörlig bild eller surfa. Inte så att skärmen är direkt dålig men tre tum känns ganska lite jämfört med de skärmar runt fyra tum som nästan kan ses som standard på smarta telefoner idag. Skärmen har i alla fall fått samma bildförbättringsteknik från Sony Bravia som storasyster Arc och upplösningen på 320 x 480 pixlar gör att de flesta appar och webbsidor fungerar ok.

seminipro_5


Även kalendern och musikspelaren har fått sig en släng av Facebookkoppling. I musikspelarens fall betyder det att det finns en gillaknapp som delar med sig av favoriter direkt på din sida, i kalendern dyker dina vänners Facebookevent upp som egna kalenderposter. Det senare är dock lite irriterande då kalender visar även event jag inte har tackat ja till. Som tur är går det att dölja all Facebookinformation via inställningarna i kalendern.

seminipro_6


Mini Pro har fått en app som gör det möjligt att dela med sig av film och bild till annan hemelektronik via DNLA. Tyvätt verkar stödet lite skakigt. Det fungerar perfekt när jag använder min Sony PS3 som mottagare för bilder och ljud men direkt via en nätverksansluten tv fungerar det sämre. Visserligen dyker telefonen upp som en server, men några filer finns inte att ta del av.

Med ett pris på runt 2 500 kronor och ett bra qwerty-tangentbord är Mini Pro definitivt en av de mer attraktiva Androidtelefonerna just nu. Visst hade en bättre kamera och en mer högupplöst skärm varit välkommen. Men Xperia Mini Pro är ändå väldigt mycket telefon för pengarna i en liten förpackning.

seminipro_7


Frågor och svar

Håller tangentbordet måttet?
Ja, det går riktigt snabbt att skriva med tummarna trots att tangenterna är små.

Hur är kopplingen till Facebook?
Sony Ericsson har lagt in en hel del funktioner för det sociala nätverket, men det tillför egentligen inte så mycket. Huvudsaken är tangentbordet som gör den snabb att chatta och skriva med.

Fungerar den som jobbtelefon?
Ja, funktionsmässigt gör den det. Frågetecknet är kanske om batteriet räcker för den som pratar väldigt mycket i telefon.Börsvinnare | Strukturerad produkt - OMX S30

Börsvinnare | Strukturerad produkt - OMX S30

Tillsammans med Skandinavisk Fondkommission lanserar vi nu en ny produktkategori, strukturerade produkter.

Strukturerade produkter är ett bra komplement i portföljen tack vare den begränsade risken. Genom att investera i strukturerade produkter kan man öka avkastningen i portföljen utan att risken ökar nämnvärt. Det är dock viktigt att man kan undvara kapitalet under löptiden för att full effekt investeringen. För att hålla risken i investeringen nere, bör man välja en produkt utan överkurs och höga avgifter.
Vårt mål är att samtliga strukturerade produkter som vi erbjuder ska ha en konkurrenskraftig prissättning, sammansättning och spegla de marknader som vi bedömer vara intressanta investeringsalternativ.
Den första produkten är en strukturerad produkt (aktieindexobligation) som speglar OMX S30. Produkten backas upp av amerikanska Morgan Stanley, en av världens största finansföretag. Bolaget finns börsnoterat New York Stock Exchange och har kreditbetyg A (S&P), A2 (Moody’s) och A (Fitch).
Deltagandegraden är 90% och löptiden är 5 år. Det innebär att om du behåller aktieindexobligationen till lösen, är du garanterad pengarna tillbaka om OMX S30 står lägre än startdatum. Skulle OMX S30 om 5 år stå 50% högre, får du utöver insatsen en avkastning 45%. Skulle OMX S30 fördubblas, får du 190% av det investerade kapitalet tillbaka.
Den första produkten som vi nu kan erbjuda passar den riskmedvetna placeraren som tror en bra börsutveckling under de närmaste fem åren men samtidigt förväntar sig en skakig resa. Genom att investera i den strukturerade produkt som vi erbjuder, är man garanterad att tillbaka insatsen om OMX S30 fem år efter startdatum skulle stå lägre än vid startdatum. Samtidigt riskerar man inte att missa en eventuell börsuppgång. Produkten ger dig möjlighet att ta del av en eventuell uppgång Stockholmsbörsen under de närmaste fem åren till en begränsad risk.
Avgiften är mycket låg (endast courtage 0,5%). Dessutom utgår ingen överkurs som är vanligt förekommande marknaden.
Minsta insättning är 10.000 kronor.
Vill du veta mer om produkten och fullständigt informationsmaterial, anmäl ditt intresse nedan.
Namn och efternamn
Företag
Adress
Postnummer
Stad
Telefon nr.
E-post
Övrigt