lördag 31 mars 2012

Rejäl molnuppgradering i Amazons ec2 - TechWorld

Rejäl molnuppgradering i Amazons ec2 - TechWorld

Amazons elastiska moln ec2 behöver också uppgraderas emellanåt. Ny Linuxversion bjuder på modernare tjänster.

Standardoperativet för Amazons elastiska moln är Amazons eget Linuxsystem, Amazon Linux AMI.

Precis som alla andra operativsystem behövs även Amazon Linux AMI uppgraderas i takt med att nya versioner släpps och nu meddelar Amazon via sin blogg att en rad tjänster har moderniserats.

Javamotorn Tomcat, relationsdatabasen Mysql och utvecklingsspråket Python har alla fått välbehövliga uppgraderingar.

Systemadministratörerna kan i den nya versionen välja mellan Tomcat 6 och Tomcat 7. Relationsdatabasen Mysql är av version 5.5 om inget annat sägs.

Passar relationsdatabasen Postgresql bättre så går det att välja mellan Postgresql 8 och Postgresql 9.

Python är fortfarande av version 2.6 som standard men det går att välja nyare Python 2.7. Python 2.7 är utvecklat för att göra det enkelt för programmerare att ta klivet till Python 3.x när det blir aktuellt.

Linuxkärnan har också uppgraderats till senaste stabila versionen 3.2.

Precis som tidigare kan du välja mellan 32 och 64-bitarsversionen av Linux samt hur mycket minne och processorkraft du behöver. Priset börjar på några få öre per timme för den enklaste varianten och vandrar sedan uppåt.

IDGNews

 

Spara med Hemberg » ISK slår kapitalförsäkringen

Spara med Hemberg » ISK slår kapitalförsäkringen

(SKATT) Nysparandet i kapitalförsäkringar är ned 90% jämfört med förra året. Vinnaren är istället nya investerarsparkontot (ISK). Men jag behåller min kapitalförsärking.

Det nya kontot investerarsparkontot har nu varit igång i ett kvartal. Antalet som nyöppnar har sjunkit lite och är nu nere på 20 000 nya konton i månaden. Men det är inte så folkligt som kanske lagskrivarna hoppats. Det är bara 16% av kapitalet som kommer från fonder. Majoriteten eller 2/3 har istället aktier på ISK-kontot.

De som tidigare sparade i kapitalförsäkring ser ut att ha flyttat över sitt nysparande till ISK-kontot idag. Därmed är det få nya sparare som hittat till låg jämn skatt genom ISK-kontot. Istället är det gamla sparare i kapitalförsäkring som bytt lite fot.

På sikt kan det ändå förändras, att både nya sparare och fondsparare väljer ISK i större omfattning. Redan idag har 44% av ISK-spararna fonder, även om högen pengar fortfarande är mer blygsam, 16%. Men de många som ändå valt att öppna kontot i Sverige tyder på tillväxten kan komma.

Hittills har 1,5 mdr eller 20% av nysparandet i fonder gått till ISK-konton. Det tycker jag är en stor siffra. Men bara 4 mdr har totalt nått ISK-kontona. Det är lite, jämfört med nysparandet i kapitalförsäkring som under många år var 15-20 mdr varje kvartal. Så nog är det en lugn start för ISK.

Jag behåller ändå min kapitalförsäkring. Eftersom jag sparat i den länge och den har i stort sett exakt samma förmånliga skatteregler. Jag röstar sällan på bolagstämmor och behöver därför inte ISK-kontot. Tvärt om tycker jag möjligheten att efterlevandeskyddet i kapitalförsäkringen är bra. Att jag kan rikta värdet till vem jag vill.

Och bara mitt kontoval – ett konto med låg jämn skatt - räknar jag ger mig 10% extra per årtionde. Och väljer jag låga avgifter kan jag vinna 10% till, utan att det är minsta chansning, utan bara prismedvetna val. Sedan lägger jag förståss också tid på att hitta aktier och aktiefonder som jag tror på.

Har du valt ISK eller kapitalförsäkring?//claes hemberg

Teleoperatörer ska inte kunna blockera tjänster | SvD

Teleoperatörer ska inte kunna blockera tjänster | SvD

Den potential som finns på internet ska inte motverkas. Om teleoperatörer ska få möjlighet att blockera tv-tjänster eller ip-telefoni blir det hämmande för utvecklingen. Teleoperatörer ska inte kunna slå vakt om gammal teknologi på bekostnad av den nya. Det skriver Europaparlamentariker Gunnar Hökmark (M). 

Det är en sak om teleoperatörer som Telia och andra tar betalt för den tjänst de levererar men en helt annan sak om de blockerar tjänster som andra levererar genom nätet.

De kan ta betalt för kapacitet och hastighet, hur mycket man använder nätet och hur stora datavolymer man levererar.

Det är däremot en helt annan sak om teleoperatörer börjar välja att blockera de tjänster som kan levereras via nätet. Då underminerar man både den enskildes valfrihet och styr över våra möjligheter att använda nätet.

Det är en ständigt föränderlig process som vi ser på internet, nya tjänster och nya möjligheter växer ständigt fram. Om operatörer då väljer att blockera tv-tjänster eller vissa informationstjänster, eller som nu diskuteras tjänster för ip-telefoni, motverkar man både den potential som finns i nätet och den dynamik som utvecklingen på nätet ger vårt samhälle. 
 
Vi ser i själva verket ett skifte i teknologi som innebär att alltfler tjänster av traditionellt slag kommer att förmedlas via så kallade ip-tjänster, det vill säga via nätet. Allt mer och mer tv kommer att förmedlas via nätet, liksom radio, och många andra tjänster som i dag är under utveckling eller som vi ännu väntar på att se.

Bara den snabba utvecklingen av appar är ett exempel på hur snabbt utvecklingen av tjänster utvecklas, med växande krav på nätet och på kapaciteten. Om leverantörer av nättjänster blir de som väljer ut vilka tjänster vi ska använda på nätet drabbas både utvecklingen och den enskildes möjligheter att använda nätet.

I många länder ägnar sig regeringar, myndigheter och operatörer åt att blockera vissa tjänster, på grund av deras rädsla för yttrandefrihet och informationsfrihet. Vi får aldrig ge dem en legitimitet genom att acceptera att det är upp till operatörer att välja vad den enskilde ska ha tillgång till eller inte. 
 
Vi får heller inte acceptera en situation där teleoperatörers beslut påverkar utvecklingen av nya tjänster och kundernas möjligheter att fritt söka information och använda nätet på det sätt som modern teknologi möjliggör. Allt fler tjänster blir nu internettjänster. Det är ett uttryck för att ny teknologi ger nya möjligheter. Det görs möjligt också genom att vi på europeisk och svensk nivå öppnar upp ytterligare frekvenser för mobil datatrafik. När lagstiftningen öppnar upp för nya möjligheter är det inte rimligt att operatörer stänger dem.

Det gäller än mer när de vill slå vakt om en gammal teknologi på bekostnad av den nya tidens möjligheter. Ska Sverige och Europa kunna stå i tåten för ny utveckling och för den digitala ekonomin måste vi slå vakt om att alla den nya teknologins möjligheter kan användas. Det bör vara ett grundläggande krav när operatörer tilldelas frekvenser och det bör vara självklart om vi ska gå i täten för kunskapssamhällets utveckling. Operatörer ska få ta betalt för sina tjänster men inte blockera andras. 
 
GUNNAR HÖKMARK
vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP och gruppens rapportör för bredbandsutveckling samt ansvarig för den nya europeiska spektrumpolitiken

Enklare för privatpersoner hyra ut bostad med bostadsrätt eller äganderätt

Enklare för privatpersoner hyra ut bostad med bostadsrätt eller äganderätt

https://encrypted.google.com/search?q=enklare+hyra+ut+bostadsr%C3%A4tt&ie=utf-8&oe=utf-8 

Utredningen om att utveckla hyresrättens förutsättningar överlämnade torsdagen den 29 mars delbetänkandet Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt (SOU 2012:25).
Bostadsminister Stefan Attefall kommenterar utredningen med att bostadsbristen inte kan byggas bort över en natt och menar att det därför är viktigt att skapa en tydligare och transparent andrahandsmarknad.
 
 – Vi välkomnar utredningens ambition att finna lösningar för ett bättre nyttjande av det befintliga bostadsbeståndet. Nu ska vi noggrant studera förslagen i detalj och återkomma till regeringen med en samlad bedömning, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige.
 
 Det finns inget Alexanderhugg som ensamt löser problemen på bostadsmarknaden. För att öka tillgången på bostäder och skapa en bättre fungerande hyresmarknad är det nödvändigt att titta på flera olika lösningar. Givet den kritiska situationen måste alla aktörer vara beredda att både ge och ta i den processen, avslutar Martin Lindvall.
 
Utredningen i korthet:
Regeringen hade den 8 december 2011 gett Utredningen om att utveckla hyresrättens förutsättningar i uppdrag att i ett delbetänkande senast till den 1 april 2012 redovisa vilka förändringar som kan uppmuntra privatpersoner att hyra ut sin bostad och andra eventuella förändringar som på kort sikt kan öka utbudet av hyresrätter samt underlaget för denna bedömning.
 
För att uppmuntra privatpersoner att hyra ut bostäder med bostadsrätt respektive äganderätt föreslår utredningen:
•Rätt får varje bostadsrättshavare att själv besluta om uthyrning
•Friare hyressättning vid privatuthyrning och kort uppsägningstid för hyresgäst
•Säker dispositionsrätt av sin egen bostadStefan

"Google vill börja sälja Androidplattor på nätet" - IDG.se

"Google vill börja sälja Androidplattor på nätet" - IDG.se

Nya uppgifter hävdar att Google kommer att börja sälja surfplattor med Android via en ny nätbutik.  

Enligt källor som talat med Wall Street journal planerar Google att dra igång en ny nätbutik för surfplattor. Den nya butiken ska enligt uppgift sälja surfplattor med Android från tillverkare som Samsung och Asus. Surfplattorna kan enligt Wall Street Journal även komma att dela Googles varumärke.

Anledningen uppges vara att Google vill öka försäljningen av surfplattor med Android. Google kan dock stöta på problem då de flesta kunder vill prova och känna på en surfplatta innan de bestämmer sig.

Wall Street Journal har inga uppgifter om när den eventuella webbutiken skulle öppna, och Google har valt att inte kommentera uppgifterna. Det framgår heller inte om webbutiken endast gäller den amerikanska marknaden.

Operativsystemet Android har lyckats stort bland smartphones, men inte lika bra när det kommer till surfplattor. Kanske den största konkurrenten till Apples Ipad är Kindle Fire från Amazon, och enligt Bob O'Donnell på analysföretaget IDC körs Kindle Fire på en egenutvecklad version av Android som Google inte får betalt för.

– Uppenbarligen befinner sig Google i en svår situation, säger Bob O'Donnell.

Det är viktigt för Google att lyckas även på surfplattor så att företaget kan locka ett större antal utvecklare.

– Googles mål är att få ut Android på så många olika enheter som möjligt, säger Bob O'Donnell.

Googles tidigare försök att sälja på nätet har inte gått speciellt bra. När Googles första Androidtelefon, Nexus One, släpptes 2010 försökte Google sälja den via sin egen nätbutik. Efter sex månader lades nätbutiken ned på grund av bristande försäljning och problem med kundsupporten.

– Det står klart att många kunder vill prova en smartphone i handen innan de slår till, säger Bob O'Donnell.

IDG News

Hemnet: "Fantastiska möjligheter i vår bransch" - IDG.se

Hemnet: "Fantastiska möjligheter i vår bransch" - IDG.se

160 000 personer i veckan använder Hemnets mobilapp. Och nu utvecklas som bäst nästa version.

Så gott som varje myndighet och företag idag grunnar på appar och nya mobila funktioner. Men vissa branscher har större användning för tekniken än andra. Ett tecken på att bostadsmäklartjänsten Hemnet har lyckats med sin mobilsatsning är att allt fler svenskar säger sig ägna sig åt ”Hemnet-safari” på helgerna.
– Ja, det har tydligen myntats som ett uttryck bland folk som letar bostad. De använder appen för att kolla om det finns några attraktiva objekt i närheten när de är ute på stan. Det är väldigt kul, berättar Linus Lennstrand, CTO på Hemnet.

Han berättar att Hemnet lanserade sin första Iphone-app 2009. Idag används den av 160 000 personer i veckan. Och den utvecklas ständigt.
– Vi jobbar ju i en bransch där det finns fantastiska möjligheter att utnyttja mobilens egenskaper, framför allt positionering. Därför ser vi till att ligga i framkant, säger han.

I nästa version av Hemnet-appen som just nu utvecklas – och som ska lanseras nu i vår – satsar man alltså hårt på att få till en bra hantering av kartor och positioneringstjänster.

Till exempel kommer det att finnas stöd för ”Hemnet-safari”.
– Du kommer att kunna ha appen igång när du rör dig och automatiskt hitta bostäder till salu på vägen, avslöjar Linus Lennstrand.

Framåt säger han sig se en efterfrågan på push-notifieringar, exempelvis med information om nyinkomna bostäder eller slutpriser på försäljningar. Dessutom ser han möjligheter i lokalt anpassad annonsering. Han tror att 2012 är året då mobil annonsering kommer ta fart på allvar.

– Och en annan häftig grej som vi vi planerar att utveckla är en intelligent rekommendationsmotor som kan föreslå passande bostäder i närheten utan att du aktivt sökt.

Hand i hand med affären

Linus Lennstrand tycker att kunderna har höga förväntningar på Hemnets app. De vill ha tillgång till det totala utbudet och samma funktioner som på webben. Minst!
– Men när vi utvecklar för mobilen har vi ju så klart andra saker att ta hänsyn till än på webben, såsom mindre datorkraft och bandbredd.

Det svåraste är ändå att bygga saker på rätt sätt och att försöka förutsäga och förstå hur användarna använder tjänsten. Som i all utveckling.

Tidigare har Hemnet haft utvecklingen outsourcad, men nu bygger man upp en intern produktutvecklingsorganisation. Linus Lennstrand tycker att det är en stor fördel att ha utvecklarna i huset, så att de är en del av företaget och kulturen.

– Hemnet är ett teknikföretag, och utveckling är en av våra kärnkompetenser. Att utvecklarna har insyn i och insikt om våra mål och visioner är avgörande, säger han.

En annan orsak är att man vill underlätta kommunikationen mellan affärs- och produktutveckling. På Hemnet hänger teknik och affär tätt ihop, och det är viktigt med dialog.
– Affären är beroende av oss och vi av affären. Tillsammans måste vi skapa användarnytta och möta kundens behov, säger linus Lennstrand.

Just nu arbetar man för fullt med att utveckla och förbättra den nya appen. It och affärsutveckling har samarbetat från start. Teamet har lagt stort fokus på att analysera användarnas behov och sätta visionen. Allt från koncept och design till mer eller mindre färdiga prototyper har testats på olika användargrupper.

– Vi har fått in många synpunkter från användarna, både positiva och negativa. Dem har vi tagit avstamp i. Vi har också hämtat inspiration från liknande tjänster globalt.


Sida 1 / 2
 

Förstå Master Data Management (MDM) « Hedander’s Weblog

Förstå Master Data Management (MDM) « Hedander’s Weblog

Förstå Master Data Management (MDM)
Globaliseringen. Intensiv statliga och rättsliga granskning. Överväldigande konkurrens. Nya tekniska framsteg. Dagens företag verkar på en starkt konkurrensutsatt global marknad där transaktionen hastigheter mäts i bråkdelar av en sekund och ständig förändring är det enda säkra sak. Vidare har ständigt ökande trycket att dra nytta av de synergier och skalfördelar som genereras av fusioner och förvärv skapade en mängd nya problem som hänger som var okända även 15 år sedan.

Affärsdata är den enskilt mest värdefulla tillgång en organisation besitter. Inte alla uppgifter, men kärnan referensuppgifter som beskriver de grundläggande dimensionerna i ditt företag-dina produkter, din prissättning och kontrakt, dina kunder och dina leverantörer. Kollektivt kallas master data är den information som driver viktiga att göra affärer beslut. Men för alla dess värde, problem med basdata plåga företag dagligen, antingen på grund av ofullständiga data, felaktiga data, inkonsekventa uppgifter eller helt enkelt otillgängliga data. Så vad är Master Data Management (MDM)?

Master Data Management är en process som spänner över alla organisatoriska affärsprocesser och system tillämpning. Det kan ge möjlighet att skapa, lagra, underhålla, utbyte, och synkronisera en konsekvent, exakt och aktuell “system för registrering” för de uppgifter centrala befälhavaren inslag i olika system. Det kan också ge möjlighet att mer effektivt att göra och hantera förändringar att behärska data som behoven i verksamheten förändras. Master Data Management (MDM) är också direktivet att samla in och städa denna viktiga affärsdata, och göra den tillgänglig för alla uppgifter producenter och konsumenter, inte bara inom företaget, utan i hela värdekedjan.

Vad är Master Data och varför är det viktigt att Management?

Mästare data är data som delas mellan olika system (till exempel listor eller hierarkier av kunder, leverantörer, konton eller organisatoriska enheter) och används för att klassificera och definiera transaktionsdata. Till exempel kan ett företag registrera transaktionen att sälja produkt A till kunden X på 1/1/06 för $ 100.

Tagen som helhet, är detta ett enda stycke av transaktionsdata. Men inbäddade i transaktionen är olika delarna av master data som – produkt A och X Customer – som hjälper till att definiera transaktionen och kan användas för att “vrida och vända” data för rapportering.

Mästaren data drivs av verksamheten förändras, till exempel ett företag som lägger till en ny produktlinje, däremot är transaktionsdata ett register över affärshändelser, såsom faktiska försäljningen av den nya produktlinjen. Mästaren uppgifter krävs både för transaktionssystem som kör verksamheten samt rapportering och analys system som ger information om verksamheten.

Master Data Management (MDM) är inte ett nytt problem. Men hanteringen av delade data (t.ex. organisation, kund, produkt, leverantör listor och hierarkier) erhåller förnyad uppmärksamhet på marknaden. Nya tekniska lösningar framstår som Master data, referensdata eller hierarki ledning.

Fördelarna en MDM-lösningen kan ge är direkt beroende av töjbarheten hos dess datamodell. Master data i en stor organisation kan bli ytterst komplex. Eftersom varje institution ser på dessa data och använder det på ett annat sätt, måste datamodell kunna reflektera dessa skillnader för att kunna erbjuda effektiv verksamhet stöd.

Master Data Management (MDM) går ett steg längre än On Demand Business datalagring genom att skapa auktoritativa källor i de gemensamma referensdata som kan användas i hela organisationen verksamheten.

De typer av uppgifter som riktade för det här är uppgifter som t ex kund, produkt och lager. Företag väljer ofta denna gemensamma data eftersom det hämtas ofta över många tillämpningar och konsistensen av data är mycket viktig för verksamheten. Att skapa dessa master-datalager förbättrar konsekvens och tillförlitlighet av information för alla och ger nya utvecklingsinsatser att återanvända beprövade standard accessmekanismer snarare än återskapa dem.

Förstå Master Data Management (MDM) « Hedander’s Weblog

Förstå Master Data Management (MDM) « Hedander’s Weblog

fredag 30 mars 2012

HD avgör känt fall om robothandel - Affärsvärlden

HD avgör känt fall om robothandel - Affärsvärlden

I veckan ska Högsta Domstolen i Norge avgöra om man får vara smartare och snabbare än en aktierobot. 

Två norska handlare hittade ett sätt att, genom arbitragehandel mellan A- och B-aktien i energibolaget Hafslund, lura datamaskinen Timber Hill.

Oslobörsens övervakningsenhet ringde till slut upp och anklagade handlarna för att ha manipulerat börskurser och de riskerade fängelse.

I april 2008 skickade börsen informationen vidare till Finanstilsynet, som i sin tur tog kontakt med Ekobrottsmyndigheten som ringde Oslopolisen.

- Vi såg att det var någon som handlade mot en datamaskin. Timber Hill var alltid motpart och de sysslar bara med algoritmhandel, säger Per Eikrem, kommunikationsdirektör på Oslobörsen, till Affärsvärlden i slutet av 2010.

Försvaret hävdar att om motparten varit en människa i stället för en maskin hade reaktionerna inte varit så automatiska. En människa hade lärt sig av misstagen och hade inte fortsatt sätta upp priser som roboten gjorde.
Någon koppling mellan de två norrmännen Svend Egil Larsen och Peder Veiby utöver att de lyckats knäcka datorn, fanns inte.

I oktober 2010 dömdes Peder Veiby och Svend Egil Larsen till 120 respektive 90 dagars fängelse för att ha manipulerat marknaden. Dessutom skulle de betala totalt 270 000 norska kronor. Det var pengar rätten ansåg att de tjänat på att ha lurat den så kallade aktieroboten.

Under vintern och våren 2007-2008 har de enligt åklagaren gjort 72 olika försök att manipulera aktiekurserna genom 2 200 köp- och säljorder.

I hovrätten blev Svend Egil Larsen frikänd.

Många anser att de bara var smartare än en annan marknadsaktör, nämligen Timber Hills aktierobotar och därför inte borde åtalas för att ha manipulerat marknaden.

- De har helt enkelt gjort en smart grej. Jag är säker på att Timber Hills folk i smyg applåderar och säger "kjempebra" att ni lyckades knäcka vår algoritm, säger forskaren Jan Erik Meidell, som var med och byggde upp Timber Hills verksamhet i mitten av 1990-talet, till den norska tidningen Dagens Näringsliv.

Högsta Domstolen ska ta ställning till om vad begreppet "otillbörlig marknadspåverkan" innebär och har avsatt en halv dag för att behandla överklagandet, enligt dn.no.

Opera Mini 7 släppt till Android - Mobil.se

Opera Mini 7 släppt till Android - Mobil.se
Opera har nu rullat ut en uppdatering av sin webbläsare Opera Mini. 
Standardwebbläsaren till Android lämnar en hel del att önska. Opera Mini är ett alternativ för de som vill testa något annat.

I dagarna släpptes en uppdatering av Opera Mini, som enligt företaget själva har förbättrat webbläsarens prestanda och användargränssnitt.
 
Opera Mini 7 använder avancerade kompressionstekniker, som ska minska mängden data som krävs för att ladda ner en webbsida med upp till 90 procent, skriver sajten Androidguys.
 
En annan trevlig funktion - som dock inte är någon nyhet - är Operas Speed dial, ett slags visuella bokmärken som du kan lägga till på din startsida.
 
Vad tycker ni om Opera Mini - hur står den sig i jämförelse med andra webbläsare till Android?
 
Bli premiumläsare och prenumerera på Mobil
 

"Google ska sälja surfplattor" - Mobil.se

"Google ska sälja surfplattor" - Mobil.se
Flera Nexus-plattor och försäljning på webben uppges ingå i Googles strategi för att ta marknadsandelar från Apples Ipad. 
Det har tidigare förekommit uppgifter om att Google nu tagit sikte på marknaden för surfplattor. När Asus lanserade sin högupplösta 7-tums platta Memo 370T vid årsskiftet ska Google ha övertalat tillverkaren att istället göra om den till en Nexus-platta som ska konkurrera med Amazons billiga Kindle Fire.

Nu kommer uppgifter från källor som Wall Street Journal varit i kontakt med om att Google ska samarbeta med ett antal tillverkare i en gemensam satsning på webbförsäljning.

Bland modellerna som ska säljas kommer det att finnas flera Nexus-modeller, alltså surfplattor där Android används i så kallade vanilla-version istället för tillverkarnas egna versioner med olika användargränssnitt.

Det är oklart när Google ska inleda plattförsäljningen men det spekuleras i om det kommer att sammanfalla med lanseringen av den kommande Android-versionen 5.0, även kallad Jelly Bean. Det finns uppgifter som tyder på att Jelly Bean kan komma att lanseras redan i sommar. Det skulle i så fall innebära att systemet presenteras tidigare än väntat, men det stämmer med tidigare rykten om att den billiga Asus-tillverkade plattan ska släppas i slutet av andra kvartalet.

Bli premiumläsare och prenumerera på Mobil
 

En introduktion till Google Analytics - YouTube

En introduktion till Google Analytics - YouTube

Computer Swedens artiklar om Skype

Computer Swedens artiklar om Skype

Skype storsatsar i Stockholm - Computer Sweden

Skype storsatsar i Stockholm - Computer Sweden

Ett av Skypes utvecklingscenter ligger i Stockholm. Här utvecklas bland annat alla klientversioner, senast den för Windows Phone. CS har som första svenska medium besökt centret där 100 utvecklare från 23 länder arbetar.

Det är bara ett litet blått moln med Skypeloggan, som avslöjar att här i Münchenbryggeriet på Södermalm i Stockholm ligger det. Skypes svenska utvecklingscenter där 100 utvecklare är på väg att förändra världen genom att ständigt förbättra telefonin som en applikation på internet. Etablerade affärsmodeller rister i sina grundvalar. För de etablerade teleoperatörerna är Skype ett orosmoln, för konsumenter är det himmelen. För varför skulle annars över 200 miljoner aktiva användare ringa mer än 300 miljarder samtalsminuter per år med tjänsten?

Karlheinz Wurm är chef för utvecklingscentret sedan i april förra året, men han är inte ny på Skype. Fem år var han på utvecklingscentret i Tallinn. Han liksom kokar av energi och är hänförd över att ha Riddarfjärden utanför fönstret på sin arbetsplats i den gamla bryggeribyggnaden.

Här utvecklas samtliga klientversioner av Skype. Den allra senaste versionen är den för Windows Phone. Innan dess var det versioner för Ipad, Android och IOS. För att nämna några av dem.

Att finnas på samtliga plattformar är grundbulten i Skypes affärsmodell. Han jämför med Apples Face Time, som bara finns på IOS.

– Det är som att få för sig att enbart prata med dem med viss skofärg. Du har svarta skor på dig. Då pratar jag inte med dig, säger Karlheinz Wurm.

Sedan Microsoft förra året köpte Skype är det numera en division inom moderbolaget. Skypes vd Tony Bates med förflutet inom Cisco sitter i Palo Alto i USA och rapporterar direkt till Steve Ballmer.

Microsofts investering i Skype är gigantisk. Först 55 miljarder för köpet och därefter fortsatta investeringar i utveckling. Dessutom öppnar det dörren till Microsofts utvecklingsresurser.

– Att kontakterna nu öppnas till Microsoft Research ger oss enorma möjligheter.

Planen för Stockholm är att fördubbla antalet utvecklare. I stora drag är utvecklingen inom Skype till 70 procent inriktad på teknik för audio och video. Resten är utveckling av klientversionerna. Närmast på tur för Stockholms del är att göra betaversionen för Windows Phone, som för övrigt presenterades på mobilmässan i Barcelona, till en färdig version. Utvecklingen sker i Microsofts utvecklingsmiljö och självklart är utvecklingen agil med scrum som utvecklingsmetodik. Men det räcker inte att vara duktig på programmering.

– Mycket handlar om attityd. Du kan vara hur bra som helst på C++, men du måste dessutom vara självgående och tänka utanför ramarna.

Karlheinz Wurm återkommer till utvecklingen av videotekniken och att det finns versioner där Skype fungerar på tv. Då är bra videokvalitet grundläggande.

Inom audio har Skype den egenutvecklade och patenterade kompressionstekniken, silk.

– Om du vill veta mer om den kan du googla. Eller förresten du kan binga den, säger Karlheinz Wurm, men glimten i ögat.

Självklart följer han diskussionen om mobiloperatörernas eventuella försök att strypa trafiken från Skype och liknande tjänster.

– Det gäller att slåss för ett öppet internet och nätneutraliteten. Kan du till exempel förklara varför man ska göra skillnad på att strömma video och ett videosamtal?

Taggar Powered by Saplo Skype Windows Phone Karlheinz Wurm Ios Microsoft Research Skypeloggan Ipad Android Apples Face Time Tony Bates Cisco Palo Alto Steve Ballm 

torsdag 29 mars 2012

trendspaning.se -- Vad gör du under de 0,1 procent då molnet inte finns?

trendspaning.se -- Vad gör du under de 0,1 procent då molnet inte finns?

Tre regler för verksamhetskritiska molntjänster


2012-03-20: Daniel Akenine
UPP UNDER NEDTID Högautomatiserade molntjänster är sannolikt betydligt säkrare än din nuvarande drift. Men det betyder inte att risken är noll. Här får du tre regler att komma ihåg för det du helst vill glömma.


Studerar man de SLA:er som finns för de stora molntjänsterna, ser man att de landar på runt 99.9 procents upptid – något som har visat sig vara en rimlig uppskattning för arkitekturer på de molnplattformar man har idag.
Dagens molnplattformar är byggda för att vara distribuerade, geolokaliserade och speglade, det finns både redundans och trippelredundans för data och bearbetning, vilket reducerar risken för att något ska gå fel: men den går aldrig ner till 0. Den kan aldrig gå ner till 0. Det finns alltid händelser som kan inträffa, hur osannolika de än kan tyckas vara.
För dig som väljer högautomatiserade molntjänster från de stora megadatahallarna är den goda nyheten att du förmodligen får betydligt bättre driftssäkerhet än vad du har idag. Men det innebär inte att du inte längre behöver ta något personligt ansvar. Det är kanske en självklarhet, men ändå värt att påpeka.
Det kan vara på sin plats med några regler om molnet och driftsäkerhet.

Regel 1: Att du har valt en molntjänst innebär inte att du inte behöver planera för nedtid


Din planering kan naturligtvis vara inte göra någonting alls – att låta dina tjänster vara nere tills de kommer tillbaka (för det gör de). Men om tjänsten är viktig, om den påverkar liv, så måste du ha en plan B att falla tillbaka på så att du inte står handfallen.

Regel 2: Molntjänster ska inte ses som en billig försäkring mot ekonomiska konsekvenser


Jag tror att de flesta inser att det är orimligt att låta molnleverantörerna stå för hela den kommersiella förlusten när din tjänst ligger nere.Det är inte rimligt att betala hundra kronor för en molntjänst och sedan förvänta sig att leverantören skall betala miljoner om tjänsten ligger nere i en timme. Det låter för bra för att vara sant och är det också naturligtvis.
Sanningen är att du måste ta ansvar för din egen affärsrisk – på samma sätt du alltid har gjort.

Regel 3: Botemedlet mot nedtid är transparens


Det viktigt när någonting händer är transparens; både ifrån molnleverantören och ifrån dig till dina användare. Att som kund få uppdaterad information om vad som faktiskt händer när något går fel, status och planerad lösning är ett måste för att hantera konsekvenserna på bästa sätt.
Behöver jag gå ut med ytterligare information till mina kunder? Behöver jag gå över till manuella processer eller peka om till ett backupsystem?
Om du har en strategi för att hantera nedtider även i molnet så kommer du också märka att du kan hantera dina egna relationer och affärsrisker bättre.
Under de 0,1 procenten sitter alla i samma båt.


Jag har under den senaste tiden mött flera människor och företag som lägger upp sina system i molnet och sedan glömmer allt man lärt sig om riskhantering.  Man föreställer sig en arkitektur där system och data kommer vara garanterat tillgängliga från idag till slutet av vårt kända universum.
Och även om det naturligtvis är en ambition, så är verkligheten tyvärr annorlunda. Även molnsystem kommer att ligga nere i perioder och det oberoende vilken leverantör man väljer – om det så är Microsoft, Amazon, Google eller IBM.

Windows 7 USB/DVD Download Tool

Windows 7 USB/DVD Download Tool for USB to Boot

Windows 8 Consumer Preview ISO formats

Windows 8 Consumer Preview ISO formats http://wudt.codeplex.com/ win 7 for USB to Boot!

onsdag 28 mars 2012

The Future of WiFi Connection: 802.11u

The Future of WiFi Connection: 802.11u


Right now, each time you find a WiFi signal, you have to connect to your desired network manually. While this process is usually fast and simple, there is a new standard being developed that will make connecting to a WiFi network seamless and even faster, and that’s 802.11u.
In a WiFi context, 802.11u is all about network discovery and selection. This means that it allows your WiFi -enabled device to find, automatically select and connect to your preferred WiFi networks. So this standard works by letting your device automatically scan for networks, find out details about the networks, and based on a set of policies set by you or your provider, prioritize the network that it connects to.
As a user, you can set your “favorite” networks based on a set of criteria. For example, having your device choose your private signal at home over a public signal. With the 802.11u protocol your device can even choose a network where you have paid for access over one where you have not. Basically, it ensures that you are always connected to the best possible network, so you always have the best connection quality, highest bandwidth or lowest cost, to name a few advantages.
802.11u will improve the usability of WiFi.
802.11u and Fon
At Fon, we are already offering offload solutions to our network partners. 802.11u will of course further expand Fon’s potential to deliver offload.
802.11u is part of the Passpoint (formerly Hotspot 2.0) program, which was specified by the WiFi Alliance, of which Fon is a member. At Fon, we see huge potential for Passpoint in combination with the technologies it puts forward (such as 802.11x, 802.11u and EAP, for example). This standard is principally about improving the user experience of public WiFi, ensuring that:
 • Users can easily find and connect to their preferred networks (802.11u)
 • Smoothly and automatically authenticate with the network (802.1X)
 • Securely authenticate (EAP).
Fon will adopt all of the Passpoint standards, including 802.11u.
Bookmark and Share
The Future of WiFi Connection: 802.11u. This entry was posted in Technology and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Viber | Free calls, free voip, free phone calls from iPhone and Android

Viber | Free calls, free voip, free phone calls from iPhone and Android

Be Free to Communicate.
Call and text anyone, anywhere.

Download Viber for:
 • Free international calls and text messages to other Viber
  users using 3G or Wi-Fi.

 • Uses your existing contact list - check out which of your phone contacts and friends is already on Viber so that you can call and text them for free.
 • Go ahead and start calling and texting. It's free* and it works great!

Meraki - Cloud Managed Networks that Simply Work

Meraki - Cloud Managed Networks that Simply Work

tisdag 27 mars 2012

Cisco kollar 30 miljarder sidor per dag - Computer Sweden

Cisco kollar 30 miljarder sidor per dag - Computer Sweden

Privata apparater och personliga system för videokonferenser är här för att stanna. I stället för att motarbeta dessa måste vi lära oss hur de ska säkras på bästa sätt. Det säger Ciscos säkerhetschef i ett samtal med CS.
 
Cisco ligger i framkant i utvecklingen av avancerad utrustning för videokonferenser, system som kan kosta flera miljoner kronor. Samtidigt går det inte att komma ifrån att den enda kontakt med videokonferenser som vanliga kontorsarbetare får oftast är gratisprogram som Microsofts Live Messenger och SkypeCiscos motsvarighet till denna produktkategori är Jabber som man nu jobbar för att anpassa för de konkurrerande systemen.

När CS får ett samtal med John Stewart, Ciscos globala säkerhetschef, beklagar han sig inte över att företag väljer bort de stora, säkra konferenssystemen.

– Vi försöker inte motarbeta Skype, Facebook och alla övriga personliga kommunikationssystem utan snarare se till att de ska bli kompatibla med vårt övriga utbud, säger John Stewart.

Han berättar att Cisco under 2012 bedriver ett avancerat forskningsprojekt där man utvecklar säkerhetsprodukter som gör det möjligt att identifiera länkar och webbplatser som leder till skadlig kod och förhindra att användarna hamnar där av misstag.

– Det största problemet med chattsystem och liknande är att de kan innehålla länkar till skadliga webbplatser och i det projekt som vi nu dragit i gång analyserar vi 30 miljarder webbadresser varje dag och ser till att spärra de som kan skada användarnas datorer.

Under de senaste åren har Cisco varit oerhört aktiva när det gäller att köpa på sig företag för därmed att fylla olika luckor i det egna utbudet. Vad som saknas i utbudet är rena antivirusprodukter men John Stewart anser att denna produktkategori kommer att minska i betydelse framöver.

– I en värld där majoriteten av uppkopplade apparater byggde på Windows var det enklare för virusmakarna. Hemma i mitt hus har jag räknat till 74 apparater som har en ip-adress och bara en liten del av dessa har Windows som operativsystem. Samma utveckling ser vi på företag som i allt större utsträcklig låter sina anställda koppla upp sig via surfplattor och telefoner där säkerheten garanteras i nätverket, säger John Stewart.

Han berättar att Cisco ligger på med utvecklingen av säkerhetsprodukter som bättre än hittills ska hantera användingen inte bara av privata apparater utan även tjänster som Facebook inom företagens brandväggar.

– Det är bara dumt att helt spärra för användning av sociala nätverk. Administrationsprodukterna ska inte bara kunna identifiera vad som kan prata med vad utan även analysera och spärra för spel eller bilder som kan ha skadlig kod.

Gartner MDM Summit – Organizational issues in MDM « it-strategen

Gartner MDM Summit – Organizational issues in MDM « it-strategen

MDM Best practices för att leda ett MDM-program:

 • Etablera en policy
 • Tilldela ansvar
 • Genomför inventeringar
 • Skapa mallar och metadata
 • Skapa scheman
 • Uppmuntra och genomför
 • Kommunicera och utbilda

Gartner MDM Summit – Organizational issues in MDM

Ted Friedman och Debra Logan står på varsin sida av scenen och välkomnar en stor skara till den sena kvällssessionen. Det är tre nyckelområden som ska diskuteras:
 1. Vilka områden inom organisationen skapar den största barriären för MDM?
 2. Vilka roller och strukturer och måste skapas för att hantera ett effektivt MDM-program?
 3. Hur kan programcheferna ha framgång med intressenterna?
De största potentiella barriärerna enligt Gartner är:
 • Otydligt sponsorskap på ledningsnivå
 • Felaktig bedömning av påverkan förändringen med MDM innebär
 • Kulturell kompatibilitet i osynk med önskade förändringsmål
För att skapa en effektiv organisation presenteras en översiktlig bild med roller, ansvar och tillhörighet. Bilden nedan är en illustration.

De fortsätter med att beskriva varje roll och presenterar hur de kan placeras utifrån ett RACI-perspektiv. En modell presenteras för att mappa varifrån man startar, beroende på var man befinner sig och vilken kultur som råder.
De avslutar en perfekt koordinerad session med att presentera ramverk för bästa möjliga synkronisering av alla intressenters viljor.
Ännu ett pass som innehåller extremt kvalitativ information och modeller för att ta idéer till direkt handling. Känslan efter första dagen är mäktig. Huvudet är fyllt med idéer och uppslag. Dessutom har Gartner bjudit på verktyg för att påbörja resan.

Getting started with governance of master data « it-strategen

Getting started with governance of master data « it-strategen

Här fortsätter reseskildringen från Gartner MDM Summit 2012 i London.
Att börja en torsdag morgon 8.00 med ämnet ledning/styrning är ett säkert sätt att vakna upp ordentligt. Det är Debra Logan och Andrew White som är föredragshållare under temat att 66% av organisationer som initierar ett MDM-program kommer att ha svårigheter med att vissa verksamhetsvärdet med MDM. Första bilden ägnas åt spektakulära felräkningar, för att därefter styra om diskussionen där bristfällig informationsstyrning kan leda till sämre verksamhetsprestationer.
Resten av tiden ägnar de åt att bygga upp fallet med ledning och styrning inom MDM-program. De tar avstamp ur gamla koncept men fyller på med nya ansvarsområden med parollen ”Governance is not about doing things right, it is about doing the right things.” De presenterar en bild som placerar in just ledning/styrning av MDM i relation till övrig informationshantering.
Orsaken till att verksamheten behöver hantera master data som en tillgång är:
 • Verksamhetsprocesser blir allt svårare att planera
 • Verksamhetsapplikationer ger inte allt som man har tänkt sig
 • BI är enbart en ”rapportering”
 • Integrations-, migrerings- och konsolideringskostnader med Data Warehouses ökar
 • Införandet av tjänster blir dyrare
Ett antal barriärer finns inom organisationen, fördelat enligt följande:
 • Människor
  • Politik
  • Kultur
  • Organisation
  • Psykologi
 • Verksamhet
  • Ingen brinnande plattform
  • Förändringsobenägenhet
  • Avsaknad av ledarskap
  • Inget som driver
 • Process
  • Förståelse
  • Mognad
  • Förbättring
 • Teknik
  • Silotänkande
  • Omogenhet
  • Svag interoperabilitet
  • Brist på lösningar
MDM Best practices för att leda ett MDM-program:
 • Etablera en policy
 • Tilldela ansvar
 • Genomför inventeringar
 • Skapa mallar och metadata
 • Skapa scheman
 • Uppmuntra och genomför
 • Kommunicera och utbilda
Avslutande rekommendationer är att:
 1. Identifiera var ikonsistent data drabbar verksamheten
 2. Skapa en gångbar arbetsdefinition av MDM-ledning
 3. Tänka stort, men starta smått

Capgemini Sverige | Karriär | Erfaren Managementkonsult inom strategisk IT-styrning

Capgemini Sverige | Karriär | Erfaren Managementkonsult inom strategisk IT-styrning

Ort: Stockholm
Tjänst: Managementkonsulter
Mottagare: Anna Eriksson
Sista ansökningsdatum: 13-04-2012


Inom Strategic IT Transformation arbetar du tillsammans med våra kunder för att hjälpa dem se hur teknologi skapar nya möjligheter och förutsättningar för organisation och affärsutveckling. Våra uppdrag sträcker sig från strategiska förstudier till storskaliga transformationsprogram inom både privat industri och offentlig sektor.

Som Managing Consultant  eller Principal inom Capgemini Consultings kompetensområde Strategic IT Transformation arbetar du med rådgivning i IT-strategiska frågor på ledningsnivå samt leder strategiska förändringsprojekt. Du har även ansvar för att utveckla Capgemini Consultings affärsverksamhet.
Du har:

 • Gedigen erfarenhet av att arbeta med IT-frågor ur ett affärs-/verksamhets-perspektiv. God förståelse både för verksamhetens behov och teknikens möjligheter
 • Erfarenhet av att utveckla styrning och organisering av IT på företagsövergripande nivå
 • Dokumenterad erfarenhet och specialistkunskap inom ett eller flera av följande kompetensområden: IT Strategy, IT Governance & Organisation, IT performance eller Innovation through IT.
 • Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet,  tidigare erfarenhet av att arbeta som managementkonsult är ett krav
 • Erfarenhet av affärsutveckling och försäljning av komplexa tjänster
 • Masterexamen (M.Sc.) i ekonomi och/eller Civilingenjörsexamen med mycket goda studiemeriter
 • Projektledarerfarenhet
 • Utmärkta kunskaper i engelska och svenska (ytterligare språk är meriterande)
 • Erfarenhet från bank/försäkringsbolag är meriterande
Vi erbjuder en utmanande och stimulerande arbetsmiljö där du drar nytta av våra etablerade metoder och vårt globala nätverk.

Tillsammans utgör vi ett vinnarteam med arbetsglädje, god gemenskap och utmärkta möjligheter till personlig utveckling. Välkommen till oss
Ansökan sker online och ska bestå av CV, universitetsbetyg och personligt brev. Vårt urval sker löpande så du är varmt välkommen att skicka in din ansökan snarast.

Frågor
Har du frågor gällande tjänsten, vänligen kontakta Anna Eriksson (HR) 08-5368 5149 eller Ulf Larson (Vice President, Strategic IT Transformation) 08-5368 5427.


Om Capgemini Consulting
Capgemini Consulting is the Global Strategy and Transformation Consulting brand of the Capgemini Group, specializing in advising and supporting organizations in transforming their business, from the development of innovative strategy through to execution, with a consistent focus on sustainable results. Capgemini Consulting proposes to leading companies and governments a fresh approach which uses innovative methods, technology and the talents of over 3,600 consultants worldwide.
For more information: www.capgemini-consulting.com
 
 
  

Samsung Galaxy S2 LTE i test - Mobil.se

Samsung Galaxy S2 LTE i test - Mobil.se
Gör LTE och en större skärm att det är värt att uppdatera till Galaxy S2 LTE om man nu redan råkar ha en vanlig Galaxy S2? 
När Galaxy S2 kom prisades den till höger och vänster, och det med all rätt. Det var en mobil som satte den ribba som konkurrenterna siktade in sig på. Samsung hade helt enkelt skapat en smartphone som vid den tiden var oslagbar.
 
Det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess, konkurrenterna har kommit ikapp och nya tekniker har börjat få spridning. Två av dessa är lte, i folkmun kallad 4G, och nfc (Near Field Communication). Det sistnämnda är redan en utbredd teknik i alla fall utanför mobiltelefonområdet, den används varje gång du passerar en tunnelbanespärr (om du inte plankar, vill säga). Att den är nödvändig i en mobil i dagsläget är inte på något sätt självklart.
 
Visst kan du, om du hittar någon med en NFC-mobil, föra över saker genom att lägga mobilerna mot varandra men det är inte huvudtanken. Istället är det tänkt att vi i framtiden ska betala med NFC-mobilen, men än så länge lyser lösningar som Google Wallet med sin frånvaro i vårt hörn av världen. Så att uppdatera till en ny S2 ur det perspektivet är inte så meningsfullt i dagsläget.

Galaxy S2 LTE topp
 
Större skärm, samma upplösning
Skärmen på LTE-varianten är större än föregångaren men det påverkar inte mobilens storlek nämnvärt, i alla fall inte på bredden. Även höjdskillnaden är marginell. Det märks däremot att det finns mer hårdvara i mobilen, den separata nfc-delen tar upp plats, och mobilen har blivit rundare. Personligen tycker jag det är synd, den har förlorat originalets distinkta utseende och ser mer ut som "alla andra" Androider. Den är inte ful, men rejält opersonlig.
 
Som jag redan har nämnt så har skärmen blivit lite större vilket är trevligt, men tyvärr har inte upplösningen följt med i skalexperimentet. Som följd av det ser ikoner och text lite väl stora ut, ja nästan så att det känns billigt. Det är ingen katastrof men det är synd med tanke på att fler och fler nya lurar får hd-upplösning på skärmarna, exempelvis Sam­sungs egna Nexus och Note. Utöver det är skärmen bra och har de egen­skaper man förväntar sig av Super Amoled-skärmar, väldigt fina men kanske aningen intensiva färger och bra svärta.
 
4G i teorin 
Sen kommer vi till LTE, eller om ni så vill 4g, och tyvärr så måste jag rapportera att allt inte står rätt till i den världen. Problem nummer ett är vilka band mobilen klarar av gentemot vilka band operatörerna använder. Exempelvis kör Tele2 i 900 mhz och 2,6 ghz. Den sistnämnda används i storstäder. Saken är bara den att mobilen i sig endast klarar 800 mhz- eller 2,6 ghz-frekvensen. 
 
I praktiken innebär det att man i vissa områden kanske inte har någon användning av 4G-möjligheterna över huvud taget. Det beror lite på hur operatörerna bygger ut sina nät, om de tycker att det är värt att stoppa en mast i varje buske, något som knappast är troligt. Telia använder 800-bandet istället men i dagsläget är Samsung Galaxy S2 LTE Tele2-exklusiv så det hjälper föga. 
 
Nästa problem är S2 LTE:s batteritid. Batteriet i sig är på 1850 mAh att jämföra med originalets 1650 mAh. Men det hjälper inte så mycket som man skulle kunna hoppas. Med 3g uppges samtalstiden vara 5 timmar 48 minuter. I vårt test fick vi ut 6 timmar 10 minuter, alltså bättre än den officiella men fortfarande inte bra. När vi strömmade 720p-film via webbläsaren med 4g varade batteriet i endast 2 timmar och 35 minuter.
 
Uppenbar förbättring
När man använder LTE så fungerar det i alla fall smärtfritt, om man hittar täckning det vill säga (något som i och för sig borde bli bättre ju mer etablerad tekniken blir). För ändamålet har Tele2 redan från början tryckt in Viaplay och Tele2 film men man ska veta att det krävs separata abonnemang eller engångssummor för att man ska få ut det mesta av tjänsterna. Viaplay över 4g fungerade problemfritt och flöt på utan lagg.

Galaxy S2 LTE viaplay
 
I jämförelse med jobb­datorn som är uppkopplad på redaktionens wlan, eller min hemburk som har 100 Mbit/s-lina, märkte man ingen skillnad i prestanda. Jämfört med 3g var det dock en uppenbar förbättring.
 
S2 LTE är, om man ser till övriga egenskaper väldigt lik gamla S2, och det är i sig ett bra betyg. Men den usla batteritiden och skärmens låga upplösning gör att jag inte kan rekommendera den. Jag skulle välja den äldre varianten. Det finns helt enkelt inget i dagsläget som gör uppoffringarna värda besväret bara för att få 4G och NFC. När de är mer utbredda och användbara så har det säkert kommit andra mobiler som är bättre. Ibland är det läge att vänta, det här är ett sådant.
 
"Å andra sidan":
Henrik Thoresson: NFC känns givet i en avancerad mobil 2012. Vill man ha en snabb uppkoppling till datorn är inte LTE fel heller, även om Samsung passar på att ta ordentligt betalt för en funktion som långt ifrån alla kan utnyttja i dagsläget.
Bli premiumläsare och prenumerera på Mobil
 

Cisco Plus Virtual - On Demand

Cisco Plus Virtual - On Demand
Cisco Plus took place on Tuesday March 13, 2012 in Amsterdam, Brussels, Luxembourg, Oslo and Stockholm, bringing together thousands of Cisco customers simultaneously across the five cities and online.
Cisco Plus is a synergy between the former Cisco Expo and Tandberg Live. Cisco Plus demonstrated how companies can realize new, innovative ways of working, including a Bring Your Own Device strategy making optimum use of new solutions in the areas of Borderless Networks, Collaboration, Data Center & Virtualization.
We invite you to view on-demand a selection of content delivered at the event including; Cisco and keynote presentations.

BYOD Challenge - YouTube

BYOD Challenge - YouTube

BYOD Challenge 2012 - 3

BYOD Challenge 2012 - 3

Go Beyond BYOD with Cisco Enterprise Mobility 
Watch the short video below and take the brief quiz for a chance to win a trip to the London 2012 Olympic Games.

What Is the Grand Prize?
T
he grand prize for the BYOD Challenge is a trip for two to the London 2012 Olympic Games. Attend Olympic events and visit Cisco House at the Games. Explore London and the surrounding countryside during your week long stay in London. 6 semi-finalists will receive a New iPad.

To learn more about Cisco's support of the London 2012 Games click here.
 

söndag 25 mars 2012

Alla APIer i Sveriges bästa API » API – Mashup.se

Alla APIer i Sveriges bästa API » API – Mashup.se

Detta är alla APIer som tävlar om att bli Sveriges bästa API. Saknar du något? Lägg då till det här.

Alla APIer

 1. 1Vemringde API40 rösterRösta!
 2. 2Nordisk e-handel API29 rösterRösta!
 3. 3Malmöfestivalen API22 rösterRösta!
 4. 4Kvittar API21 rösterRösta!
 5. 5ResRobot Sök resa API21 rösterRösta!
 6. 6Booli API20 rösterRösta!
 7. 7RKSeek API17 rösterRösta!
 8. 846elks API16 rösterRösta!
 9. 9K-samsök API13 rösterRösta!
 10. 10Saplo text analys-API12 rösterRösta!

Vilket är Sveriges bästa API? » API – Mashup.se

Vilket är Sveriges bästa API? » API – Mashup.se

Lokala APIer från Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Umeå » API – Mashup.se

Lokala APIer från Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Umeå » API – Mashup.se

Flera svenska städer har själv publicerat APIer, eller så har lokala universitet eller företag gjort det. Det finns 5 städer representerade i API-katalogen och de bästa städerna utifrån en API-synpunkt är Stockholm och Göteborg.

Stockholm

Det finns hela 13 APIer med data om Stockholm. Mest är det APIer från Open Stockholm där man kan komma åt information om huvudstadens befolkning, miljö, trafik, parkering och mycket mer. SL har också ett flertal APIer för reseplanering, störningsinformation och liknande. Det finns även API från Stockholm Film Festival, KTH och Debaser.

Göteborg

Precis efter Stockholm kommer Göteborg med 12 APIer. Det är framförallt Göteborgs trafikkontor som tillhandahåller en massa APIer, bla för parkering, trafikkameror, luftkvalite och cykelställ. Västtrafik erbjuder också en hel del, bla APIer för reseplanering och trafikstörningar. Dessutom har Västra Götalandsregionen har ett API för att hitta vårdenheter.

Malmö

Skånes ära försvaras av Malmö med 3 APIer. Ett av dessa, nämligen Malmöfestivalens API, ligger i skrivande stund väldigt bra till i omröstningen om Sveriges bästa API. Precis som i Stockholm och Göteborg så finns det ett API för den lokala kollektivtrafiken, nämligen från Skånetrafiken. Dessutom har Debaser även en klubb i Malmö.

Örebro & Umeå

Örebro erbjuder endast 1 API där delar med sig av kartpunkter. Det är endast 1 API, men å andra sidan så är det vunnit pris i Open Data Challenge. Även Umeå erbjuder 1 API, nämligen Umeå Universitets Hitta på Campus API.
Tyvärr är det inte så många svenska städer som har APIer som man kan förvänta sig, men det ska förhoppningsvis ändras inom snar framtid. Har jag missat några svenska städer eller regioner som har APIer? Lägg till detta API i API-katalogen eller nämn det i kommentarerna till detta inlägg. Glöm dessutom inte att rösta på era favorit-APIer i omröstningen om Sveriges bästa API!
Kartbild av roger4336 på Flickr.

fredag 23 mars 2012

Se upp så du inte får 16 % ränta på kvarskatten! - Compricer.se

Se upp så du inte får 16 % ränta på kvarskatten! - Compricer.se

Har du kvarskatt att betala på över 10 000 kr? Missar du förfallodagen får du betala 16 procents ränta!
Har du fått kvarskatt för 2011 och inte betalat in den ännu? Det kan vara en bra idé om du hittar en alternativavkastning som överstiger kostnadsräntan. Idag ligger räntan på kvarskatten på 1 eller 1,25 procent. Enligt pressmeddelande från Swedbank bör då pengarna placeras till en avkastning som ger mer än 1,43 procent för kvarskatt upp till 30 000 kronor och mer än 1,79 procent för kvarskatt över 30 000 kronor för att du ska tjäna på att inte betala in kvarskatten innan förfallodagen.


Obetald kvarskatt på över 20 000 kronor betalar du redan ränta på

Har du en kvarskatt på över 20 000 kronor har du sedan den 13 februari fått betala kostnadsränta på mellan 1 och 1,25 procent om du inte redan betalt in kvarskatten. Kvarskatt upp till 20 000 kronor bör betalas senast den 3 maj för att slippa kostnadsränta, efter det betalar du 1 procent i ränta fram till förfallodagen på skatten.


Efter förfallodagen höjs räntan till 16 procent

Efter förfallodagen höjs kostnadsräntan till 16 procent på skuld över 10 000 kronor. Närmare 23 procent måste du då lyckas få i avkastning för att det ska löna sig att inte betala skulden vilket är mycket högt. På en skuld upp till 10 000 kronor betalar du 1 procent.


Vilken förfallodag du har hittar du i ditt slutskattebesked som de flesta fick i augusti förra året. Några fick beskedet i december.


Skriven av: Christina Söderberg , Compricers sparekonom

torsdag 22 mars 2012

WordPress.com

WordPress.com

Analys-Lundin-Petroleum1.png (PNG Image, 840 × 563 pixels)

Analys-Lundin-Petroleum1.png (PNG Image, 840 × 563 pixels)

Digitala Affärer » Blog Archive » BYOS - Bring Your Own Service

Digitala Affärer » Blog Archive » BYOS - Bring Your Own Service

BYOS - Bring Your Own Service

mars 11th, 2012 av Magnus Höij Ni som läser exempelvis Computer Sweden eller CIO, några av Internetworld systertidningar, vet att en av de hetaste trenderna just nu är BYOD, Bring Your Own Device. För landets it-avdelningar har det blivit nödvändigt att hantera all den hårdvara som de anställda tar med sig till jobbet, oavsett om det rör sig om mobiltelefoner, datorer eller andra prylar som används för att komma åt företagets it-system.

Det är en utveckling som bara kommer att fortsätta, troligen i en rasande fart.

Jag tror att nästa utveckling på denna resa handlar om BYOS, Bring Your Own Service.

För många är det redan tydligt att e-postsystemet man valt för sin privata mejl är bättre än den miljö som man erbjuds på företaget.

Många föredrar Facebook och Twitter framför stela intranät eller interna kommunikationslösningar.

Och proprietära Office-program får löpande konkurrens av öppna kontorsprogramvaror på nätet, oavsett om de kommer från Google eller från Projectplace.

Det lär inte sluta där. Troligen kommer många att vilja bearbeta affärsdata i sina egna favorittjänster på nätet. Eller skaffa inlogg till tjänster som bara är bättre på att hantera informationen från företaget.

Och den kraften kommer att vara stark och tydlig.

Moderna gränssnitt och api:er gör det allt lättare att komma åt information från helt andra system, utan att man behöver ha specialbyggda tjänster.

För företaget handlar det om att ta rätt strid och ha goda argument med sig. Det som måste försvaras är de centrala datakällorna och informationens kvalitet. Hur denna data sedan presenteras och vilka system som används för att bearbeta informationen, det är underordnat.

It-avdelningens fokus lär framöver bli datakvalitet, tillgänglighet och säkerhet.

Ovanpå detta kan sedan tusen blommor blomma.

Tags: , , ,

Nya Ipad i stort test - Mobil.se

Nya Ipad i stort test - Mobil.se

"Finns många risker med datalagringsdirektivet" - IDG.se

"Finns många risker med datalagringsdirektivet" - IDG.se

PC för Alla har talat med Jörgen Eriksson på internetstiftelsen Punkt SE om vad som händer nu när datalagringsdirektivet klubbats i riksdagen.

I går klubbade riksdagen igenom det omdebatterade datalagringsdirektivet. Det betyder att från och med den 1 maj måste samtliga av landets operatörer inom internet och telefoni lagra all trafikinformation inom landets gränser i minst sex månader.

Lagen kräver dock inte att innehållet i alla meddelanden ska lagras, utan endast information om vem som kommunicerar med vem. Det betyder att staten kommer att kartlägga alla personer du kommunicerar med, men innehållet i kommunikationen täcks inte av den nya lagen.

PC för Alla har talat med Jörgen Eriksson som arbetar som projektledare på den svenska internetstiftelsen Punkt SE för att reda ut vad som kommer att hända framöver på det svenska internet.

Vad kommer att hända nu rent praktiskt på internet i Sverige?

– Att de företag som jobbar med olika former av internettjänster till att börja med måste ta reda på om de omfattas av detta. Det finns vägledning hos till exempel Post och Telestyrelsen.

– Sen gäller det för de som omfattas att anpassa och utöka sina system så man kan följa lagen. Jag tror det är viktigt att företagen inte bara fokuserar på att spara data, utan också tittar på saker som sekretess och informationsskydd då det här är känslig data. Den får absolut inte komma i fel händer.

Vad innebär det här för privatpersoner?

– Rent praktiskt väldigt lite. Hoppas jag. Direktivet har som mål att stödja bekämpning av grov brottslighet och terrorism. Delar av den data som direktivet omfattar lagras redan idag, under kortare tid, för till exempel fakturering och abusehantering.

– Utökningen av datalagringen i omfattning och tid är dock något som kan kosta pengar, både i form av utrustning men också hantering, och det lär eventuellt gå ut över priserna på internetanslutningar, men jag är tveksam om det märks jämfört med andra kostnader som internetleverantörer har.

Nästa sida: Kommer lagen att användas för att slå till mot fildelare?

Vilka är riskerna kring det här?

– Det finns flera risker. På kort sikt att datan kan komma att tolkas felaktigt. Polis, åklagare och domstolar måste bli duktiga på att värdera denna typ av information. Det är lite som när DNA började användas som bevisning. Bara för att mitt DNA finns på brottsplatsen innebär det inte att jag är skyldig! På längre sikt är väl risken att informationen missbrukas.

– Det kan ske dels genom att den inte skyddas tillräckligt väl men också att det blir en form av ändamålsglidning så att det som ursprungligen skulle användas för att bekämpa grova brott kommer att användas för lite mindre grova brott och så småningom för inte alls så grova brott.

– Detta är ett problem då lagringen av den här typen av information är ett ganska stort intrång i den personliga integriteten och då måste användandet stå i proportion till detta. Stort intrång - grova brott.

Tror du att lagen kommer att användas för att slå till mot fildelare?

– Det är svårt att säga. Det kommer säkert att göras försök men här blir det återigen en fråga om när brottet anses så grovt att det är berättigat att använda informationen. Den delen i lagen som avser lagrande av vilken kund som har haft vilken ip-adress har ju också funnits tillgänglig för polis och åklagare sedan tidigare i viss mån.

– Någon ytterligare information som kan vara intressant i sådana mål tillkommer inte. Däremot blir väl tidsaspekten intressant. I dag förstörs denna information ganska snabbt. Nu måste den lagras under längre tid. Frågan är då om den får användas då den inte sparas generellt utan just i enlighet med direktivet.

CIOtv Webcast - Identity & Access Management

CIOtv Webcast - Identity & Access Management

Gmail gets better with Google+ – Google+

Gmail gets better with Google+ – Google+

onsdag 21 mars 2012

Identitet & Access » Autentisering för tjänster i molnet

Identitet & Access » Autentisering för tjänster i molnet

ostad av Anders i Cortego, IAM, SAML, tags: , , , , , , , ,
 
Ett av det stor problemen med att utnyttja olika tjänster i molnet och då framförallt så kallade "Software As A Service" (SaaS) tjänster är hur man ska hantera identiter och behörigheter.  Problemet är både administrativt såväl som säkerhetsrelaterat.

Det grundläggande problemet har varit att applikationerna i molnet ofta har krävt sin egen autentisering och hantering av användaridentiteter, eller möjligen olika komplexa "trust-lösningar".  Detta medför att man är tvungen att provisionera och de-provisionera användare både internt och externt. Det blir ytterligare ett ställe att komma ihåg att ta bort en användare när denne slutar. Det är ju extra känsligt också eftersom tjänsten finns tillgänglig på Internet och inte innanför brandväggen. En annan aspekt är att man flyttar ut känslig information (användaridentiteter och deras lösenord) till en extern part som man inte har samma kontroll på.

Cloud Security Alliance (CSA)  http://www.cloudsecurityalliance.org/ är en organisation som har som mål att promota användandet av "best practices" för att uppnå hör säkerhet vid användandet av tjänster i molnet. CSA har tagit fram CSA guide http://www.cloudsecurityalliance.org/guidance/csaguide.pdf  som beskriver 15 säkerhetsområden man bör ta i beaktande innan man beslutar sig för att använda moln-tjänster. Område 13 handlar om Identitetshantering.

CSA tycker att det bästa sättet att hantera identiteter för tjänster in molnet är en federationslösning. En beskrivning över hur en federationslösning fungerar finns på http://en.wikipedia.org/wiki/Federated_identity.
Ett exempel på en lyckad användning är det starter-kit för att använda SUN's OpenSSO som verktyg för att skapa en federationslösning till Sales Force.  En artikel som beskriver detta finns på
https://www.sun.com/offers/details/open_source_starter_kit.xml (kräver inloggning). Artikeln diskuterar problemen med behörighetshantering i ett  SaaS scenario och en steg för steg beskrivning hur man kan sätta upp en federationslösning mot SaleForce med hjälp av Open SSO.

Öppet hus 2012

Öppet hus 2012

Öppet Hus på NASDAQ OMX - Stockholmsbörsen 24 mars kl.10-16

Nyfiken på Börsen? Nu har du chansen!

 • Vill du lära dig mer om oss, våra samarbetspartners och hur börsen fungerar?
 • Vill du få kunskap om hur du utvecklar din portfölj? Lära dig aktie- och derivathandel?
 • Vill du veta mer om algohandel, börshandlade investeringsprodukter eller tävla i aktiehandel?
 • Få kunskap om några av de listade företagen, deras verksamhet och bransch
 • Eller bara ställa dina kluriga frågor till experterna och Stockholmsbörsens VD Jens Henriksson
Ta med dig din familj, vänner och vänners vänner – och deras kusiner, kollegor och grannar!

Möt spännande företag listade hos NASDAQ OMX från olika branscher
 

Under hela dagen kan du träffa dem, uppleva deras produkter och få kunskap om branschen
TeliaSonera – ett kommunikationsföretag i tiden som har siktet inställt på framtidens telecomlösningar.
Mackmyra – det svenska Whiskyföretaget som tagit steget in på börsen. De bjuder på Whiskeyskola och kunskap om Whiskeybranschens villkor och visionen framåt.
Dell AB – visar det senaste inom PC, skärmar och surfplattor samt berättar om IT branschens möjligheter och utveckling
Poolia – bemanningsbranschen har utvecklats enormt under de senaste 10 åren. Hur ser marknaden ut? Hur utvecklas branschen och dess erbjudande?
Träffa även bolagen som strävar efter att bli ett av framtidens bolag, bl.a. Performance SK8!
Ta med barnen och låt dom få en riktigt skatelektion, mitt inne på Börsen!


Hur funkar börsen? Vad är en aktie? Vi håller kurser i aktiehandelns ABC, derivatutbildning, Autotrade, etc.

Våra olika kurser är kostnadsfria och löper på olika tider under hela dagen, klicka på det ämne som intresserar dig för att komma till schema och anmälan! Antal platser är begränsat. Först till kvarn gäller.

Derivatutbildningar

Nyfiken på att lära dig mer om andra finansiella instrument?