söndag 29 april 2012

Ptosis — AAPOS

Ptosis — AAPOS

Vad är en hängande ögonlock eller ptos?

En Droopy ögonlocket eller ptos kan vara närvarande vid födseln (kongenital) eller sker senare i livet (förvärvad). Dålig utveckling av den lyftande palpebris muskel i den övre ögonlocket med resulterande onormal funktion är den vanligaste orsaken till medfödda ptos. Förvärvade ptos har många orsaker. Ptos kan innebära en eller båda övre ögonlock, med eller utan asymmetri [Se figur 1].

Vilka problem kan uppstå som en följd av barndomen ptos?

En eller flera av följande synproblem kan följa ptos i barndomen: astigmatism (brytningsfel), obstruktion av den visuella axeln, hakan upp huvudet position och amblyopi. Den onormala viloläge i ögonlocket på hornhinnan kan leda till astigmatism eller annat brytningsfel och är en riskfaktor för att utveckla amblyopi. En annan riskfaktor för amblyopi är en ögonlocket så Droopy att det faktiskt blockerar synen i ögat. Dessutom kan en haka upp huvudet möjlighet att se under hängande ögonlocket noteras. Kontraktion av frontalis muskeln (i pannan) för att hjälpa höja ögonlocket är en mycket vanlig kompensatorisk mekanism.

Vad orsakar förvärvat ptos?

Förvärvade ptos kan orsakas av neurologiska tillstånd som påverkar nerver och / eller muskler i ögat. Dessa inkluderar myasthenia gravis, progressiv extern oftalmoplegi, Horners syndrom och tredje nervförlamning. Den ptos kan kombineras med en störning i ögonrörelserna / dubbelseende. En ögonlocket massa kan också orsaka ptos.

Hur ptos utvärderas av ögonläkare?

The Eye MD frågar vanligtvis som till tiden för debut, variabilitet, och närvaro / frånvaro av dubbelseende som kan hjälpa till att fastställa orsaken till ptos. En fullständig ögonundersökning görs med särskild uppmärksamhet ägnas åt ögonlocket läget, vision bedömning brytning och huvudet position. Speciella tester såsom röntgen tentor som inte är allmänt beställs.

Hur ptos behandlas?

Då amblyopi är närvarande, lämplig behandling initieras. När potentiella amblyopi orsaka astigmatism är närvarande, är glas ordineras ofta. Tidig operation brukar anges för ett hängande ögonlock som blockerar vision (som kan orsaka fördröjd syn utveckling) eller orsakar en haka upp huvudet position (vilket kan orsaka nackproblem och / eller försening av utvecklingsstörningar färdigheter). Barn vanligtvis observeras i serie för att övervaka för visuella problem. Under förskoleåldern kirurgi kan vara indicerad om ansiktsuttryck mognad inte är tillräckligt förbättrat ptos.
Mer teknisk information kan hittas på EyeWiki webbplatsen .

Deklarationstips för privatpersoner

Deklarationstips för privatpersoner


Sidan publicerades senast 2011-04-18
 

 
Deklarationstips
privatpersoner 

Spara/dela med dig: Klicka här för att dela på facebook Klicka här för att dela på twitter Delicious
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artikelbas 2011 »   Deklarationstips för privatpersoner »   

Deklarationstips för privatpersoner

Kontrollera underlagen

Här är några tips till dig som ska deklarera som privatperson. Vårt första tips är ett bra skatteprogram, Hogia Skatt. Ett komplett program för deklaration, skatteberäkning och analyser. För de delar som nämns nedan finner du beräkningsstöd i Hogia Skatt. Innan du börjar deklarera bör du kontrollera att de kontrolluppgifter som du har fått stämmer. Det bör du egentligen göra direkt när du får dem från arbetsgivare etc. i början av året. Kontrollera t ex att ditt personnummer stämmer och att uppgifterna om lön och avdragen skatt stämmer överens med de lönebesked som du har fått under förra året. Om en kontrolluppgift är felaktig bör du genast höra av dig till den som har lämnat uppgiften. I sista hand kan du alltid ändra felaktiga uppgifter direkt i deklarationsblanketten.
Tillsammans med inkomstdeklarationen får du en specifikation som visar vilka kontrolluppgifter som har kommit in till Skatteverket. Många av kontrolluppgifterna är förtryckta på deklarationen. Men det finns också uppgifter som inte är förtryckta, t.ex. uppgifter om att du har sålt aktier, villa eller bostadsrätt. På din specifikation står det om du kan deklarera via Internet, telefon eller sms. Du har även fått en preliminär skatteuträkning som grundar sig på de förtryckta uppgifterna. Tänk på att skatten kan förändras av uppgifter du ändrar eller lägger till i deklarationen.
Kontrollera att alla uppgifter i deklarationsblanketten stämmer. Ändra om de inte stämmer! Stryk över det felaktiga beloppet och fyll i rätt belopp i den vita rutan. Ange under ”Övriga upplysningar” inkomst som saknas i de förtryckta uppgifterna. Ange utbetalarens namn, person-/organisationsnummer eller adress, beloppet samt hur mycket skatt som dragits av.
Deklarera på Internet eller i mobil (smartphone)
Du som deklarerar på Internet eller i mobilen har tillgång till dina senaste deklarationsuppgifter. Om de har ändrats sedan din blankett skickades ut, t ex att du har fått en ny kontrolluppgift, ser du de aktuella uppgifterna där.
 
Du kan godkänna uppgifterna i din inkomstdeklaration på Internet eller i mobilen om du har fått säkerhetskoder förtryckta på specifikationen till inkomstdeklarationen. Du kan även begära avdrag för resor till och från arbetet och sedan skicka in deklarationen med dessa koder. Säkerhetskoderna består av en kod för identifiering och en annan kod för underskrift.
Ska du göra andra avdrag än för resor till och från arbetet eller göra andra tillägg eller ändringar, måste du ha en e-legitimation (elektronisk ID-handling). Med e-legitimation kan du också godkänna uppgifterna i inkomstdeklarationen. Dessutom kan du lämna följande bilagor:
 • K2 (Uppskov – bostad)
 • K4 (Försäljning värdepapper)
 • K5 (Försäljning av småhus)
 • K6 (Försäljning av bostadsrätt)
 • K10 (Kvalificerade andelar – fåmansföretag)
 • NE (Inkomst av näringsverksamhet)
 • NEA (Inkomst av näringsverksamhet)
 • N8 (Skogsavdrag, Substansminskningsavdrag)
 • N9 (Nedsättning av egenavgifter)
 • Momsbilaga (näringsidkare som ska redovisa moms i inkomstdeklarationen)
Dessutom kan du deklarera uthyrning av bostad.
Bra att veta till nästa år: E-tjänsten öppnar omkring den 25 mars varje år. Om du har e-legitimation behöver du inte vänta tills din deklaration kommer med posten.
Deklarera på telefon: Det går också bra att godkänna de förtryckta uppgifterna i din deklaration genom att ringa 020-567 100. Det enda du behöver är en knapptelefon och dina säkerhetskoder som finns förtryckta på specifikationen till inkomstdeklarationen. När du är färdig kommer en uppläst bekräftelse på att Skatteverket tagit emot deklarationen. Samtalet kostar ingenting.
Deklarera via SMS: Du kan också godkänna din deklaration genom att skicka ett SMS. Du skriver ett meddelande med ditt personnummer (10 siffror i följd) följt av ett mellanslag och din kod för underskrift. Du sänder meddelandet till nummer 711 44. Du får ett SMS i retur som bekräftar att du har deklarerat.
Du kan inte göra ändringar, tillägg eller lämna bilagor när du deklarerar på telefon eller via sms.
Skatteåterbäringen före midsommar
Du som är löntagare eller pensionär kan få skatteåterbäringen redan före midsommar. Men då måste du senast den 2 maj 2011
 • deklarera via Internet, mobil, sms eller telefon och
 • anmäla konto (bankkonto, personkonto, plusgirokonto eller bankgiro), om du inte redan har gjort det.

Några av nyheterna i korthet

 • För första gången kan du deklarera i din smartphone genom att antingen hämta en kostnadsfri applikation eller ange
  http://www.skatteverket.se/mobilsom adress i din mobils webbläsare.

 • Skatt tas nu ut på alla bostadsuppskov genom schablonintäkt och det särskilda tillägget på 10% vid återföring av preliminärt uppskov har slopats. Taket för högsta möjliga uppskov har sänkts från 1 600 000 kr till 1 450 000 kr.

 • Nya regler har införts för fastighetsavgift för småhus utan byggnadsvärde, småhus på ofri grund och tomtmark med småhus på ofri grund.

 • Jobbskatteavdraget har höjts

 • Det förhöjda grundavdraget för pensionärer har höjts

 • Fr.o.m. den 1 januari 2010 gäller nya regler angående ersättningar till utomlands bosatta artister och idrottsmän. Det tidigare undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter på ersättningar enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. har slopats.

 • Reglerna om beskattning av andelsbyten har ändrats så att de inte strider mot EU-rätten. Bl.a. ska man, vid flyttning inom EES-området, inte beskattas för vinst som uppkommit vid ett andelsbyte. Beskattning sker i stället om man inte längre är bosatt inom EES eller stadigvarande vistas där. Ett andelsbyte sker om man får aktier utbytta i samband med att ett bolag går samman med ett annat bolag.


Följande punkter överensstämmer med inkomstdeklarationens uppbyggnad. Gå till den rubrik du vill veta mer om. Sammanställningen gör inte anspråk på att vara helt uttömmande.


Resor till och från arbetet, ruta 01

Du får endast avdrag för den del som överstiger 9 000 kr. Fyll i totalbeloppet på deklarationen, Skatteverket minskar automatiskt ditt avdrag med 9 000 kr. Spara alla uppgifter om dina avdrag för resorna. Uppgifterna behövs om Skatteverket begär att du styrker dina avdrag. Om du haft utgifter för särskilda resor inom EES området i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag, s.k. inställelseresa, ska du dra av dessa. Med tillträdande och frånträdande avses den första resan vid anställningens eller uppdragets början respektive den sista resan vid anställningens eller uppdragets avslutande. Avdragsrätten gäller skäliga utgifter för dessa resor.
Egen bil eller motorcykel
För att ha rätt till avdrag för resor till och från arbetet med egen bil måste du göra en tidsvinst på minst 2 timmar per dag, i förhållande till allmänna kommunikationsmedel. Avståndet ska vara minst 5 km. När du beräknar tidsvinsten ska du ta hänsyn till den tid som går åt för att parkera bilen/motorcykeln och för att gå till och från parkeringsplatsen samt till rådande trafikintensitet då resan företas. Däremot beaktas inte tidsvinst som beror på att du, i syfte att undvika körning under rusningstid, kommer till eller lämnar arbetsplatsen vid annan tidpunkt än vad som är motiverat med hänsyn till arbetstidens förläggning. Inte heller tid för att lämna eller hämta barn på förskola beaktas. Saknas allmänna transportmedel kan du få avdrag för kostnader för bil/motorcykel oavsett tidsvinst. 
 • Avdrag för resa med bil är 18:50 kr per mil.
 • Reser du med förmånsbil och betalar ditt privata drivmedel (bensin) själv är ditt avdrag 9:50 kr per mil. Om drivmedlet är diesel är avdraget 6:50 kr per mil.
 • Avdrag för resa med motorcykel/mopedbil är 9 kr per mil.
 • Avdrag för resa med moped är 4:50 kr per mil.
 • Avdrag för resa med cykel är 250 kr per år.
Avdrag medges även för faktisk väg-, bro- eller färjeavgift och trängselskatt.
Om du i din tjänst använt bilen under minst 60 dagar och minst 300 mil för år räknat får du avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats med bil/motorcykel för det antal dagar som du har använt bilen i tjänsten. Om du har använt bilen i tjänsten under minst 160 dagar och minst 300 mil för år räknat, får du göra avdrag för utgifter för bil/motorcykel för alla de dagar som du har använt bilen för resor mellan bostad och arbetsplats. Du bör under ”Övriga upplysningar” i inkomstdeklarationen ange det antal mil som du under året har kört i tjänsten.
Förmånsbil
Om den som har bilförmån har gjort resor till och från arbetsplatsen med förmånsbilen och är berättigad till avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats med bil, ska utgiften för diesel dras av med 6:50 kr per mil och utgiften för annat drivmedel (t.ex. bensin eller etanol) med 9:50 kr per mil.
Reseavdrag till och från arbetet med bil för handikappade
Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller handikapp måste använda egen bil, får du räkna med de verkliga utgifterna för resorna till och från arbetet. Vid beräkningen av de verkliga bilutgifterna ska du ta hänsyn till eventuella bidrag, t.ex. bilstöd till handikappade. Avdraget är maximerat till 37 kr per mil. Även i detta fall gäller att du får avdrag endast för den del av utgifterna som överstiger 9 000 kr.
Reseavdrag till och från arbetet, kollektivtrafik
För att ha rätt till avdrag för resor till och från arbetet med kollektivtrafik måste ditt avstånd mellan bostaden och arbetsplatsen vara minst 2 km. Du har också rätt att göra avdrag för bil eller motorcykel om det inte finns några allmänna kommunikationsmedel och om avståndet är minst 2 km.

Tjänsteresor, ruta 08

Du måste ha övernattat på annan ort under tjänsteresan om du ska få avdrag för ökade levnadskostnader (måltider, småutgifter och logi). Dessutom krävs att du ska ha rest till en plats som ligger mer än 50 km från din vanliga arbetsplats och mer än 50 km från din bostad. Om du fått traktamente enligt schablon redovisar arbetsgivaren det med kryss på din kontrolluppgift (rutorna 51 och 52). Kryssmarkeringen innebär att du inte behöver deklarera ersättningen och givetvis kan du då inte heller få något avdrag för utgifterna. Om du inte fått traktamente och gör sannolikt att du har haft ökade utgifter för måltider och småutgifter kan du ändå få göra avdrag. Vid tjänsteresa i Sverige får du antingen ett schablonavdrag med 210 kr för hel dag för måltider och småutgifter och 105 kr för logi eller avdrag med den faktiska utgiftsökningen. Vid tjänsteresa utomlands är schablonbeloppet för måltider och småutgifter ett normalbelopp (olika för olika länder) för hel dag och ett halvt sådant normalbelopp för logi. Om du har använt din egen bil eller en lånad bil när du gjort tjänsteresor får du dra av 18:50 kr per mil. Om du använt förmånsbil beräknas utgiften till 6:50 kr per mil för diesel och till 9:50 kr per mil för annat drivmedel (t.ex. bensin eller etanol). Om du har gjort tjänsteresorna med egen bil får du dessutom göra avdrag för dina utgifter för trängselskatt, väg-, bro- eller färjeavgifter. Utgifter för parkering i samband med tjänsteresa ingår inte i schablonbeloppen, utan får dras av separat. Har du fått ersättning av arbetsgivaren får du inte göra något avdrag.

Tillfälligt arbete, ruta 09

För att överhuvudtaget få avdrag krävs att du övernattar på arbetsorten och att avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är större än 50 km. Tillfälligt arbete
Har du ditt arbete på annan ort än där du har din bostad, får du normalt inte göra avdrag för ökningen av levnadskostnaderna. Du kan få avdrag om du har ett tillfälligt arbete på annan ort, t.ex. om arbetet gäller en kortare tid, om arbetet ska bedrivas på flera olika platser eller om arbetet är tidsbegränsat. Du får bara göra avdrag för måltider och småutgifter för den första månaden av vistelsen på arbetsorten. Tidsbegränsningen gäller inte avdrag för ditt boende. Du kan få avdrag för ökade utgifter för måltider och små utgifter för den första månaden med schablonbeloppet 105 kr per dag eller med den faktiska utgiftsökningen. För boendet får du avdrag för vad du faktiskt har betalat. Om du haft utgifter för boende, men inte kan visa storleken av dem, får du göra avdrag med 105 kr per natt. Beloppen gäller arbete i Sverige.
Dubbel bosättning
Om du har tagit arbete och flyttat till ny ort men behållit den gamla bostaden kan du få avdrag för ökade levnadskostnader under en begränsad tid. Observera att det är olika tidsbegränsningar för avdrag för måltider och småutgifter och för ditt boende. Du får bara göra avdrag för ökade utgifter för måltider och småutgifter för den första månaden med schablonbeloppet 63 kr per dag eller med den faktiska utgiftsökningen. Du får göra avdrag för din boendekostnad på den nya orten. Du kan få avdrag under längst två år. Gifta och sambor får göra avdrag även efter denna tid om den dubbla bosättningen beror på makens eller sambons förvärvsverksamhet. I sådana fall kan du få avdrag under sammanlagt längst fem år.
Hemresor
Om du pga. ditt arbete vistas på annan ort än hemorten, kan du få avdrag för utgifter för hemresor. Du får avdrag med högst en resa per vecka med det billigaste färdsättet. Du får avdrag för utgift för tåg eller skälig utgift för flygresa även om detta inte är billigast. Du kan få avdrag även om förutsättningarna för avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa, tillfälligt arbete eller dubbel bosättning inte är uppfyllda.

Övriga utgifter, ruta 06

För övriga utgifter gäller att dessa bara får dras av till den del utgifterna under inkomståret sammanlagt överstiger 5 000 kr. I inkomstdeklarationen ska du dra av totalbeloppet. Skatteverket minskar automatiskt ditt avdrag med 5 000 kr. Till övriga utgifter hänförs utgifter för exempelvis nödvändig facklitteratur, arbetsverktyg, skyddskläder och mätnings-/granskningsavgift. Om du är arbetslös och har fått arbetslöshetsersättning från A-kassa har du rätt till avdrag för t ex resor i samband med besök på arbetsförmedlingen. Du får inte göra avdrag för avgift till arbetslöshetskassan eller fackföreningsavgiften.

Pensionsförsäkring (ruta 43)

En fysisk person får i normalfallet göra avdrag för pensionsförsäkringspremier (utländska och svenska) med max 12 000 kr. Du får inte göra avdrag för kapitalförsäkringar. Här fyller du också i ev. avdrag för periodiskt understöd (enligt dom eller avtal) till tidigare make.


Skattereduktion enligt meddelande eller skattereduktion för förmån (ruta 46)

Hushållsarbete och ROT-arbete kallas med ett gemensamt namn för husarbete. Det ifyllda beloppet är summan av den skattereduktion som hör till årets deklaration och har meddelats till och med den 26 februari 2011. Eventuella skattereduktioner som meddelats därefter kommer att framgå av ditt slutskattebesked under förutsättning att det finns utrymme för mer skattereduktion. Husarbete utfört och betalt under 2010
Om du har anlitat någon för husarbete under 2010 så har du fått en preliminär skattereduktion om du bara har betalat halva arbetskostnaden (fakturamodellen). Din slutliga skattereduktion bestäms när din slutliga skatt räknas ut. Det är inte säkert att din slutliga skattereduktion överensstämmer med den preliminära. Det beror på hur mycket du ska betala i statlig och kommunal inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt eftersom skattereduktionen bara kan räknas av mot dessa skatter. Allmän pensionsavgift, kyrkoavgift och begravningsavgift måste du alltid betala. Vilket belopp du kan få i slutlig skattereduktion beror också på vilka andra skattereduktioner som ska räknas av när din slutliga skatt beräknas.
I skatteuträkningen är den slutliga skatten minskad med din slutliga skattereduktion för husarbete, dvs. den skattereduktion som du har rätt till när skatteuträkningen görs utifrån förtryckta uppgifter. Den preliminära skattereduktionen innebär att du har fått skattereduktion redan ”i förskott” genom att slippa betala en del av arbetskostnaden till utföraren av husarbetet. Därför återläggs det tillgodoförda beloppet och tas upp som en pluspost i skatteuträkningen. Har du tillgodoförts mer i preliminär skattereduktion än vad du har rätt till i slutlig skattereduktion blir du återbetalningsskyldig för mellanskillnaden. Har du fått ett förskott och det senare konstateras att du har rätt till beloppet blir effekten plus/minus noll kronor.
Omfördelning av skattereduktion
Är ni flera personer i hushållet som har låtit utföra husarbetet är det i vissa fall möjligt att omfördela skattereduktion enligt fakturamodellen till någon annan i hushållet. Gäller skattereduktionen ROT-arbete krävs det dock att den som ska ta emot skattereduktionen är ägare till den bostad där arbetet har utförts. Om exempelvis du och din make har låtit utföra ROT-arbetet på ert gemensamt ägda småhus och din make kan utnyttja skattereduktion som du inte har möjlighet att utnyttja, kan ni begära omfördelning under ”Övriga upplysningar” i era deklarationer. Tänk i så fall på att du aldrig kan få en högre skattereduktion för husarbete än 50 000 kr. Observera att det är du som har tillgodoförts den preliminära skattereduktionen som blir återbetalningsskyldig även om du gör en omfördelning av skattereduktion enligt fakturamodellen. Den andra personen kommer dock att få en skatteminskning med det belopp som han eller hon kan utnyttja av den omfördelade skattereduktionen.
Husarbete som förmån
Om du har haft husarbete som förmån framgår det av kontrolluppgiften, och skattereduktionen är förtryckt på deklarationsblanketten.
Mer information finns i broschyren ”Skattereduktion för husarbete – som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009” (SKV 322).


och


Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt 

Det är ägaren av fastigheten den 1 januari 2010 som ska betala avgiften eller skatten för hela kalender året 2010. Varje delägare betalar avgift/skatt för sin andel. Vid ett ägarbyte är det tidpunkten för äganderättens övergång som avgör när en ny ägare ska börja betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Skatteverket har förtryckt ett underlag för fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Det förtryckta beloppet är det taxeringsvärde, eller den del av taxeringsvärdet, som är underlag för avgiften eller skatten. Kontrollera att underlaget stämmer, t.ex. att du var ägare till fastigheten den 1 januari 2010. Om du behöver ändra ett förtryckt underlag, måste du ange det under ”Övriga upplysningar” och förklara varför. Du kan inte ändra beloppet på blanketten vid punkt 5 eller 6.

Fastighetsavgift

Småhus
Varje färdigbyggt småhus får fastighetsavgift. Underlaget blir inte högre än 851 600 kr för varje bostadsbyggnad även om taxeringsvärdet är högre. Hel fastighetsavgift 0,75 % är maximalt 6 387 kr för varje bostadsbyggnad (6 387 kr = 0,75 % av 851 600 kr). Om 0,75 % av taxeringsvärdet för småhuset och tillhörande tomtmark ger en lägre avgift, ska det gälla i stället.
Halv fastighetsavgift 0,375 %. Nybyggda småhus med värdeår (nybyggnadsår) 2000–2004 betalar halv fastighetsavgift på maximalt 3 193 kr för varje bostadsbyggnad (3 193 kr = 0,375 % av 851 600 kr). Om 0,375 % av taxeringsvärdet för småhuset och tillhörande tomtmark ger en lägre avgift, ska det gälla i stället.
Ingen fastighetsavgift. Nybyggda småhus med värdeår (nybyggnadsår) 2005–2009 är befriade från fastighetsavgift.
Småhus utan byggnadsvärde
Om ditt småhus saknar taxerat byggnadsvärde (för att värdet inte uppgår till minst 50 000 kr) men huset ändå är färdigbyggt, betalar du från och med i år fastighetsavgift på tomtmarksvärdet i stället för fastigetsskatt. Du måste själv anmäla till Skatteverket om du har en tomt med småhus som enligt de nya reglerna ska få fastighetsavgift istället för fastighetsskatt, men tomten inte ingår i det förtryckta underlaget för fastighetsavgift. Beskriv småhusets användning och storlek under ”Övriga upplysningar”. Ange även kommun, fastighetsbeteckning och taxeringsenhetsnummer (finns i ditt senaste beslut om fastighetstaxering).
Hel fastighetsavgift 0,75 % är maximalt 6 387 kr för varje bostadsbyggnad (6 387 kr = 0,75 % av 851 600 kr). Om 0,75 % av taxeringsvärdet för småhuset och tillhörande tomtmark ger en lägre avgift, ska det gälla istället. I specifikationen till deklarationsblanketten ser du om småhus utan byggnadsvärde ingår i ditt förtryckta underlag.
 
Småhus på ofri grund
Underlaget för småhus på ofri grund blir inte högre än 425 734 kr för varje bostadsbyggnad även om taxeringsvärdet är högre.
Hel fastighetsavgift 0,75 % är maximalt 3 193 kr (3 193 kr = 0,75 % av 425 734 kr). Om 0,75 % av det taxerade bostadsbyggnadsvärdet ger en lägre avgift, ska det gälla istället.
Halv fastighetsavgift 0,375 %. Om ett nybyggt småhus står på ofri grund och har värdeår (nybyggnadsår) 2000–2004, är fastighetsavgiften maximalt 1 596 kr (1 596 kr = 0,375 % av 425 734 kr). Om 0,375 % av det taxerade bostadsbyggnadsvärdet ger en lägre avgift, ska det gälla istället. I specifikationen till deklarationsblanketten ser du om småhus på ofri grund ingår i ditt förtryckta underlag.
Arrendetomter och liknande
Om du äger en tomt som är bebyggd enbart med ett småhus som har en annan ägare (småhus på ofri grund) betalar du från och med i år fastighetsavgift på tomtmarksvärdet i stället för fastighetsskatt. Underlaget blir inte högre än 425 734 kr för varje tomtmark även om taxeringsvärdet är högre. Hel fastighetsavgift 0,75 % är maximalt 3 193 kr (3 193 kr = 0,75 % av 425 734 kr). Om 0,75 % av det taxerade tomtmarksvärdet ger en lägre avgift, ska det gälla istället.

Fastighetsskatt

Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande 1,0 %
Här har Skatteverket förtryckt det taxeringsvärde som är underlag för 1,0 % fastighetsskatt för
 • småhus och ägarlägenheter som är taxerade som under uppförande
 • obebyggd tomtmark för småhus och ägarlägenheter

Ränteinkomster, utdelningar m.m.

Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket har fått, t.ex. ränteinkomster, utdelningar på aktier och vinst på sålda andelar i räntefonder. Skatt tas ut på bostadsuppskov. Du som har uppskov med vinst vid försäljning av bostad (preliminärt eller slutligt) ska betala skatt på uppskovsbeloppet. Det sker genom att en schablonintäkt tas upp i kapital med 1,67 % av uppskovsbeloppets storlek den 1 januari 2010. Skatt tas ut med 30 % av schablonintäkten vilket motsvarar en skatt på cirka 0,5 % av uppskovsbeloppet. Schablonintäkten är ifylld på din deklaration och ingår i beloppet vid ruta 50, ränteinkomster m.m. Observera att schablonintäktens storlek inte påverkas om du gör en återföring i årets deklaration.
I ruta 50 lägger du till vinst enligt blankett K4 avsnitt C. Du kan t.ex. ha löst in eller sålt nollkupongare under 2010. Här lägger du också till vinst enligt blankett K9 avsnitt B. Har du fått någon ränta som du inte fått kontrolluppgift på, t.ex. ränta från en privatperson? Den lägger du också till här. Skriv utbetalarens namn under ”Övriga upplysningar”. För privatperson skriver du även personnummer eller adress. Fyll i det rätta totalbeloppet i ruta 50.

Utländsk skatt på aktieutdelningar

Har du betalat utländsk skatt på aktieutdelningar? På den preliminära skatteuträkningen kan du se om Skatteverket har räknat av den utländska skatten från den svenska skatten. Har Skatteverket inte räknat av den utländska skatten? Om du har överskott av kapital får du begära avräkning under ”Övriga upplysningar”. Har du i stället underskott av kapital kan du begära avdrag för den utländska skatten. Det gör du i ruta 53 (Ränteutgifter m.m.).

Utdelning från onoterade företag

Har du fått utdelning från ett bolag som är onoterat? Du ska då i de flesta fall lämna blankett K10 (kvalificerade andelar) eller K12 (okvalificerade andelar).

Överskott vid uthyrning av privatbostad

Om du under 2010 har hyrt ut din villa, fritidsfastighet, ägarlägenhet, bostadsrättslägenhet, hyreslägenhet eller enstaka rum, ska du redovisa uthyrningen. Räkna ut överskottet (inkomsten) och fyll i det i ruta 51.

Vinst fondandelar

Det ifyllda beloppet vid ruta 54 är summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket fått på vinster på sålda fondandelar (aktiefond och blandfond). Det ifyllda beloppet vid ruta 64 är motsvarande summa på ej marknadsnoterade fondandelar.

Vinst värdepapper m.m.

I ruta 54 lägger du till vinst vid försäljning av marknadsnoterade aktier m.m. (blankett K4 avsnitt A), återfört uppskovsbelopp (K4 avsnitt B), vinst vid försäljning av kvalificerade andelar i ett fåmansföretag (K10), vinst vid försäljning av kvalificerade övriga delägarrätter (K10A), vinst vid försäljning av okvalificerade andelar i onoterade företag (K12 avsnitt B) och vinst vid andelsbyte av kvalificerade andelar (K13). Lägg ihop vinst från blanketterna med eventuell ifylld vinst fondandelar vid ruta 54 och fyll i totalbeloppet i ruta 54. I ruta 64 lägger du till vinst vid försäljning av andra värdepapper än aktier och obligationer (blankett K4 avsnitt D), vinst vid försäljning av personliga tillgångar (K9 avsnitt A), vinst vid försäljning av okvalificerade andelar i onoterade företag, t.ex. bostadsrätt i en s.k. oäkta bostadsrättsförening (K12 avsnitt E) och vinst vid avyttring av andelar i handels- eller kommanditbolag (K15A, K15B). Lägg ihop vinst från blanketterna med eventuell ifylld vinst fond andelar vid ruta 64 och fyll i totalbeloppet i ruta 64.

Vinst fastighet, bostadsrätt

I ruta 65 lägger du till vinst vid försäljning av småhus och ägarlägenhet (blankett K5) samt bostadsrätt (K6). Här lägger du också till återfört uppskov från blankett K2. I ruta 75 lägger du till vinst vid försäljning av näringsfastighet (blankett K7) och näringsbostadsrätt (K8).

Ränteutgifter m.m.

Det ifyllda beloppet vid ruta 53 är summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket fått, t.ex. ränteutgifter, tomträttsavgäld och förlust på sålda andelar i räntefonder. I ruta 53 lägger du till förlust enligt blankett K4 avsnitt C och blankett K9 avsnitt B. Här ska du också göra avdrag för de räntor du har betalat till en privatperson och för andra ränteutgifter som du inte fått kontrolluppgift på. Under ”Övriga upplysningar” skriver du långivarens namn, person-/organisationsnummer och adress samt hur mycket ränta du har betalat under 2010. Fyll i det rätta totalbeloppet i ruta 53.
Gemensamt betalningsansvar för ett lån
Tänk på att din bank fördelar räntorna lika mellan dig och den person som du delar lånet med, om ni inte har meddelat banken något annat.

Avdrag för förvaltningsutgifter

Har du haft förvaltningsutgifter på mer än 1 000 kr som du har rätt att dra av? Fyll i så fall i hela utgiften (totalbeloppet) i ruta 61. Skatteverket minskar automatiskt ditt avdrag med 1 000 kr.

Förlust fondandelar

Det ifyllda beloppet vid ruta 81 är summan av beloppen på de kontrolluppgifter Skatteverket fått på förluster på sålda fondandelar (aktiefond och blandfond). Det ifyllda beloppet vid ruta 83 är motsvarande summa på ej marknadsnoterade fondandelar.

Förlust värdepapper m.m.

I ruta 81 lägger du till summa förlust från försäljning av marknadsnoterade aktier m.m. (blankett K4 avsnitt A), förlust vid försäljning av kvalificerade andelar i ett fåmansföretag (K10), förlust vid försäljning av okvalificerade andelar i onoterade företag (K12 avsnitt B) och förlust vid andelsbyte av kvalificerade andelar (K13). Lägg ihop förlust från blanketterna med eventuell ifylld förlust fondandelar vid ruta 81 och fyll i totalbeloppet i ruta 81. I ruta 83 lägger du till summa förlust från försäljning av andra värdepapper än aktier och obligationer (blankett K4 avsnitt D), förlust vid försäljning av kvalificerade övriga delägarrätter (K10A), förlust vid försäljning av okvalificerade andelar i onoterade företag (K12 avsnitt E) och förlust vid avyttring av andelar i handels- eller kommanditbolag (K15A/B). Lägg ihop förlust från blanketterna med eventuell ifylld förlust fondandelar vid ruta 83 och fyll i totalbeloppet i ruta 83.

Förlust fastighet, bostadsrätt

I ruta 85 lägger du till förlust från försäljning av småhus och ägarlägenhet (blankett K5) samt bostadsrätt (K6). I ruta 88 lägger du till förlust från försäljning av näringsfastighet (blankett K7) och näringsbostadsrätt (K8).

Observera!
Du ska inte dra bort (kvitta) förlust från vinst. Du ska inte heller räkna ut hur stor del av vinsten eller förlusten (kvotera) som är skattepliktig respektive avdragsgill. Det gör Skatteverket åt dig. Om du har flera olika vinster, t ex både från försäljning av aktier och bostadsrätt, ska du inte heller räkna ihop dessa. Redovisa detta i olika rutor på deklarationsblanketten. Om du använder Hogia Skatt görs detta i skatteberäkningsbilagan där både kvotering och kvittning också finns specificerad.
Copyright © 1999-2012 Hogia

 

torsdag 26 april 2012

Mozilla Firefox | Firefox for Android | Download Firefox to your mobile device

Mozilla Firefox | Firefox for Android | Download Firefox to your mobile device

Google Drive pressar konkurrenterna - Computer Sweden

Google Drive pressar konkurrenterna - Computer Sweden

Googles nya molnlagringstjänst Google Drive hotar många mindre lagringsaktörer i molnet, enligt analytiker.  
 
I går tog Google ett bautakliv in på molnlagringsområdet, som redan lockat hundratals miljoner användare. Nu vill Google få över dessa från konkurrenter som Microsoft, Dropbox och Box. Frågan är om de mindre aktörerna kan stå emot.

– När en jättegorilla faller ned i poolen plaskar det ordentligt. Det betyder inte att den simmar bra. Det finns rum för mängder av aktörer på marknaden, men Google sätter press på konkurrenterna, framför allt de mindre, säger Gartners analytiker Michael Gartenberg, till IDG News.

Liksom Apple och Microsoft har Google ett stort antal användare. Många är konsumenter som använder tjänster och program som Gmail, Docs och Chrome. Just mängden av sådana kundrelationer ger Google en fördel, när företaget nu ska försöka få över fler användare till sin nya lagrings- och synkroniseringstjänst.

Google Drive slår inte direkt mot Microsofts tjänst Skydrive eller Apples Icloud, utan hotar snarare mindre och specialiserade leverantörer som Dropbox, Box, Sugarsync och Yousendit.

– Dessa tilltalar i högre utsträckning teknikentusiaster, inte genomsnittskonsumenter. Och när det handlar om att anamma sådana tjänster spelar kundrelationer en viktig roll, säger Michael Gartenberg.

Utmaningen för de mindre företagen är att nå ut till konsumenterna eller att rikta sig mot nya marknadssegment. Problemet är att även Google är ute efter alla - både konsumenterna, affärsanvändarna, småföretagen och i slutändan även storföretagen.

Dropbox säger i ett uttalande företaget är starkare än alla andra i sin nisch.

– Företag i alla former och storlekar har försökt under åren, men vi har legat före, genom att bygga den bästa upplevelsen, som miljontals användare älskar, säger en talesperson för Dropbox.

Även John Webster, analytiker på Evaluator Group som är inriktat på datalagring, menar att Google är i kraft av sin storlek kan slå ut konkurrensen.

– Om Google vill driva mindre aktörer ut från marknaden, så är det möjligt att de lyckas. De kan göra det svårare för mindre aktörer att tjäna pengar.

Chris Yeh, plattformschef på företagstjänsten Box, säger att Googles intåg på marknaden visserligen oroar, men också bekräftar vad hans och andra företag har gjort under många år.

– En sak som slår mig är att det var väldigt svårt när vi grundade Box att få någon att bry sig om vad vi gjorde. Så det finns definitivt en känsla att den här veckan har varit bra för oss, säger han.

Chris Yeh anser att Google Drive är mer av en konsumentprodukt, men det lär knappast dröja innan Google kan erbjuder mer företagsanpassade tjänster.

– De startar från en stark position, eftersom de har Google Docs, som både är populärt bland konsumenter och företag, säger han.

Box har sedan tidigare en stark relation med Google och dess lagringstjänst Documents. Google Docs kan exempelvis öppnar filer i Box. Å ena sidan arbetar alltså Box ihop med Google, men å andra sidan räknar Chris Yeh med att möta dem som konkurrent därute.

– Men det tar ett tag för Google att komma ifatt på företagssidan. Vi har befunnit oss där ett bra tag, säger han.

IDG News.


"Apple ligger tio år efter Microsoft i säkerhet" - TechWorld

"Apple ligger tio år efter Microsoft i säkerhet" - TechWorld

Eugene Kaspersky, VD för säkerhetssföretaget Kaspersky Lab, menar att Apple går en hård framtid till mötes. Nu pratar han givetvis inte om en vikande försäljning utan om datorsäkerhet, och han säger att Apple redan fått börja känna på det hårdare klimatet.  
 
När Eugene Kaspersky talade på Info Security 2012-mässan i London tidigare i veckan, sa han att när det gäller datasäkerhet, är Mac-plattformen ett decennium bakom Microsoft och att Apple har flera saker att lära av sin rival.

- De kommer att förstå mycket snart att de har samma problem som Microsoft hade för 10 eller 12 år sedan. De kommer att behöva göra förändringar när det gäller uppdateringscykeln och de kommer att tvingas investera mer i sina säkerhetsgranskningar för programvaran, sa Kaspersky.

Uttalandena kommer i kölvattnet av Flashback-trojanen som uppskattas ha smittat mer än 600 000 Macar. Nya siffror visar en pågående infektion som omfattar runt 185 000 maskiner över hela världen.

Apple lappade sårbarheten i systemet som utnyttjades av Flashback, och släppte ett borttagningsverktyg för infekterade maskiner. Men man fick ändå kritik från säkerhetsexperter för att det tog för lång tid. Säkerhetsföretag - inklusive Kaspersky - fick också Apple att se långsamma ut genom att erbjuda sina egna verktyg för att upptäcka och ta bort Flashback, innan Apple lanserade en officiell fix.

Apple visade nyligen upp planer för nya och förbättrade skyddsåtgärder i framtida versioner av programvaran. De två senaste versionerna av Mac OS X har en inbyggd malware-scanner som heter XProtect som kan känna av känd malware och sätta den i karantän. Snart kommer Apple också att kräva att apps som säljs genom App Store måste vara kompatibel med nya regler för sandbox-avgränsning som syftar till att hindra program från att  skada användarens filer eller andra delar av systemet.

Apple har också presenterat Gatekeeper, en teknik som kommer att byggas in i kommande OS X Mountain Lion, som ger användarna ett sätt att endast installera program som har undertecknats av registrerade utvecklare.

Även med dessa saker i åtanke, hävdar Eugene Kaspersky att Apples framgångar kommer att fortsätta att göra Mac till en allt attraktivare måltavla.

- Cyber ​​brottslingar har nu insett att Mac är ett intressant område. Det finns mer skadlig kod, det är inte bara Flashback eller Flashfake. Välkommen till Microsofts värld, Mac. Den är full av skadlig kod.

IBM - Smarter Business 2011 - Sverige

IBM - Smarter Business 2011 - Sverige

Ubuntu TV - utan boxar och kablar - TechWorld

Ubuntu TV - utan boxar och kablar - TechWorld

Canonical, företaget bakom Linuxdistributionen Ubuntu, presenterade ett koncept på en helt ny tv-lösning under Consumer Electronics Show i Las Vegas.

"Allt du vill ha i en tv - i en tv" är Canonicals slogan för sitt nya tv-koncept, Ubuntu TV, som företaget visar upp på världens största teknikmässa, CES i Las Vegas. Man hoppas att systemet blir en viktig aktör för nästa generation av uppkopplade tv-apparater.

Canonical är trötta på alla boxar och kablar som behövs för något så rudimentärt som tv-tittande.

Konceptet presenteras även i en film som Canonical laddat upp på Youtube. Tv-konceptet är tätt integrerat med Ubuntus nya gränssnitt Unity där du kan söka i ett videobibliotek, eller söka i alla tillgängliga kanalers programtablåer.

Allt ska gå att sköta via endast en fjärrkontroll. I konceptet visar Canonical upp hur du enkelt ska kunna byta språk och undertexter under tiden du ser på en film. Ett sänt tv-program ska du kunna spela in genom att söka upp programmet i tablån och markera "spela in".

Konkurrensen är däremot stor. Samsung och LG har under samma teknikmässa visat upp tv-apparater som stöder Google TV - Googles Android-baserade version med appar speciellt utformade för tv-tittande.

Ubuntus video kan du se här nedan: 

Nu blir videosamtal supersimpelt - TechWorld

Nu blir videosamtal supersimpelt - TechWorld

Vill du bygga nästa AT&T, MSN eller Skype? Snart blir det en barnlek.
 
Webben har hitills mest varit känd för att förmedla relativt statiskt material som texter, bilder och filmer.

Realtidsmedia som videosamtal har visst funnits men då i form av externa insticksmoduler som ofta lämnat mycket övrigt att önska.

Nu är Google i full färd med att bana vägen för utvecklare som vill bygga in videosamtal i sina webblösningar.

Tekniken kallas för Webrtc och förvärvades av Google tack vare uppköpet av Global IP Solutions.

Webrtc är en webbimplementation av strömmande realtidsmedia som passar utmärkt för videosamtal och är nu integrerat i Googles utvecklingsversion av Chrome.

Redan nu kan alltså nyfikna utvecklare ladda hem och installera utvecklingsversionen av Google Chrome, starta webbäsaren från kommandoprompten med växeln --enable-media-stream och skriva program som gör det möjligt att prata över nätet.

Googles teknik följer specifikationerna för realtidsmedia som den beskrivs av W3C. Googles implementation av Webrtc baseras i dagsläget på en äldre version av W3Cs modell men tanken är att den framöver kommer uppdateras till en aktuell version.

Så säkrar du bäst hemarbetsplatsen - TechWorld

Så säkrar du bäst hemarbetsplatsen - TechWorld

Allt fler vill kunna jobba hemifrån, men hur ska man säkra hemarbetsplatsen så att känslig information aldrig hamnar på torrent eller hos Wikileaks? Vi går igenom fem grundläggande metoder.
 
Allt fler vill kunna arbeta hemma eller på annan plats utanför kontorets skalskydd. Många kräver i princip att de ska kunna sitta på en av Bahamas stränder och arbeta med samma tillgång till information som om de befann sig vid skrivbordet på kontoret.
I den här artikeln kommer vi att beskriva vad it-avdelningen bör ha som strategi för att införa olika typer av lösningar för att kunna uppnå en säker hemarbetsplats.


Säkert men användarvänligt
Det finns olika säkerhetsnivåer som man måste ta hänsyn till, där de högre nivåerna av säkerhet påverkar dels användarens möjligheter att arbeta flexibelt, dels administratörens möjligheter att rulla ut lösningarna och att hjälpa användare som har problem.
Det hotscenario som artikelns upplägg grundar sig på är att användaren missbrukar eller förlorar sin utrustning. Om vi försöker sammanfatta problemet: ju längre användaren är från arbetsplatsen desto svårare kommer det bli att kontrollera hur informationen hanteras.

Vi kommer därför att gå igenom olika säkerhetshöjande åtgärder i stigande prioritetsordning baserad på hur länge användaren är tänkt att jobba hemifrån.


1. Krypterade minnesstickor


usbBegreppet ”jobba hemifrån” kan innebära många olika användarscenarion. I det enklaste fallet innebär det att användaren tar hem dokument för att arbeta på sin hemmadator.

Det fysiska media som dokumenten transporteras på är i dag usb-minnesstickor av olika sorter. Ett problem med stickorna är att de är så pass små att användarna ofta förlägger dem eller helt enkelt tappar dem. Ofta bryr sig användarna inte ens om den förlorade stickan utan skaffar en ny.

Ett sätt att skydda sitt företags information är att förse användarna med krypterade stickor. Det finns både billiga, inte så värst säkra varianter och lite mer exklusiva och säkrare varianter.
De sämsta ”säkra” stickorna erbjuder en krypteringslösning, men utan att leverantören förbinder sig att lösningen är säker.


Säkrare sticka kostar mer
Vi rekommenderar en usb-sticka som är fips 140-2-evaluerad enligt nivå 2 eller nivå 3 för att skydda företagsinformation.
Standarden fips 140-2 ställer krav på hur en kryptografisk enhet ska skydda nycklar och säkerhetsparametrar. Den stora skillnaden är att det för nivå 2 endast finns krav på att det ska vara svårt att komma åt säkerhetsrelaterad information, till exempel nycklar, medan nivå 3 uttryckligen kräver att nycklar och säkerhetsrelaterad information ska raderas om någon försöker manipulera enheten. Prisskillnaden mellan nivå 2 och 3 är avsevärd.

Det som är viktigt vid val av usb-stickor för hemarbete är att de som minst har följande egenskaper:

1. Är evaluerad enligt fips 140-2 nivå 2.
2. Tvingar användaren att kryptera all information.
3. Tvingar användaren att välja ett komplext lösenord.

Som exempel på leverantörer av denna typ av stickor kan nämnas Kingston och Ironkey.

Det finns naturligtvis andra metoder för att skapa krypterade areor på stickor, till exempel Bitlocker To-Go och Truecrypt, men om du funderar i de banorna är det viktigt att du utvärderar lösningarna separat utifrån hotbilden eftersom de ger ett betydlig lägre skyddsnivå.


Har du möjlighet att jobba hemifrån?
2. Krypterad hårddisk

Att kryptera hårddisken är också ett självklart val för att säkra hemarbetsplatsen. Det förekommer allt för ofta att bärbara datorer tappas och även försvinner vid inbrott. En väl krypterad hårddisk gör att man slipper oroa sig för informationen i ett sådant fall.
Det är dock inte bara att slänga på vilken kryptering som helst, utan den måste vara rätt konfigurerad och rätt använd för att ge önskat skydd.

På samma sätt som för krypterade usb-stickor finns olika nivåer av säkerhet på hårddiskkryptering – vi väljer att notera tre nivåer.
Den lägsta nivån är helt och hållet mjukvarubaserad. Det innebär att upplåsning av disk endast baseras på användarens valda lösenord, vilket innebär att säkerheten är helt beroende på valet av lösenord. Ett exempel på mjukvarubaserad hårddisk-kryptering är programmet Truecrypt.


krypterad_hårddisk


Finns redan i burkarna
Nästa steg är hårddisk-kryptering med stöd av tpm, trusted platform module. Den här tekniken finns i dag i de flesta bärbara datorer avsedda för företagsbruk. Den gör integritetskontroller gentemot datorn och sparar kryptonycklar på ett säkert sätt. Bitlocker i Windows Vista och Windows 7 är just en sådan tillämpning.

Det finns dock en betydande brist i att tillämpa Bitlocker på det här sättet. Principen bygger på att tpm gör en integritetskontroll, det vill säga kontrollerar om bootsektorn har förändrats eller om hårddisken flyttats till en annan hårdvara. Om integritetskontrollen är okej släpper tpm kryptonycklarna till operativsystemet som därefter kan dekryptera disken. En angripare kan då genom en direktminnesåtkomst-attack (dma-attack) plocka ut nycklarna efter att datorn har startat och sedan dekryptera hårddisken. Förfarandet används vid till exempel kriminaltekniska undersökningar. Med rätt utrustning lär attacken ta cirka tio minuter.

Det är därför viktigt att manuell upplåsning av tpm krävs vid systemstart. Som administratör kan man lägga in en pin-kod för upplåsning av tpm med hjälp av kommandot:

manage-bde –protectors –add %systemdrive% -tpmandpin <4-20 digit numeric PIN>

Det finns lösningar som datorleverantörer paketerar med vissa typer av datorer som ger ett bättre administrativt stöd för det här. Genom att säkra tpm med pin vid systemstart kan informationen lagrad på den krypterade hårddisken betraktas som starkt skyddad.


3. Härdning och skydd mot skadlig kod

Virusskydd och andra program för skydd mot skadlig kod används mer eller mindre slentrianmässigt av it-avdelningar. Problemet är att skyddet oftast endast skyddar mot redan känd skadlig kod. För att skydda mot skräddarsydd skadlig kod eller riktade angrepp måste virusskyddsprodukten kombineras med att datorn härdas.
En person som arbetar hemifrån bör inte ha administrativa behörigheter på sin dator, och än mindre möjlighet att själv kunna installera program. Det innebär normala användarbehörigheter, och pc:n ska vara härdad därefter. Det blir då möjligt att använda inbyggda säkerhetsfunktioner i till exempel Windows 7 och Internet Explorer utan att detta stör bruket av datorn allt för mycket.


steg3


Inget utrymme för klantighet
Det som är viktigt är att användarna inte, av ren naivitet, ska ha möjlighet att köra kod som kan vara skadlig. Det innebär att man ska se till att uac (user access control) ställs på högsta nivå och att Internet Explorer inte exekverar kod.

Ett bra sätt att komma igång och härda en klient är att direkt tillämpa sslf-mallar, specialized security limited functionality. Microsoft har tagit fram sådana för Windows XP och Windows Vista. Sslf för Windows 7 återfinns hos amerikanska it-säkerhetsmyndigheten Nists webbplats www.nist.gov

Fokus avseende skydd mot skadlig kod ligger alltså inte på virusskyddsprogrammet utan i hur klienten är härdad, där virusskyddsprogrammet ska ses som en av flera säkerhetshöjande åtgärder.


infograf

För att säkra hemarbetsplatsen krävs en kombination av mekanismer, vilket ofta innebär ett flertal olika produkter. Det innefattar lösningar för att skydda lokalt lagrad data, autentisering mot företagsnätverket, säkring av kommunikation, behörighetskontroll samt skydd mot skadlig kod.
 
4. Säker fjärråtkomst

En hemarbetande användare vill ofta kunna nå alla it-system för att kunna utföra sitt arbete. Det handlar inte bara om självklarheter som e-post, utan allt oftare kräver användarna att de ska ha möjlighet att nå allt från verksamhetskritiska system till företagets kompletta arkiv av information.

Det finns två sätt att närma sig detta. Ett är online-baserad fjärruppkoppling, det vill säga att användaren måste var uppkopplad mot sin arbetsplats för att kunna utföra sitt arbete, men att informationen aldrig lämnar skalskyddet annat än som terminalskärm. Det här kräver att hemarbetaren har ständig tillgång till bra bandbredd.

Det andra sättet är offline-baserad fjärruppkoppling, vilket innebär att användaren kan koppla upp sig till sin arbetsplats och ladda ner den information som han eller hon har behov av.


citrix_access_gatewayAsymmetriska nycklar
Båda lösningarna innebär någon form av vpn-förbindelse. Då användaren kopplar upp sig är det viktigt att två kriterier avseende vpn-kopplingen är uppfyllda. Det första är att uppkopplingen är ömsesidigt autentiserad. Både klient och server har installerat ett asymmetriskt nyckelpar (certifikat) för att autentisera sig mot varandra. Det andra är att klienten inte tillåter split-tunneling, det vill säga att all trafik dirigeras till vpn-gatewayen då användaren är uppkopplad. När de två kriterierna är uppfyllda kan man börja fundera över vilken tillgång som ska ges till system och information.

Den enklaste varianten är att ge användaren tillgång till en filserver och låta användaren lokalt spara all e-post i klienten. Fördelen med det är att användaren kan arbeta offline, men nackdelen är att säkerheten kring klienten då blir viktigare.

En mer kostsam variant, som är säkrare, innebär att användaren endast får tillgång till informationen via ett titthål, terminalfönster mot en terminalserverlösning.


Användaren måste vara uppkopplad
Om man har höga säkerhetskrav stänger man av distansarbetarens möjligheter att montera diskar, skriva ut på lokal skrivare och använda klipp-och-klistra-funktioner. Det betyder att användaren då hela tiden måste vara uppkopplad för att kunna utföra sitt arbete, men fördelen ur företagets/organisationens synvinkel är att informationen egentligen aldrig lämnar skalskyddet. (Säkerhetsnivån måste dock synkroniseras med hur användaren får tillgång till e-post via internet.)

Som exempel på offline-åtkomstlösning kan nämnas Microsofts Direct Access, och som exempel på online-åtkomst kan vi nämna Citrix Access Gateway.
 
5. Stark autentisering

steg5Autentisering som koncept svarade tidigare endast på frågorna ”Vem är du?” och ”Hur kan du bevisa att du är den du utger dig att vara?”. I distansarbetets tidevarv har en ny fråga tillkommit i samband med användarens autentisering: ”Arbetar du på sanktionerad utrustning?”

Att endast använda namn och lösenord för att öppna upp företagets nätverk bör i dag betraktas mer som identifiering snarare än autentisering. Vad som behövs är en så kallad stark autentisering, något som inte betraktas som enkelt kopierbart.


Engångsord enklast
Det enklaste och smidigaste sättet är att använda sms-engångslösenord som ytterligare autentiseringsmekanism för uppkoppling via vpn. Nästa steg är att varje användare får en dosa som genererar engångslösenord. Högst upp på säkerhetsstegen kan användaren ges ett smart kort som även kan användas för etablering av vpn-förbindelse.

Den nya frågan, huruvida användaren nyttjar sanktionerad utrustning, tillämpas genom en funktion som brukar kallas för hälsokontroll.


Håll koll på hälsan
Många olika typer av vpn-lösningar stödjer en sådan kontroll, där man konfigurerar vilka parametrar på klienten som ska undersökas i syfte att unikt identifiera användarens utrustning samt att kontrollera klientens ”hälsa”.

Hälsokontrollen kan också innebära att uppdateringsnivå och konfiguration av säkerhet besiktigas.


TechWorlds slutsats

Det är viktigt att inse att varje steg i den här artikeln för sig inte skapar den perfekta säkra hemarbetsplatsen. Vissa av stegen kompenserar osäkerheter som tidigare steg inte löser, och för att det tidigare steget ska vara vettigt i ett helhetsperspektiv.

Endast en samverkan av de olika stegen gör att lösningen kan betraktas som säker. Det är till exempel ingen idé att genomföra hälsokontroller om användaren är administratör på sin egen dator. De kontroller som genomförs måste vara simpla och egentligen inte granska så mycket, för annars är det stor risk att användaren inte släpps in. Naturligtvis kan man välja olika sätt för att lösa de olika säkerhetsproblemen och ha olika tillämpningsfilosofier. Det viktigaste är att ha klart för sig vilken hotbild man har, innan man plöjer ner alltför mycket pengar för att skydda information som kanske egentligen har lågt skyddsvärde.

En väl avvägd lösning skulle som ett exempel innehålla följande säkerhetsmekanismer:

- Användarna har usb-stickor med tvingande kryptering enligt fips 140-2 nivå 2. De är billigare än nivå 3och ger en bra säkerhet.

- Som hårddiskkryptering kan Bitlocker med tpm användas. Att administrera pin-upplåst tpm kräver en tredjepartsprogramvara för att det inte ska upplevas som för krångligt.

- Klienten är härdad enligt sslf och användaren har endast vanliga användarbehörigheter.

- Vpn-lösningen ger endast tillgång till det mest nödvändiga, och krypteringen är uppsatt med ömsesidig autentisering. Som autentiseringslösning används sms som extra faktor utöver namn och lösenord.

Den nämnda lösningen kräver investeringar i vpn-gateway, sms-lösning samt eget arbete, plus en och annan konsulttimme för att anpassa sslf-mallarna och få administrationen av hårddiskkrypteringen något så när strömlinjeformad. Men det kan det vara värt. 


 

onsdag 25 april 2012

Starta Windows från usb-minne - Computer Sweden

Starta Windows från usb-minne - Computer Sweden

Windows 8 ligger i fokus när Microsoft anordnar Tech Days i Örebro och mobiliteten är högt prioriterat. Bland annat presenterades möjligheten att starta Windows från ett usb-minne.

På onsdagen startade Microsofts evenemang Tech Days i Örebro och i år ligger fokus nästan helt på Windows 8. Hela den inledande keynoten bestod av demonstrationer av det kommande operativsystemet.

Mycket vikt ligger på mobilitet, där Microsoft just nu kämpar för att slå sig in mellan Apples IOS och Googles Android. Pieter Uittenbogaard, marknadschef på Microsoft, demonstrerade det nya Windows-gränssnittet Metro och hur det fungerar på både surfplattor och vanliga laptops.

– Windows 8 är kompromisslöst, säger han.

Den nyhet som fick många att höja på ögonbrynen demonstrerades av David Trupkin, produktchef på Microsoft, och heter Windows-to-go.

Med Windows-to-go har Microsoft tagit mycket inspiration från Linux.

Produkten består av ett usb-minne som gör att man kan köra Windows 8 i vilken dator som helst – så länge den uppfyller systemkraven. Hela operativsystemet finns nämligen på usb-minnet och startar upp om man har minnet i datorn när man startar den.

Möjligheten att starta operativsystemet från ett usb-minne har funnits i Linuxdistributionen Ubuntu i några år som en möjlighet att testa operativsystemet innan man installerar, men Microsoft utökar konceptet med fler matnyttiga funktioner. Till exempel pausar systemet om man plumpt drar ur usb-minnet mitt under körning.

Stoppar man i usb-stickan igen inom en minut återupptas sessionen som om ingenting hänt.

I teorin skulle man alltså kunna köpa en Windows 8 licens bara för att köra från ett usb-minne, men enligt David Trupkin kommer man inte kunna använda vilket usb-minne som helst.

– Vi kommer sälja det som en oem-produkt där producenter kan sälja Windows-to-go-stickor, säger han. 

Så påverkar Google Drive-avtalet dig - Computer Sweden

Så påverkar Google Drive-avtalet dig - Computer Sweden

Google tar sig stora rättigheter att använda filer på Google Drive. Kundernas information får bland annat användas i Googles egen marknadsföring. "Formuleringen blir olycklig", säger it-juristen Daniel Westman.

På tisdagen släpptes Google Drive, en direkt utmanare till lagringstjänster som Dropbox och Microsoft Skydrive. Tjänsten ger användarna 5 GB gratis utrymme på Googles servrar och möjlighet att dela ut filer till andra användare.

Men den som är försiktig med rättigheterna till sin information har anledning att se upp. Användaravtalet, som gäller bland annat för Drive, ger Google stora möjligheter att använda dokument, bilder och text efter eget huvud. Av avtalet framgår bland annat att företaget har rätt att "kommunicera, publicera, framföra offentligt och distribuera innehållet". Det får bland annat ske i syfte att marknadsföra tjänsterna. I klartext: användarnas filer får användas för att göra reklam för Google Drive.

– Det är vagt skrivet, om inte annat. Formuleringen blir olycklig, säger Daniel Westman, forskare i rättsinformatik vid Stockholms universitet.

Enligt honom kan dock sekretessinställningar i de olika tjänsterna kraftigt begränsa Googles rättigheter. Det är alltså långt ifrån självklart att företaget får hantera filer som hålls privata på Drive hur som helst.

– En normal tendens bland jurister är att skaffa sig så generösa möjligheter som möjligt, för att vara säker på att man inte överskrider dem senare. Sedan får användarna lita på att de inte används fullt ut.

Mer komplicerat blir det när en användare medvetet delar ut sina filer via Google Drive. Då ger avtalet Google långtgående rättigheter att använda kunders bilder i sin marknadsföring. Till exempel kan det handla om ett kollage av utdelat material där en användares bild sveper förbi i bakgrunden. Sådant försöker Google, med hjälp av avtalet, behålla rätten till utan att be kunden om lov.

– Det är en helt annan sak, där sekretessbestämmelserna inte påverkar, säger Daniel Westman.

I en skriftlig kommentar till CS skriver kommunikationschefen Emma Stjernlöf att Google, trots de långtgående formuleringarna i avtalet, inte ser kundernas filer som sin egendom.

"Som vi säger i våra användarvillkor varken äger eller kontrollerar vi den information du lagrar på Google Drive”, skriver hon och fortsätter:

“I sin helhet ger användarvillkoren oss tillåtelse att dela de filer du själv vill med de personer du väljer och visa dem i olika format. För att vara tydlig, Google kommer inte att använda din information på något annat sätt än det du och bara du väljer."

Taggar Powered by Saplo Google Drive Daniel Westman Dropbox Microsoft Skydrive Emma Stjernlö 

CS har hela listan: De vill köpa Trafikverkets it - Computer Sweden

CS har hela listan: De vill köpa Trafikverkets it - Computer Sweden

Nästan hela outsourcingeliten står på startlinjen inför den planerade jätteutförsäljningen av Trafikverkets it- och telekomenhet. Hela 16 it-företag har svarat på en inledande försäljningstrevare. CS har hela listan.
 
IBM är intresserade, Fujitsu, Tieto, Loigica, Volvo IT och Ericsson IT likså. Nu har totalt 16 it-företag visat ett inledande intresse för att köpa Trafikverket ICT, en av de största it-avdelningarna i landet med 600 anställda och en omsättning på 1,6 miljarder kronor årligen.

Nu är processen i full gång för en sannolik utförsäljning av Trafikverkets it- och telekomenhet senare i år. Nyligen fick jättemyndigheten in svaren på en så kallad RFI-förfrågan (se faktaruta). I de hemligstämplade svaren redogör vart och ett av de 16 it-företagen övergripande för hur de skulle sköta Trafikverket ICT om de i slutändan skulle stå som köpare.

Även fast Trafikverket redan på förhand flaggat för att en utförsäljning av it-avdelningen är huvudspåret, ska myndigheten analysera även andra alternativ, som att bolagisera it-verksamheten eller fortsätta driva Trafikverket ICT som en resultatenhet.

I mitten av juni ska Trafikverkets styrelse ta slutlig ställning till vilket alternativ myndigheten ska välja. Om det blir en utförsäljning krävs det också ett godkännande från regeringen, enligt Katarina Norén, som är chef för verksamhetsområdet resultatenheter på Trafikverket.

– Blir det en försäljning så är affären så pass stor att det blir nödvändigt att låta regeringen ta ställning till den, säger hon.

Om myndigheten får grönt ljus för en försäljning av Trafikverket ICT planerar myndigheten att kombinera utförsäljningen med en upphandling av it-tjänster.

– Vi har valt att göra ett paket av det hela. Vi gör en upphandling, men i upphandlingen finns ett villkor att man måste köpa Trafikverket ICT för att få leverera it-tjänster till Trafikverket. ICT har i dag en så viktig kompetens att vi som myndighet måste försäkra oss om att den levererar it-tjänster till Trafikverket också har tillgång till den kompetens som finns inom ICT, åtminstone de första åren, säger Katarina Norén.

Men redan nu står det klart att en köpare av Trafikverket ICT inte får ta över ägandet av det största guldägget i myndighetens it-portfölj, det 1 300 mil långa fibernät som dragits längs hela det svenska järnvägsnätet.

– Det är en strategisk resurs för samhället. Därför är det viktigt att vi behåller ägarkontrollen, säger Katarina Norén.

Tanken är att Trafikverket i stället ska hyra ut fibernätet så att någon annan aktör kan sälja kapacitetstjänster i nätet.

– Formellt sett behöver vi inte lägga in den biten i upphandlingen. Men vår hypotes är att det ska ingå som en del i paketet, säger Katarina Norén.
Taggar Powered by Saplo Trafikverket Ict Trafikverkets It Katarina Norén Ibm Fujitsu Tieto Volvo It Ericsson It Loigica Rf

Besvarades din deklarationsfråga?

Besvarades din deklarationsfråga?

Privata Affärers skatteexpert Jonas Sjulgård maratonchattade i två timmar om årets deklaration. Här kan du läsa chatten i efterhand.  

Peter: Hej! Jag skall redovisa försäljningen av aktierna i Niscahya Group AB, enligt det erbjudande som gick ut, men jag hittar inte mitt inköpspris. Hur var det - delades dessa ut en gång i tiden av Securitas eller var det kanske något erbjudande till ett visst pris? Hur gör jag?

Jonas Sjulgård: Hej Peter. Det är Securitas System som bytt namn till Niscahya Group AB. Du erhöll aktierna genom utdelning 2006. 18 procent av ditt omkostnadsbelopp för Securitas 2006 överfördes till de erhållna aktierna. Du kan läsa mer i Skatteverkets Allmänna råd SKV A 2006:26 som du hittar på Skatteverkets sajt.

Lennart: Hej! Jag har aktier i LABS2 Group som gått i konkurs. Kan jag dra av förlusten i årets deklaration? Lennart

Jonas Sjulgård: Hej Lennart. Aktieägarna i Labs2 Group AB (publ) kallas till årsstämma den 30 april 2012 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Winstrupsgatan 1 i Lund. Så bolaget är inte försatt i konkurs utan endast avnoterat. Du måste därför sälja dina aktier i år om du vill dra av en förlust i nästa års deklaration.
Marjatita: Hur deklarerar jag Erickson B. Jag köpte år 2000 en aktiepost och köpt vid emissioner och sålt en del. Företaget har haft split och tvärtom split i bråktal. Har nu sålt alla före årskiftet. Hur deklarerar jag?
Jonas Sjulgård: Hej Marjatita. Det finns inga genvägar. Med hjälp av Skatteverkets hjälpblankett, ”Genomsnittligt omkostnadsbelopp - SKV 2198”, och Aktiehistorik för Ericsson B som båda finns på Skatteverkets sajt samt avräkningsnotor samt tidigare ifyllda K4 blanketter är det bara att börja räkna.
Peppe: Vilket är bästa sättet att deklarera försäljning av aktier om man inte har kvar inköps notor? Vissa aktier som jag avyttrat införskaffades på 80-talet. Mvh Peppe
Jonas Sjulgård: Hej Peppe. Skatteverket lämnar följande tips i sin broschyr ”Skatteregler för privatpersoner” SKV 330 utgåva 33, sid 44: ”Har marknadsnoterade aktier innehafts under en längre tid kan det ibland vara svårt att få fram den verkliga anskaffningsutgiften. Ett minsta värde kan då beräknas för dessa aktier med ledning av vad som är känt om noteringarna på aktien under den period förvärvet kan antas ha skett. Beträffande nyare köp (aktier som ursprungligen är köpta under 1990-talet) går det i de flesta fall att få fram förvärvstidpunkten genom din bank och sedan kan anskaffningsutgiften uppskattas med ledning av kursen den dagen. Beträffande äldre köp får en bedömning göras från fall till fall”.
Ulf P: Kan räntekostnader fördelas mellan makar och hur gör man i så fall?
Jonas Sjulgård: Hej Ulf. Makar kan fördela räntan på annat sätt än den fördelning som gjorts enligt kontrolluppgift om ni båda är betalningsansvariga för lånet. Minska räntan i den ena makens deklaration och ange med namn och personnummer under övriga upplysningar vem som drar av räntan i stället . I den andra makens deklaration dras räntan av och namn och personnummer anges under övriga upplysningar från vem ränteavdraget flyttats.
Åke: Jag har som pensionär arbetat vid tre separata dagar under sommaren 2012. Arbetsplatsen ligger 50 mil från bostadsorten. Hur mycket kan jag göra avdrag med?
Jonas Sjulgård: Hej Åke. Eftersom dina resekostnader till och från arbetet inte överstiger 9 000 kr får du inget avdrag.
Fondmannen: Jag har vid två olika tillfällen köpt fonder i utlandet - samma fond, och därigenom två olika köp kurser. Under 2011 har jag sålt alla fonderna till en kurs. Hur skall jag nu redovisa detta i min deklaration - är det genom ”Genomsnittlig omkostnadsbelopp" och sedan föra in värdet på K4-blankett eller har ni några förslag?
Jonas Sjulgård: Hej. I rutan ”omkostnadsbelopp” på blankett K 4 anger du summan av de två inköpen.
John M.: Hej! Det Norska försäkringsbolaget Valeo helseforsikring ASA upplöstes, gick i konkurs 2011. Deklarerar jag det som en vanlig förlust med kvittningsrätt mot vinst i svenska aktier?
Jonas Sjulgård: Hej John. Ja, för utländskt bolag inom EES området gäller samma regler som för svenska bolag som går i konkurs.
Oskar: Hej, jag har en fråga angående min deklaration. Under 2011 startade jag en enskild firma (f-skatt). Efter 2 månader avslutade jag detta och avecklade. Jag hade då inte använt mig alls av f-skatten, jag hade inte utfört några tjänster och det hade bara varit där helt inaktivt och orört. Nu behöver jag deklarera för detta. En extra bilaga finns med som skall skrivas under, vad skriver jag i denna? Ska jag fylla i med enbart 0 som värde i alla fält, eller hur skall jag gå tillväga? Måste verkligen veta! Tacksam för hjälpen! Vänliga hälsningar Oskar
Jonas Sjulgård: Hej Oskar. Eftersom du inte har något att redovisa på NE blanketten räcker det med att du under övriga upplysningar på din deklarationsblankett förklarar varför du inte lämnar någon sådan blankett. Det vill säga samma förklaring som du lämnat i denna fråga.
Curt: Hej Hur ska jag deklarera inlösenrätt i Atlas Copco B 110511. Jag har en mindre post (70 st B aktier) Inlösningsvärde var värd 5:- per aktie. Alltså blev försäljnings priset 70*5 =350 :- Inköpspriset var 140,86:- /aktie. Till anskaffningsutgiften ska enl skatteverket hänföras 3,3% till inlösningsaktien Atlas Copco B. Är då Omkostnadsbeloppet 325:- (9860*3,3%)? Alltså vinsten blir därmed 25:-? Eller hur beräknas detta? Tack för en bra tidning och chatt!
Jonas Sjulgård: Hej Curt. Om du har beaktat de förändringar i Atlas Copco aktien som skett efter att du köpt den så är din uträkning rätt. Men jag rekommenderar att du går in på Skatteverkets sajt och tittar på aktiehistoriken över aktien som finns där. Där finns även ett deklarationsexempel som gäller årets deklaration.
Thommy: mina aktieförluster överstiger vinster...skrev till skatteverket om jag kunde kvitta mot aktieutdelning....fick till svar att det sker med automatik efter att jag lämnat in min deklaration...stämmer det??
Jonas Sjulgård: Hej Tommy. Ja, när Skatteverket summerar inkomstslaget kapital i din deklaration kvoteras förlusten ned till 70 procent och kvittas mot inkomster i inkomstslaget, exempelvis aktieutdelning.

Bengt: Dekl. försäljn.av en jordbuksfastighet år 2010.Har ett undersokott på ca. 500000kr. Hur kan jag utnyttja detta ?
Jonas Sjulgård: Hej Bengt. Sålde du fastigheten 2010 så skulle den ha redovisats i 2011 års deklaration. Underskott i kapital ger en skattereduktion som räknas av mot statlig och kommunal inkomstskatt samt fastighetsskatt och fastighetsavgift. Någon möjlighet att i efterhand utnyttja ett underskott på annat sätt finns inte.
Sara: Hej! Vi blev tvungna att ta ett dyrt överbryggnadslån när vi sålde villan. Ägde både vår nya lägenhet och villan i en månad. Kan vi, utöver det vanliga räntevdraget, dra av för dubbelt boende eller liknande? Överbryggnadslånet kostade oss över 20 000 kr.
Jonas Sjulgård: Hej Sara. Nej, någon möjlighet att dra av för dubbelt boende i samband med byte av bostad finns inte.
moderator: Om du är företagare och har frågor om din deklaration så har vi ytterligare en chatt i morgon. Dina frågor kan du ställa redan nu här: http://nyaaffarer.se/2012/04/23/chatta-med-skatteverket-om-foretagets-deklaration/
BM: Hej! Jag hade 400 st aktie av Autoliv. I den förtryckta deklarationsblanketten dras av 668 kr, men inte för den betalda utländska källskatten 668 kr. Hur kan man dra av den betalda utländska källskatten? Räcker det bara att skriva en notis - ”Jag vill begära avräkning av den summan av betalda utländska källskatten”? Mvh, BM
Jonas Sjulgård: Hej BM. Det gäller att man litar på Skatteverket. Det är inte lätt att se att den utländska skatten har avräknats även om Skatteverket upplyser om det. Men om du räkna 30 procent på ditt ”Överskott av kapital” enligt den preliminära skatteuträkningen och sedan drar av 668 kr får du det belopp som står på raden ”Statlig inkomstskatt på kapitalinkomst”. Så den utländska skatten är avräknad.

Calle: Har aktier i Gamlestaden AB, inköpta 1989. Bolaget har försvunnit och aktierna är väl sannolikt värdelösa. Finns det något sätt jag kan avyttra dem på så att jag kan skapa ett förlustavdrag att kvitta mot andra vinster?
Jonas Sjulgård: Hej Calle. Finans AB Gamlestaden gick i konkurs 1991. Så det var i din inkomstdeklaration 1992 du kunde ha gjort avdrag för din förlust.

Z. Mem: hej, Hur deklarar man premieobligationer? Jag sålde 2008 årgång och strax därefter köpte jag 50 st 2007 årgång.
Jonas Sjulgård: Hej. Har du löst in premieobligationer i lån 2008:1 med inlösen 2011-11-08, behöver inte redovisa detta på blankett K4. Detta framgår av din specifikation till inkomstdeklarationen. Om du har köpt eller sålt premieobligationerna till ett pris som skiljer sig från det nominella beloppet ska du redovisa försäljning/inlösen på blankett K4 avsnitt D.

Maria: Jag är studerande och färdig med studier i juni. Jag renoverar lägenheten. För rot och rut avdrag måste man ha inkomster när man få fakturan med avdraget, eller räknas det inkomst under det året fakturan gäller. Tacksam på förhand
Jonas Sjulgård: Hej Maria. Rot och rutavdraget räknas av mot den skatt du ska betala för det år du betalat fakturan för utfört arbete. Tänk på att jobbskatteavdraget gör att skatten på en inkomst kan bli rätt låg. Så gör en preliminär skatteuträkning på Skatteverkets sajt så att du har koll på att du kan utnyttja skattereduktionen för rot och rut fullt ut.

Maria: Hur många ggr kan man ändra skattedeklarationen om man skickar den via internet. Syns de gamla också? mvh
Jonas Sjulgård: Hej Maria. Om du deklarerar med e-legitimation kan du ändra och lägga till uppgifter obegränsat antal gånger. Gör du en ändring utan att lämna deklaration så visas ett meddelande på startsidan som talar om att "efter att du skickade in din deklaration har du ändringar som inte skickats in". Du kan även titta på kvittensen där det framgår vad som är med i senast inskickad deklaration. Om du har fyllt i en bilaga eller ändrat en uppgift i en bilaga framgår det av status för bilagor om den gjorda ändringen ingår i inskickad deklaration eftersom status för bilagor står som "inskickade" eller "klara".

Christer: Hej! Kan man begära uppskov med kapitalvinst resp.förlust som realiserats under 2011?Eller måste vinst kvittas mot förlust under samma kalenderår? Mvh. Christer A.
Jonas Sjulgård: Hej Christer. Kvittning måste ske samma år som vinsten respektive förlusten uppstår. Det är endast vinst vid byte av bostad som det finns möjlighet att få uppskov med.

Pelle: Är konkursen för FLY ME ett faktum? Kan jag utnyttja omkostnadsbeloppet som förlustavdrag mot aktievinst?
Jonas Sjulgård: Hej Pelle. FlyMe Europe AB finns fortfarande kvar. Det var FlyMe Sweden AB, ett helägt dotterbolag, som gick i konkurs.

Catharina: Jag köper en lägenhet år 1 och säljer den nuvarande lägenheten år 2 (alltså har dubbelt boende en period pga arbete). Hur kan jag kvitta kostnaden för den köpta, dyrare lägenheten mot vinsten på den sålda, billigare och skuldfria lägenheten?
Jonas Sjulgård: Hej Catharina. Vid byte av bostad finns möjlighet att få uppskov med vinstbeskattningen. Du begär uppskov på blankett K6 när du redovisar vinsten för den sålda lägenheten. Enligt reglerna kan en ersättningsbostad köpas året före det år som ursprungsbostaden säljs.

Calle: Jag har en förlust med mina aktier förra året för ungefär 400 hundra tusen kronor och enligt skatteverket jag skulle få tillbaka 39000 tusen kronor hur mycket tror du att jag ska få tillbaka av mina förlust ?
Jonas Sjulgård: Hej Calle. Du får dra av 70 procent av en aktieförlust som inte kvittas mot en aktievinst. Det blir 280 000 kvar av 400 000 kr. Har du inga andra inkomster eller avdrag i inkomstslaget kapital sänks din skatt med 30 procent för de första 100 000 kronorna och med 21 procent för överskjutande del. Det blir 67 800 kr i total skattesänkning. En mer exakt skatteberäkning kan du själv göra på Skatteverkets sajt. Deklarerar du med e-legitimation räknas skatten ut automatiskt när du fyller i dina belopp.

Karl-Olof: 2010 sålde vi vår jordbruk- o skogsfastighet, 2011 avslutade vi ett skogskonto. Hur deklarerar jag skogskontot måste det vara en särskild blankett ?
Jonas Sjulgård: Hej Karl-Olof Skogskontouttaget ska du redovisa på blankett NE. Ange beloppet i ruta 54 (R27) på baksidan. Du får göra schablonavdrag för särskild löneskatt med 20 procent i ruta 66 (R43). Blev du påförd sociala avgifter eller särskild löneskatt vid 2011 års taxering ska du även fylla i rutorna 64 och 65.

Carl: Fick genom arv Cardo-aktier 1999. Avyttrande dom vid erbjudandet i år. Vilken kurs kan jag använda som inköp marknadskurs vid dödsfallet eller arvsskifteskurs.
Jonas Sjulgård: Hej Carl Skatteverket ger följande tips i sin broschyr ”Skatteregler för privatpersoner” SKV 330 utgåva 33. Sid 44: ”Vid arv eller gåva övertar du den anskaffningsutgift som överlåtaren/givaren haft. Har du själv köpt aktier och dessutom fått aktier av samma slag och sort genom arv, gåva och liknande, kan det vara svårt att känna till vad som en gång i tiden betalats för de aktier du har fått. Om det kan göras sannolikt när de t.ex. ärvda aktierna ursprungligen köptes kan en uppskattning göras utifrån prisnivån på aktien vid denna tidpunkt, efter omräkning för senare emissioner och andra förändringar av aktieinnehavet”. Ett annat alternativ är att använda schablonmetoden. Då drar du av 20 procent av försäljningspriset efter avdrag för försäljningsomkostnader som omkostnadsbelopp. Marknadskurs vid dödsfall eller arvskifteskurs kan du inte använda.

Johan: Jag har arbetat utomlands under 5 månader 3 månader 2011 och 2 i år. Undrar nu hur jag får göra med avdraget för logi 1/2 normalbelopp när jag gör mina hemresor. Jag har hyrt en lägenhet på plats för alla 5 månaderna som arbetet varade och inte per natt, undrar därför om jag kan dra av de helger som jag är hemma också eftersom kostnaden finns? Jag undrar också om jag får/kan göra avdrag för hemresa varje vecka trots att jag bara åkt hem varannan var 3:e helg och måste jag visa kvitton för dessa hemresor? Tack på förhand Johan
Jonas Sjulgård: Hej Johan. I samband med tillfälligt arbete får du göra avdrag för ökade levnadskostnader den första månaden med ett halvt normalbelopp för aktuellt land. Du får inget avdrag för de dagar du varit i Sverige under första månaden. Du får göra avdrag för bostad med faktisk utgift. Eftersom hyran betalas månadsvis behöver du inte reducera avdraget för de dagar du varit hemma i Sverige. När det gäller hemresor får du endast avdrag för de hemresor du faktiskt gjort. Skatteverket kan begära att du styrker resorna med resehandlingar e.d.

Kurt: Hej, Kan man kvitta reavinst vid bostadförsäljning mot kapitalförlust i fåmansbolag?
Jonas Sjulgård: Hej Kurt. Om fåmansbolaget är ett aktiebolag och förlusten uppstått i bolaget finns inga kvittningsmöjligheter. Men om förlusten uppstått i samband med försäljning av aktier i ett fåmansbolag sker en kvittning när inkomstslaget kapital summeras. Men kvittning sker först efter att vinst respektive förlust kvoterats ned till de belopp som gäller för respektive tillgång.

Carl-Edvard: Är det fastighetsavgift på hus som står på ofri grund?
Jonas Sjulgård: Hej Carl-Edvard. Ja, för småhus på ofri grund är maximal fastighetsavgift 3 256 kr. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet ger en lägre avgift, ska det gälla i stället.

lelle: Jag undrar om jag sålt aktier med förlust men inte har någon vinst att kvitta mot. Om det går att göra av drag på något sätt ändå?
Jonas Sjulgård: Hej Lelle. Underskott i kapital ger en skattereduktion som räknas av mot statlig och kommunal inkomstskatt samt fastighetsskatt och fastighetsavgift. Underskott upp till 100 000 kr ger en skattereduktion på 30 procent. Är underskottet större får du en skattereduktion med 21 procent för överskjutande belopp.

lenica: Hej, ska inte alla som varit skrivna i sverige 2011 deklarera? våra barn har ännu inte fått någon utskickad. De skattar ju också på kapital och fonder tex. Behöver man ringa skatteverket och efterlysa dem? tacksam för svar .
Jonas Sjulgård: Hej Lenica. Om barnen haft kapitalinkomst på 100 kr eller mer och preliminärskatt inte har dragits ska deklaration lämnas. Är det så bör du kontakta Skatteverket. Men finns inga aktie- eller fondvinster att redovisa och har preliminär skatt dragit på räntor och utdelningar behöver barnen inte lämna någon deklaration.

Ben: Hej, Jag har haft en utlänsk kapitalförsäkring genom FriendsProvident i 10år, gjorde helt återköp förra året. Hur ska det deklareras? Bör sägas att jag ej tagit upp schablonskatt något år!
Jonas Sjulgård: Hej Ben. Utbetalning från en kapitalförsäkring är skattefri. Det gäller både svenska och utländska kapitalförsäkringar. Att du inte betalat avkastningsskatt för försäkringen påverkar inte skattefriheten.

Johan: Följdfråga till tidigare fråga! Jag har arbetat utomlands under 5 månader... Har redan från skatteverket fått besked om att jag kan göra avdrag med ett helt normalbelopp för mat och fördyrande levnadskostnader de första 3 månaderna varje år vid tjänst utomlands, stämmer inte det. Plus ett halv normalbelopp/eller den faktiska kostnaden för logi för hela tiden. Mvh Johan
Jonas Sjulgård: Hej Johan. Jag uppfattade din fråga på så sätt att du varit tillfälligt anställd utomlands. Men om din arbetsgivare skickat dig på tjänsteresa utomlands under fem månader utan att betala ut traktamente eller annan kostnadsersättning är Skatteverkets svar rätt.

Jan: Hej, undrar över hur man redovisar vinst på utländsk investering på exempelvis råvaror? Antingen om man skattar i det aktuella landet där vinsten hämtas hem eller om beskattar vinsten i Sverige? Kanske varierar emellan olika länder, men någon form av finansiell skatt tas väl oftast ut i det aktuella landet man handlar i oavsett om beskattningen sker där eller i hemlandet och undrar då hur det redovisas i deklarationen!?
Jonas Sjulgård: Hej Jan. Vinst och förlust vid försäljning av en investering i råvaror utomlands redovisar du på blankett K 4. Har du betalat skatt i det land där du gjort investeringen kan du få avräkning för den skatten när den svenska skatten beräknas. Avräkning sker inte automatiskt utan du måste begära det i din inkomstdeklaration i samband med att du redovisar försäljningen.

lars: Hej, jag har gjort förlust på aktier under 2011. Är det bättre att lösa upp uppskov från tidigare bostadsvinst och kvitta mot den än att kvitta mot inkomst av tjänst?
Jonas Sjulgård: Hej. Om förlusten medför att du får ett underskott av kapital som är större än 100 000 kr är det fördelaktigt att återföra vinst från tidigare bostadsförsäljning så att underskott av kapital inte blir större än 100 000 kr. Är det en mindre aktieförlust finns ingen anledning att återföra uppskjuten vinst.

Trolin 1989: Hej Mats! Jag har ärvt nuvarande Monsanto aktier, som tidigare var Pfizer... Nu har jag sålt aktierna, men inger vet inte exakt vad inköpskursen var på Pfizer akierna... Hur skall jag göra?? Kan jag begära uppskov?? och redovisa försäljningen lite senare,, så vi ev hinner leta och hitta de papprena som kanske ligger någon stans..
Jonas Sjulgård: Hej. Följande information finns på Skatteverkets sajt under ”Aktiehistorik”: ”För aktier i Pfizer/Pharmacia som du ägt sedan bytet år 2000 är anskaffningsutgiften 287,37 kr per Pfizer-aktie. Anskaffningsutgiften för en aktie i Pharmacia Corp som erhölls vid bytet år 2000 var ursprungligen 428 kr (se RSV S 2000:28). Den anskaffningsutgiften har sedan justerats till 402,32 kr på grund av utdelningen av Monsanto under 2002 (se RSV M 2002:22) och därefter till 287,37 kr på grund av bytet till aktier i Pfizer under 2003”.

Calle: Hej. Jag har aktier i Gamlestaden AB, inköpta 1989. Bolaget existerar väl inte längre, så vitt jag vet (konkurs i fastighetskrisen?). Finns det något sätt för mig att "sälja" de aktierna, eller göra något annat, så att jag får fram ett förlustavdrag att kvitta mot aktievinster. Förstås i deklarationen nästa år, men förutseende planering är ju nödvändigt.
Jonas Sjulgård: Hej Calle. Nej, det finns ingen möjlighet att i nästa års deklaration få avdrag för aktier i ett bolag som gick i konkurs 1991.

Anna: Finns möjlighet att göra förlustavdrag på hävstångscertifikat?
Jonas Sjulgård: Hej Anna. Hävstångscertifikat är börsnoterade och handlas på samma sätt som aktier. Förlust på sådant certifikat är därför avdragsgill.

moderator: Deklarationschatten är nu slut och vi tackar alla som visat intresse. Vi kan också tipsa om en chatt i morgon kl 10 på vår systersajt nyaaffarer.se. Den handlar också om deklaration, men för företagare!