tisdag 30 april 2013

Kinesiska attacker mot Android-telefoner - Säkerhet24

Kinesiska attacker mot Android-telefoner - Säkerhet24

En nyligen upptäckt typ av attacker riktas mot asiatiska aktivister i Europa och kommer sannolikt från Kina. Enligt säkerhetsföretaget Kaspersky Lab visar attackerna på ökade risker för framtida cyberspionage.

Attackerna har riktats mot Android-telefoner som tillhör bland annat tibetanska aktivister. Den skadliga koden upptäcktes av Kaspersky Lab när företaget granskade en tidigare attack mot en känd tibetansk aktivist i slutet av mars.

I e-postmeddelanden som skickades till aktivisten fanns ett tillägg med ett skadligt program, som var anpassat till Android. Aktivisten hade protesterat mot Kinas behandling av såväl tibetaner som en etnisk minoritetsgrupp i Kina, uigurer.

Tidigare har Kaspersky identifierat attacker mot operativsystem som Windows och Mac OS X, ofta i form av zip-, doc- xls- och pdf-filer med skadliga tillägg, men den senaste attacken innebär ett trendbrott.

– Detta är den första allmänt kända Android-baserade attacken och vi kommer definitivt att se fler av den här typen i olika delar av världen, säger Kurt Baumgartner, som är säkerhetsexpert på Kaspersky, till IDG News.

Attackerna sker enligt ett mönster som liknar tidigare cyberspionage mot amerikanska organisationer, vilket enligt Baumgartner är ett tecken på att den kod som används kan komma att ändras och återvändas i framtida spionattacker.

Kaspersky har inte lyckats identifiera de som attackerar, men har dragit slutsatsen att attackerna sannolikt har kinesiskt ursprung. Hackare från Kina är bland de mest aktiva i världen när det gäller cyberspionage.

Enligt Rick Holland, som är analytiker på Forrester, så är attackerna sannolikt inte de första som riktar sig mot Android.

– De är bara de första bevisen för sådana attacker, säger han.

Därmed så går det att visa att den här typen av attacker är möjliga att genomföra. I sin tur innebär det att organisationer ska vara försiktiga med att låta användarna välja apparater på jobbet helt fritt, säger Rick Holland.
Attackerna sker genom e-postmeddelanden som är anpassade till Android-telefoner. Dessa innehåller ett Android-paket, apk, som är en fil för att distribuera och installera mjukvara i Googles mobiloperativsystem. Filen innehåller ett budskap som är avsett att lura mottagaren att öppna ett filtillägg genom att antyda att meddelandet innehåller information om en kommande konferens om mänskliga rättigheter i Geneve. Ifall tillägget öppnas så visas ett falskt meddelande från människorättskämpen Dolkun Isa, men i bakgrunden så kopplar den skadiga mjukvaran upp sig mot en kommandoserver som sedan plöjer igenom den infekterade mobilen efter data om kontakter, loggar, textmeddelanden, geografisk position och telefonirelaterade data.
 

EU skärper dataskyddet - Säkerhet24

EU skärper dataskyddet - Säkerhet24

Redan om två år kan EUs förordning om skärpt dataskydd och mer makt till individen vara lag i Sverige. I Europa är debatten livlig och lobbyisterna jobbar för högtryck. Caroline Olstedt Carlström, jurist på Klarna, efterlyser en svensk debatt.

Dags att diskutera. Ytterst få svenskar har förstått vidden av förändringarna för hantering av personuppgifter när EUs förslag till förordning blir svensk lag. Det anser Caroline Olstedt Carlström, jurist på Klarna.

Inom EU pågår arbetet för fullt med att ta fram en förordning, som radikalt stärker skyddet för persondata. Redan 2015 kan förordningen från EU-kommissionen vara lag i Sverige. Ute i Europa är diskussionen het och lobbyister från företag och intresseorganisationer, som ser sina möjligheter att göra affärer radikalt förändrade, arbetar för högtryck. Men i Sverige märks ingen diskussion.

– Det är hög tid att vi börjar diskuterar de nya reglerna och vilka konsekvenser de får. Här i Sverige har ytterst få förstått vidden av det här, säger Caroline Olstedt Carlström.

Förslaget till ny EU-förordningen innebär skärpningar av det personliga dataskyddet på en rad punkter. Organisationer och företag som hanterar personuppgifter måste till exempel inom 24 timmar underrätta de nationella tillsynsmyndigheterna om dataintrång. Personer ska lättare får tillgång till sina egna uppgifter och lättare kunna överföra dem från en tjänsteleverantör till en annan. Personer ska också få lättare "att bli bortglömda", det vill säga att få sina uppgifter raderade. Vidare ska i princip varje organisation som hanterar personuppgifter ha ett dataskyddsombud, som ska ha en oberoende ställning inom organisationen.

– All affärsverksamhet med datahantering som bygger på att en person lämnar ifrån sig uppgifter i utbyte mot en nättjänst påverkas. Överhuvudtaget blir det stora förändringar för många startups vars verksamhet till stor del är datadriven.

Caroline Olstedt Carlström lyfter också fram att förslaget är en EU-förordning och inte ett direktiv.

– En harmonisering av EUs inre marknad blir närmast fiktiv när den baseras på direktiv. När den styrs av förordningar blir regelverket så mycket tydligare.

Enligt EUs egna beräkningar kommer den nya förordningen om dataskydd att ta bort mycket administration för företag, vilket leder till besparingar på närmare 20 miljarder kronor om året. Förordningen innebär också att de nationella dataskyddsmyndigheterna, Datainspektionen i Sverige, får en starkare ställning. Vitesnivåerna för dem som bryter mot den nya lagstiftningen är betydligt högre än idag. Den som bryter mot EUs föreslagna dataskyddsregler kan få böter på upp till nio miljoner kronor eller upp till två procent av årsomsättningen. De nuvarande EU-reglerna, som ligger till grund för den svenska peronsuppgiftslagen, är från 1995 då en procent av EU-medborgarna använde internet. 

Bildspel: Världens tio hetaste aktiemarknader

Bildspel: Världens tio hetaste aktiemarknader

1. Ghana, +50%. Ghana Stock Excange Composite Index.
2. Venezuela, +41%. Caracas Stock Exchange Stock Market Index.
3. Japan, +35%. Nikkei 225.
4. Förenade Arabemiraten, 35%. Dubai Financial Market General Index.
5. Argentina, +31%. Buenos Aires Stock Exchange Merval Index.
6. Kuwait, +28%. Kuwait Stock Exchange Index.
7. Kenya, +25%. Nairobi Securities Exchange Ltd All Share Index.
8. Filippinerna, +20%. Philippines Stock Exchange All Share Index.
9. Nigeria, +19%. Nigerian Stock Exchange All Share Index
10. Schweiz, +18%. Swiss Market Index.      
   
 Jämförelsen bygger på data från Bloomberg News och avgränsningen är de marknadsplatser som nyhetstjänsten bevakar.

Allra hetast är aktiemarknaden i Ghana, med en uppgång på hisnande 50 procent sedan årsskiftet. Lokala tidningen Graphic rapporterade förra veckan att starka bolagsrapporter bidrar till börshaussen. Särskilt är det finanssektorn som agerar draglok, skriver tidningen, vilket även uppmärksammades av Carnegies Afrikaförvaltare Karin Fries i en marknadskommentar förra månaden. Hennes fond har gynnats av urstark utveckling för Ghana Commercial Bank.

Börsrallyt i Ghana har sannolikt gått de flesta svenska småsparare obemärkt förbi och överlag domineras topplistan av länder som normalt sett inte förknippas med placeringar. Men börserna i Venezuela, Filippinerna och Kenya kan räkna med ökat intresse bland internationella investerare om utvecklingen fortsätter i samma riktning.

Det har redan skett i Japan, som allt fler fått upp ögonen för i takt med att Tokyobörsen rusat. Ultralätt penningpolitik från centralbanken Bank of Japan har gett bränsle åt börsen, men dessvärre har svenska småsparare blivit blåsta på en stor del av uppgången på grund av valutaeffekter.

Joakim Petersson, joakim.petersson@privataaffarer.se

måndag 29 april 2013

10 högintressanta big data-tjänster - Computer Sweden

10 högintressanta big data-tjänster - Computer Sweden

Det är mycket tomt snack om big data. Men det är inte tomt snack att mängden data i världen ökar exponentiellt. Den fördubblas var artonde månad. Och hur dessa data används kommer snart att angå alla aspekter av våra liv, vare sig vi inser det eller inte. Här är tio sätt som big data redan används i världen, fast du kanske inte har tänkt på det.

10 högintressanta  

"Big data saknar integritetsskydd" - Computer Sweden

"Big data saknar integritetsskydd" - Computer Sweden

... Elizabeta Velickovic, som ihop med Elina Mathiasson har granskat hur big data påverkar integriteten.
  .
Er magisteruppsats Big data - big problems lades fram nyligen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Vad kom ni fram till?

– Genom att tekniken för att lagra och analysera big data befinner sig i sin linda, så utgör den oftast inget hot mot den personliga integriteten i dag. Men när tekniken börjar användas av allt fler, så ökar behovet av tydligare regler för att skydda integriteten för användarna i exempelvis sociala medier. Ett rön är att det råder en begreppsförvirring kring vad big data är, vilket kan vara problematiskt ur integritetssynpunkt.

Vilka problem kan uppstå?

– Det stora problemet i dag är att det saknas tydliga regler för integritet runt big data. Personuppgiftslagen ger ett integritetsskydd för strukturerade data. Men vid ostrukturerade data, som text, ljud och bild, får hanteras ganska fritt. Regelverket upplevs av dem intervjuade i uppsatsen som tolkningsbart och begränsat, vilket kan skapa problem ur integritetssynpunkt. Följden kan även bli en osäkerhet bland företagen, som i värsta fall kan hämma utvecklingen inom big data.

Hur gick ni tillväga? 

– Vi analyserade olika aspekter av big data utifrån en modell som avser integritet, noggrannhet, äganderätt och tillgänglighet i data. Sedan intervjuade vi leverantörer, konsulter och försäkringsbolag. Big data visade sig vara starkt associerat med sociala medier, trots att det finns många former av ostrukturerade data. En vanlig uppfattning var att big data är ett bra sätt att ge kunderna bättre erbjudanden. Men utvecklingen på internet gör det svårare att ange gränserna för data som är offentliga respektive privata och integritetsskyddade.

Vilken typ av riktlinjer behövs?

– Det borde bli tydligare hur företagen bör gå tillväga för att samla in och analysera big data, för att undvika integritetskränkningar. Ett exempel där det kan krävas tydligare integritetsregler är sociala medier, som samlar och förädlar data om användarna för att paketera dem till tjänster. Ett svårare problem är hur sådana regler ska utformas. Informationen blir allt mer globalt tillgänglig och det finns olika regelverk i olika länder.

Vad fick er intresserade av big data?

– Vi läste en kurs om beslutsstöd och blev intresserade av integritetsfrågorna kring big data. Inte minst då många betraktar big data som känsligt ur integritetssynpunkt, genom att det blir möjligt att lagra och analysera data om exempelvis köpvanor delvis utifrån data som företagen inte alltid behöver. Därför finns det ett behov att lyfta den affärsetiska diskussionen om hur big data används i företagen.

Norden halkar efter på big data - Computer Sweden

Norden halkar efter på big data - Computer Sweden

Svenska företag hamnar på efterkälken inom big data, jämfört med övriga Europa. Samtidigt är begreppsförvirringen kring big data stor. Det visar två undersökningar. 
Europeiska företag ligger om några år långt före de svenska på big data, spår molnleverantören Interxion i en undersökning.

– Vanligtvis ligger Norden långt framme på it-området, men när det gäller att satsa big data så verkar många svenska företag ta till sig tekniken långsammare än övriga europeiska företag, säger Mats Nilsson Hahne, som är marknadschef för Interxion i Sverige.

På tre års sikt planerar en högre andel av de europeiska företagen att införa big data, jämfört med svenska företag.

– En mindre grupp nordiska företag tar till sig big data snabbare än sina europeiska kollegor. Men en stor grupp företag ligger efter övriga Europa, säger Mats Nilsson Hahne.

Sex av tio chefer på svenska företag har ännu inte börjat undersöka vad big data kan göra för deras företag. På kontinenten har sju av tio företag redan börjat planera för big data, där Spanien, Frankrike och Tyskland ligger i längst framme.

De geografiska skillnaderna är stora när det gäller hur företagen idag prioriterar big data, enligt en undersökning från Oracle. Den visar att 9,5 procent av företagen i Europa redan har satsat på big data eller planerar att göra det. Skillnaderna är stora mellan olika länder, där Storbritannien ligger längst framme med 29 procent, med Norden i mitten med 14 procent, strax före Tyskland, med 13 procent.

– En förklaring till skillnaderna är att organisationerna har olika it-mognad och att de har kommit olika långt i användningen av verktyg för datainsamling och analys, säger Jonnie Rönnqvist, som är talesperson för Business Analytics på Oracle i Sverige.

Oracles undersökning visar även att det råder en begreppsförvirring kring vad big data är, vilket kan hämma investeringsbesluten. Över hälften av företagen anser att de har lite kunskaper om big data eller att begreppet är förvirrande, samtidigt som de ansluter sig till olika definitioner av big data.

– Så länge det finns en skillnad mellan hur leverantörer och andra försöker formulera begreppet big data och de behov som finns ute i verksamheterna, så kommer förvirringen att fortsätta, säger Jonnie Rönnqvist.

Google Glass Works in the Shower, Robert Scoble Demonstrates

Så blev 70-talsvillan modernt lågenergihus

Så blev 70-talsvillan modernt lågenergihus

E-Prize  
Månadens E-prizevinnare Kent Jansson hämtar energi från egenbyggda solfångare och tillvaratar spillvärme med smarta fläktar. Hans 70-talsvilla har numera en förbrukning som motsvarar ett modernt lågenergihus.  

Årsförbrukningen på drygt 20 000 kilowattimmar har blivit knappt 9000 kilowattimmar sedan Kent Jansson och hans fru flyttade in i 70-talsvillan i Rimbo. Under de elva år som paret bott i villan har Kent ägnat sig åt ombyggnation och energirenovering.

– Man kan väl säga att jag är en typisk ”hemmafixare” med stort intresse för energilösningar, säger Kent.

Intresset väcktes för många år sedan när han bodde i lägenhet och var engagerad i styrelsen hos sin bostadsrättsförening. Föreningens 108 lägenheter slukade 1400 megawattimmar om året, ett dyrt faktum som tvingade fram ett omfattande åtgärdsprogram där fastigheterna tilläggsisolerades och försågs med effektivare uppvärmning.
– Projektet gick så bra att vi lyckades halvera förbrukningen i fastigheterna.

I Kents egen villa har energieffektiviseringen skett stegvis. Det började med att han tilläggsisolerade vinden. Därefter tog han itu med husets tvåglasfönster som renoverades och förstärktes med energiglas.
– Det kostade 1000 kronor styck, vilket blev betydligt billigare än att byta varje fönster.

För att sänka energinotan ytterligare och förbättra komforten har Kent tilläggsisolerat vardagsrumsgolvet med ett skikt av cellplast, som gjort golvet varmare och behagligare att gå på.
Verandan har glasats in samtidigt som verandadörren isolerats, vilket minskat värmeförlusterna och problemet med kallras i angränsande rum. Kent har även investerat i en ny ytterdörr och förbättrat isoleringen kring tvättstugedörren, som visades vara en riktig energitjuv.
– Jag undersökte huset med en värmekamera en kall vinterdag och upptäckte då att dörren lyste alldeles rött, vilket gav tydligt besked om att dörren måste åtgärdas.

Värmesystemet i Kents villa baseras, i likhet med många 70-talsvillor, på direktverkande el. Men i stort sett klarar han hela uppvärmningsbehovet med en luft/luftvärmepump som sitter bra placerad i enplansvillans öppna planlösning.
Under kalla vinterdagar tar han hjälp av en braskamin som kompletterats med en insats som både spar ved och effektiviserar uppvärmningen. Vid kaminen sitter en fläkt som sprider värmen ut i rummet.

Han har även en fläkt i sin tvättstuga som pytsar ut värme till vardagsrummet. I tvättstugan står en ackumulatortank som är kopplad till en egenbyggd solfångare på husgaveln. Solfångaren värmer husets tappvarmvatten, men ger också spillvärme som Kent kan tillvarata via fläktanordningen.
– Jag gick på en kurs där man fick lära sig att tillverka solfångare. Jag valde att bygga en anläggning på 6,5 kvadratmeter och den fungerar faktiskt även under julafton, såvida solen skiner!

Nu har han byggt ytterligare en solfångare: en enklare variant som blåser in soluppvärmd luft i garagets hobbyrum.
– Jag funderar på att bygga en liknande solfångare till mitt fritidshus. Det är roligt och dessutom billigare än att köpa en färdigtillverkad.

Fakta/Kent Janssons 70-talsvilla
Hushåll: Två vuxna.
Läge: Enplansvilla i Rimbo, byggd 1974.
Boyta: 112 kvm.
Uppvärmning: Direktverkande el, luft/luftvärmepump, kamin, solfångare.
Energiåtgärder: Tilläggsisolering av vind och vardagsrumsgolv, fönsterrenovering med energiglas, egenbyggd solfångare, energisnål belysning, fläktar för värmespridning.
Total energiförbrukning: Knappt 9 000 kWh/år.
 
Lars Bärtås, red@privataaffarer.se

fredag 26 april 2013

Världens bästa CV

Världens bästa CV

Allt om deklarationen

Allt om deklarationen

Deklaration 2013 
Nu är det hög tid att deklarera om du ännu inte har gjort det. På onsdag stänger den för i år. Här har vi samlat alla artiklar om avdrag, kontrollinsatser och andra tips som du inte har råd att missa. 

Skatteverket uppmanar att vara ute i god tid, men många väljer att vänta tills de sista dagarna med att göra sin deklaration. Nu på onsdag, den 2 maj, ska den vara inlämnad.

– Vi rekommenderar alla att vara ute i god tid, framförallt den som har en mer komplicerad deklaration och som kan tänkas behöva hjälp från oss. Det är lättare att komma fram till Skatteupplysningen nu än när bara ett par dagar återstår, säger Anna Sjöberg, verksamhetsutvecklare på Skatteverket i ett pressmeddelande.

Här är en resumé av vår rapportering på privataaffarer.se, för dig som tillhör eftersläntarna:
Ändrat schablonavdrag vid uthyrning av bostad och skattereduktion för gåvor till välgörenhet är några nyheter för i år. Vi har samlat de 10 viktigaste nyheterna som du bör ha koll på:
En viktigt nyhet för alla småsparare är den nya skatten för direktägda fonder. Den är förtryckt i blanketten men det gäller att kontrollera att uppgifterna stämmer.
Allt fler väljer att deklarera elektroniskt, och nu kan du göra en miljöinsats genom att avbeställa nästa års pappersdeklaration. Så här gör du:
Skatteverket har flaggat för var särskilda kontrollinsatser kommer att riktas i år. Här kan du läsa om vad som kontrolleras särskilt noga.
Många av Privata Affärers läsare tog tillfället i akt att ställa frågor till Skatteverkets deklarationsexpert Kaj Koyer som chattade på sajten i onsdags. Läs frågorna och svaren i efterhand som innehåller en mängd nyttiga tips:
Missa inte heller krönikan av Privata Affärers chefredaktör Per Hammarlund om deklarationen. Han betonar att kontrollera uppgifterna noga och slår ett slag för att utnyttja den nya tekniken:
Innan du skickar in uppgifterna bör du slutligen se till att inte missa några avdrag. Vi har sammanställt 9 avdrag som kan sänka din skatt:

torsdag 25 april 2013

Sverigefonderna stora vinnare på lång sikt

Sverigefonderna stora vinnare på lång sikt

Fonder  
Sparare som investerat på hemmaplan har gjort helt rätt val. Sverigefonder har utklassat USA- och globalfonder och kunnat mäta sig med tillväxtmarknaderna de senaste femton åren.  

Det visar Fondbolagens förening i en studie över svenskarnas sparande under de senaste femton åren. Under denna tid har vi genomgått två stora krisperioder, IT-bubblan under den första femårsperioden 1998-2002 och finanskrisen från 2008.

Bland de bästa har Sverigefonderna varit, med en total avkastning på 186 procent under åren från 1998. Snittet för de svenska aktiefonderna är 7,3 procent, vilket kan jämföras med till exempel 7,9 procent för asiatiska aktiefonder, 8,3 procent för östeuropeiska, samt 8,6 procent för latinamerikanska.

Sämst har USA- och globalfonder varit, med genomsnittliga avkastningar på 2,0 respektive 2,4 procent under de femton åren.

Det har således varit en lyckosam strategi att investera på hemmaplan, nästan oavsett vilket tidsperspektiv man har valt för investeringen.

– Att vissa tillväxtmarknader varit fördelaktiga är väl känt, men att Sverigefonder klarar sig så bra borde uppmärksammas mer, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening och en av rapportförfattarna.

Carnegie Fonders vd Hans Hedström var en av de speciellt inbjudna. Han reflekterar över den svenska finanskrisen i början av 90-talet och vad den har betytt för att Stockholmsbörsen klarat sig så bra.
– Efter den krisen stärktes den svenska ekonomin och de svenska bankerna hade återhämtat sig när IT-bubblan kom, vilket är ett av skälen till att vi har klarat oss relativt bra, säger han.

Fondsparandet i Sverige har utvecklats starkt sedan slutet på 90-talet. Katalysatorer har varit valutaregleringens avskaffande 1989 och att det blev möjligt att handla fonder på nätet cirka tio år senare.
När sedan premiepensionen startade år 2000 tog det ”kollektiva” sparandet i fonder allt större andelar av hushållens nettosparande. Den finansiella sparkvoten, tjänste- och premiepensionen borträknade, har därför varit negativ under större delen av perioden.

– Det betyder att hushållen har konsumerat mer än den disponibla inkomsten tillåtit, säger Fredrik Pettersson.

Studien visar också att huvuddelen av sparandet, cirka 80 procent, har gått till sparformer med låg risk, till exempel banksparkonton, traditionella livförsäkringar och räntefonder. Andelen som gått till aktier, aktiefonder och blandfonder har bara uppgått till 20 procent.

Pia Nilsson, vd för Fondbolagens förening, är imponerad över resultatet av regelbundet fondsparare.
– Om man håller ut vid nedgång får man belöningen när uppgången kommer, säger hon.
Exemplet i studien är ett månadssparande på 500 kr under åren 1998-2012. Femhundringen, satsad i en Sverigefond, hade växt till nästan 160 000 kr vid utgången av 2012.

Därför bytte King Excel mot Qlikview - CIO Sweden

Därför bytte King Excel mot Qlikview - CIO Sweden

Hemmasnickeriet i Excel blev för långsamt och tidsödande för spelföretaget King. För att avlasta utvecklarna bytte de BI-verktyg - till Qlikview.

Ingen behöver tala om för Mats-Olov Eriksson att data är viktigt. Möjligen behöver Mats-Olov då och då tala om det för andra. Han är nämligen chef över all informationslagring, data warehouse-chef, på spel­företaget King. Med tanke på informationens betydelse för verksamheten är han förmodligen det närmaste CIO man kommer på spelbolaget.

Och Mats-Olov är en man som först skakar lätt på huvudet och anlägger en lätt uppgiven min när CIO Sweden ber honom svara på frågor kring deras BI-lösning.
– Jag tycker frågorna är lite ointressanta. Vi har inte angripit det här som många andra kanske gör, inte tittat på roi och så. Vi var fortfarande lite av en startup när vi drog igång det, berättar han, men medger att det ”kan vara värt ett försök”.

Från startupp till kung
Och att King var en startup när BI-projektet drogs igång är en sanning med modifikation. De har gjort spel sedan 2003, spel som de själva kallar sociala spel. Det skulle dröja sex år innan BI kom upp på ledningsbordet, och vid det laget var de närmare 90 anställda.

– Men vi hade fortfarande lite av en startup-mentalitet då. Nu är vi ett helt annat bolag, eller i vart fall kraftigt förändrat. Vi är över 400 personer på nio kontor i olika världsdelar, berättar Mats-Olov som själv kom in 2009 för att leda BI-projektet.

Finansfolket på King hade i åratal arbetat med Excel för att hämta upp och presentera information från databaserna. Mats-Olov berättar att utvecklarna fick en mängd frågor från ekonomiavdelningen om grundläggande affärsinformation. Som hur stora intäkterna var, räknat per land. Den och liknande information fanns alltså inte färdigpaketerad och därför fick utvecklarna hjälpa till att ta fram den.

– Vi hade gjort ganska avancerade modeller i Excel och teknikerna fick göra en massa frågor mot databasen så att exempelvis personal på finansavdelningen kunde få tag i den nödvändiga informationen.

Och det var inte bara finansavdelningen som suktade. Såväl marknad som produktutvecklare behövde kunna se in i högen av siffror som låg längst ned i databasen. Eller rättare sagt i tre olika databaser.

Bort från Excel-snickeriet

Det var ingen lätt uppgift, tidsmässigt, för utvecklarna att hantera. Och man fick inte riktigt tag i den information man skulle behöva. Hemmasnickeriet med Excel, som Mats-Olov beskriver det, var för grovt och för långsamt. Det tog för mycket tid av personal som hade betalt för något helt annat. Lösningen, i den mån man kan kalla det en lösning, var alltså knappast rätt för ett företag som King, som ”lever på information”, som Mats-Olov uttrycker det.

Hur då ”lever på information”? Ni gör ju spel?
– Ta marknadsavdelningen. De lägger pengar på att visa en annons på Facebook, och när du klickar på den har vi taggat den kampanjen på en ganska hög detaljnivå. Just den här versionen, den här copyn, det här landet och den här demografin har vi riktat in oss på nu.

– När du sedan kommer in i vårt spel från den här annonsen kan vi till exempel se att du faktiskt installerade appen. Så, efter fyra klick på den här annonsen, som vi betalar säg 50 cent för, fick vi en install. Alltså kostade den installen två dollar. Och om du blir en betalande spelare så ser vi att efter 14 dagar har du spenderat kanske tre dollar, vilket gör att vi har positiv roi på just den kampanjen.

Och den typen av information fanns inte tidigare?
– Nej, inte på en så detaljerad nivå, säger Mats-Olov.

Genom att de kan följa kampanjer på det här sättet vågar King ta större risker och spendera mer, vilket i slutänden ska ger fler betalande spelare. Vilket ökar intäkterna. Vilket gör att de kan spendera ännu mer ...

För King föll valet på Qliktechs Qlikview. Mats-Olov säger att det berodde på prestanda. Så som King ville använda verktyget var det inte bara lite bättre än sina konkurrenter – det var helt överlägset. Det speciella med Qlikview var ”in memory-processing”, att det kunde köra allt i arbetsminnet och inte behövde hämta data när användaren exempelvis byter vy eller datakategori.

Mer invecklat än så var det inte. Och processen från idé till färdig lösning var inte heller särskilt kompli­cerad. Det har att göra med startup-mentaliteten som rådde. Mats-Olov resonerar ungefär som Johan Armfält på Gekås. Beslutsvägarna var inte så långa och det var inte heller någon jätteinvestering. En halv miljon.

Vem ägde projektet – it eller verksamhet?
– Det var tekniksidan som tog ini­tiativet och drev projektet. Det föddes snarast ur ett behov att avlasta utvecklarna, så de inte skulle behöva sitta och skriva sql-frågor och hålla andra med information.
Mer utbildning, kanske ...

Men när Qlikview väl kom på plats fick det snabbt fäste hos användarna. Och det utan att Mats-Olov behövde fundera särskilt mycket på utbildning.
Det behöver han dock idag.

Normalanvändaren på King skulle kallas ”super user” på de flesta andra arbetsplatser, säger han, men utbildning krävs faktiskt ändå för att de ska kunna utnytta verktyget optimalt. Och det är här han missat på senare tid. Företaget har växt så snabbt, med så mycket personal på så många håll i världen, att han inte hunnit med. Eller inte sett till att hinna med.

– Vi har inte riktigt hunnit ikapp utbildningsmässigt och det tycker jag är lite synd, för man får mer ut av verktyget ju mer man kan. Men jag tror att det är helt vanlig växtvärk.

Vad skulle du gjort annorlunda om du fick börja om?
– Lite édithpiafskt brukar jag sällan känna så mycket ånger. Jag är hyfsat trygg i att de flesta beslut jag tagit var de rätta när jag fattade dem. Sedan kan man se i efterhand att utvecklingen gått åt ett annat håll.

– Vi var bara två som jobbade med det här på den tiden, jag och en kille som heter Magnus, och vi härjade på som man gör när man är två personer som jobbar med något, berättar Mats-Olov.

Det vill säga, man tar gärna lite genvägar och dokumenterar inte allt tillräckligt samvetsgrant.
– Om jag hade vetat att vi skulle sitta 40 personer och jobba med de här prylarna idag hade jag nog löst vissa saker annorlunda, säger han. 

onsdag 24 april 2013

Kicking off Sony’s Jelly Bean Android 4.1 rollout for Xperia P, Xperia go and Xperia E dual | Blog Portal - Sony Smartphones

Kicking off Sony’s Jelly Bean Android 4.1 rollout for Xperia P, Xperia go and Xperia E dual | Blog Portal - Sony Smartphones

April 24, 2013 - 9:18 AM
The next Sony software rollout for Xperia P, Xperia go and Xperia Edual is starting this week – it is a phased process and will ramp up over this month and next*.
The new software brings Android 4.1 “Jelly Bean”, along with a number of different and improved Sony features. We’ve been working to blend our Sony Xperia software with Google’s Jelly Bean release to create some cool user experiences – some of the functionality you can look forward to includes:

Newer and even more intuitive versions of Sony Media apps: WALKMAN, Album and Movies
A set of slick, easy-on-the-eye libraries that let you access and share all your snaps, videos and tunes.

Make your battery last longer with Battery STAMINA Mode
Battery STAMINA Mode lets you get the most out of your battery when you need it. Fully customizable, your phone knows when the screen is off and shuts down the draining apps you don’t need, and then instantly starts them up again when the screen is back on.

Organize and search for your apps in a new quicker way
Application tray sorting is that bit breezier – just press and hold on any app – move, add it to your desktop or create a folder within the tray by dropping it on top of another.
We’ve also added a new search function within the application tray that makes it easy to locate your favourite apps.

Personalize your phone even more with your additional panes
A revamped homescreen experience for handling widgets, apps and shortcuts… with up to 7 desktop panes, widgets that auto-resize and actionable notifications, you have complete flexibility to create the interface you want with a few simple touches.

Google Now brings you just the right information at just the right time even before you know you need it

Combining the power of Google search and user profiling, Google Now helps you accomplish daily tasks more efficiently. You can learn more about Google Now here.
In some cases – particularly for Xperia go users – we’ve only made the upgrade accessible via PC Companion or Bridge for Mac due to the size of some software packages, and these users will only receive an in-phone notification if running Ice Cream Sandwich.
We’ve heard your questions and know you guys are keen to hear about updates for Xperia S, Xperia SL, Xperia ion and Xperia acro S – these smartphones are next in line to start receiving Sony’s Android 4.1 software from the end of May.

We’ll bring you the latest info when we can and, as always, you’ll only find the official details right here on the blog.

*Availability and rollout timing will vary by market and customer variants

Test: Sony Xperia P - Mobil.se

Test: Sony Xperia P - Mobil.se
Trots att Xperia P inte är Sonys toppmodell har den aluminiumskal och ny teknik som nfc och en skärm med så kallad White Magic-teknik för att synas bättre i solljus. I vårt test orsakar nyheterna dock en del problem. 
Ett vanligt problem med mobiler, särskilt nu när de flesta har en stor fin skärm, är att skärmen inte alls är särskilt bra så fort du kommer ut i solen. En teknik kallad White Magic ska råda bot på det här och den finns i just Xperia P.

Vädret har varken tillåtit mig att vara i skidbacken eller på stranden där Sony säger att tekniken ska visa sin allra bästa sida, men utomhus i solljus har jag haft möjlighet att jämföra skärmen med flera andra telefoners skärmar. White Magic finns alltså inte i de andra Xperia-lurarna och en jämförelse mellan Xperia p och Xperia u visar snabbt att bilden i Xperia P blir tydligare i direkt solljus. 
 
Jag upplever att den får mer kontrast och det här gäller särskilt när det är mycket svart och vitt. När man tittar i menyerna eller skriver ett sms till exempel är då man märker skillnaden som mest påtaglig. Det är dock inte magi som namnet antyder, men skillnaden är i alla fall påtaglig.

xperia x ute
 
Tekniken innebär att Sony lagt till en fjärde subpixel i skärmen. I vanliga fall så består en pixel av en röd, en grön och en blå subpixel som tillsammans ger varje enskild pixel den färg den ska ha. I skärmen på Xperia P finns även en vit fjärde subpixel. Effekten är alltså som tydligast när det är svart och vitt i skärmen, men även foton visas bättre i solljus på Xperia P än på andra mobiler. Utöver att ge en mer ljusstark bild i solljus så ska tekniken även spara batteri inomhus, men det är ju en sak man märker mer på lite längre sikt än just i det ögonblick man ser på skärmen.
 
Färgåtergivningen verkar dock i våra tester ta lite stryk av den nya skärmtekniken. När jag drar upp skärmstyrkan på max försvinner mycket av färgomfånget i foton. Gula tulpaner blir istället starkt gulgröna utan nyanser och även nyanser i Google Maps kartor och i ikonerna på startskärmen i telefonen ser fel ut. 
 
Kort sagt innebär skärmtekniken att man får kompromissa. För att få en bra färgåtergivning ska man alltså inte röra skärm­inställningarna för ljusstyrka utan låta den vara på auto. Vill man ha den absolut starkast lysande skärmen tvingas man alltså välja bort korrekt färgåtergivning.
 
Återhållsamma anpassningar
Nog om skärmen nu. Jämfört med andra tillverkare med Android i sina telefoner är Sony relativt återhållsamma med anpassningar av Android. Sedan gammalt lägger Sony med track-id för att du ska kunna identifiera musik som hörs i omgivningen, och ett par widgetar. Det här ska göra att Sony förhållandevis lätt kan anpassa mjukvaran till nya versioner av Android, något som är på gång i skrivande stund eftersom Xperia P nu när jag testar den kör Android 2.3 men inom kort ska uppgraderas till 4.0 (Ice Cream Sandwich). 
 
De widgetar som finns i startskärmen på Xperia handlar mycket om sociala nätverk och i Timescape kan jag se de senaste uppdateringarna från bland annat Twitter och Facebook samlade på ett ställe och enkelt åtkomligt. Först och främst är det dock grafiskt påkostat med animeringar så för att få översikt föredrar jag den vanliga Twitter- respektive Facebookappen. En bra funktion i Timescape är i alla fall evighetsknappen där man klickar för att få allt om en person samlat, oavsett om det är från Facebook, Twitter eller kontaktuppgifter från adressboken.
 
Inte hetast
Xperia P är något av en mellanmodell och hamnar utanför toppstriden mellan de allra hetaste och därmed dyraste telefonerna på marknaden. Det betyder dock inte att den känns billig eller saknar den senaste tekniken. NFC är en sådan ny teknik som telefonen utrustats med, men det märks att Sony verkligen krystat fram ett användningsområde. 
 
I dyrare Xperia s får man med så kallade Smarttags som är små lappar man kan ladda med händelser. Lägg lappen vid sängen och rör vid telefonen vid den när du ska sova för att automatiskt till exempel aktivera tyst läge, sätta alarmet och stänga av gps och wlan. De här lapparna (eller nfc-taggar som de kallas) följer dock inte med Xperia P, utan dem får du köpa till för runt 30 kronor styck. 
 
Rent praktiskt lyckas jag inte ha någon egentlig nytta av taggarna, så den investeringen är tveksam. Det går åt många taggar, för när jag vaknar vill jag ju återställa allt godnatt-taggen ställt in och det kan man bara göra med ytterligare en tagg som aktiverar allt den andra taggen stängt av åt mig. Allra smidigast hade varit ett enkelt klick på skärmen för att växla mellan olika profiler. Den typen av app finns ju att ladda ner för Android redan och då behöver man inte se till att vara där nfc-taggen befinner sig. Jag tror att nfc kan tillföra mer nytta när det börjar användas för mobila betalningar och biljetter.
 
Inga problem
Aluminiumskal kan vara problematiskt i en telefon, vilket särskilt Sony under den tid de hette Sony Ericsson fått erfara. Den lilla tunna metall- och musikmobilen w880 från början av 2007 hade dålig mottagning men Xperia p tycks inte lida av något sådant. Antennen på telefonen sitter i botten och där är faktiskt skalet gjort av plast och inte metall.
 
Xperia X genom
 
Det syns dock ingen större skillnad i färg, men man kan känna att ytan blir lite kallare där den är gjord av metall. Utöver just materialen i telefonen är ju den genomskinliga listen det som utmärker hela Xperia-serien och jag har fått lära mig att den innehåller delar av antennen. Listen lyser upp när man använder telefonen och det är direkt på den som du trycker för att använda knapparna som syns där. 
 
Hem-knapp, menyknapp och tillbakaknapp sitter i själva listen och du känner en kort vibration varje gång du trycker på någon av de knapparna. Jag har även testat syskonmodellerna Xperia s och Xperia u och kan konstatera att tryckkänslan är bäst i Xperia P. I de andra modellerna ska man trycka på en punkt på pekskärmen strax över listen och det fungerar inte alls lika bra som i Xperia P. 
 

Sony uppdaterar Xperia-lurar - Mobil.se

Sony uppdaterar Xperia-lurar - Mobil.se
Sony har börjat uppdatera Xperia P och Xperia go till Android 4.1. Xperia S, förra vårens toppmodell, kommer dock att få vänta på Jelly Bean till i slutet av maj.
Vi har hört rykten om att en Jelly Bean-uppdatering till Sony Xperia go och Xperia P har varit nära förestående. På onsdagen skriver Sony i sin officiella blogg att en utrullning av systemuppdatering av dessa enheter har påbörjats.

Nya funktioner
Förutom Google Now innehåller uppdateringen även nya versioner av Sony-appen Walkman, Album och Movies. Uppdateringen ska också göra det lättare att organisera dina favoritappar i mappar direkt på hemskärmarna.
 
Med Android 4.1 gör även Battery Stamina Mode premiär hos Xperia P och Xperia go. Battery Stamina Mode är ett slags läge som du kan fortsätta telefonen i för att reducera batteriförbrukningen.
 
Många av er läsare har hört av sig och frågat om Android 4.1 till Sony Xperia S. Sony skriver i sin blogg att en uppdatering är på väg, men att den kommer dröja till i slutet av maj.

Reality check – video och film på webben -- Dataföreningen Kompetens

Reality check – video och film på webben -- Dataföreningen Kompetens

Få inspiration, idéer och verktyg för att lyckas med rörlig marknadsföring på nätetÅrets hetaste - och viktigaste - trend är rörligt material på webben. På heldagskonferensen Reality check kommer du att få kunskapen du behöver för att börja använda och producera rörligt material i din marknadsföring.


13 konkreta och spännande programpunkter står på agendan när eventet Reality check – video på webben genomförs den 15 maj på World Trade Center Stockholm. Under dagen får du även en unik chans att känna de ledande videoplattformarna Bambuser, 23 Video, Streamio, Solidtango, Lemonwhale och Qbrick på pulsen. Företagen kommer presentera sina tjänster och dela med sig av sina bästa tips för att lyckas med en produktion.

Du får även möjlighet att lyssna till experter, inspiratörer och företagen som redan ligger steget före. Du möter bland andra Lottie Knutsson, kommunikationsdirektör på från Fritidsresor, videopionjären Björn Falkevik från FKDV och Johan Bergström, Head of Marketing & Communication, Swedbank Robur.
Se hela den fullspäckade agendan här. Reality check – video på webben är den givna mötesplatsen för alla som vill dra nytta av rörligt material och är ute efter att träffa likasinnade branschkollegor och leverantörer som förstår vikten av att modernisera sin marknadsföring.

Anmäl dig nu!Reality Check – video på webben genomförs den 15 maj på World Trade Center i centrala Stockholm. Moderator för dagen är Magnus Höij, chefredaktör på Internetworld.

 
Hör Magnus Höij, chefredaktör på Internetworld och moderator för dagen, förklara varför du ska besöka Reality Check - video på webben den 15 maj.

Målgrupp

Alla med intresse att förstå, använda och producera rörligt material på nätet, exempelvis projektledare, affärsutvecklare, kommunikatörer, webbansvariga, marknadsförare med flera.

Moderator för dagen är Magnus Höij, chefredaktör på Internetworld. Magnus är en av landets mest anlitade föredragshållare och moderatorer inom områden där teknik och affärer möts. Han har bevakat teknik- och affärsutvecklingen under många år, både på tidningen Computer Sweden och nu som chefredaktör på Internetworld.

Var?

Reality check - video på webben genomförs den 15 maj på World Trade Center i centrala Stockholm.Utställning

Vill du medverka som utställare på konferensen? Vi erbjuder dig monterplats för två deltagare, medverkan i konferensen (i mån av plats) samt exponering på programbladet och webben. Kontakta malin.axelsson@dfkompetens.se för kostnad samt ytterligare information – välkommen!

Vad är Reality check?

Konferensen ingår i en serie vi kallar "Reality check", där vi synar verkligheten bakom aktuella trender. Tidigare i samma serie har vi tagit upp mobila appar, affärsnyttan av sociala medier, positioneringstjänster, vågen av plattor, framtiden på skärmarna, big data, html5 och social shopping.
Välkommen till en heldag för dig som vill checka av framtiden!


Aktuella utställare


Reality check – video på webben


Akamais tjänster kortar ner svarstiderna på internet. Med hjälp av tekniker som spegling, komprimering, förhämtning och trafikstyrning accelererar företaget trafik över nätet via 34 000 servrar utplacerade hos internetoperatörer runt om i världen.


Konferensen genomförs i samarbete med Computer Sweden och InternetWorld.

Hangouts

Hangouts

Sista minuten-tips för deklarationen

Sista minuten-tips för deklarationen

moderator: God förmiddag och välkomna till vår chatt om deklarationen. Frågorna strömmar in för fullt och nu börjar vi!

Jobbavdarag: Arbetsgivaren står för resa tjänstebil t. o r. Vid resa till annan ort pendelavstånd 15 mil enkel väg. Två dagar efter varandra. Jag väljer hotellvistelse för att slippa resa t.o.r två dagar. arbetsgivaren betalar ej hotellvistelsen. Kan jag göra avdrag för mina hotellnätter???
Kaj Koyer: Ja, eftersom du under en tjänsteresa själv har betalat nattlogin har du rätt att göra avdrag.

Ulla Lindström: Hej. Jag har enskild firma och kör med egen (privat) bil i firman. Behöver jag skriva körjournal eller räcker det t ex med kvitto på inköpta varor från den plats jag varit på? Jag skriver upp antal mil på en verifikation och tar sedan ut milersättningen ur firman för resan? Tacksam för svar, Ulla Lindström heidkamp
Kaj Koyer: Det finns inget krav på körjournal men den är bra i bevishänseende för att visa hur långt man har kört med den privata bilen i näringsverksamheten. Läs mer om körjournal på Skatteverkets webbplats. Avdrag enligt schablon dvs 18:50 kr/mil ska du göra i din NE bilagans skattemässiga justeringar.

Eva Nilsson: Hej. Min flicka som är 11år gammal, har en schablonintäkter 534 kr från sparande i fonden. Ska hon deklarera?
Kaj Koyer: Nej hon behöver inte deklarera men kommer att få ett slutskattebesked. Skatten på schablonintäkten uppgår till 30 %. I det här fallet blir då skatten 160 kr (534 * 30%).

Gunilla: Kan deklarera via telefon och skicka in in K4 via post ?
Kaj Koyer: Om du förväntas lämna in en K4 ska du inte ha fått koder för inlämning via SMS.

Bengt: vi byggde nytt hus. efter 6år bytte vi ut diskmaskinen som hade gått sönder. diskmaskinen som ingick i huset kostade ca 5000 och den nya som vi bytte 2008 kostade 9000. vi sålde huset 2012. Hår jag dra av och är det mellaskillnaden? dvs 4000:- Mvh /B
Kaj Koyer: Utbyte av diskmaskin räknas som reparation och underhåll. Utgifter för reparation och underhåll är bara avdragsgilla om huset är i bättre skick vid försäljningen än vid köpet/förvärvet. Eftersom huset var nytt när ni köpte det innebär inte installationen av diskmaskinen 2008 att huset är i bättre skick vid försäljningen än vid köpet, vilket innebär att ni inte kan få något avdrag.

Mats Peterson: Har sålt en fastighet förra året och får över 200.000kr i extra skatt. Hur mycket av detta skall jag betala den 3/5. Vad blir räntan om jag väntar till november med att betala hela beloppet. Hur skall jag göra för att vara räntesmart?
Kaj Koyer: För det första ska sägas att det finns en sista dag då pengarna måste finnas på Skatteverkets konto. Sista betalningsdag beror på när du får ditt slutskattebesked. Om slutskattebeskedet kommer i augusti ska pengarna senast vara inbetalda den 12 november 2013. Om du får ditt slutskattebesked i september ska pengarna vara inbetalda den 12 december 2013. Och slutligen, om slutskattebeskedet kommer i december ska pengarna vara inbetalda senast i den 12 mars 2014. På underskott av slutlig skatt beräknas kostnadsränta från och med den 4 maj 2013 på underskott som uppgår till högst 30 000 kr. På underskott som är högre än 30 000 kr beräknas räntan från den 13 februari 2013 på den del som överstiger 30 000 kr. Eftersom du har ett underskott som överstiger 30 000 kr har det alltså redan börjat "ticka" ränta på 170 000 kr för din del. Kostnadsränta på resterande 30 000 kr beräknas fr.o.m. den 4 maj 2013. Du kan närsomhelst fr.o.m. nu betala in pengarna på Skatteverkets bankgiro. Kostnadsräntan får du inte göra avdrag för vilket är viktigt att komma ihåg om du vill jämföra vad du kan få för avkastning på annat håll. Du kan ju välja att vänta med att betala skatten fram till sista betalningsdagen. Räntan är knuten till den s.k. basräntan som kan ändras under året. Du kan själv beräkna hur din ränta blir genom vår e-tjänst Skattekonto. Gör så här: logga in på Skattekonto med din e-legitimation, välj rubriken "Inbetalning", välj "Belopp att betala" och ange den dag du planerar att betala skatten, tryck på "Beräkna" Har du ingen e-legitimation kan du kontakta Skatteupplysningen så hjälper vi dig.

Esan: Jag deltog i Öresunds inlösenerbjudande av 60 st aktier som sedemera blev Creades ,det räknas tydligen som försäljning med en beskattningsbar vinst,hur beräknas pris och omkostnadsbelopp, vänligen förklara begripligt.
Kaj Koyer: Se exempel genom att klicka på länken.

Danne: Hej, jag har arbetat i Norge från mitten september till 31 december. Vad har jag rätt till för avdrag. Dubbelt boende hur mycket? Ökade levnadsomkostnader? Resor hem? Jag har ingen inkomst utöver detta. Skattar jag i Norge eller i Sverige? Många frågor men mycket tacksam för svar. Vänliga hälsningar Danne
Kaj Koyer: Om du har arbetat hos en privat arbetsgivare i Norge ska du skatta i Norge och då blir det inte aktuellt med några avdrag i Sverige. Du kan läsa om beskattning vid arbete i Norge på https://www.nordisketax.net/

Ingela: Kan man göra avdrag för arbetskläder när man jobbar på dagis?
Kaj Koyer: Nej, du kan inte få avdrag för dina arbetskäder. Det beror på att man inte kan få avdrag för andra arbetskläder än skyddskläder. Med skyddskläder menas kläder som har särskilda skyddsegenskaper mot frätande ämnen eller mekaniska skador eller mot väta eller kyla som huvudsakligen beror på annat än klimatförhållanden.

Lennart: Hej! Köpte teckningsrätter i Billerud och KappAhl 2012-12-14 genom Swedbank för 3040kr.Men fick inga aktier. Får jag dra av summan under punkt 81 på 3040kr
Kaj Koyer: Om du har köpt teckningsrätterna och de har förfallit värdelösa utan att du har köpt några aktier får du dra av inköpssumman som förlust. Du redovisar försäljningspriset för Billerud respektive KappAhl som 0 kr på bilaga K4 avsnitt A, fyller i inköpspriset och förlusten och för sedan över den sammanlagda förlusten till punkt 81 på deklarationen.

Georg: Hej Har en lantruksfastighet och skriver förenklat årsbokslut Har alltid skickat det tillsammans med dekl. Men behöver jag det? Tack på förhand
Kaj Koyer: Nej du behöver inte bifoga ditt förenklade årsbokslut. Motsvarande uppgifter förs över på NE blanketten som du lämnar in.

Klas: Varför går det inte att deklarera precis allt i ett handelsbolag via webben så som man gör med enskild firma? När kommer det att vara möjligt?
Kaj Koyer: Du tänker på inlämnande av inkomstdeklaration 4. Samtliga uppgifter bortsett från första sidan kan lämnas in elektroniskt via filöverföring. Första sidan måste fortfarande lämnas in på papper. En helt elektronisk lösning kommer att utvecklas även om inte exakt tidpunkt är bestämd.

Lars: Jag är handikappad och undrar om det är någon gräns för avdrag när det gäller resor till och från arbetet med bil. Det heter ju att man får dra av verkliga kostnader men samtidigt står det att avdraget får vara högst 37:-/Mil.Drar man av verkliga kostnader så hamnar man betydligt över 37:- / m.v.h // Lars
Kaj Koyer: Skatteverket har i ställningstagande sagt att avdrag medges med verkliga bilkostnader om det kan visas att dessa överstiger schablonavdraget, men att eftersom avdrag endast medges för skäliga utgifter bör avdraget för arbetsresorna begränsas till högst 37 kr per mil.

Bengt: Hej Är över 65-år har jobbat ett antal dagar på en ort 10 mil från min bostad, en dag vid varje tillfälle.Har jag rätt resa till och från MVH Bengt
Kaj Koyer: Ja, du har rätt till avdrag för utgifter för resor till och från arbetet. Obs bara den del av utgifterna som överstiger 10 000 kr är avdraggilla.

Ingemar H: Jag har ett gammalt uppskov med vinst i samband med byte av aktier i AstraZeneca . Om jag vill återföra detta uppskov genom att ta ett banklån, vilken är då maxräntan jag skall acceptera att betala?
Kaj Koyer: Tänk på att du kan kvitta uppskovet mot förluster om du skulle sälja andra aktier med förlust. Det kan innebära att du slipper betala skatt på uppskovet. Återför du uppskovet utan att sälja aktierna i AstraZeneca kommer du att betala skatt med 30 procent på uppskovsbeloppet. Vilken maxränta du ska acceptera kan vi tyvärr inte räkna på.

Lars: Har en så kallad personalbil som jag kör både i tjänst och privat. Betalar ca 3400 i förmånsvärde och ca 4000 i bruttolöneavdrag, totalt ca 7400:-/månad. Enligt vad jag läst får jag bara dra av 6,50 per mil (diesel) för resor till jobbet. Jag har en nettokostnad på ca 25:-/ mil. Detta förefaller väldigt orättvist jämfört med avdraget jag skulle ha om jag körde privatbil. Jag anser att min personalbil är en leasingbil och därför berättigad till 18,50 i avdrag. Har jag rätt till 18.50 i avdrag för resor till arbetet?
Kaj Koyer: Nej, eftersom du använder en förmånsbil som går på diesel för dina resor till och från arbetet kan du bara göra avdrag med 6,50 kr per mil.

Mike: hur många år i följd får jag redovisa minus på min enskilda firma finns en sådan grens?
Kaj Koyer: Nej det finns ingen gräns. Du kan rulla ditt underskott vidare på obestämd tid.

Christer: Jag glömde att ta en kopia på deklarationen förra året - kan man få en kopia från Skv ??
Kaj Koyer: Ja det kan du få. Kontakta skatteupplysningen så hjälper de dig på 0771-567 567.

Anna-Lena: Hej, aktier av samma aktieslag inköpta före 2012, har sålts i 2 omgångar under 2012. Hur blir det med det genomsnittliga anskaffningsvärdet vid försälningarna? Gör jag först en beräkning för den första försälningen och får ett nytt anskaffningsvärde vid den andra avyttringen? Eller blir det en enda beräkning för 2012 oavsett hur många avyttringar som gjorts under 2012?mma genomsnittliga anskaffningsvärde på K4
Kaj Koyer: Du ska redovisa varje försäljning för sig på bilaga K4 om du har fått två kontrolluppgifter på försäljningarna. Din genomsnittliga anskaffningsutgift kommer att vara densamma vid båda försäljningarna om det inte har skett något i bolaget mellan försäljningarna, till exempel fondemission eller split, eller att du har köpt nya aktier efter den första försäljningen och inte säljer samtliga aktier vid den andra försäljningen. Är du osäker på hur man gör en genomsnittsberäkning finns det flera exempel i broschyren Försäljning av värdepapper SKV 332. Den finns på Skatteverkets webbplats skatteverket.se om du inte har fått den tillsammans med deklarationsblanketten.

Kent: Jag har byggt nytt hus. Under byggtiden får jag en högre fastighetsskatt än när det är klart. Jag bodde i husvagn på tomten under byggtiden. Är detta rimligt?
Kaj Koyer: Bestämmelserna är tyvärr så att huset måste få ett värdeår vid fastighetstaxeringen för att du ska vara befriad från fastighetsavgift eller betala fastighetsavgift i stället för fastighetsskatt. För att få ett värdeår måste den övervägande delen av huset ha tagits eller kunna ha tagits i bruk.

Mats: Jag har sålt en villa och har gjort en tillbyggnad som jag tyvärr saknar kvitto på. Kan jag få skattetillägg om jag inte kan visa kvitto om jag gör avdrag för tillbyggnaden.
Kaj Koyer: Nej, inte om du upplyser om att du saknar kvitto men har gjort avdrag ändå. Du kan exempelvis ange detta under övriga upplysningar i deklarationen.

moderator: Chatten är nu avslutad. Vi tackar alla som deltagit, och snart kan du läsa den i efterhand på sajten.

Titta på DFS på YouTube

Sony uppdaterar Xperia-lurar

Ladda mobilen med din cykel

tisdag 23 april 2013

CloudFacts | Microsoft Sverige om moln och tjänster.

CloudFacts | Microsoft Sverige om moln och tjänster.

Uppdatering kan ge 60 procent snabbare wifi - TechWorld

Uppdatering kan ge 60 procent snabbare wifi - TechWorld

Genom att installera ned en ny uppdatering för en wifi-router och en usb-adapter från Netgear kan du få upp till 60 procent bättre prestanda.
 
Netgear var tidigt ute med 802.11ac-hårdvara vilket också innebär att en del utrustning är smått "föråldrad". Exempelvis saknas beamforming, en funktion som optimerar signalvägen och rent teoretisk dubblar signalstyrkan. Hur mycket prestanda det ger i praktiken varierar dock stort.

Tack vare en ny uppdatering kan två av företagets produkter nu utrustas med just denna funktion, och därmed blir de också mer konkurrenskraftiga på marknaden. Det handlar om routern R6300 och usb-adaptern A6200.

Netgear lovar att den nya funktionen, som de kallar för Beamforming+, ger avsevärt bättre prestanda, och då särskilt över längre avstånd.

”Våra testdata visar att vi får en prestandaförbättring på upp till 60 procent på 15 meters avstånd när när vi aktiverar Beamforming+ i vår R6300-router och ansluter mot en 802.11ac-enhet”, skriver Netgear i ett pressmeddelande.

LÖNAR SIG EN INVESTERING I BUSINESS INTELLIGENCE?

"Big data saknar integritetsskydd" - Computer Sweden

"Big data saknar integritetsskydd" - Computer Sweden

Elisabeta Velickovic, som ihop med Elina Mathiasson har granskat hur big data påverkar integriteten.

Elisabeta Velickovic och Elina Mathiasson vid Handelshögskolan i Göteborg.
Er magisteruppsats Big data - big problems lades fram nyligen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Vad kom ni fram till?

– Genom att tekniken för att lagra och analysera big data befinner sig i sin linda, så utgör den oftast inget hot mot den personliga integriteten i dag. Men när tekniken börjar användas av allt fler, så ökar behovet av tydligare regler för att skydda integriteten för användarna i exempelvis sociala medier. Ett rön är att det råder en begreppsförvirring kring vad big data är, vilket kan vara problematiskt ur integritetssynpunkt.

Vilka problem kan uppstå?

– Det stora problemet i dag är att det saknas tydliga regler för integritet runt big data. Personuppgiftslagen ger ett integritetsskydd för strukturerade data. Men vid ostrukturerade data, som text, ljud och bild, får hanteras ganska fritt. Regelverket upplevs av dem intervjuade i uppsatsen som tolkningsbart och begränsat, vilket kan skapa problem ur integritetssynpunkt. Följden kan även bli en osäkerhet bland företagen, som i värsta fall kan hämma utvecklingen inom big data.

Hur gick ni tillväga? 

– Vi analyserade olika aspekter av big data utifrån en modell som avser integritet, noggrannhet, äganderätt och tillgänglighet i data. Sedan intervjuade vi leverantörer, konsulter och försäkringsbolag. Big data visade sig vara starkt associerat med sociala medier, trots att det finns många former av ostrukturerade data. En vanlig uppfattning var att big data är ett bra sätt att ge kunderna bättre erbjudanden. Men utvecklingen på internet gör det svårare att ange gränserna för data som är offentliga respektive privata och integritetsskyddade.

Vilken typ av riktlinjer behövs?

– Det borde bli tydligare hur företagen bör gå tillväga för att samla in och analysera big data, för att undvika integritetskränkningar. Ett exempel där det kan krävas tydligare integritetsregler är sociala medier, som samlar och förädlar data om användarna för att paketera dem till tjänster. Ett svårare problem är hur sådana regler ska utformas. Informationen blir allt mer globalt tillgänglig och det finns olika regelverk i olika länder.

Vad fick er intresserade av big data?

– Vi läste en kurs om beslutsstöd och blev intresserade av integritetsfrågorna kring big data. Inte minst då många betraktar big data som känsligt ur integritetssynpunkt, genom att det blir möjligt att lagra och analysera data om exempelvis köpvanor delvis utifrån data som företagen inte alltid behöver. Därför finns det ett behov att lyfta den affärsetiska diskussionen om hur big data används i företagen. 

SE-Tiotipsmobilmarknadsfoering.pdf

SE-Tiotipsmobilmarknadsfoering.pdf

Tio tips för mobil marknadsföring 2013
Ditt marknadsföringsmeddelande följer med dit mobiltelefonen går.

1. Inför push-meddelanden.
Sedan Apples App Store lanserades i juli 2008 har konsumenterna laddat ned 25 miljarder mobilappar
till sina Apple-enheter. Ytterligare 10 miljarder appar har laddats ned från Android-appbutiken. När en konsument laddar ned din
varumärkesapp öppnar det nya möjligheter för engagemang. Push-meddelanden är lockande eftersom de kräver att användaren
agerar direkt genom att öppna appen. Risken är att dåligt utformade push-meddelanden kan få konsumenterna att ta bort meddelandet,
stänga av push-meddelanden eller till och med ta bort din app helt och hållet. 
 
2. Använd nyckelord.
Ett nyckelord är ett ord eller namn som används för att skicka ett målriktat meddelande till ett kortnummer
(Short Code Service). Dina nyckelord ska vara mellan fyra och 25 tecken långa. (Exempel – Skicka Uppdateringar till 239662.)
 
3. Tänk på att mobila enheter är personliga.
iPhone-telefoner förvaras i fina fodral, innehåller personliga foton, väcker människor
på morgonen och håller dem uppkopplade mot omvärlden. En del personer sover till och med med sina telefoner. Tänk på att
SMS-meddelanden som inte är relevanta och användbara känns ännu mer påträngande i en telefon.
 
4. Respektera tillstånd.
Kommunicera fritt via utgående SMS-meddelanden, men respektera de tillstånd som getts avseende innehåll
och frekvens.
 
5. Använd frivilliga e-postadresser.
Gör reklam för att få folk att skicka ”nyckelord + e-postadress” när de är i butik, online eller på
annan plats där konsumenter ser ditt varumärke. Skriv till exempel ”SMS:a INFO och youremail@email.com till 12345 om du vill ha
ytterligare produktinformation”.
 
6. Få ned kundtjänstkostnaden.
Att ge dina kunder bästa service ska vara din högsta prioritet. Men att hålla kunderna nöjda kan varaen utmaning och kräver kontinuerligt arbete. Därför är SMS ett ovärderligt vapen i din marknadsföringsarsenal. Genom att lansera ettSMS-svarsprogram kan du göra kundtjänstpersonalen tillgänglig för de mest kritiska kundfrågorna och tillhandahålla en smidig lösning för de som kan acceptera hjälp via SMS. Det är en vinn-vinn-situation för både dig och kunden!
 
7. Optimera e-posten för mobilen.
Oavsett om du väljer att implementera SMS i din flerkanaliga marknadsföringsmix påverkar
anpassningen till mobiler även andra delar av dina kampanjer, och då särskilt e-post. 
 
8. Bli kreativ med SMS.
Bortsett från själva telefonen är textmeddelanden den äldsta och mest använda kanalen för mobil
kommunikation idag. På grund av operatörernas styrning måste SMS-meddelanden följa strikta regler för medgivande, men det bör
göra marknadsförarna mer kreativa, inte mindre. 
 
9. Skicka meddelanden som inte är störande.
Som vi har nämnt tidigare är SMS-kanalen särskilt lämpad för meddelanden som inte är
störande. Faktum är att det är den enda typ av meddelanden som indexerades tillräckligt högt för att anses ”lämplig” av en majoritet
av konsumenterna. 
 
10. Omfamna textmeddelanden.
Varumärken som satsar på meddelandekommunikation kan se ett intressant fenomen utvecklas
– konsumenter som begär meddelanden via flera kanaler. Varför flera? Konsumenterna vet inte vilken kanal de ägnar sig åt just då
meddelandet kommer.